Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

SAB: Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

Spekuliantai.lt | 2010-04-15 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1235
Raktiniai žodžiai: Siauliu Bankas AB, SAB
SAB: Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

Siauliu Bankas AB Pranešimas apie esminį įvykį 15.04.2010

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

2010 m. gegužės 18 d. šaukiamas AB Šiaulių banko (buveinės adresas Tilžės g.149,
Šiauliai, įmonės kodas 112025254) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo vieta - Šiaulių J. Janonio gimnazijos aktų salė, adresu Tilžės g.
137, Šiauliai.

Susirinkimo pradžia - 15:00 val. (registracija prasidės 14:00 val.).

Susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. gegužės 11 d. (dalyvauti ir balsuoti
visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus banko
akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų
įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo
sutartis).

Teisių apskaitos diena - 2010 m. birželio 1 d. (iš visuotiniame akcininkų
susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis
akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam
akcijų skaičiui).

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia banko valdyba.

Susirinkimo darbotvarkė.
1. Dėl banko įstatinio kapitalo didinimo papildomais akcininkų įnašais.
2. Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujos emisijos akcijų atšaukimo.
3. Dėl banko įstatų pakeitimo.
4. Dėl kitos banko akcijų emisijos papildomais įnašais, suteikiant akcininkams
pirmumo teisę įsigyti naujos emisijos akcijų.

Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių
priemonėmis.

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus
pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su
akcininkų teisių įgyvendinimu, nuo 2010 m. balandžio 26 d. bus patalpinta banko
tinklalapyje www.sb.lt meniu punkte „Banko investuotojams“. Su šia informacija
akcininkai taip pat galės susipažinti banko buveinėje (Tilžės g. 149, Šiauliai)
201 ir 202 kabinetuose nuo 7:30 val. iki 16:30 val. Telefonai pasiteirauti: (8
41) 595 653 ir 595 669.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu
papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti
darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.
Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į banko sekretoriatą arba siunčiami
registruotu laišku, adresu AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, LT- 76348
Šiauliai.
Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu
vp.apskaita@sb.lt.
Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki
2010 m. gegužės 4 dienos 16 valandos. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus
papildyta, apie jos papildymus bankas, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki
susirinkimo, praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar
bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu.
Siūlymai raštu iki 2010 m. gegužės 18 dienos 12 valandos gali būti pristatomi
(darbo dienomis) į banko sekretoriatą arba išsiunčiami registruotu laišku,
adresu AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149,LT-76348 Šiauliai. Raštu pateikti
siūlymai bus svarstomi susirinkime, jeigu bus gauti banke iki susirinkimo dienos
(2010 m. gegužės 18 d.) 12 valandos. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti
pateikiami, susirinkimo pirmininkui paskelbus susirinkimo darbotvarkę, bet ne
vėliau kaip susirinkimui pradedant darbą darbotvarkės klausimais.
Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami vp.apskaita@sb.lt. Susirinkime bus
svarstomi iki 2010 m. gegužės 18 dienos 12 valandos šiuo elektroniniu paštu
gauti siūlymai.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bankui klausimų, susijusių su
susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu
vp.apskaita@sb.lt. Į pateiktus klausimus bankas atsakys elektroniniu paštu iki
susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su banko komercine paslaptimi
ir konfidencialia informacija.

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo
pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas
įgaliojmas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas
įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka
legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir
balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus.
Akcininkas, turintis banko akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų
interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti
bankui galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam
pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu
dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas
notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo
programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas
privalo pranešti bankui elektroniniu paštu vp.apskaita@sb.lt ne vėliau kaip iki
paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas
turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas
ir pranešimas bankui, o ne elektroniniu paštu - atsiųstas laiškas. Pateikdamas
bankui pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali
būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė
įranga.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau
kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta banko tinklalapyje
www.sb.lt meniu punkte „Banko investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu
pareikalauja, bankas, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia
bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai
pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas
arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko
įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais
(jeigu reikia) turi būti pateikiami bankui, siunčiant registruotu laišku, adresu
AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai, arba pristatant į banko
sekretoriatą. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo
biuleteniai, kurie bus gauti iki susirinkimo.

Banko tinklalapyje www.sb.lt meniu punkte „Banko investuotojams“ visą
laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus
pateikta informacija ir dokumentai:
- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;
- bendras banko akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius
susirinkimo sušaukimo dieną;
- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus
pateikti susirinkimui;
- bendrojo balsavimo biuletenio forma;
- įgaliojimo atstovauti akcininkui forma.

Iždo departamento direktorius
Pranas Gedgaudas
Tel. (8 41) 595 653.

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital