Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

UKB: 2010 m. kovo 26 d. įvykusio eilinio visuotinio AB Ūkio bankas akcininkų susirinkimo nutarimai

Spekuliantai.lt | 2010-03-26 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1337
Raktiniai žodžiai: Ukio Bankas AB, UKB
UKB: 2010 m. kovo 26 d. įvykusio eilinio visuotinio AB Ūkio bankas akcininkų susirinkimo nutarimai

Ukio Bankas AB Pranešimas apie esminį įvykį 26.03.2010

2010 m. kovo 26 d. įvykusio eilinio visuotinio AB Ūkio bankas akcininkų
susirinkimo nutarimai

2010 m. kovo 26 d. 11 val. Kaune, Daukanto g. 28 VDU Didžiojoje salėje
įvykusiame eiliniame visuotiniame AB Ūkio banko (registruotas Maironio g. 25,
LT-44250 Kaunas, įmonės kodas 112020136) akcininkų susirinkime nutarta:
1. Išklausytas AB Ūkio banko metinis pranešimas apie veiklą 2009 metais. (žr.
1 priedą).
2. Atsižvelgti į AB Ūkio banko auditoriaus UAB „Deloitte Lietuva“ išvadą
tvirtinant AB Ūkio banko 2009 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą).
3. Patvirtinti AB Ūkio banko 2009 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1priedą).
4. Patvirtinti 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:
4.1. Patvirtinti AB Ūkio banko 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:
4.1.1. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 0 litų;
4.1.2. Grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas (pelnas arba nuostolis)
-74 997 tūkst. litų;
4.1.3. Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti 0 litų;
4.1.4. Akcininkų įnašai banko nuostoliams padengti (jeigu visą ar dalį
paskirstytinojo rezultato (nuostolio) nusprendė padengti akcininkai) 0 litų;
4.1.5. Paskirstytinasis rezultatas (pelnas arba nuostolis) ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
-74 997 tūkst. litų:
4.1.5.1. Pervedimas iš kitų rezultatų, nepanaudotų finansiniais metais 0 litų;
4.1.5.2. Pervedimas iš privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo 0 litų;
4.1.5.3. Pervedimas iš atsargos kapitalo 74 997 tūkst. litų;
4.1.5.4. Pervedimas iš kapitalo rezervo 0 litų;
4.1.6. Pelno paskirstymas į rezervus 0 litų;
4.1.7. Pelno dalis, skiriama dividendams išmokėti arba kitiems tikslams 0 litų;
4.1.8. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) Valdybos ir
Stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 litų;
4.1.9. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis), perkeliamas į kitus finansinius
metus 0 litų.
4.2. Metinių išmokų (tantjemų) Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariams nemokėti.
5. Išrinkti AB Ūkio banko audito įmonę UAB „Deloitte Lietuva“ ir nustatyti
apmokėjimo sąlygas:
5.1. Finansinių ataskaitų auditas už 2010 metus - 400 000 litų ir PVM;
5.2. Su audito atlikimu susijusios papildomos išlaidos - 25 640 litų ir PVM.
6. Padidinti AB Ūkio banko įstatinį kapitalą papildomais įnašais, konvertuojant
subordinuotą paskolą, gautą iš Vladimiro Romanovo, į naujos emisijos
paprastąsias vardines akcijas:
6.1. Padidinti AB Ūkio banko įstatinį kapitalą papildomais įnašais iki 295 824
000 (du šimtai devyniasdešimt penki milijonai aštuoni šimtai dvidešimt keturi
tūkstančiai) litų, išleidžiant naują 50 000 000 (penkiasdešimt milijonų) litų
50 000 000 vnt. paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų
emisiją;
6.2. Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą - 1 (vienas) litas už
vieną akciją;
6.3. Atšaukti akcininkų pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų akcijų.
Akcininkų pirmumo teisė atšaukiama dėl gauto prašymo bankui suteiktą
subordinuotą paskolą konvertuoti į naujos emisijos paprastąsias vardines
akcijas;
6.4. Suteikti teisę Vladimirui Romanovui įsigyti visas naujai išleidžiamas
akcijas (50 000 000 vnt.), konvertuojant 50 000 000 (penkiasdešimt milijonų)
litų subordinuotą paskolą, suteiktą AB Ūkio bankui 2009 m. gruodžio 14 d.;
6.5. Pakeisti AB Ūkio banko įstatų III skyriaus 3 punkto dalį: “Banko įstatinis
kapitalas 295 824 000 (du šimtai devyniasdešimt penki milijonai aštuoni šimtai
dvidešimt keturi tūkstančiai) litų yra padalintas į 295 824 000 (du šimtus
devyniasdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus dvidešimt keturis tūkstančius)
paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.” Ir
inkorporuoti ją į esamą AB Ūkio banko įstatų redakciją;
6.6. Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti naują įstatų redakciją;
6.7. Pavesti AB Ūkio banko Valdybai įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti 50
000 000 (penkiasdešimties milijonų) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito
nominalios vertės akcijų emisiją ir atitinkamus AB Ūkio banko įstatų
pakeitimus.
7. Patvirtinti AB Ūkio banko įstatų naują redakciją. (žr. 2 priedą). Įgalioti
Administracijos vadovą pasirašyti AB Ūkio banko įstatų naują redakciją.
8. AB Ūkio banko ilgalaikį turtą ir turimus bei po šio nutarimo įgytus kitų
emitentų vertybinius popierius, teises ir vėliau įgytą kilnojamąjį ir
nekilnojamąjį turtą perleisti, nuomoti ar įkeisti, taip pat laiduoti ir
garantuoti šiuo turtu kitų subjektų prievolių įvykdymą. Pavesti AB Ūkio banko
valdybai, remiantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kiekvienu
konkrečiu atveju priimti sprendimus dėl turto perleidimo, nuomos ar prievolių
užtikrinimo įvykdymo juo, taip pat laidavimo ir garantavimo.
9. Išrinkti Editą Karpavičienę, Alą Kurauskienę, Olgą Gončaruk, Gražiną
Jakavičienę, Viktor Soldatenko banko Stebėtojų tarybos nariais.

Odeta Bankauskienė,
Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja
Tel. (8-37) 301 3521. atsakingu_asmenu_pativirtinimas_2009.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=299215)
2. 1 priedas ub_ifrs_2009_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=299202)
3. 2 priedas ub_istatai_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=299203)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital