Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

RSU: 2012 m. liepos 17 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Spekuliantai.lt | 2012-06-22 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 803
Raktiniai žodžiai: Rokiskio Suris AB, RSU
RSU: 2012 m. liepos 17 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Rokiskio Suris AB Pranešimas apie esminį įvykį 22.06.2012

2012 m. liepos 17 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

AB "Rokiškio sūris". Pramonės g.3, Rokiškis, Lietuva, 2012-06-22 16:34 CEST
(GLOBE NEWSWIRE) -- Bendrovės akcininkų, turinčių daugiau kaip 1/10 visų balsų
iniciatyva ir valdybos sprendimu, 2012 m. liepos 17 d. 12.00 val. šaukiamas
neeilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB
”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis, įmonės kodas 173057512).

Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. liepos 10 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės įstatų pakeitimai;
2. Bendrovės valdybos narių atšaukimas;
3. Naujos Bendrovės valdybos narių rinkimas.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys,
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2012 m. liepos 10
d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba
asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra
akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar
juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo
pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas
įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų
nustatyta tvarka. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias
turėtų jo atstovaujamas akcininkas.Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo
formos. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat
apima teisę klausti.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma,
ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta
Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje
„Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus
10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį
registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip
paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo, juos siunčiant į AB
„Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo
biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių
įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo
biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios
akcininko valios.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu
turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų
priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti
pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu
Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu
rokiskio.suris@rokiskio.com Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne
vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę
įtrauktais klausimais. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu,
juos siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,
LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com
Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo
darbotvarkės klausimų, susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su
susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens
kodą. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip
likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei
atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje. Bendrovė gali
atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su
bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija,
informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti
klausimą pateikusio akcininko tapatybės. Ši nuostata netaikoma, kai akcininkas
arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip ½ akcijų, pateikia
bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės
(gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju kiekvienam
akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai. Akcininkai galės
susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei kitais
dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti
informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AB „Rokiškio
sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, arba tinklalapyje
http://www.rokiskio.com skyrelyje „Investuotojams“ .

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną – 2012 m. liepos 17 d. bendras
akcijų skaičius – 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos
nominali vertė 1 (vienas) litas. Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.
Balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius – 35 065 876 vnt. paprastųjų
vardinių vieno lito nominalios vertės akcijų.
AB „Rokiškio sūris“ turi supirkusi 802 094 vnt. savų akcijų.

Dalius Trumpa

Valdybos pirmininkas

(8 458) 55200


1. Nutarimų projektai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=396715)
2. Istatai 2012 06 I var.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=396713)
3. Istatai 2012 06 II var.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=396714)
4. BBB 2012 07.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=396712)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital