Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

TEO: TEO LT, AB valdybos nuomonė apie paskelbtą oficialų siūlymą TEO LT, AB akcijų atžvilgiu

Spekuliantai.lt | 2012-06-13 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 735
Raktiniai žodžiai: TEO LT, TEO
TEO: TEO LT, AB valdybos nuomonė apie paskelbtą oficialų siūlymą TEO LT, AB akcijų atžvilgiu

TEO LT, AB Pranešimas apie esminį įvykį 13.06.2012

TEO LT, AB valdybos nuomonė apie paskelbtą oficialų siūlymą TEO LT, AB akcijų
atžvilgiu

TEO LT, AB valdyba, susipažinusi su oficialaus siūlymo teikėjo „TeliaSonera AB“
(toliau – Siūlymo teikėjas) jai pateikta savanoriško nekonkurencinio oficialaus
siūlymo (toliau – Oficialus siūlymas) pirkti TEO LT, AB akcijas medžiaga, TEO
LT, AB valdybos posėdyje, įvykusiame 2012 m. birželio 13 d., nusprendė:1. Valdybos nuomonė apie Oficialų siūlymą

Oficialus siūlymas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimais ir jo priežiūrą vykdo Lietuvos Bankas.

2. Valdybos nuomonė apie Siūlymo teikėjo paskelbtus su TEO LT, AB susijusius
planus ir ketinimus:

2.1. galima Oficialaus siūlymo įgyvendinimo įtaka TEO LT, AB interesams

Kadangi Siūlymo teikėjas ketina tęsti TEO LT, AB vykdomas veiklas, todėl,
valdybos nuomone, Oficialaus siūlymo įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos TEO
LT, AB interesams.

2.2. poveikis įdarbinimo sąlygoms

Kadangi Siūlymo teikėjas nenumato keisti esamos TEO LT, AB politikos darbuotojų
atžvilgiu, todėl, valdybos nuomone, Oficialus siūlymas neturės neigiamo
poveikio įdarbinimo sąlygoms.

2.3. poveikis darbuotojų skaičiui

Dėl šios nuomonės 2.2 punkte nurodytos priežasties, valdybos nuomone,
Oficialaus siūlymo įgyvendinimas neturės neigiamo poveikio darbuotojų skaičiui.

2.4. nuomonė apie Siūlymo teikėjo strateginius planus ir jų įtaką darbuotojų
skaičiui ir verslo vietoms

Kadangi Siūlymo teikėjas nenumato keisti esamos TEO LT, AB politikos darbuotojų
ir valdymo atžvilgiu, taip pat dabartinės vykdomos veiklos, todėl, valdybos
nuomone, nebus neigiamos įtakos darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms.

3. Valdybos nuomonė apie TEO LT, AB akcijų supirkimo kainą

Valdyba priėmė sprendimą konkurso būdu pasirinkti nepriklausomą konsultantą,
kuris pateiktų nepriklausomą nuomonę dėl Oficialaus siūlymo kainos už TEO LT,
AB akcijas teisingumo. Valdyba atrinko “KPMG Baltics”, UAB ir paprašė “KPMG
Baltics”, UAB pateikti nuomonę dėl Oficialaus siūlymo kainos teisingumo,
įvertinant Oficialaus siūlymo kainos teisingumą finansiniu požiūriu.

“KPMG Baltics”, UAB pateikė valdybai savo nepriklausomą nuomonę dėl Oficialaus
siūlymo kainos teisingumo finansiniu požiūriu akcininkų atžvilgiu. Nuomonė buvo
grįsta viešai prieinama informacija ir joje “KPMG Baltics”, UAB nurodė, kad
Oficialaus siūlymo kaina yra teisinga finansiniu požiūriu.

Valdyba atidžiai įvertino Oficialų siūlymą ir savo vertinimą grindė Oficialaus
siūlymo cirkuliaru ir “KPMG Baltics”, UAB pateikta nuomone dėl kainos
teisingumo. Valdyba laiko Oficialaus siūlymo kainą teisinga.

4. Valdybos rekomendacija TEO LT, AB akcijų savininkams: argumentai,
pagrindžiantys siūlymą priimti arba atmesti Oficialų siūlymą. Jeigu jokių
rekomendacijų neteikiama, nurodyti jų nepateikimo priežastis

Valdyba neteikia rekomendacijų TEO LT, AB akcininkams priimti arba atmesti
Oficialų siūlymą, kadangi 4 iš 6 valdybos narių yra Siūlymo teikėjo ar su juo
susijusių įmonių darbuotojai ir dėl to, valdybos nuomone, valdyba neturėtų
teikti rekomendacijų dėl Oficialaus siūlymo priėmimo arba atmetimo.

5. Informacija apie tai, ar yra rašytinis TEO LT, AB valdybos (arba jos atskirų
narių) ir Siūlymo teikėjo susitarimas dėl Oficialaus siūlymo įgyvendinimo

Tokių susitarimų nėra.

6. Informacija apie tai, ar yra rašytinis TEO LT, AB valdybos (arba jos atskirų
narių) ir Siūlymo teikėjo susitarimas dėl bendros valdymo politikos

Tokių susitarimų nėra.

7. Informacija apie tai, kiek TEO LT, AB turi nuosavybės teise balso teisę
suteikiančių akcijų ir balsų Siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime

Šios nuomonės pateikimo dieną TEO LT, AB neturi jokių balso teisę suteikiančių
akcijų ir balsų Siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime.

8. Informacija apie tai, kiek TEO LT, AB valdybos nariai ir TEO LT, AB vadovas
turi nuosavybės teise Siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų
Siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkimeVardas, pavardė TEO LT, AB valdybos narių ir vadovo turimos Siūlymo teikėjo
akcijos
--------------------------------------------------------------------------------
Malin Frenning 400
--------------------------------------------------------------------------------
Lars Klasson 2490
--------------------------------------------------------------------------------
Joakim Sundström 0
--------------------------------------------------------------------------------
Tiia Tuovinen 1857
--------------------------------------------------------------------------------
Inga Skisaker 0
--------------------------------------------------------------------------------
Jonas Pilkauskas 0
--------------------------------------------------------------------------------
Arūnas Šikšta 0
--------------------------------------------------------------------------------

9. Valdybos narių skaičius ir jų balsavimo rezultatai:

9.1. TEO LT, AB įstatuose nustatytas valdybos narių skaičius

Pagal TEO LT, AB įstatus valdybą sudaro 6 (šeši) nariai. Šiuo metu išrinkti
visi 6 (šeši) nariai.

9.2. valdybos posėdyje dalyvavusių valdybos narių skaičius

2012 m. birželio 13 d. valdybos posėdyje dalyvavo 6 (šeši) TEO LT, AB valdybos
nariai.

9.3. valdybos nuomonei pritariusių valdybos narių skaičius

Valdybos nuomonei pritarė 6 (šeši) valdybos nariai.

9.4. valdybos nuomonei nepritariusių valdybos narių skaičius

Nepritarusių Valdybos nuomonei nebuvo.

10. Kiti duomenys valdybos nuožiūra

“KPMG Baltics”, UAB nuomonė dėl kainos teisingumo, minima šioje valdybos
nuomonėje, buvo pateikta ir adresuota tik valdybai. Jokiomis aplinkybėmis joks
darbuotojas, akcininkas, kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės remtis “KPMG
Baltics”, UAB nuomone dėl kainos teisingumo ar reikalauti dėl jos “KPMG
Baltics”, UAB atsakomybės, nepriklausomai nuo to, ar ji yra atskleista šioje
valdybos nuomonėje, ar ne.

Valdyba neteikia akcininkams jokių rekomendacijų dėl TEO LT, AB akcijų vertės
ir dėl to, ar priimti, ar atsisakyti Oficialaus siūlymo. Ši nuomonė neturi būti
interpretuojama ar aiškinama kaip finansinė (investavimo) rekomendacija, todėl
kiekvienas akcininkas savarankiškai sprendžia, priimti Oficialų siūlymą ar jo
nepriimti.Valdybos pirmininkė
Malin Frenning

Pasirašymo data:
2012 m. birželio 13 d.PRIDEDAMA. TEO LT, AB valdybos nuomonė apie paskelbtą oficialų siūlymą TEO LT,
AB akcijų atžvilgiu (3 psl).
Eglė Gudelytė-Harvey,
Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė,
tel. (8 5) 236 7292


1. 2012 06 13_Valdybos_nuomone.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=395874)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital