Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

SRS: Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Spekuliantai.lt | 2010-03-10 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1585
Raktiniai žodžiai: Bankas Snoras AB, SRS
SRS: Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Bankas Snoras AB Pranešimas apie esminį įvykį 10.03.2010

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB banko SNORAS valdyba aprobavo ir siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų
susirinkimui tvirtinti šiuos sprendimų projektus:

1. Darbotvarkės klausimas: Banko metinis pranešimas apie veiklą 2009 metais.
Išklausomas banko valdybos patvirtintas AB banko SNORAS metinis pranešimas apie
veiklą 2009 m. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. (Priedas Nr.1)

2.Darbotvarkės klausimas: Auditoriaus pranešimas.
Išklausomas banko nepriklausomo auditoriaus pranešimas apie AB banko SNORAS
veiklą 2009 m. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.

3. Darbotvarkės klausimas: Banko 2009 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Sprendimo projektas: Tvirtinti AB banko SNORAS audituotą 2009 metų finansinę
atskaitomybę. (Priedas Nr.2)

4. Darbotvarkės klausimas: Apmokėjimas Banko stebėtojų tarybos nariams.
Sprendimo projektas: Atsižvelgiant į esamą ekonominę-finansinę situaciją tiek
šalyje, tiek pasaulyje, kuri įtakojo ir banko veiklos rezultatą, stebėtojų
tarybos nariams atlyginimo už darbą 2009 m. nemokėti.

5. Darbotvarkės klausimas: Banko 2009 metų pelno paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas: Tvirtinti AB banko SNORAS 2009 metų pelno paskirstymą
(Priedas Nr.3).

6. Darbotvarkės klausimas: Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo
sąlygų nustatymas.
Sprendimo projektas:
6.1. Išrinkti audito įmonę UAB “Ernst  Young Baltic” AB banko SNORAS ir banko
įmonių grupės 2010 m. konsoliduotos metinės finansinės atskaitomybės audito
paslaugoms apmokėti.
6.2. Nustatyti ne didesnę negu 420 000 Lt sumą (be PVM) AB banko SNORAS ir
banko įmonių grupės 2010 m. konsoliduotos metinės finansinės atskaitomybės
audito paslaugoms apmokėti.
6.3. Įgalioti banko pirmąjį viceprezidentą Naglį Stanciką derėtis dėl audito
paslaugų apmokėjimo sąlygų ir kainos, neviršijant sprendimo 6.2 punkte
nurodytos sumos bei atstovauti bankui pasirašant sutartį su audito įmone UAB
“Ernst  Young Baltic”.

7. Darbotvarkės klausimas: Banko Įstatų dalinis keitimas.
Sprendimo projektas:
7.1. Papildyti Įstatų XII skyriaus „Banko stebėtojų taryba“ 6 punktą trečiuoju
sakiniu ir visą šį punktą išdėstyti taip:
„6. Banko stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas
įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Banko stebėtojų tarybos
narių. Iš anksto balsavę Banko stebėtojų tarybos nariai laikomi dalyvavusiais
posėdyje. Stebėtojų tarybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos
įgaliojimą kitam Banko stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam
balsuojant Banko stebėtojų tarybos posėdyje. Banko stebėtojų tarybos sprendimas
yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Sprendimas atšaukti
Banko valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3
posėdyje dalyvaujančių Banko stebėtojų tarybos narių. „
7.2. Keisti Įstatų XIII skyriaus „Banko valdyba“ 10 punktą ir šį punktą
išdėstyti taip:
„10. Banko valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Banko
valdybos narys. Banko valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas
įvykusiu, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę
Banko valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos narys turi
teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam Banko valdybos nariui,
kuris atstovautų jam balsuojant Banko valdybos posėdyje. Banko valdybos
sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų, negu prieš. Banko
valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai Banko valdybos posėdyje sprendžiamas
su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.“
7.3. Nustatyti, kad šie Įstatų pakeitimai teikiami registruoti kartu su Įstatų
pakeitimais, patvirtintais 2009-11-05 įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo metu.
7.4. Įgalioti AB banko SNORAS Prezidentą Raimondą Baranauską pasirašyti AB
banko SNORAS įstatų pakeitimus ir atstovauti AB bankui SNORAS visose įstaigose
ir organizacijose, registruojant 2010 m. kovo 31 d. eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime patvirtintus AB banko SNORAS įstatų pakeitimus.
Įgaliojimas suteikiamas su teise perįgalioti.

8. Darbotvarkės klausimas: Banko stebėtojų tarybos nario atsistatydinimo
priėmimo.
Sprendimo projektas: Priimti banko stebėtojų tarybos nario Maksimo
Anchipolovskio atsistatydinimą iš banko stebėtojų tarybos nario pareigų.

9. Darbotvarkės klausimas: Dėl Banko stebėtojų tarybos nario rinkimo.
Informacija: Kandidatu į stebėtojų tarybos narius pasiūlytas Hans Berndt,
Vokietijos pilietis, nuo 1997 m. iki 2008 m. dirbęs Parex Banka grupėje: Banko
vadovybės patarėju, banko atstovu Frankfurte prie Maino, nuo 2000 m. - Parex
Banka stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoju. Pagal išsilavinimą -
teisininkas.
Sprendimo projektas:
9.1. Išrinkti Banko stebėtojų tarybos narį.
9.2. Nustatyti, kad naujas stebėtojų tarybos narys išrinktas iki veikiančios
stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.
9.3. Naujai išrinktam banko stebėtojų tarybos nariui įgalinimai suteikiami, jie
pradeda savo veiklą tik tuo atveju ir nuo to momento, kai Lietuvos bankas jam
suteiks leidimą narystei stebėtojų taryboje.1. snoraspriedas1.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=296151)
2. snoraspriedas2.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=296152)
3. snoraspriedas3.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=296153)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital