Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LDJ: Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Spekuliantai.lt | 2013-05-15 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 774
Raktiniai žodžiai: Lietuvos Dujos AB, LDJ
LDJ: Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Lietuvos Dujos AB Pranešimas apie esminį įvykį 15.05.2013

Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Vilnius, Lietuva, 2013-05-15 14:27 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g.
24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu,
2013 m. birželio 11 d. 9.00 val. AB „Lietuvos dujos“ (toliau – Bendrovė)
būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas
neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo ir atskyrimo sąlygų tvirtinimas;
2. AB „Lietuvos dujos“ pakeistos įstatų redakcijos tvirtinimas bei įgaliojimų
pasirašyti šiuos dokumentus suteikimas;
3. AB „Lietuvos dujos“ valdymo organų rinkimai;
4. Po atskyrimo sukuriamos AB ,,Amber Grid” įstatų tvirtinimas ir įgaliojimų
pasirašyti naujos bendrovės įstatus suteikimas.

Akcininkų registracijos pradžia: 2013 m. birželio 11 d. 8.00 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2013 m. birželio 11 d. 8.45 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2013 m. birželio 4 d. Dalyvauti ir
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2013 m.
birželio 4 dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris
nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį
teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų
susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Bendrovės valdyba 2013 m. gegužės 14 d. pritarė visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams:

1) AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo ir atskyrimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygas (pridedama) ir jose
numatytomis sąlygomis nuo tęsiančios veiklą AB „Lietuvos dujos“ atskirti
atskiriamą dalį (AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo veiklą) bei šiai
daliai priskirto turto, teisių ir pareigų pagrindu įkurti naują bendrovę AB
„Amber Grid“.

2) AB „Lietuvos dujos“ pakeistos įstatų redakcijos tvirtinimas bei įgaliojimų
pasirašyti šiuos dokumentus suteikimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti pakeistą AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakciją (pridedama). Įgalioti
AB „Lietuvos dujos“ generalinį direktorių Viktorą Valentukevičių asmeniškai ar
per įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakciją
bei atlikti visus veiksmus, susijusius su įstatų registracija Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre.

3) AB „Lietuvos dujos“ valdymo organų rinkimai.

Sprendimo projektas:

Nustatyti, kad po atskyrimo tęsiančioje veiklą AB „Lietuvos dujos“ organų
struktūra nesikeis – AB „Lietuvos dujos“ toliau veiks visuotinis akcininkų
susirinkimas, valdyba ir vadovas.

Patvirtinti, kad AB „Lietuvos dujos“, kuri po atskyrimo tęs veiklą, valdybos
nariai dr. Valery Golubev, Uwe Fip, dr. Achim Saul, Kirill Seleznev, Valdas
Lastauskas toliau eis savo pareigas.

4) Po atskyrimo sukuriamos AB „Amber Grid“ įstatų tvirtinimas ir įgaliojimų
pasirašyti naujos bendrovės įstatus suteikimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti po atskyrimo sukuriamos AB „Amber Grid“ įstatus (pridedama).
Įgalioti AB „Amber Grid“ vadovą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį pasirašyti AB
„Amber Grid“ įstatus bei atlikti visus veiksmus, susijusios su AB „Amber Grid“
ir jos įstatų registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Su akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga,
susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių įgyvendinimu,
Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2013 m. gegužės 20 d. darbo dienomis,
nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), Bendrovės
būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0146. Šie dokumentai
taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt
bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.

Priedai:

1. AB ,,Lietuvos dujos“ balsavimo biuletenis (.pdf)
2. AB ,,Lietuvos dujos“ įgaliojimo forma (.pdf)
3. AB ,,Lietuvos dujos“ akcininkų teisės (.pdf)
4. AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygos (.pdf)
5. AB „Lietuvos dujos“ įstatai (projektas) (.pdf)
6. AB „Amber Grid“ įstatai (projektas) (.pdf)Įgaliotas asmuo:

Reda Aglinskienė

Juridinio skyriaus viršininkė

tel. (8 5) 236 0240


1. LD_Igaliojimas_atstovauti_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=432750)
2. LD_Akcininku_teises_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=432747)
3. LD_Balsavimo_biuletenis_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=432749)
4. AG_istatai_projektas.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=432746)
5. LD_istatai_projektas.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=432751)
6. LD_Atskyrimo_salygos.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=432748)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital