Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

KTK: Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Spekuliantai.lt | 2009-04-29 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 2012
Raktiniai žodžiai: Kauno Tiekimas AB, KTK
KTK: Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Kauno Tiekimas AB Pranešimas apie esminį įvykį 29.04.2009

Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

AB „Kauno tiekimas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo įvykusio
2009-04-28

PRIIMTI SPRENDIMAI

Pirmas darbotvarkės klausimas.
1. SVARSTYTA. Metinis pranešimas akcininkams.
Pranešėja - bendrovės generalinė direktorė Irena Keblerienė perskaitė metinį
pranešimą akcininkams už 2008 metus.
NUSPRĘSTA:
Pritarti 2008 metų metiniam pranešimui.
Antras darbotvarkės klausimas.
2. SVARSTYTA. Bendrovės auditoriaus išvada.
Pranešėja - bendrovės generaline direktorė Irena Keblerienė perskaitė
nepriklausomo auditoriaus išvada skirtą AB „Kauno tiekimas“ akcininkams.
NUSPRĘSTA:
Pritarti nepriklausomo auditoriaus išvadoms dėl atlikto 2008 metų finansinės
atskaitomybės audito bei metinio pranešimo patikrinimo.
Trečias darbotvarkės klausimas.
3. SVARSTYTA. 2008 m. bendrovės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Pranešėja - bendrovės vyriausioji buhalterė Danutė Skučienė pateikė bei
perskaitė akcininkams 2008 metų finansinę atskaitomybę.
NUSPRĘSTA:
Patvirtinti bendrovės 2008 m. finansinę atskaitomybę.
Ketvirtas darbotvarkės klausimas.
4. SVARSTYTA. Pelno (nuostolių) paskirstymas.
Pranešėja - bendrovės generalinė direktorė Irena Keblerienė pasiūlė akcininkams
patvirtinti valdybos teikiamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir pritarti
valdybos siūlymui - dividendų akcininkams už 2008 metus nemokėti:

--------------------------------------------------------------------------------
| 4.1. | Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas | 5 336 096 |
| | (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4.2. | Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas - | - 5 472 |
| | pelnas (nuostoliai) | 646 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4.3. | Pelno (nuostolių) ataskaitoje nebepripažintas | Nėra |
| | ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4.4. | Pervedimai iš kitų rezervų nuostoliams padengti | 136 550 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4.5. | Pervedimai iš rezervų | 525 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | t.sk. sandėlio renovacija | 500 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | premijos, pašalpos, tantjemos | 25 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4.6. | Akcininkų įnašai nuostoliams padengti | Nėra |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4.7. | Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso: | 525 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4.8. | Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą | Nėra |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4.9. | Peno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti | Nėra |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4.10 | Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus | Nėra |
| . | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | tame tarpe: pastatų esminis pagerinimas | Nėra |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4.11 | Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti | Nėra |
| . | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4.12 | Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) | Nėra |
| . | valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems | |
| | tikslams | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4.13 | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių | 525 200 |
| . | finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus | |
| | finansinius metus | |
--------------------------------------------------------------------------------

NUSPRĘSTA:
Patvirtinti valdybos pateikta pelno (nuostolių) paskirstymą. Dividendų
akcininkams už 2008 m. nemokėti.
Penktas darbotvarkės klausimas.
5. SVARSTYTA. Dėl ilgalaikio, materialaus turto įkeitimo patvirtinimo.
Pranešėjas valdybos pirmininkas Igor Gončaruk. Remiantis listinguojamų Akcinių
bendrovių valdymo kodekso VI principo „Nešališkas akcininkų traktavimas ir
akcininko teisės“ 6.3 punktu, kuriame nurodoma, kad bendrovei ir jos akcininkams
svarbūs sandoriai, tokie kaip bendrovės turto perleidimas, investavimas,
įkeitimas ar kitoks apsunkinimas turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo
pritarimą. Siūlau akcininkams pritarti bendrovės valdybos priimtiems
sprendimams dėl ilgalaikio, materialaus turto įkeitimo. Įkeisto turto sąrašas,
pasirašytinai, įteiktas kiekvienam akcininkui dalyvaujančiam susirinkime.
NUSPRĘSTA:
Pritarti bendrovės valdybos priimtiems sprendimams dėl ilgalaikio, materialaus
turto įkeitimo.
Šeštas darbotvarkės klausimas.
6. SVARSTYTA. Audito įmonės rinkimai bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymas.
Pranešėja bendrovės generalinė direktorė Irena Keblerienė informavo akcininkus,
kad valdyba turi bendrovės Audito komiteto rekomendaciją, kad akcininkų
susirinkimui siūlytų išrinkti vieneriems metams UAB audito įmonę „Auditorių
biuras“ atlikti 2009 metų bendrovės finansinės atskaitomybės auditą.
NUSPRĘSTA:
Išrinkti vieneriems metams audito įmonę UAB „Auditorių biuras“ atlikti 2009 metų
bendrovės finansinės atskaitomybės auditą ir mokėti už paslaugas 30.000,-
(trisdešimt tūkstančių) litų plius PVM.
Septintas darbotvarkės klausimas.
7. SVARSTYTA. Dėl bendrovės audito komiteto narių išrinkimo, Audito komiteto
nuostatų tvirtinimo ir atsiskaitymo su nepriklausomu Audito komiteto nariu.
Pranešėja bendrovės generalinė direktorė Irena Keblerienė. 2008-08-21 d. LR VPK
nutarimas Nr. 1K-18 privalomai įpareigojo akcines bendroves sudaryti audito
komitetus. 2008-09-23 d. bendrovės valdyba savo sprendimu sudarė audito komitetą
iš dviejų narių, kurių vienas yra nepriklausomas. Remiantis 2008-11-28 d. Nr.
13-K-12 VPK Reikalavimų Audito komiteto taikymo gairėmis audito komiteto
sudarymo veiklos klausimus bei atsiskaitymą su nepriklausomu audito komiteto
nariu tvarką tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.
NUSPRĘSTA:
1. Išrinkti bendrovės Audito komiteto narėmis, vienerių metų laikotarpiui
Valentiną Nosačiovą bei Galiną Mirončik.
2. Patvirtinti bendrovės Audito komiteto nuostatus aprobuotus 2008-09-23 d.
valdybos posėdžio protokolu Nr. 13.
3. Remiantis Akcinių bendrovių įstatymo 59 str. 2 d. 11 p. už darbą Audito
komitete 2009 metais, skirti 1000,- (vieną tūkstantį) litų atsiskaitymui su
nepriklausomu Audito komiteto nariu.


Irena Keblerienė
Generalinė direktorė
8 37 473744
www.kaunotiekimas.lt

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital