Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

RSU: Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2009 -08-31, sprendimų projektai

Spekuliantai.lt | 2009-08-13 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1204
Raktiniai žodžiai: Rokiskio Suris AB, RSU
RSU: Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2009 -08-31, sprendimų projektai

Rokiskio Suris AB Pranešimas apie esminį įvykį 13.08.2009

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2009 -08-31, sprendimų
projektai

AB „Rokiškio sūris“ valdybos parengti sprendimų projektai 2009-08-31
įvyksiančiam neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui:

1.Dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant savas supirktas
akcijas.

Sprendimo projektas:
Sumažinti AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą 4 271 636 Lt (keturiais
milijonais dviem šimtais septyniasdešimt vienu tūkstančiu šešiais šimtai
trisdešimt šešiais) litais, anuliuojant 4 271 636 (keturis milijonus du
šimtus septyniasdešimt vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt šešias)
paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas)
litas.
Anuliavus savas supirktas akcijas AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą sudarys
38 444 894 Lt (trisdešimt aštuoni milijonai keturi šimtai keturiasdešimt keturi
tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi) litai, padalinti į 38 444 894
Lt (trisdešimt aštuonis milijonus keturis šimtus keturiasdešimt keturis
tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt keturias) paprastąsias vardines
akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.

2.Bendrovės įstatų pakeitimai, dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.

Sprendimo projektas:
1. Dėl įstatinio kapitalo sumažinimo pasikeitus AB “Rokiškio sūris“ įstatiniam
kapitalui, patvirtinti pakeistus AB „Rokiškio sūris“ įstatus:
Bendrovės įstatų 3.1. punktą, išdėstant sekančiai:
„Bendrovės įstatinis kapitalas yra 38 444 894 Lt (trisdešimt aštuoni milijonai
keturi šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt
keturi)litai. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 38 444 894 Lt (trisdešimt
aštuonis milijonus keturis šimtus keturiasdešimt keturis tūkstančius aštuonis
šimtus devyniasdešimt keturias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos
nominali vertė yra 1 (vienas) litas.“
2. Įgalioti direktorių Antaną Trumpą pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus ir
atlikti visus kitus su įstatų pakeitimu bei jų įregistravimu Juridinių asmenų
registre susijusius veiksmus.

3.Dėl savų akcijų supirkimo.

Sprendimo projektas:
1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.
2. Savų akcijų įsigijimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėn. nuo
sprendimo priėmimo.
4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą -12 Lt, o
minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos
nominaliai vertei, t. y 1 Lt.
5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai.
Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems
akcininkams įsigyti bendrovės akcijų.
6. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti
akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat
atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų
sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

4.Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti

Sprendimo projektas:
Savų akcijų įsigijimui suformuoti 10 (dešimties) milijonų litų rezervą.

Detalesnė informacija apie šaukiamą AB “Rokiškio sūris“ neeilinį visuotinį
akcininkų susirinkimą pateikiama bendrovės internetiniame tinklapyje adresu :
www.rokiskio.com

Dalius Trumpa
Valdybos pirmininkas
+ 370 458 55204

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital