Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

TEO: „East Capital Asset Management AB“ pranešimas apie 5 proc. ribos peržengimą

Spekuliantai.lt | 2009-10-09 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1507
Raktiniai žodžiai: TEO LT, TEO
TEO: „East Capital Asset Management AB“ pranešimas apie 5 proc. ribos peržengimą

TEO LT, AB Pranešimas apie akcijų paketo įgijimą ar netekimą 09.10.2009

„East Capital Asset Management AB“ pranešimas apie 5 proc. ribos peržengimą

Pranešimo apie akcijų paketo
įgijimą ar netekimą taisyklių
priedas

ASMENS/GRUPĖS*
PRANEŠIMAS APIE AKCIJŲ PAKETO
ĮGIJIMĄ/NETEKIMĄ*

1. TEO LT, AB, kodas: 121215434, adresas: Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius,
Lietuva
(emitento pavadinimas, kodas, buveinės adresas, valstybė)

2. „East Capital Asset Management AB“ („East Capital Explorer Investments AB“
vardu). Reg. Nr. 556564-5370. Adresas: Box 1364, 111 93 Stokholmas, Švedija.
(akcijų paketą įgijusio ar jo netekusio asmens vardas, pavardė, asmens kodas,
adresas, valstybė, tel. nr. arba bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas,
valstybė, tel. nr.)

3. Deklaruojamos ribos peržengimo priežastys (pažymėti tinkamą priežastį):

[ ]Akcijų paketo įgijimas
balsavimo teisės įgijimas ar netekimas (pabraukti reikiamą žodį ir nurodyti
konkrečią priežastį)

[ ]
vertybinių popierių, kurie pagal formalų susitarimą jų savininkui pareiškus
iniciatyvą suteikia ateityje teisę įgyti jau išleistų emitento akcijų, įgijimas
ar netekimas
(pabraukti reikiamą žodį ir nurodyti konkrečią priežastį)

[ ]
įvykis, dėl kurio pasikeičia turimas balsavimo teisių kiekis (nurodyti konkretų
įvykį)

4. Deklaruojamos ribos peržengimo data (įrašyti) 2009-10-09


5. Deklaruojama peržengimo riba (įrašyti) Peržengta 5 proc. riba - nuo 4,26
proc. iki 5,54 proc. balsų

6. Asmens turimi balsai

--------------------------------------------------------------------------------
| Akcijų | Iki akcijų | Turimų akcijų ir balsų kiekis deklaruojamos ribos |
| rūšis, | paketo įgijimo | peržengimo dieną |
| klasė, | ar netekimo | |
| ISIN | turėtų akcijų | |
| kodas | ir balsų | |
| | kiekis** | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | akcijų | balsų | akcijų | balsų kiekis | balsų kiekis (%) |
| | kiekis | kiekis | kiekis | (vnt.) | |
| | (vnt.) | (%) | (vnt.) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | tiesio | tiesio | netiesi | tiesiogi | netiesiogi |
| | | | giai | giai | ogiai | ai | ai |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TEO LT | 33 | 4.26% | 17 728 | 17 728 | 25 345 | 2.28% | 3.26% |
| AB, | 073 31 | | 043 |  043 | 273 | | |
| ISIN: | 6 | | | | | | |
| LT0000 | | | | | | | |
| 123911 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Iš | 17 728 | 17 728 | | 2.28% | 3.26% |
| | | viso |  043 |  043 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


7. Duomenys apie vertybinius popierius, kurie pagal formalų susitarimą jų
savininkui pareiškus iniciatyvą suteikia ateityje teisę įgyti jau išleistų
emitento akcijų

--------------------------------------------------------------------------------
| Vertybin | Vertybin | Balso teisių | Vertybinių | Turimų balso teisių |
| ių | ių | kiekis, | popierių | kiekis pasinaudojus |
| popierių | popierių | kuris būtų | suteikiamų | vertybinių popierių |
| rūšis ir | galiojim | įgyjamas | teisių | suteikiamomis teisėmis |
| klasė | o | pasinaudojus | konvertavim | |
| | pabaigos | vertybinių | o ir (arba) | |
| | data | popierių | pasinaudoji | |
| | | suteikiama | mo data | |
| | | teise | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | balso | balso |
| | | | | teisių | teisių |
| | | | | kiekis | kiekis (%) |
| | | | | (vnt.) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | Iš viso | | |
--------------------------------------------------------------------------------

8. Bendras informuojančio asmens turimas balso teisių kiekis (6 punktas+7
punktas)

--------------------------------------------------------------------------------
| | Balso teisių kiekis | Balso teisių kiekis (%) |
| | (vnt.) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| IŠ VISO | 43 073 316 | 5.54% |
--------------------------------------------------------------------------------

9.________________________________________________________________________
(kontroliuojamų įmonių, per kurias faktiškai valdomos balso teisės ir (arba)
vertybiniai popieriai, kurie pagal formalų susitarimą jų savininkui pareiškus
iniciatyvą suteikia ateityje teisę įgyti jau išleistų emitento akcijų,
grandinėlė (pildoma, jei yra))

10. Pranešimas pagrįstas bendru „East Capital“ įmonių grupės turimu akcijų
skaičiumi.
(papildoma informacija)

11. Įgaliotiniui ____________________________ įgaliojimu suteikta teisė balsuoti
savo nuožiūra
(įgaliotinio vardas, pavardė)
______________________ pasibaigia ________________.
(balso teisių kiekis (vnt., %) (data)

12. Pasirašydamas šį informacinį pranešimą patvirtinu, kad pateikiama
informacija yra išsami ir teisinga ir kad esu susipažinęs su Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių įstatyme ir Lietuvos Respublikos administracinių
teisės pažeidimų kodekse už klaidinančios informacijos pateikimą nustatytomis
sankcijomis.

Mia Jurke, „East Capital Asset Management AB“ generalinis direktorius, 2009 m.
spalio 9 d.:

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
(asmens, informuojančio apie akcijų įgijimą ar netekimą, parašas (bendrovės
vadovo vardas, pavardė, parašas), pranešimo užpildymo data) ***

* Kas nereikalinga, išbraukti.
** Nurodomi bendri (t. y. tiesiogiai ir netiesiogiai) turėti akcijų ir balsų
kiekiai.
*** Jei, vykdant kelių asmenų pareigas informuoti apie balsavimo teisių įgijimą
ar netekimą, teikiamas vienas bendras pranešimas, asmenų grupės paskirtas asmuo
turi pasirašyti pranešimą ir nurodyti, kad pranešimas pasirašomas visos asmenų
grupės vardu.

*******

Darius Džiaugys,
Informacijos sektoriaus vadovas,
TEO LT, AB
tel. (8 5) 236 78781. 2009 10 09_east capital.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=278238)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital