Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

VDG: Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Spekuliantai.lt | 2010-03-24 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1941
Raktiniai žodžiai: Vilniaus Degtine AB, VDG
VDG: Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Vilniaus Degtine AB Pranešimas apie esminį įvykį 24.03.2010

Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2010 m. balandžio 16 d. 10.00 val.
bendrovės buveinėje, Panerių g. 47/2, Vilniuje, šaukiamas eilinis visuotinis AB
,,Vilniaus degtinė” (įmonės kodas 120057287) akcininkų susirinkimas. Akcininkų
registracijos pradžia - 9.00 val.
Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį
dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka
patvirtintus įgaliojimus.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas
notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą
įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bankui elektroniniu paštu
info@degtine.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16
valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu
turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas bankui, o ne elektroniniu
paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas bendrovei pranešimą, akcininkas turi
nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama
akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. balandžio 9 d.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje.
Teisių apskaitos diena - 2010 m. balandžio 30 d. Iš visuotiniame akcininkų
susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis
akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam
akcijų skaičiui.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
2. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.
3. 2009 m. bendrovės metinis pranešimas.
4. 2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5. 2009 m. bendrovės pelno paskirstymas.
6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirikimo
darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@degtine.lt arba
pristatyti į bendrovę adresu Panerių g. 47/2, Vilnius, ne vėliau kaip iki 2010
m. balandžio 2 d. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai
siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl
kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu
(pristatant pasiūlymus į bendrovę adresu Panerių g. 47/2, Vilnius) ar
elektroninių paštu info@degtine.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į
susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į
bendrovės organų narius, audito įmonę.
Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2010 m.
balandžio 16 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai
gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@degtine.lt arba pristatomi raštu į
bendrovę adresu Panerių g. 47/2, Vilnius, ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio
13 d. Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei
jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia
informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybę,
bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie atsisakymą pateikti
informaciją.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau
kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės tinklalapyje
http://www.degtine.lt. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, bendrovė, ne vėliau
kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį
registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai bendrovės
patalpose. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas
arba jo įgaliotas asmuo. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko
įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais
dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami bendrovei, siunčiant registruotu
laišku, adresu Panerių g. 47/2, Vilnius, arba pristatant į bendrovės buveinę ne
vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo.

Bendrovės interneto svetainėje adresu http://www.degtine.lt visą laikotarpį,
prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo bus pateikta
informacija ir dokumentai:
- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;
- bendras bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius susirinkimo sušaukimo dieną;
- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais, ir kiti dokumentai, kurie bus
pateikti susirinkimui;
- bendrojo balsavimo biuletenio forma.

Dėl papildomos informacijos apie esminį įvykį kreiptis į Finansų ir
administracijos direktorę Audrą Jauniškienę, tel. 8 5 2133152.Audra Jauniškienė
Finansų ir administracijos direktorė
(8 5)213 3152

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital