Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

PTR: Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

Spekuliantai.lt | 2010-04-20 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1384
Raktiniai žodžiai: Panevezio Statybos Trestas AB, PTR
PTR: Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

Panevezio Statybos Trestas AB Pranešimas apie esminį įvykį 20.04.2010

Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2010 m.
gegužės 5 d. šaukiamas AB Panevėžio statybos trestas (buveinės adresas Puzino
g.1, Panevėžys, įmonės kodas 147732969) pakartotinis visuotinis akcininkų
susirinkimas.

Susirinkimo vieta - AB „Panevėžio statybos trestas“ posėdžių salė, adresu P.
Puzino 1, Panevėžyje.

Susirinkimo pradžia - 14:00 val. (registracija nuo 13:15 val.).

Susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. balandžio 28 d. (dalyvauti ir balsuoti
pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys,
kurie bus bendrovės akcininkai pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais
sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Teisių apskaitos diena - 2010 m. gegužės 19 d. (iš pakartotiniame visuotiniame
akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis
teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje
turimam akcijų skaičiui).

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Audito išvados dėl 2009 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio
pranešimo.
2. Bendrovės 2009 m. metinis pranešimas.
3. Bendrovės 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2009 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.
5. Audito komiteto narių rinkimas.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis.

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus
pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, yra patalpinti bendrovės interneto
tinklalapyje http://www.pst.lt meniu punkte „investuotojams“. Su šia
informacija akcininkai taip pat gali susipažinti bendrovės buveinėje (P. Puzino
g. 1, Panevėžyje) sekretoriate nuo 7:30 val. iki 16:30 val. Telefonas
pasiteirauti: (8 45) 505 508.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į bendrovės
organų narius, audito įmonę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu.
Siūlymai raštu iki 2010 m. gegužės 5 dienos 12 valandos gali būti pristatomi
(darbo dienomis) į bendrovės sekretoriatą arba išsiunčiami registruotu laišku,
adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1, LT- 35173, Panevėžys.
Raštu pateikti siūlymai bus svarstomi susirinkime, jei bus gauti bendrovėje iki
susirinkimo dienos (2010 m. gegužės 5 d.) 12 valandos. Susirinkimo metu
siūlymai raštu gali būti pateikiami susirinkimo pirmininkui paskelbus
susirinkimo darbotvarkę, ne vėliau kaip susirinkimui pradedant darbą
darbotvarkės klausimais.
Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami pst@pst.lt. Susirinkime bus svarstomi iki
2010 m. gegužės 5 dienos 12 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su
susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu
pst@pst.lt. Į pateiktus klausimus bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki
susirinkimo. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai
neįteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje -
http://www.pst.lt.

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai
privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens
išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje
išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų
nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu
vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus
nurodymus. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas
notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
bendrovei elektroniniu paštu pst@pst.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo
dienos prieš susirinkimą 16 valandos. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas
pats įgaliojimas ir pranešimas bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas
laiškas. Pateikdamas bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį
adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio
parašo tikrinimo programinė įranga. Jeigu akcininko turimos bendrovės akcijos
yra laikomos keliose vertybinių popierių sąskaitose, akcininkas gali įgalioti
po atskirą įgaliotinį dalyvauti ir balsuoti pakartotiniame
visuotiniame akcininkų susirinkime pagal kiekvienoje vertybinių popierių
sąskaitoje laikomų akcijų suteikiamas teises. Tokiu atveju akcininko
duoti įgaliojimai galioja vienam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Akcininkas turintis bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų
asmenų interesų, prieš balsuodamas pakartotiniame visuotiniame akcininkų
susirinkime turi atskleisti bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų,
kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar
kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo
pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkas tokiais dalies
akcijų suteikiamais balsais gali balsuoti skirtingai nuo kitos akcijų dalies
suteikiamų balsų.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau
kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės tinklalapyje
http://www.pst.lt meniu punkte „investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu
pareikalauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo,
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį
asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi
pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį
pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su
pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami bendrovei, siunčiant
registruotu laišku, adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1,
LT- 35173, Panevėžys į bendrovės sekretoriatą ne vėliau kaip paskutinę darbo
dieną iki susirinkimo.Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius
Informacija
Tel.: 8 45 505 503;

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital