Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

VDG: AB „Vilniaus degtinė“ 2011-04-06 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Spekuliantai.lt | 2011-03-25 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1139
Raktiniai žodžiai: Vilniaus Degtine AB, VDG
VDG: AB „Vilniaus degtinė“ 2011-04-06 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Vilniaus Degtine AB Pranešimas apie esminį įvykį 25.03.2011

AB „Vilniaus degtinė“ 2011-04-06 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimų projektaiAB „Vilniaus degtinė“ 2011-04-06 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimų projektai1. Darbotvarkės klausimas: „Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių
ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą”

Sprendimo projektas.

„Pritarti auditoriaus išvadai.“

2. Darbotvarkės klausimas: „Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai“

Sprendimas šio atveju nepriimamas.

3. Darbotvarkės klausimas: „2010 metų bendrovės metinio pranešimo tvirtinimas”

Sprendimo projektas.

„Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2010 metų metinį pranešimą.“

4. Darbotvarkės klausimas: „2010 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinio tvirtinimas.“

Sprendimo projektas.

„Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2010-ųjų metų metinių
finansinių ataskaitų rinkinį, pagal kurį bendrovės turtas 2010 m. gruodžio 31
d. buvo 76 694 500 litai (22 212 263 EUR), nuosavas kapitalas - 38 960 347
litai (11 283 696 EUR), grynasis ūkinių metų nuostolis - 335 921 litų (97 289
EUR).“

5. Darbotvarkės klausimas: “2010 metų bendrovės pelno paskirstymas” 2011 metais

Sprendimo projektas:

“2010 metų rezultatai:

1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) -

ataskaitinių metų pabaigoje 12 446 994 Lt (3 604 898 EUR)

2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų nuostolis -

335 921 Lt (97 289 EUR)

3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių

finansinių metų pelnas (nuostoliai)- nėra

4. Pervedimai iš rezervų - nėra

5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra

6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 12 111 073 Lt

(3 507 609 EUR)

7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra

8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra

9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra

10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra

11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra

12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 12 111 073 Lt (3 507 609 EUR).

6. Darbotvarkės klausimas: “Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų
apmokėjimo sąlygų nustatymas”

Sprendimo projektas.

1. Išrinkti audito įmonę UAB „Rimess” AB „Vilniaus degtinė” auditoriumi 2011
metams.

2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo sutartį
su Bendrovės auditoriumi UAB „Rimess” dėl 2011 metų finansinių ataskaitų
rinkinio audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina.Audra Jauniškienė

Finansų ir administracijos direktorė

(8 5)213 3152


1. Patvirtinimas lt.jpg
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=341705)
2. 2010_metin_finan_atask (2).pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=341702)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital