Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

VDG: Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Spekuliantai.lt | 2010-03-29 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1257
Raktiniai žodžiai: Vilniaus Degtine AB, VDG
VDG: Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Vilniaus Degtine AB Pranešimas apie esminį įvykį 29.03.2010

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Vilniaus degtinė“ 2010 04 16 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimų projektai

1. Darbotvarkės klausimas: „Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių
ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą”
Sprendimo projektas.
„Pritarti auditoriaus išvadai.“
2. Darbotvarkės klausimas: „Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai“
Sprendimas šio atveju nepriimamas.
3. Darbotvarkės klausimas: „2009 metų bendrovės metinio pranešimo tvirtinimas”
Sprendimo projektas.
„Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2009 metų metinį pranešimą.“
4. Darbotvarkės klausimas: „2009 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinio tvirtinimas.“
Sprendimo projektas.
„Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2009-ųjų metų metinių
finansinių ataskaitų rinkinį, pagal kurį bendrovės turtas 2009 m. gruodžio 31
d. buvo 77 062 064 litai (22 318 716 EUR), nuosavas kapitalas - 39 296 268
litai (11 380 985 EUR), grynasis ūkinių metų pelnas - 726 311 litų (210 354
EUR).“
5. Darbotvarkės klausimas: “2009 metų bendrovės pelno paskirstymas” 2010 metais
Sprendimo projektas:
“2009 metų rezultatai:
1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) -
ataskaitinių metų pabaigoje 11 720 683 Lt (3 394 544 EUR)
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų
- pelnas (nuostoliai) 726 311 Lt (210 354 EUR)
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių
finansinių metų pelnas (nuostoliai)- nėra
4. Pervedimai iš rezervų - nėra
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra
6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 12 446 994 Lt
(3 604 898 EUR)
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra
11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra
12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 12 446 994 Lt (3 604 898 EUR).


6. Darbotvarkės klausimas: “Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų
apmokėjimo sąlygų nustatymas”
Sprendimo projektas.
1. Išrinkti audito įmonę UAB „Rimess” AB „Vilniaus degtinė” auditoriumi 2010
metams.
2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo
sutartį su Bendrovės auditoriumi UAB „Rimess” dėl 2010 metų finansinių
ataskaitų rinkinio audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina.

Audra Jauniškienė
Finansų ir administracijos direktorė
(8 5)213 31521. 2009_metin_finan_atask.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=299375)
2. picture 209.jpg
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=299376)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital