Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LDJ: Dėl AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos priimtų sprendimų

Spekuliantai.lt | 2009-04-22 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 2346
Raktiniai žodžiai: Lietuvos Dujos AB, LDJ
LDJ: Dėl AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos priimtų sprendimų

Lietuvos Dujos AB Pranešimas apie esminį įvykį 22.04.2009

Dėl AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos priimtų
sprendimų

1. AB „Lietuvos dujos“ (toliau - Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, įvykusiame 2009 m. balandžio 22 d., priimti šie nutarimai:

1.1. Atsižvelgti į Nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Lietuvos dujos“
akcininkams pateiktą nuomonę, tvirtinant AB „Lietuvos dujos“ konsoliduotąsias
ir Bendrovės 2008m. finansines ataskaitas ir pritariant AB „Lietuvos dujos“
2008 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.

1.2. Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2008 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.

1.3. Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2008 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės
finansines ataskaitas.

1.4. Patvirtinti 2008 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą.
2009 m. balandžio 22 dieną įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime buvo nuspręsta Bendrovės akcininkams išmokėti 0,096 Lt (0,028 EUR)
dydžio dividendus vienai 1 Lt nominaliosios vertės akcijai už 2008 m.
Dividendus turi teisę gauti akcininkai, kurie akcininkų teisių apskaitos dieną,
t.y. 2009 m. gegužės 7 d. bus Bendrovės akcininkai. Dividendai bus išmokami per
Bendrovės (emitento) vertybinių popierių tvarkytoją AB FMĮ „Finasta“ (telefonas
pasiteiravimui 1813). Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 60 str. 4
dalimi, dividendai bus išmokami per 1 mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus
priėmimo dienos.

1.5. Pakeisti AB „Lietuvos dujos“ Įstatus. Patvirtinti naują Įstatų redakciją.
Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Viktorą Valentukevičių pasirašyti
naują Įstatų redakciją.

1.6. Atsižvelgiant į valdybos nario Marcus A. Söhrich prašymą, atšaukti jį iš
AB „Lietuvos dujos“ valdybos nario pareigų ir vietoje jo išrinkti valdybos
nariu Jörg Tumat.

1.7. Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Lietuvos dujos“ 2009
m. gruodžio 31 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų auditui
atlikti ir nustatyti 119 tūkst. litų (34,5 tūkst. EUR) (neįskaitant PVM)
užmokestį už kiekvienų metų finansinių ataskaitų audito paslaugas.

1.8. Sudaryti AB „Lietuvos dujos“ Audito komitetą. Į Audito komitetą išrinkti
Juozą Kabašinską (nepriklausomu nariu) ir Daivą Petrauskaitę. Patvirtinti AB
„Lietuvos dujos“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus. Įgalioti
generalinį direktorių Viktorą Valentukevičių pasirašyti su Audito komiteto
nariais paslaugų teikimo sutartis.

2. AB „Lietuvos dujos“ valdybos posėdyje, įvykusiame 2009 m. balandžio 22 d.
priimtas nutarimas:

2.1. Valdybos pirmininku išrinkti dr. Valery Golubev.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai patalpinti
Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje (www.crib.lt) bei Bendrovės
tinklalapyje (www.dujos.lt).


Įgaliotas asmuo:
Jolita Butkienė
Strateginio vystymo skyriaus
Išorės ryšių grupės vadybininkė
tel. (8 5) 236 01 351. audito_nuostatai_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=221993)
2. fa_2008_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=221988)
3. metinis_pranesimas_2008_final_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=222031)
4. pelno_paskirstymas_2008_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=221991)
5. del_valdybos.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=221996)
6. valdymo_kodeksas_2008_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=221989)
7. istatai_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=221990)
8. fa_atsak_asm_patv_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=221986)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital