Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LLK: Pranešimas apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Spekuliantai.lt | 2013-04-09 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 608
Raktiniai žodžiai: Limarko Laivininkystes Kompanija AB, LLK
LLK: Pranešimas apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Limarko Laivininkystes Kompanija AB Pranešimas apie esminį įvykį 09.04.2013

Pranešimas apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

AB „Limarko laivininkystės kompanija“ (įmonės kodas 140346648) valdyba savo
iniciatyva nusprendė sušaukti eilinį visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą
(toliau – Susirinkimas) 2013 m. balandžio 30 d. 11 val. Bendrovės buveinės
patalpose adresu Naujoji Uosto g. 8, Klaipėda.

Susirinkimo apskaitos diena – 2013 m. balandžio 23 d. Susirinkime dalyvauti ir
balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais
sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės metinis pranešimas už 2012 m.;

2. Audito ataskaita už 2012 m.;

3. Bendrovės 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;

4. 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymas;

5. Dėl nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo santykio atstatymo.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus
pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių
įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo, bus patalpinta
Bendrovės interneto tinklalapio http://www.limarko.com skiltyje
„Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti
Bendrovės buveinėje (Naujoji Uosto g. 8, Klaipėda) darbo dienomis nuo 8:30 val.
iki 17:30 val.. Telefonas pasiteirauti: (8 46) 340001-712.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu
papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai
sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į bendrovės
organų narius.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su
Susirinkimo darbotvarkės klausimais.

Akcininkų teisių siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, teikti sprendimų
projektus darbotvarkės klausimais, teikti klausimus, susijusius su darbotvarke,
įgyvendinimo procedūros pateikiamos Bendrovės interneto tinklalapio
http://www.limarko.com skiltyje „Investuotojams“.

Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai
privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus.
Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių ir
įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliojimo formą galima gauti
kreipiantis el. paštu info@limarko.com.

Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų
interesų, prieš balsuodamas Susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio
kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų
balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu
dalyvavimo ir balsavimo Susirinkime.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Elektroninių ryšių
priemonėmis išduotą įgaliojimą ir pranešimą apie šio įgaliojimo išdavimą
akcininkas privalo atsiųsti elektroniniu paštu info@limarko.com ne vėliau kaip
iki 2013 m. balandžio 29 d. 17:30 val.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau
kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo, bus patalpinta Bendrovės interneto
tinklalapio http://www.limarko.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas
raštu pareikalauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo,
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį
asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi
pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį
pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su
pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant
registruotu laišku, adresu AB „Limarko laivininkystės kompanija“, Naujoji Uosto
g. 8, LT-92125 Klaipėda, arba pristatant į Bendrovę asmeniškai. Balsavimo
biuletenis turi būti gautas Bendrovėje iki Susirinkimo pradžios.

LR akcinių bendrovių įstatymo 262 straipsnyje nustatyta informacija bus
pateikta Bendrovės interneto tinklalapio http://www.limarko.com skiltyje
„Investuotojams“ ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo.


Mindaugas Petrauskas
Vykdantysis direktorius
Tel.: 8 (46) 340001-713


1. Sprendimu projektai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=427001)
2. LLK istatu projektas.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=427000)
3. Metine informacija 2012.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=427027)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital