Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LDJ: Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų.

Spekuliantai.lt | 2012-05-28 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 618
Raktiniai žodžiai: Lietuvos Dujos AB, LDJ
LDJ: Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų.

Lietuvos Dujos AB Pranešimas apie esminį įvykį 28.05.2012

Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų
sprendimų.

Vilnius, Lietuva, 2012-05-28 14:08 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Lietuvos dujos“
(toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame
2012 m. gegužės 28 d., buvo svarstomi keturi klausimai:

1. Perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo būdo pasirinkimas.
2. Skirstymo veiklos atskyrimo būdo pasirinkimas.
3. Pavedimai Valdybai įgyvendinti priimtus sprendimus.
4. Dėl valdybos narių.

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo būdo pasirinkimas.

AB „Lietuvos dujos“ perdavimo veiklos atskyrimą vykdyti Lietuvos Respublikos
gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1239 „Dėl
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių gamtinių
dujų įmonių veiklų ir kontrolės atskyrimo vykdymo plano patvirtinimo“
patvirtinto plano 8 p. numatytu būdu, teisės aktų numatytais terminais
atskiriant nuo Bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalį (t.y. Bendrovės gamtinių dujų
perdavimo veiklą) ir Bendrovės gamtinių dujų perdavimo veiklai priskirtų turto,
teisių bei pareigų pagrindu įkuriant naują bendrovę, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 str.

2. Skirstymo veiklos atskyrimo būdo pasirinkimas.

AB „Lietuvos dujos“ skirstymo veiklos atskyrimą vykdyti įsteigiant Bendrovės
dukterinę bendrovę bei jai perduodant Bendrovės gamtinių dujų skirstymo veiklą
(turtinį kompleksą) kartu su šiai veiklai priskirtu turtu, teisėmis bei
pareigomis kaip nepiniginį įnašą už dukterinės bendrovės akcijas teisės aktų
nustatytais terminais.

3. Pavedimai Valdybai įgyvendinti priimtus sprendimus.

Pavesti Bendrovės Valdybai parengti Bendrovės atskyrimo sąlygas, taip pat savo
nuožiūra priimti visus kitus sprendimus, reikalingus Bendrovės visuotinio
akcininkų susirinkimo pasirinktų perdavimo veiklos atskyrimo bei skirstymo
veiklos atskyrimo būdų įgyvendinimui, išskyrus sprendimus dėl gamtinių dujų
skirstymo veiklos (kaip turtinio komplekso) vertės, kuriuos priims Bendrovės
visuotinis akcininkų susirinkimas, bei kitus sprendimus, kurių priėmimas yra
Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija.

Bendrovės akcininkas OAO „Gazprom“, balsuodamas 1, 2 ir 3 darbotvarkės
klausimais, pateikė pareiškimą raštu (pridedama).

4. Dėl valdybos narių.

Atsižvelgiant į dr. Frankenberg atsistatydinimą iš AB „Lietuvos dujos“ Valdybos
nario ir pirmininko pareigų nuo 2012 m. birželio 30 d. (įskaitytinai), priimti
jo atsistatydinimą ir nuo 2012 m. liepos 1 d., 0:00 val. Nauju Bendrovės
Valdybos nariu išrinkti dr. Achim Saul. Dr. Saul eis šias pareigas iki
dabartinės Bendrovės Valdybos kadencijos pabaigos.

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai
patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei
Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.

Įgaliotas asmuo:

Saulius Bilys

Strateginio vystymo skyriaus viršininkas

Tel. 236 01 46


1. 2012-05-28-Esminio-priedas-Gazprom-pareiskimas-NVAS-LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=394177)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital