Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

TEO: Notification on transaction concluded by manager of the company (Raimondas Gelezevicius)

Spekuliantai.lt | 2009-10-15 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1081
Raktiniai žodžiai: TEO LT, TEO
TEO: Notification on transaction concluded by manager of the company (Raimondas Gelezevicius)

TEO LT, AB
Notifications on transactions concluded by managers of the companies 15.10.2009

Notification on transaction concluded by manager of the company (Raimondas
Gelezevicius)

--------------------------------------------------------------------------------
| 2009-10-15 |
--------------------------------------------------------------------------------
(Pranešimo data / Date of the notification)

Pranešimas apie vadovo arba su juo glaudžiai susijusio asmens sandorį(-ius) dėl
emitento vertybinių popierių
Notification on the transactions in issuer's securities concluded by the manager
of the issuer or the person closely associated with the manager of the issuer

--------------------------------------------------------------------------------
| Raimondas Geleževičius, |
| TEO LT, AB Pardavimo plėtros departamento |
| direktorius / |
| Director of Sales development department of TEO LT, AB |
--------------------------------------------------------------------------------
(sandorį sudariusio asmens vardas, pavardė, pareigos arba juridinio asmens
pavadinimas, juridinio asmens kodas, jei sandorį sudarė juridinis asmuo / name,
last name, capacity or name of legal person, code of legal entity)

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
(emitento vadovo, su kuriuo sandorį sudaręs asmuo yra glaudžiai susijęs, vardas,
pavardė, užimamos emitente pareigos / name, last name, capacity of the manager
of the issuer, with whom the notifying person is closely associated)

--------------------------------------------------------------------------------
| TEO LT, AB, 1212 15434, Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius |
--------------------------------------------------------------------------------
(emitento pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas / name and code of the
issuer, its registered office address)

--------------------------------------------------------------------------------
| VP | VP | VP | Bendr | Sando | Sando | Sando | Sando | Atsis | Asmen |
| pava | skaič | kaina | a | rio | rio | rio | rio | kai-t | s |
| -din | ius, | , Lt | sando | tipas | rūšis | sudar | vieta | ymo | kateg |
| imas | vnt. | / | rio | (įgij | / | ymo | * / | forma | ori-j |
| , | / | Price | vertė | imas | Type | data | Place | / | a** / |
| klas | Numbe | of | , Lt | ar | of | / | of | Form | Categ |
| ė, | r of | secur | / | netek | trans | Date | the | of | ory |
| ISIN | secur | e-tie | Total | i-mas | act-t | of | trans | settl | of |
| koda | e-tie | s, | value | ) / | ion | the | -acti | e-men | the |
| s / | s | LTL | of | Form | | trans | on* | t | perso |
| Name | | | trans | of | | -actt | | | n** |
| and | | | act-t | trans | | ion | | | |
| clas | | | ion, | act-t | | | | | |
| s of | | | LTL | ion | | | | | |
| the | | | | (ac-q | | | | | |
| secu | | | | uisit | | | | | |
| rity | | | | ion | | | | | |
| , | | | | or | | | | | |
| ISIN | | | | trans | | | | | |
| code | | | | -fer) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Su | 100 | 100 | 10 | Netek | Išpir | 2009- | XOFF | Pinig | 1.4 |
| TEO | | | 000 | imas/ | kimas | 10-13 | | ai/ | |
| LT, | | | | trans | / | | | c | |
| AB | | | | fer | redem | | | ash | |
| PVA | | | | | ption | | | | |
| susi | | | | | | | | | |
| etos | | | | | | | | | |
| obli | | | | | | | | | |
| gaci | | | | | | | | | |
| jos/ | | | | | | | | | |
| Bond | | | | | | | | | |
| s | | | | | | | | | |
| rela | | | | | | | | | |
| ted | | | | | | | | | |
| to | | | | | | | | | |
| TEO | | | | | | | | | |
| LT, | | | | | | | | | |
| AB | | | | | | | | | |
| ORS | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Emitento vadovas / Manager of the issuer:

--------------------------------------------------------------------------------
| Raimondas Geleževičius |
--------------------------------------------------------------------------------
(vardas ir pavardė / name, last name) (parašas / signature)

ir (arba) vertybinių popierių apskaitą tvarkantis asmuo /
and (or) person responsible for the securities accounting:

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
(vardas ir pavardė / name, last name) (parašas / signature)

* AUTO - reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje sudarytas
automatinio įvykdymo sandoris / automated trade concluded on a regulated market
or multilateral trading facility;
TS - reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje sudarytas
tiesioginis sandoris / a negotiated deal concluded on regulated market or
multilateral trading facility;
XOFF - už reguliuojamos rinkos ribų sudarytas sandoris / transaction concluded
not on regulated market.

** Pildant formos skiltį „Asmens kategorija“, reikia nurodyti skaičių,
identifikuojantį asmenį /
In the box „Person‘s category“ a reference number indentifying the person shall
be indicated.
1. Emitento vadovas (kaip nustatyta Taisyklių 5.1 punkte) / A person discharging
managerial responsibilities with the issuer (as defined in item 5.1 of the
Rules):
1.1. Bendrovės vadovas / Manager of the issuer;
1.2. Valdybos narys / Member of the Board;
1.3. Stebėtojų tarybos narys / Member of the Supervisory Board;
1.4. Kitas darbuotojas / Other employee.
2. Su emitento vadovu glaudžiai susijęs asmuo (kaip nustatyta Taisyklių 5.2
punkte) / Persons closely related to the person discharging managerial
responsibilities with the issuer (as defined in item 5.2 of the Rules):
2.1. Sutuoktinis, sugyventinis / Spouse, partner;
2.2. Vaikas, įvaikis / Child, foster child;
2.3. Kitas asmuo / Relative;
2.4. Juridinis asmuo / Legal person.1. 2009 10 15_raimondas gelezevicius.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=278783)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital