Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

TEO: 2013 m. balandžio 25 d. įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Spekuliantai.lt | 2013-04-25 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 787
Raktiniai žodžiai: TEO LT, TEO
TEO: 2013 m. balandžio 25 d. įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

TEO LT, AB Pranešimas apie esminį įvykį 25.04.2013

2013 m. balandžio 25 d. įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimai

2013 m. balandžio 25 d. įvykęs TEO LT, AB (toliau – TEO arba Bendrovė) eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

- Patvirtinti audituotas 2012 m. Bendrovės metines konsoliduotas finansines
ataskaitas. Akcininkams buvo pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus
įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2012 metų Bendrovės konsoliduotas metinis
pranešimas.

- Paskirstyti 2012 m. Bendrovės pelną: iš Bendrovės paskirstytino pelno 160 668
tūkst. litų (46 533 tūkst. eurų) skirti 155 364 tūkst. litų (44 997 tūkst.
eurų) 2012 m. dividendams mokėti, t. y. 0,20 lito (0,058 euro) dividendų vienai
akcijai. 2012 m. tantjemoms šešiems valdybos nariams skirti 324 tūkst. litų
(93,8 tūkst. eurų), t. y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) vienam valdybos
nariui.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi
teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos
po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo
(teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. bus TEO LT, AB akcininkais 2013 m.
gegužės 10 dieną.

Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau
kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos.
Bendrovė planuoja 2012 m. dividendus mokėti 2013 m. gegužės 23 dieną.

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams
asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai
apmokestinami, taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos
Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams
juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno
mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines
dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose
sutartyse numatytomis lengvatomis pateikę Užsienio valstybės rezidento prašymo
sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1).

- Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Malin Frenning, Lars
Klasson, Joakim Sundström, Tiia Tuovinen, Ingą Skisaker ir Joną Pilkauską.

- Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinkti:

1. Malin Frenning (pasiūlė „TeliaSonera AB“)

2. Tiia Tuovinen (pasiūlė „TeliaSonera AB“)

3. Ingą Skisaker (pasiūlė „TeliaSonera AB“)

4. Jens Lööw (pasiūlė „TeliaSonera AB“)

5. Mats Lillienberg (pasiūlė „TeliaSonera AB“)

6. Rolandą Viršilą (pasiūlė „TeliaSonera AB“)

Vadovaujantis vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų
bendrovių valdymo kodekso nuostatomis visi išrinkti valdybos nariai yra
direktoriai konsultantai (neetatiniai valdybos nariai), o Inga Skisaker ir
Rolandas Viršilas yra ir nepriklausomi valdybos nariai.

Malin Frenning (g. 1967 m.) – TEO LT, AB valdybos pirmininkė, valdybos narė nuo
2010 m. balandžio 26 d., valdybos Atlyginimų komiteto narė. Išsilavinimas:
Luleå technologijos universiteto (Švedija) mechanikos inžinerijos magistrė ir
Luleå technologijos universiteto (Švedija) technologijų garbės daktarė.
Darbovietė – „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo
srities prezidentė. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „TeliaSonera Network Sales
AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „TeliaSonera International Carrier AB“
(Švedija) valdybos pirmininkė, „TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija)
valdybos pirmininkė, „Elion Ettevõtted AS“ (Estija) stebėtojų tarybos
pirmininkė ir „ESRI S-Group AB“ (Švedija) valdybos narė. TEO LT, AB akcijų
neturi.

Tiia Tuovinen (g. 1964 m.) – TEO LT, AB valdybos narė nuo 2009 m. balandžio 28
d., valdybos Audito komiteto narė. Išsilavinimas: University College London
(Jungtinė Karalystė) teisės magistrė ir Helsinkio universiteto (Suomija) teisės
magistrė. Darbovietė: „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) Plačiajuosčio ryšio
paslaugų verslo srities generalinė patarėja teisės klausimais ir nekilnojamojo
turto bei turto planavimo Suomijoje viceprezidentė. Dalyvavimas kitų įmonių
valdyme: „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narė, „TeliaSonera
Finland Oyj“ (Suomija) valdybos narė, „TeliaSonera International Carrier AB“
(Švedija) valdybos narė, „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narė ir
generalinė direktorė, „Kekkilä Oy“ (Suomija) valdybos narė ir kelių Helsinkyje
(Suomija) veikiančių nekilnojamojo turto bendrovių valdybų narė. TEO LT, AB
akcijų neturi.

Inga Skisaker (g. 1971 m.) – nepriklausoma TEO LT, AB valdybos narė nuo 2011 m.
balandžio 28 d., valdybos Atlyginimų komiteto narė. Išsilavinimas – Vilniaus
universiteto (Lietuva) Tarptautinio verslo administravimo magistrė. Darbovietė
– „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyriaus generalinė direktorė. Dalyvavimas
kitų įmonių veikloje: „Baltic Management Institute“ (Lietuva) valdybos narė ir
„Investors Forum“ (Lietuva) valdybos narė. TEO LT, AB akcijų neturi.

Jens Lööw (g. 1965 m.). Darbovietė – „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio
ryšio paslaugų verslo srities vyriausias finansininkas. Išsilavinimas – Umeå
universiteto verslo mokyklos (Švedija) ekonomikos ir apskaitos bakalauras.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TeliaSonera Network Sales AB“ (Švedija)
valdybos narys, „TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija) valdybos narys ir
„Elion Ettevõtted AS“ (Estija) stebėtojų tarybos narys. TEO LT, AB akcijų
neturi.

Mats Lillienberg (g. 1960 m.). Darbovietė: „SunGard Financial Systems“
vyriausias technologijų vadovas. Išsilavinimas – studijavo ekonomiką ir
programavimą. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. TEO LT, AB akcijų neturi.

Rolandas Viršilas (g. 1963 m.). Darbovietė: UAB „Švyturys – Utenos alus“
generalinis direktorius. Išsilavinimas – Vilnius universiteto Matematikos
fakulteto magistro diplomas. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. Turi 100 000 TEO
LT, AB akcijų, kurios sudaro 0,0129 proc. bendro bendrovės akcijų ir balsų
skaičiaus.

- Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui įvykdyti visus minėtus sprendimus
ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus
sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės generalinis
direktorius turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus
ir pasirašyti nurodytus dokumentus.PRIDEDAMA:

- TEO LT, AB Finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir
nepriklausomo auditoriaus išvada už 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

- 2012 m. pelno paskirstymo ataskaita.

- Valdybos narių gyvenimo aprašymai.


Eglė Gudelytė-Harvey,
Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė,
tel. (8 5) 236 72 92


1. Mats_Lillienberg_CV_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=429692)
2. Jens_Lööw_CV_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=429691)
3. Tiia_Tuovinen_CV_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=429695)
4. Rolandas_Virsilas_CV_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=429693)
5. Malin_Frenning_CV_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=429689)
6. 2012_pelno_paskirstymas.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=429720)
7. 2012_TFAS_ataskaita.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=429688)
8. Inga_Skisaker_CV_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=429690)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital