Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

TEO: Pranešimas apie vadovo sandorį (Raimondas Geleževičius)

Spekuliantai.lt | 2009-10-15 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1319
Raktiniai žodžiai: TEO LT, TEO
TEO: Pranešimas apie vadovo sandorį (Raimondas Geleževičius)

TEO LT, AB Pranešimai apie vadovų sandorius 15.10.2009

Pranešimas apie vadovo sandorį (Raimondas Geleževičius)

--------------------------------------------------------------------------------
| 2009-10-15 |
--------------------------------------------------------------------------------
(Pranešimo data / Date of the notification)

Pranešimas apie vadovo arba su juo glaudžiai susijusio asmens sandorį(-ius) dėl
emitento vertybinių popierių
Notification on the transactions in issuer's securities concluded by the manager
of the issuer or the person closely associated with the manager of the issuer

--------------------------------------------------------------------------------
| Raimondas Geleževičius, |
| TEO LT, AB Pardavimo plėtros departamento |
| direktorius / |
| Director of Sales development department of TEO LT, AB |
--------------------------------------------------------------------------------
(sandorį sudariusio asmens vardas, pavardė, pareigos arba juridinio asmens
pavadinimas, juridinio asmens kodas, jei sandorį sudarė juridinis asmuo / name,
last name, capacity or name of legal person, code of legal entity)

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
(emitento vadovo, su kuriuo sandorį sudaręs asmuo yra glaudžiai susijęs, vardas,
pavardė, užimamos emitente pareigos / name, last name, capacity of the manager
of the issuer, with whom the notifying person is closely associated)

--------------------------------------------------------------------------------
| TEO LT, AB, 1212 15434, Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius |
--------------------------------------------------------------------------------
(emitento pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas / name and code of the
issuer, its registered office address)

--------------------------------------------------------------------------------
| VP | VP | VP | Bendr | Sando | Sando | Sando | Sando | Atsis | Asmen |
| pava | skaič | kaina | a | rio | rio | rio | rio | kai-t | s |
| -din | ius, | , Lt | sando | tipas | rūšis | sudar | vieta | ymo | kateg |
| imas | vnt. | / | rio | (įgij | / | ymo | * / | forma | ori-j |
| , | / | Price | vertė | imas | Type | data | Place | / | a** / |
| klas | Numbe | of | , Lt | ar | of | / | of | Form | Categ |
| ė, | r of | secur | / | netek | trans | Date | the | of | ory |
| ISIN | secur | e-tie | Total | i-mas | act-t | of | trans | settl | of |
| koda | e-tie | s, | value | ) / | ion | the | -acti | e-men | the |
| s / | s | LTL | of | Form | | trans | on* | t | perso |
| Name | | | trans | of | | -actt | | | n** |
| and | | | act-t | trans | | ion | | | |
| clas | | | ion, | act-t | | | | | |
| s of | | | LTL | ion | | | | | |
| the | | | | (ac-q | | | | | |
| secu | | | | uisit | | | | | |
| rity | | | | ion | | | | | |
| , | | | | or | | | | | |
| ISIN | | | | trans | | | | | |
| code | | | | -fer) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Su | 100 | 100 | 10 | Netek | Išpir | 2009- | XOFF | Pinig | 1.4 |
| TEO | | | 000 | imas/ | kimas | 10-13 | | ai/ | |
| LT, | | | | trans | / | | | c | |
| AB | | | | fer | redem | | | ash | |
| PVA | | | | | ption | | | | |
| susi | | | | | | | | | |
| etos | | | | | | | | | |
| obli | | | | | | | | | |
| gaci | | | | | | | | | |
| jos/ | | | | | | | | | |
| Bond | | | | | | | | | |
| s | | | | | | | | | |
| rela | | | | | | | | | |
| ted | | | | | | | | | |
| to | | | | | | | | | |
| TEO | | | | | | | | | |
| LT, | | | | | | | | | |
| AB | | | | | | | | | |
| ORS | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Emitento vadovas / Manager of the issuer:

--------------------------------------------------------------------------------
| Raimondas Geleževičius |
--------------------------------------------------------------------------------
(vardas ir pavardė / name, last name) (parašas / signature)

ir (arba) vertybinių popierių apskaitą tvarkantis asmuo /
and (or) person responsible for the securities accounting:

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
(vardas ir pavardė / name, last name) (parašas / signature)

* AUTO - reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje sudarytas
automatinio įvykdymo sandoris / automated trade concluded on a regulated market
or multilateral trading facility;
TS - reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje sudarytas
tiesioginis sandoris / a negotiated deal concluded on regulated market or
multilateral trading facility;
XOFF - už reguliuojamos rinkos ribų sudarytas sandoris / transaction concluded
not on regulated market.

** Pildant formos skiltį „Asmens kategorija“, reikia nurodyti skaičių,
identifikuojantį asmenį /
In the box „Person‘s category“ a reference number indentifying the person shall
be indicated.
1. Emitento vadovas (kaip nustatyta Taisyklių 5.1 punkte) / A person discharging
managerial responsibilities with the issuer (as defined in item 5.1 of the
Rules):
1.1. Bendrovės vadovas / Manager of the issuer;
1.2. Valdybos narys / Member of the Board;
1.3. Stebėtojų tarybos narys / Member of the Supervisory Board;
1.4. Kitas darbuotojas / Other employee.
2. Su emitento vadovu glaudžiai susijęs asmuo (kaip nustatyta Taisyklių 5.2
punkte) / Persons closely related to the person discharging managerial
responsibilities with the issuer (as defined in item 5.2 of the Rules):
2.1. Sutuoktinis, sugyventinis / Spouse, partner;
2.2. Vaikas, įvaikis / Child, foster child;
2.3. Kitas asmuo / Relative;
2.4. Juridinis asmuo / Legal person.1. 2009 10 15_raimondas gelezevicius.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=278782)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital