Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

ANK: Akcinės bendrovės „Anykščių vynas“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Spekuliantai.lt | 2011-08-02 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1322
Raktiniai žodžiai: Anyksciu Vynas AB, ANK
ANK: Akcinės bendrovės „Anykščių vynas“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Anyksciu Vynas AB Pranešimas apie esminį įvykį 02.08.2011

Akcinės bendrovės „Anykščių vynas“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimti
sprendimai

Anykščiai, Lietuva, AB "Anykščių vynas", 2011-08-02 16:35 CEST (GLOBE NEWSWIRE)
-- Akcinės bendrovės „Anykščių vynas“ (toliau - Bendrovė) neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo, įvykusio 2011 m. rugpjūčio 2 d., priimti sprendimai:1. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas

1. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 49 080 535 (keturiasdešimt
devynių milijonų aštuoniasdešimt tūkstančių penkių šimtų trisdešimt penkių)
LTL iki 37 000 000 (trisdešimt septynių milijonų) LTL.
2. Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo tikslas - panaikinti Bendrovės
balanse įrašytus nuostolius.
3. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo būdas - Bendrovės akcijų anuliavimas.
4. Bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausantis akcijų skaičius
mažinamas žemiau nurodyta tvarka:
1. Akcijos anuliuojamos visiems Bendrovės akcininkams proporcingai jiems
nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.
2. Akcininkams, pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų
registre dienos pabaigoje turintiems daugiau negu 1 (vieną) akciją,
liekantis akcijų skaičius paskaičiuojamas pakeistų Bendrovės įstatų
įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje jų turimų
akcijų skaičių padauginant iš koeficiento 0,75386301 (sumažintas
įstatinis kapitalas padalintas iš dabartinio įstatinio kapitalo, aštuoni
skaičiai po kablelio) ir apvalinant tokia tvarka:

1. jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra 0,5 ar daugiau - akcijų
skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į didesnę pusę;
2. jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažiau negu 0,5 - akcijų
skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į mažesnę pusę (tokiu atveju
susidaręs skirtumas tarp sveiko skaičiaus ir trupmeninės jo dalies nebus
kompensuojamas).

1. Akcininkams, kuriems pagal šiame sprendime nurodytas akcijų keitimo
taisykles po apvalinimo tenkantis Bendrovės akcijų skaičius (toliau -
Paskaičiuotas akcijų skaičius) bus mažesnis už 1 (vieną), bus paliekama po
1 (vieną) Bendrovės akciją.
2. Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams viršija 37
000 000 (trisdešimt septynis milijonus), t. y. Bendrovės akcijų skaičių po
Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo (toliau - Maksimalus akcijų
skaičius), akcijų skaičius akcininkui, kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius
yra didžiausias, mažinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus Paskaičiuoto
akcijų skaičiaus visiems akcininkams ir Maksimalaus akcijų skaičiaus
skirtumui, kad Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų
skaičius.
3. Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams yra
mažesnis negu Maksimalus akcijų skaičius, akcijų skaičius akcininkui,
kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias, didinamas tokiu
skaičiumi, kuris bus lygus Paskaičiuoto akcijų skaičiaus visiems
akcininkams ir Maksimalaus akcijų skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės
įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų skaičius.
4. Prieš dokumentų įstatinio kapitalo sumažinimui įregistruoti pateikimą
Juridinių asmenų registro tvarkytojui bus kreipiamasi dėl prekybos
Bendrovės akcijomis stabdymo AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje. Numatoma, kad
prekyba Bendrovės akcijomis bus stabdoma iki tos dienos, kai Juridinių
asmenų registro tvarkytojas įregistruos Bendrovės įstatus su numatytu
mažesniu įstatiniu kapitalu ir Lietuvos centrinis vertybinių popierių
depozitoriumas atliks bendrosios finansinių priemonių sąskaitos koregavimą,
nebent būtų reikalinga minėtą prekybą sustabdyti ilgesniam laikotarpiui.
5. Nustatyti, kad po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, Bendrovės
įstatinis kapitalas bus padalintas į 37 000 000 (trisdešimt septynis
milijonus) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali
vertė 1 (vienas) LTL.1. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas dėl Bendrovės įstatinio
kapitalo sumažinimo

Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją dėl Bendrovės įstatinio kapitalo
sumažinimo (pridedama).1. Bendrovės valdybos narių rinkimai

1. Iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Bendrovės
valdybos nariais šiuos žemiau nurodytus kandidatus:

-- Paulių Kibišą;
-- Loretą Nagulevičienę;
-- Martyną Grigalavičių.

1. Naujai išrinkti Bendrovės valdybos nariai pradeda savo veiklą pasibaigus
juos išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Paulius Kibiša (g.1964 m.) - išsilavinimas - Kauno Medicinos Akademija,
gydytojas, Baltijos vadybos Instituto (BMI) EMBA. Darbovietė - Įmonių grupės
„ALITA“, AB generalinis direktorius. Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“
(į.k.302595471) stebėtojų tarybos narys. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. Nei
Bendrovės, nei Įmonių grupės „ALITA“, AB, akcijų neturi.

Loreta Nagulevičienė (g.1967m.) - išsilavinimas - Vilniaus universitetas -
ekonominė kibernetikos specialybė, ekonomistės-matematikės išsilavinimas,
Ekonomikos fakultetas, Verslo finansų specialybe, magistrantūra. Darbovietė -
Įmonių grupės „ALITA“, AB finansų ir administracijos direktorė. Dalyvauja UAB
„Audilona“ veikloje, savininkė (50 proc. akcijų). Nei Bendrovės, nei Įmonių
grupės „ALITA“, AB, akcijų neturi.

Martynas Grigalavičius (g.1979 m.) - išsilavinimas - Klaipėdos Universitetas
Gamtos mokslų fakultetas, taikomoji matematika, Kauno Technologijos
universitetas Verslo vadybos ir ekonomikos fakultetas, marketingo vadyba.
Darbovietė - Įmonių grupės „ALITA“, AB rinkodaros ir pardavimo direktorius.
Dalyvauja UAB „Merkat“ veikloje, savininkas (50 proc. akcijų). Nei Bendrovės,
nei Įmonių grupės „ALITA“, AB, akcijų neturi.1. Sprendimų vykdymas

Pavesti Bendrovės direktoriui atlikti visus veiksmus, susijusius su Bendrovės
įstatinio kapitalo mažinimu, Bendrovės įstatų naujos redakcijos pasirašymu bei
registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei pasikeitusių
Bendrovės duomenų registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,
taip pat parengti, pasirašyti ir pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
registrui ir (arba) kitoms institucijoms visus reikalingus dokumentus bei
atlikti visus būtinus veiksmus, reikalingus pirmiau nurodytiems sprendimams
įgyvendinti. Bendrovės direktorius turi teisę perįgalioti (išduoti įgaliojimą)
bet kuriuos kitus asmenis atlikti bet kuriuos iš aukščiau nurodytų veiksmų.

Papildomą informaciją teikia direktorė Violeta Labutienė, 8-381 50299.


1. AV_istatai_20110802_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=357549)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital