Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

TEO: Eilinio visuotinio TEO LT, AB akcininkų susirinkimo sprendimai

Spekuliantai.lt | 2009-04-28 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 2474
Raktiniai žodžiai: TEO LT, TEO
TEO: Eilinio visuotinio TEO LT, AB akcininkų susirinkimo sprendimai

TEO LT, AB Pranešimas apie esminį įvykį 28.04.2009

Eilinio visuotinio TEO LT, AB akcininkų susirinkimo sprendimai

2009 m. balandžio 28 d. įvykęs TEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė) eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

- Patvirtinti audituotus 2008 m. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės
dokumentus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
Akcininkams taip pat buvo pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus
įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2008 metų Bendrovės konsoliduotas metinis
pranešimas.

- 2008 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų
susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino
pelno 183 376 tūkst. litų (53 109 tūkst. eurų) skirti 178 668 tūkst. litų (51
746 tūkst. eurų) 2008 m. dividendams mokėti, t.y. 0,23 lito (0,067 euro)
dividendų vienai akcijai. 2008 m. tantjemoms valdybos nariams skirti 378 tūkst.
litų (109 tūkst. eurų), t.y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) septyniems
valdybos nariams.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi
teisę gauti tie asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos
po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo
pabaigoje, t.y. buvo TEO LT, AB akcininkais 2009 m. gegužės 13 dieną.

Vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ prekybos taisyklės numato, kad
nuosavybės teisė į vertybinius popierius, perleidžiamus pagal centrinės rinkos
sandorius, pereina atsiskaitymo už centrinės rinkos sandorius dieną, tai yra
trečią dieną po sandorio.

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais 2008 m. dividendai Lietuvos
Respublikos rezidentams fiziniams asmenims apmokestinami taikant 20 proc.
gyventojų pajamų ir 6 proc. privalomojo sveikatos draudimo mokesčio tarifus (iš
viso apmokestinami 26 proc. tarifu); Lietuvos Respublikos rezidentams
juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami
dividendai apmokestinami taikant 20 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip
nenumato įstatymai. Užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims mokami
dividendai apmokestinami taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines
dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose
sutartyse numatytomis lengvatomis pateikę Užsienio valstybės rezidento prašymo
sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1).

- Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinkti:
1. p. Håkan Dahlström, kurį pasiūlė „Amber Teleholding A/S“
2. p. Anders Gylder, kurį pasiūlė „Amber Teleholding A/S“
3. p. Ove Alm, kurį pasiūlė „Amber Teleholding A/S“
4. p. Joakim Sundström, kurį pasiūlė „Amber Teleholding A/S“
5. p. Tiia Tuovinen, kurią pasiūlė „Amber Teleholding A/S“
6. p. Lars Ohnemus (nepriklausomas kandidatas), kurį pasiūlė „Amber Teleholding
A/S“
7. p. Martyną Česnavičių (nepriklausomas kandidatas), kurį pasiūlė „Amber
Teleholding A/S“.

Håkan Dahlström (g. 1962 m.) - „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio
paslaugų verslo srities prezidentas. Išsilavinimas: Kompiuterinių technologijų
inžinerijos magistro laipsnis, įgytas Linköpingo universitete (Švedija), ir
Skaitmeninių technologijų magistro laipsnis, įgytas Heriot Watt universitete
(Škotija). Dalyvauja šių įmonių valdyme: „Nextgentel AS“ (Norvegija), valdybos
pirmininkas; „TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija), valdybos pirmininkas;
„TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija), valdybos pirmininkas;
„TeliaSonera Sverige AB“ (Švedija), valdybos narys. TEO LT, AB akcijų neturi.

Anders Gylder (g. 1950 m.) - „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio
paslaugų verslo srities vykdantysis viceprezidentas, TEO LT, AB valdybos narys
nuo 2007 m. balandžio 26 d., valdybos Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas:
Inžinerijos magistro laipsnis, įgytas Linköpingo technologijos institute
(Švedija). Dalyvauja šių įmonių valdyme: „Lattelecom SIA“ (Latvija), stebėtojų
tarybos pirmininko pavaduotojas, Atlyginimų komiteto bei Verslo planavimo ir
finansų komiteto narys; „Amber Teleholding A/S“ (Danija), valdybos narys;
„Tilts Communications A/S“ (Danija), valdybos narys. TEO LT, AB akcijų neturi.

Ove Alm (g. 1959 m.) - „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų
verslo srities gamybos ir produktų vadovas, TEO LT, AB valdybos narys nuo 2007
m. balandžio 26 dienos. Išsilavinimas: Tarptautinio verslo administravimo
magistro laipsnis, įgytas Uppsalos universitete (Švedija) ir Inžinerinės
fizikos mokslų magistro laipsnis, įgytas Stokholmo karališkasis technologijos
institute (Švedija). Dalyvauja šių įmonių valdyme: „Lattelecom SIA“ (Latvija),
stebėtojų tarybos narys; „NextGenTel Holding ASA“ (Norvegija), valdybos narys.
TEO LT, AB akcijų neturi.

Joakim Sundström (g. 1959 m.) - „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio
paslaugų verslo srities verslo kontrolės viceprezidentas, TEO LT, AB valdybos
narys nuo 2007 m. balandžio 26 d., valdybos Audito komiteto narys.
Išsilavinimas: Verslo administravimo bakalauro laipsnis, įgytas Stokholmo
universitete (Švedija). Dalyvauja šių įmonių valdyme: „Lattelecom SIA“
(Latvija), stebėtojų tarybos narys, Audito komiteto narys bei Verslo planavimo
ir finansų komiteto narys; „Sergel Kredittjanster AB“ (Švedija), valdybos
narys; „TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija), valdybos nario pavaduotojas;
„Tilts Communications A/S“ (Danija), valdybos narys. TEO LT, AB akcijų neturi.

Tiia Tuovinen (g. 1964 m.) - „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio
paslaugų verslo srities generalinė patarėja teisės bei verslo klientams skirtų
paslaugų klausimais bei „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) Teisės reikalų,
nekilnojamo turto ir turto planavimo viceprezidentė. Išsilavinimas: Teisės
magistro laipsnis, įgytas University College London (Jungtinė Karalystė), ir
Teisės magistro laipsnis, įgytas Helsinkio universitete (Suomija). Dalyvauja
šių įmonių valdyme: „SIA Lattelecom“ (Latvija), „TeliaSonera Finland Oyj“
(Suomija), „TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija) valdybų narė bei
„Tilts Communications A/S“ (Danija) ir kelių Helsinkyje (Suomija) veikiančių
nekilnojamojo turto bendrovių valdybų narė ir generalinė direktorė. TEO LT, AB
akcijų neturi.

Lars Ohnemus (g. 1962 m.) - „Baltic Property Trust Partner Services A/S”
(Danija) generalinis direktorius bei Baltijos vadybos instituto (BMI) (Lietuva)
ir Kopenhagos verslo mokyklos (Danija) vizituojantis asocijuotas profesorius.
Išsilavinimas: Kopenhagos verslo mokykloje (Danija) įgijo finansų ir
administravimo bakalauro laipsnį bei korporatyvinių finansų ir rinkodaros
magistro laipsnį. Dalyvauja šių įmonių valdyme: Baltijos vadybos instituto
(BMI) (Lietuva), „RetNemt.dk“ (Danija) ir „Baltic Property Trust Asset
Management“ (Danija) valdybų narys. TEO LT, AB akcijų neturi.

Martynas Česnavičius (g. 1972 m.) - Investicinių fondų Amber Trust I ir Amber
Trust II (Liuksemburgas), patarėjas, TEO LT, AB valdybos narys nuo 2009 m.
vasario 9 d., valdybos Audito komiteto narys. Išsilavinimas: Vilniaus
universiteto Bankininkystės ir finansų diplomas. Dalyvauja šių įmonių veikloje:
UAB „Malsena Plius“, valdybos pirmininkas; AB „Amilina“, valdybos narys; AB
„Kauno pieno centras“, valdybos narys; AB „Sanitas“, valdybos narys; AB
„Snaigė“ valdybos narys; UAB „Atradimų studija“, valdybos narys UAB „Laisvas
nepriklausomas kanalas“, valdybos narys UAB „Litagros prekyba“, valdybos narys
UAB „Meditus“, valdybos narys; UAB „Sidabra“, valdybos narys. UAB „Profinance“,
kurios 50 proc. akcijų turi Martynas Česnavičius, valdo 45 000 TEO LT, AB
akcijų (tai sudaro 0,0055 proc. akcinio kapitalo ir 0,0058 proc. balsų). Jis
taip pat turi 31 proc. UAB „Atradimų studija“ akcijų. TEO LT, AB akcijų
tiesiogiai neturi.

Vadovaujantis vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų
bendrovių valdymo kodekso nuostatomis visi į valdybą išrinkti valdybos nariai
yra valdybos nariais - direktoriai konsultantai, o Lars Ohnemus ir Martynas
Česnavičius yra ir nepriklausomi valdybos nariai.


PRIDEDAMA:
- TEO LT, AB Finansinė atskaitomybė, konsoliduotas metinis pranešimas ir
nepriklausomo auditoriaus išvada už 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus
- 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymo ataskaita
- Kandidatų į valdybos narius gyvenimo aprašymai


Eglė Gudelytė-Harvey,
Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė,
tel. (8 5) 236 72 92.1. 2008_finansines_ataskaitos.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=223117)
2. cv - ove alm_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=223112)
3. cv - martynas cesnavicius_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=223116)
4. cv - anders gylder_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=223111)
5. 2008 pelno paskirstymas.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=223109)
6. cv - tiia tuovinen_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=223114)
7. cv - joakim sundström_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=223113)
8. cv - hakan dahlstrom_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=223110)
9. cv - lars ohnemus_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=223115)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital