Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

UTR: Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos priimto sprendimo

Spekuliantai.lt | 2010-01-13 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1285
Raktiniai žodžiai: Utenos Trikotazas AB, UTR
UTR: Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos priimto sprendimo

Utenos Trikotazas AB Pranešimas apie esminį įvykį 13.01.2010

Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos priimto sprendimo

Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos priimto sprendimo dėl
teisės pažeidimo bylos Nr. 12K-35

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija atliko AB „Utenos trikotažas“
2008 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų ir bendrovės finansinių ataskaitų
tikslinį patikrinimą ir nustatė, kad 2008 m. AB „Utenos trikotažas“ finansinės
ataskaitos ir grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos neatitinka 1 TAS
„Finansinių ataskaitų pateikimas“ 60 straipsnio, 36 TAS „Turto vertės
sumažėjimas“ 9 straipsnio ir 39 TAS „Finansinės priemonės: pripažinimas ir
vertinimas“ 63 straipsnio nuostatų.

Bendrovė ir grupė 2008 m. gruodžio 31 d. nesilaikė su finansinėmis
institucijomis sudarytose sutartyse nustatytų rodiklių, todėl finansinės
istitucijos turėjo teisę pareikalauti grąžinti ilgalaikes paskolas ir lizingus
anksčiau laiko. Nors finansinės institucijos nepasinaudojo teise anksčiau laiko
atšaukti ilgalaikes paskolas ir lizingus, o 2009 m. pabaigoje - 2010 m.
pradžioje buvo pasiekti rašytiniai susitarimai dėl šių paskolų ir lizingų
tolimesnių atidėjimų, tačiau 2008 m. gruodžio 31 d. bendrovė neturėjo rašytinio
patvirtinimo, kad finansinės institucijos nepasinaudos teise anksčiau laiko
atšaukti ilgalaikes paskolas ir lizingus. Remiantis aukščiau išdėstytu bei
vadovaujantis 1 TAS 60 straipsnio nuostatomis ilgalaikės paskolos ir lizingai
turėjo būti atvaizduoti kaip trumpalaikiai įsipareigojimai bei AB „Utenos
trikotažas“ finansinėse ataskaitose ir grupės konsoliduotose finansinėse
ataskaitose 2008 m. gruodžio 31 d. bendrovės ir grupės trumpalaikiai
įsipareigojimai turėtų padidėti atitinkamai 20.480 tūkst. Lt ir 24.027 tūkst.
Lt, o ilgalaikiai įsipareigojimai atitinkamai turėtų sumažėti 20.480 tūkst. Lt
ir 24.027 tūkst. Lt.

Vadovaujantis 36 TAS „Turto vertės sumažėjimas“ 9 straipsnio ir 39 TAS
„Finansinės priemonės: pripažinimas ir vertinimas“ 63 straipsnio nuostatomis,
2008 m. gruodžio 31 d. bendrovė neįvertino grupės prekybos ir kitų gautinų
sumų, kurios apima atitinkamai 12.401 tūkst. Lt ir 536 tūkst. Lt sumas,
diskontuotų būsimųjų pinigų srautų dabartine verte ir grupės nenaudojamo
ilgalaikio materialiojo turto, kurio likutinė vertė 1.585 tūkst. Lt,
atsiperkamąja verte. Priklausomai nuo įvertinimo rezultato keistųsi bendrovės
ir grupės 2008 m. gruodžio 31 d. trumpalaikio turto (prekybos ir kitų gautinų
sumų) vertė ir grynasis rezultatas bei grupės ilgalaikio materialiojo turto
vertė.

Bendrovės finansinės ataskaitos ir grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos
retrospektyviai bus ištaisytos ir paskelbtos viešai skelbiant 2009 m. metinę
finansinę atskaitomybę iki 2010-04-30.

AB „UTENOS TRIKOTAŽAS” generalinis direktorius Nerijus Vilūnas
(tel. 8 389 51445)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital