Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LLK: Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Spekuliantai.lt | 2013-04-30 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 541
Raktiniai žodžiai: Limarko Laivininkystes Kompanija AB, LLK
LLK: Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Limarko Laivininkystes Kompanija AB Pranešimas apie esminį įvykį 30.04.2013

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2013 m. balandžio 30 d. įvykusiame AB „Limarko laivininkystės kompanija“
eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti tokie sprendimai:

1. Bendrovės metinis pranešimas už 2012 m. – susipažinta su Bendrovės metiniu
pranešimu už 2012 m.

1. Audito ataskaita už 2012 m. – susipažinta su audito ataskaita už 2012 m.

1. Bendrovės 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas – patvirtintas
Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys už 2012 m.
2. 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymas – klausimą išspręsti sprendžiant
penktąjį darbotvarkės klausimą.
3. Dėl nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo santykio atstatymo– Nenusprendus
dengti nuostolius papildomais įnašais, buvo nuspręsta:

5.1. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo nuo 20 000 000 (dvidešimties
milijonų) litų iki 8 600 000 Lt (aštuonių milijonų šešių šimtų tūkstančių)
litų.

5.2. Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo tikslas – panaikinti Bendrovės
balanse įrašytus nuostolius.

5.3. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo būdas – Bendrovės akcijų anuliavimas.

5.4. Bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausantis akcijų skaičius
mažinamas žemiau nurodyta tvarka:

5.4.1. Akcijos anuliuojamos visiems Bendrovės akcininkams proporcingai jiems
nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

5.4.2. Akcininkams, pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų
registre dienos pabaigoje turintiems daugiau negu 1 (vieną) akciją, liekantis
akcijų skaičius paskaičiuojamas pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo
Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje jų turimų akcijų skaičių padauginant
iš koeficiento 0,43 (sumažintas įstatinis kapitalas padalintas iš dabartinio
įstatinio kapitalo, du skaičiai po kablelio) ir apvalinant tokia tvarka:

5.4.2.1. jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra 0,5 ar daugiau – akcijų
skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į didesnę pusę;

5.4.2.2. jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažiau negu 0,5 – akcijų
skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į mažesnę pusę (tokiu atveju
susidaręs skirtumas tarp sveiko skaičiaus ir trupmeninės jo dalies nebus
kompensuojamas).

5.4.3. Akcininkams, kuriems pagal šiame sprendime nurodytas akcijų keitimo
taisykles po apvalinimo tenkantis Bendrovės akcijų skaičius (toliau –
Paskaičiuotas akcijų skaičius) bus mažesnis už 1 (vieną), bus paliekama po 1
(vieną) Bendrovės akciją.

5.4.4. Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams viršija
8 600 000 (aštuonis milijonus šešis šimtus tūkstančių), t. y. Bendrovės akcijų
skaičių po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo (toliau – Maksimalus akcijų
skaičius), akcijų skaičius akcininkui, kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius yra
didžiausias, mažinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus Paskaičiuoto akcijų
skaičiaus visiems akcininkams ir Maksimalaus akcijų skaičiaus skirtumui, kad
Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų skaičius.

5.4.5. Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams yra
mažesnis negu Maksimalus akcijų skaičius, akcijų skaičius akcininkui, kuriam
Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias, didinamas tokiu skaičiumi, kuris
bus lygus Paskaičiuoto akcijų skaičiaus visiems akcininkams ir Maksimalaus
akcijų skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus
akcijų skaičius.

5.5. Prieš dokumentų įstatinio kapitalo sumažinimui įregistruoti pateikimą
Juridinių asmenų registro tvarkytojui bus kreipiamasi dėl prekybos Bendrovės
akcijomis stabdymo AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje. Numatoma, kad prekyba
Bendrovės akcijomis bus stabdoma iki tos dienos, kai Juridinių asmenų registro
tvarkytojas įregistruos Bendrovės įstatus su numatytu mažesniu įstatiniu
kapitalu ir Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas atliks
bendrosios finansinių priemonių sąskaitos koregavimą, nebent būtų reikalinga
minėtą prekybą sustabdyti ilgesniam laikotarpiui.

5.6. Nustatyti, kad po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, Bendrovės
įstatinis kapitalas bus padalintas į 8 600 000 (aštuonis milijonus šešis šimtus
tūkstančių) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali
vertė 1 Lt (vienas litas).

5.7. Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją dėl Bendrovės įstatinio
kapitalo sumažinimo (pridedama) ir įgalioti Vytautą Lygnugarį pasirašyti
įstatus bei įregistruoti juos Juridinių asmenų registre.

5.8. Patvirtinti 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymą atsižvelgiant į
sprendimus, priimtus penktuoju darbotvarkės klausimu. Laikoma, kad pelno
(nuostolio) paskirstymas įsigalioja nuo atitinkamai pakeistų Bendrovės įstatų
įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Informacija nekonfidenciali. Su pilnais sprendimais akcininkai gali susipažinti
Bendrovės patalpose adresu Naujoji Uosto g. 8, Klaipėda. Papildomą informaciją
apie esminį įvykį įgaliotas teikti vykdantysis direktorius Mindaugas
Petrauskas, tel. (8-46) 340001.


Mindaugas Petrauskas
Vykdantysis direktorius
Tel: 8 (46) 340001-713


1. LLK istatai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=430565)
2. 2012 pelno (nuostolio) paskirstymas.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=430564)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital