Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

VDG: Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Spekuliantai.lt | 2010-04-16 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1363
Raktiniai žodžiai: Vilniaus Degtine AB, VDG
VDG: Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilniaus Degtine AB Pranešimas apie esminį įvykį 16.04.2010

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Vilniaus degtinė“ 2010 04 16 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimai

1.Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį
pranešimą.
Nuspręsta: Pritarti auditoriaus išvadai.

2. Išklausyti Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.

3. 2009 metų bendrovės metinio pranešimo tvirtinimas.
Nuspręsta: Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2009 metų metinį pranešimą.

4. 2009 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Nuspręsta: Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2009-ųjų metų
metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pagal kurį bendrovės turtas 2009 m.
gruodžio 31 d. buvo 77 062 064 litai (22 318 716 EUR), nuosavas kapitalas - 39
296 268 litai (11 380 985 EUR), grynasis ūkinių metų pelnas - 726 311 litų
(210 354 EUR).

5. 2009 metų bendrovės pelno paskirstymas 2010 metais
Nuspręsta: Patvirtinti 2009 metų rezultatus:
1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) -
ataskaitinių metų pabaigoje 11 720 683 Lt (3 394 544 EUR)
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų
- pelnas (nuostoliai) 726 311 Lt (210 354 EUR)
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių
finansinių metų pelnas (nuostoliai)- nėra
4. Pervedimai iš rezervų - nėra
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra
6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 12 446 994 Lt
(3 604 898 EUR)
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra
11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra
12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 12 446 994 Lt (3 604 898 EUR).

6. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Nuspręsta:
1. Išrinkti audito įmonę UAB „Rimess” AB „Vilniaus degtinė” auditoriumi 2010
metams.
2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo
sutartį su Bendrovės auditoriumi UAB „Rimess” dėl 2010 metų finansinių
ataskaitų rinkinio audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina.


Audra Jauniškienė
Finansų ir administracijos direktorė
(8 5)213 3152

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital