Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

VDG: AB „Vilniaus degtinė“ 2012 04 19 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Spekuliantai.lt | 2012-04-19 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 781
Raktiniai žodžiai: Vilniaus Degtine AB, VDG
VDG: AB „Vilniaus degtinė“ 2012 04 19 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilniaus Degtine AB Tarpinė informacija 19.04.2012

AB „Vilniaus degtinė“ 2012 04 19 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimai

AB „Vilniaus degtinė“ 2012 04 19 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimai1.Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį
pranešimą.

Nuspręsta: Pritarti auditoriaus išvadai.2. Išklausyti Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.3. 2011 metų bendrovės metinio pranešimo tvirtinimas.

Nuspręsta: Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2011 metų metinį pranešimą.4. 2011 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Nuspręsta: Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2011-ųjų metų
metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pagal kurį bendrovės turtas 2011 m.
gruodžio 31 d. buvo 83 544 012 litai (24 196 018 EUR), nuosavas kapitalas
– 36 119 630 litai (10 460 968 EUR), grynasis ūkinių metų nuostolis – 2 840
717 litų (822 729 EUR).5. 2011 metų bendrovės pelno paskirstymas 2012 metais.

Nuspręsta: Patvirtinti 2011 metų rezultatus:

1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų
pabaigoje 12 111 073 Lt (3 507 609 EUR).

2. Ataskaitinių finansinių metų nuostoliai 2 840 717 Lt (822 729 EUR).

3. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių

finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nėra.

4. Pervedimai iš rezervų – nėra.

5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra.

6. Paskirstytinasis pelnas iš viso 9 270 356 Lt (2 684 880 EUR).

7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – nėra.

8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra.

9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – nėra.

10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra.

11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – nėra.

12. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas
į kitus finansinius metus 9 270 356 Lt (2 684 880 EUR).6. Stebėtojų tarybos rinkimai.

Nuspręsta:

Pasibaigus AB „Vilniaus degtinė“ stebėtojų tarybos kadencijai, išrinkta nauja
stebėtojų taryba, kurią sudaro Darius Šiaudinis, Dariusz Wladyslaw Jamiola,
Tomasz Andrzej Kowalski.7. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Nuspręsta:

1. Išrinkti audito įmonę UAB „Grant Thornton Rimess” AB „Vilniaus degtinė”
auditoriumi 2012 metams.

2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo sutartį
su Bendrovės auditoriumi UAB „Grant Thornton Rimess” dėl 2012 metų finansinių
ataskaitų rinkinio audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina.Juozas Daunys

Generalinis direktorius

(8 5) 233 08 19


1. Metines_finansines_ataskaitos_pranesimas_Vilniaus degtine_2011_lt_.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=388350)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital