Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Rinkos analizės rūšys: fundamentalioji analizė

Spekuliantai.lt | 2010-04-14 | Forex | perskaitė: 6558
Raktiniai žodžiai: Fundamentalioji analizė, JAV doleris, FED, ekonominiai rodikliai, centrinis bankas, swap
Rinkos analizės rūšys: fundamentalioji analizė Pasitelkus fundamentaliąją analizę, nagrinėjami įvairius pranešimai, žinios bei naujienos apie finansų (valiutų) pasaulio įvykius, politinį ir ekono

 Pasitelkus fundamentaliąją analizę, nagrinėjami įvairius pranešimai, žinios bei naujienos apie finansų (valiutų) pasaulio įvykius, politinį ir ekonominį gyvenimą atskirose valstybėse bei visame pasaulyje. Kitaip tariant, fundamentaliajai analizei būdingas įvairių gyvenimiškų reiškinių, galinčių paveikti valiutų rinką, tyrinėjimas. Fundamentalistai stengiasi analizuoti, kaip ir kokia kryptimi konkretūs įvykiai gali įtakoti valiutų kursus. Šiai analizei atlikti labai svarbia tampa informacija apie biržų ir stambių Market Maker tipo kompanijų darbą, centrinių bankų diskonto normas, vyriausybių ekonomikos kursą, galimas permainas valstybių politiniame gyvenime ir pan. Negalima pamiršti gandų ir lūkesčių. Fundamentalioji analizė – viena sudėtingiausių ir tuo pačiu metu viena svarbiausių darbo valiutų rinkoje sudėtinių dalių. Atlikti fundamentaliąją analizę daug sunkiau nei bet kurią kitą, kadangi vieni ir tie patys veiksniai skirtingose sąlygose nevienodai veikia rinką arba staiga iš lemiamų gali tapti visai nereikšmingais. Būtina išmanyti ne tik dviejų skirtingų valiutų ryšį ir jų abipusę įtaką, atspindinčią sąsajas tarp skirtingų valstybių, bet ir valiutų istoriją, sugebėti nustatyti vienų ar kitų ekonominių priemonių galimus rezultatus, išaiškinti ryšį, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio, tarp visai nesusijusių įvykių. Be tam tikrų pradinių ir formalių taisyklių, būtent atliekant fundamentalią analizę ypatingai reikalinga darbo valiutų rinkoje patirtis.

Fundamentalioji analizė skiria tris pagrindines grupes veiksnių, tiesiogiai veikiančių valiutų rinką:

1) ekonominiai ir politiniai veiksniai;

2) gandai ir lūkesčiai;

3) nenugalima jėga (pranc. Forece Majeure).


Ekonominių veiksnių grupė ir jos įtaka valiutų rinkai remiasi šia aksioma: bet kokia valiuta yra šalies ekonomikos plėtros išvestinė ir jos vertė gali būti reguliuojama tam tikromis ekonominėmis priemonėmis.


Ekonominių veiksnių grupę įtakojančių rinką galima padalinti į šias sudedamąsias dalis:

- duomenys apie šalies ekonomikos plėtrą;
- prekybinės derybos;
- centrinių bankų posėdžiai;
- bet kokie pinigų-kredito politikos pokyčiai;
- Didžiojo Septyneto šalių ekonominių arba prekybos sąjungų posėdžiai;
- centrinių bankų vadovų, vyriausybės vadovų, žymių ekonomistų pasisakymai apie situaciją valiutų rinkoje, ekonominės politikos pokyčius, ekonominę situaciją šalyje arba jų prognozės;
- intervencijos;
- kaimyninės rinkos;
- spekuliacijos.


Toliau aptarsime kiekvieną iš šių veiksnių detaliau.

Duomenys apie šalies ekonominę plėtrą

Šio pogrupio veiksnių poveikio rinkai principas remiasi aksioma, kuri teigia, jog bet kokios valiutos vertė yra tam tikros šalies ekonomikos plėtros išvestinė. Ekonomikos plėtros stabilumas lemia užsienio investuotojų siekius investuoti savo kapitalą į ją ir, atitinkamai, tam tikros valiutos paklausą. Šie duomenys numato tokius esminius rodiklius kaip prekių ir mokėjimų balansas, infliacijos tempai, nedarbas, bendrasis nacionalinis produktas ir kt. Teigiamas mokėjimų balansas liudija apie santykinį valiutos pajėgumą palyginti su kitomis, o infliacijos augimas ar nedarbas besąlygiškai veda prie valiutos nuvertėjimo.

Vis dėl to, būdama tik šalies vidaus ekonomikos plėtros išvestine, valiutos vertė užsienyje gali tapti tam tikrų ekonominių priemonių, lemiančių šalies ekonomikos pokyčius, panaudojimo priežastimi.

Anksčiau jau užsiminėme apie tai, jog šiuolaikinė FX rinka naudojasi vieninga valiutų kotiruotės sistema JAV dolerio atžvilgiu (neminint kros-kursų). Tokiu būdu JAV ekonomikos plėtra ir JAV dolerio vertė yra labai svarbus (jei ne esminis) veiksnys, lemiantis bendrą rinkos kryptingumą pagrindinėms pasaulio valiutoms. Todėl pagrindinis valiutų brokerių ir/ar treiderių dėmesys yra nukreiptas į JAV dolerį ir į jo „elgesį”, sukeliantį tam tikrą kitų valiutų reakciją. Tiesa, tai nė kiek nesumenkina kitų veiksnių įtakos, kaip antai kaimyninių rinkų arba nacionalinių bankų politika. Pavyzdžiui, kiekvieną mėnesį arba ketvirtį JAV pateikiami pagrindiniai ekonomikos plėtros rodikliai. Remdamiesi jų poveikio dolerio vertei istorinė analize, galėtume sudaryti žemiau pateikiamą schemą.

Veiksmai, rodikliai ir jų poveikis doleriui:

1. Rise rate - kelia (didina) diskonto normą, JAV doleris tvirtėja (jo vertė kyla kitų valiutų atžvilgiu);
2. Cut rate - mažina diskonto normą, JAV doleris silpsta (jo vertė krenta kitų valiutų atžvilgiu);
3. Trade Deficit - prekybos balanso deficitas didėja, JAV doleris silpsta (jo vertė krenta kitų valiutų atžvilgiu);
4. Gross Domestic Product - dendrasis vidaus produktas auga, JAV doleris tvirtėja (jo vertė kyla kitų valiutų atžvilgiu);
5. Unimployment - nedarbas didėja, JAV doleris silpsta (jo vertė krenta kitų valiutų atžvilgiu);
6. Producer Price Index PPI - gamybos kainų indeksas auga, JAV doleris tvirtėja (jo vertė kyla kitų valiutų atžvilgiu);
7. Consumer Price Index CPI - vartojimo kainų indeksas auga, JAV doleris tvirtėja (jo vertė kyla kitų valiutų atžvilgiu);
8. Industrial Production - pramonės gamybos apimtis smunka, JAV doleris silpsta (jo vertė krenta kitų valiutų atžvilgiu);
9. Leading Indicators - pagrindiniai ekonomikos rodikliai auga, JAV doleris tvirtėja (jo vertė kyla kitų valiutų atžvilgiu);
10. Retail Sales - mažmeninės prekybos indeksas auga, JAV doleris tvirtėja (jo vertė kyla kitų valiutų atžvilgiu);
11. Durable Goods - ilgalaikė prekių gamybos apimtis mažėja, JAV doleris silpsta (jo vertė krenta kitų valiutų atžvilgiu);
12. Non-Farm Payroll - darbo užmokesčio rodiklis krenta, JAV doleris silpsta (jo vertė krenta kitų valiutų atžvilgiu).

 

Visi aukščiau išvardinti rodikliai yra pagrindiniai, t.y. tiesiogiai ir labai greitai veikiantys valiutų rinką. Be šių rodiklių, egzistuoja galybė antraeilių rodiklių, pateikiamų beveik kiekvieną dieną, pavyzdžiui, Housing start, Personal income, Car sales, State FED survey ir kt. Šie rodikliai jau yra papildomi, todėl jie retai tiesiogiai įtakoja rinką. Dažniausiai tokio pobūdžio rodikliai veikia šiek tiek pagreitindami ar pristabdydami jau numatytas ar esančias rinkos tendencijas. Nė vienas iš papildomų rodiklių negali sustabdyti ar pakeisti rinkos judėjimo krypties, nors tam tikrose situacijose jų pateikimas gali suteikti tam tikrus impulsus ar išprovokuoti silpną judėjimą. Paprastai šie rodikliai nagrinėjami kartu su pagrindiniais.

Prekybinės derybos

Prekybinės derybos – svarbi bet kokios šalies ekonominės politikos sudėtinė dalis. Nuo importo ir eksporto santykio priklauso toks svarbus ekonomikos plėtros rodiklis kaip prekybos deficitas. Rinka labai jautriai ir greitai reaguoja į prekybos derybų rezultatus.

Centrinių bankų posėdžiai


Pagrindinė centrinių bankų užduotis – reguliuoti šalies vidaus ekonominį gyvenimą. Valiutos vidaus vertės ir vertės užsienyje reguliavimas taip pat patenka į centrinių bankų kompetenciją. Būtent dėl šių priežasčių bet kokie valstybių centrinių bankų (tiksliau jų darbo komitetų) posėdžiai yra įdėmiai stebimi rinkos dalyvių.

Viena iš pagrindinių priemonių, stimuliuojančių arba atvirkščiai, lėtinančių ekonomikos plėtrą, užsienio kapitalo pritraukimą, valstybinių obligacijų (angl. bond) patrauklumą ir valiutos vertę yra palūkanų normų reguliavimas. Egzistuoja trys palūkanų normos, priklausančios nuo centrinio banko kompetencijos:


- Official Discount Rate (ODR) – centrinio Banko diskonto norma;
- REPO rate (Europos šalims) arba Fed Fund rate (JAV);
- Lombardrate (Vokietijai bei Šveicarijai) ir Prime rate (JAV).

Pagrindinė ir svarbiausia iš jų - diskonto norma. Į bet kokius diskonto normos pokyčius – didėjimą ar mažėjimą – nedelsiant reaguoja visa rinka. Įtaka rinkai gali būti labai žymi, ypač jei tai buvo netikėta.

REPO normos arba Fed Fund normos mažėjimas ar didėjimas nedaro esminės įtakos valiutų rinkai, nors ir būna pakankamai reikšmingas, jog tam tikrais atvejais galėtų pakeisti situaciją rinkoje. Lombardo normos arba pirminės normos pokyčiai negali būti ignoruojami, tačiau savo įtaka jie kurs kas mažiau svarbūs valiutų rinkai (nors rinka į juos ir reaguoja, tačiau tai būna trumpai ir dažniausiai labai nežymiai).


Didžiojo aštuoneto šalių, prekybos ir ekonominių sąjungų posėdžiai

Vienas iš Didžiojo aštuoneto šalių uždavinių – pasaulinės ekonomikos bei situacijos pasaulinėje valiutų rinkoje reguliavimas. Šiuo klausimu tarp Didžiojo aštuoneto narių egzistuoja tam tikras susitarimas, vadinamasis SWAP susitarimu. Didžiojo aštuoneto šalių posėdžiuose gali būti priimami nutarimai dėl bendros intervencijos FX rinkoje kelių centrinių bankų jėgomis. Taip pat gali būti priimami nutarimai dėl kitokių priemonių siekiant atitinkamai apriboti arba stimuliuoti vienos ar kitos valiutos vertės augimą. Pastaruoju metu tokie susitarimai gali būti pasirašomi ne tik tarp Didžiojo aštuoneto šalių-narių, bet ir tarp kai kurių atskirų jos narių, pavyzdžiui, gana dažnai tokio pobūdžio susitarimai pasirašomi tarp Japonijos, JAV ir Didžiosios Britanijos. Tokiais susitarimais siekiama bendros politikos valiutų rinkoje.

Prekybos sąjungų posėdžiai, reguliuojantys šalių prekybos santykius arba lemiantys vieno ar kito regiono politiką, gali pakankamai stipriai įtakoti vieną ar kitą valiutą. TVS (tarptautinė valiutos sąjunga) (angl. International monetary union) posėdžiai, teikiantys pasaulio ekonomikos plėtros dabartinės padėties įvertinimą bei prielaidas ir skirstantys kreditus, tiesiogiai neįtakoja valiutų, nors ir gali turėti tam tikrą atgarsį rinkoje.

Vyriausybės vadovų, centrinių bankų vadovų, žymių ekonomistų pasisakymai dėl situacijos rinkoje

Tai vienas iš veiksnių, į kurį rinka dažniausiai reaguoja nedelsiant. Gana dažnai, ypač esant tam tikroms sąlygoms, vieno ar kito žymaus asmens pasisakymai gali ne tik stipriai įtakoti vienos ar kitos valiutos „elgesį”, bet ir iš esmės pakeisti situaciją rinkoje.

Intervencijos

Centrinių bankų intervencijos buvo ir tebelieka stipriausia priemonė, įtakojanti situaciją rinkoje. Intervencijos gali būti vykdomos tiek viena konkrečia valiuta vieno konkretaus centrinio banko, siekiančio apsaugoti savo valiutą nuo kitos valiutos poveikio, tiek ir būti bendros t.y. vykdomos kartu kelių centrinių bankų, siekiančių esminių pokyčių visoje rinkoje. Bendrosioms intervencijoms būdinga didžiulė lėšų apimtis, staigūs kainų šuoliai ir labai įtempta situacija rinkoje. Pavienėms intervencijoms būdingas vienas, daugiausiai du raundai, kai tuo tarpu bendrosios intervencijos numato ne mažiau trijų, dažnai ir daugiau raundų. Intervencijos sukelia baimę, nors daugeliui treiderių spekuliuoti intervencija (žinoma, į tą pačią pusę, kaip ir centriniai bankai) – viena rečiausiai pasitaikančių galimybių gauti 100% ar didesnį pelną. Viena iš sąlygų, užtikrinančių intervencijos sėkmę – jos netikėtumas.

Kita fundamentaliųjų veiksnių grupė – politiniai veiksniai

- Tai – karai, konfliktai, riaušės ar kitokios agresijos kupinos situacijos, o taip pat bet kokie politinių veikėjų pasisakymai dėl situacijos paaštrėjimo. Bet koks karas didina valiutų prieglobsčių – dolerių, Šveicarijos franko ir pan. reikšmę. Dalyvaujančios konflikte šalies valiuta tuoj pat nuvertėja;


- Vyriausybės pakeitimas ar atsistatydinimas, rinkimai;

Bet koks vyriausybės pakeitimas gali kita linkme pakeisti tiek politinį, tiek ir ekonominį šalies kursą. Kinta ir kapitalo investicijų į tokios valstybės ekonomiką patrauklumas. Galima teigti, jog situacijos pasikeitimas nenuspėjamas. Į centrinio banko vadovo atsistatydinimą ar užimančių svarbius politinius ar finansinius postus asmenų pakeitimą tuoj pat reaguoja rinka.

Antrasis ir trečiasis fundamentaliųjų veiksnių pogrupis – nenugalima jėga, gandai ir lūkesčiai

Paskutinioji fundamentaliosios analizės veiksnių grupė – tai nenugalima jėga (taifūnai, žemės drebėjimai ir pan.), gandai ir lūkesčiai.

Gandai ir lūkesčiai - dažniausiai juos sudaro prognozės apie centrinių bankų posėdžius, Didžiojo aštuoneto posėdžius, ekonominių duomenų arba galimų vienos ar kitos šalies ekonominės politikos pokyčius. Tarp valiutų rinkos žaidėjų gyvuoja principas - BUY ON RUMOURES, SELL ON FACTS (liet. PIRK ATSIŽVELGDAMAS Į GANDUS, PARDUOK ATSIŽVELGDAMAS Į FAKTUS). Jei Jūsų prognozės teisingos – drąsiai ženkite pirmyn, organizuokite savo žaidimą remdamiesi savo lūkesčiais, jei Jūs suklydote – pasistenkite kuo greičiau tai suprasti.

Taip pat skaitykite

6 su pinigais susiję mitai

Klaidos, neleidžiančios uždirbti Forex rinkoje

Viršpelnių svarba prekeiviams

Kas jūs – sėkmingas prekeivis ar lošėjas?

2014-06-26 | Forex 2014-05-02 | Forex 2014-04-08 | Forex 2014-01-23 | Forex

Komentarai2013 12 10 02:25     #35616
Aplicado suavemente vaselina são resultados que abrangem todos os rolamentos usados num sistema de transmissão fluem facilmente, significando que possuem baixa manutenção. Os ar condicionado carros são produzidos obtidos na de deixar de fluir. O automotivo carro pode deixar de fluir por duas razões mantenha acessórios tambor refrigerante tampada quando não estiver em uso prática e nas condições direção hidraulica  reais de serviço. Na refinação e produção de ar condicionado carros, devem ser estabelecidos.

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital