Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2011 m. Balandžio 5 d. Biržos apžvalga

2011 m. Balandžio 5 d. Biržos apžvalga Akcijų kainos toliau krenta, o apyvartos, kaip užsispyrusios, laikosi visiškose žemumose.

Akcijų kainos toliau krenta, o apyvartos, kaip užsispyrusios, laikosi visiškose žemumose. Kokiam nors Rietavo turgelyje, greičiausiai, apyvartos ne ką mažesnės. Net žadami solidūs dividendai neišjudina investuotojų. Tai jei čia taip laukiami dividendai, tai baisu pagalvoti, apie aktyvumą, kai dividendai bus pasiimti ir prasidės „vasaros atostogos“... 1 pav. AB „Pieno žvaigždės" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio mėn. 28 d. 11:00 val. šaukiamas AB „Pieno žvaigždės" (toliau - Bendrovė, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 10:00 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės metinis pranešimas. 2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. 3. Bendrovės audituotų 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. Bendrovės pelno paskirstymas ir rezervų sudarymas, naudojimas, sumažinimas ir naikinimas. 5. AB „Pieno žvaigždės“ įstatinio kapitalo didinimas, išleidžiamų akcijų klasės, skaičiaus, nominalios vertės ir minimalios emisijos kainos nustatymas. 6. AB „Pieno žvaigždės“ įstatų pakeitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas. 7. Valdybos nario rinkimai. 8. Bendrovės audito komiteto narių rinkimai. 9. Audito įmonės rinkimai. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2011 m. balandžio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Teisių apskaitos diena - 2011 m. gegužės 12 d., tai yra asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, turės teisę gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą) bei pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų. PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje 24.488.037 Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai) 18.570.344 Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) 43.058.381 Pervedimai iš rezervų 370.000 Paskirstytinas pelnas 43.428.381 Pelno paskirstymas – dividendai * 24.810.865 (0,49 lito (0,14 EUR) vienai akcijai.) – tantjemos 420.000 – parama ir labdara, premijos 1.000.000 Nepaskirstytas rezultatas - pelnas (nuostolis) 17.197.516 Geras dividendinis pajamingumas kilstelėjo akcijų kainą ir šiek tiek išjudino prekiautojus. Bet ir tai tik sesijos pradžioje, paskui jiems prasidėjo siesta. Pirkimo signalas @1.581. 2 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 26 d. 9.00 val. šaukiamas AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, registruota adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks viešbučio „Europa City Vilnius“ konferencijų salėje, adresu Jasinskio g. 14, Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia 8 30 val. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 18 d. Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2011 m. gegužės 10 d. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės 2010 m. metinis pranešimas. 2. Bendrovės 2010 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 3. Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. 4. Bendrovės auditoriaus rinkimai. Akcijos, kaina patikrino palaikymą. Šis pasirodė visiškai silpnas. Nežiūrint kalbų, kad jau kaip kils tai kils ši akcijas. Tik kažkodėl minima Varšuva. Na čia viso labo Wilno nasze, čia lietūs lyja... O tuo tarpu bendrovės valdyba dividendų mokėti nesiūlo. 3 pav. AB „Lietuvos dujos“ informuoja, kad 2011 m. balandžio 4 d. iš Vilniaus apygardos teismo buvo gautas pranešimas kartu su ieškovo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, veikiančios Lietuvos Respublikos, kuri yra AB „Lietuvos dujos“ akcininkė, vardu, 2011 m. kovo 25 d. ieškiniu dėl juridinio asmens veiklos tyrimo. Energetikos ministerija ieškinyje prašo teismo paskirti ekspertus, kurie ištirtų, ar ieškinyje nurodyti Bendrovės valdymo organų nariai veikė tinkamai ir, teismui nustačius netinkamą veiklą, taikyti priemones, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.131 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 7 punktuose. Nei juoktis, nei verkti, kai akcininkai nežino ką veikia vadovai... Tai tikrai nesuteikia vertės akcijai. Jei dar buvo galima tikėtis, kad kaina stipriai nesikoreguos – ką ji ir darė – tai dabar palaikymas ties 0.781 EUR neatrodo toks stiprus. 4 pav. Tallinna Kaubamaja audituoti rezultatai nepakito: konsoliduotos pajamos sudarė 402.8 mln. eurų, o tai 1.3% daugiau nei 2009 metais. Konsoliduotas pelnas yra 16.6 mln. eurų. Bendrovės valdyba Balandžio 28 d. 13:00 šaukia VAS. Jis vyks Taline viešbučio Radisson Blu Hotel Olümpia Konferencijų centre, Liivalaia 33. Akcininkams, tarp kitų klausimų, siūloma paskirstyti pelną ir dividendams skirti 178,437 tūkst. EEK, arba 0.28 euro akcijai. Dividendų dydį rinka įvertins rytoj. Kadangi dividendų pajamingumas šiandien dar visiškai solidus, galima tikėtis ir kainos augimo ir padidėjusio aktyvumo pozicijoje. Pirkimo signalas @6.641. 5 pav. AB „Rokiškio sūris“ 2011 m. kovo mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 51,686 mln. litų (14,969 mln. EUR), t.y. 42,78 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2010 m. kovo mėnesio konsoliduoti pardavimai sudarė 36,200 mln. litų (10,484 mln. EUR). AB ”Rokiškio sūris” grupės 2011 m. sausio-kovo mėnesių preliminarūs konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 150,357 mln. litų (43,546 mln. EUR), t.y. 49,52 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2010 m. trijų mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 100,563 mln. litų (29,125 mln. EUR). Pozicijoje suveikė pirkimo signalas. Matyt, kažkas jau žinojo ketvirčio pardavimus ir paskubėjo užsipirkti. Ryt laukiam aktyvesnių pirkėjų šioje pozicijoje. 6 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 29 d. 10. 00 val. bendrovės buveinėje Keramikų g. 2 Vilniuje , šaukiamas akcinės bendrovės „Dvarčionių keramika“ (įmonės kodas 110628481) visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: 1.Metinis pranešimas apie 2010 m. bendrovės veiklą. 2.Tarptautinio audito išvados apie bendrovės veiklą. 3.Bendrovės 2010 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 4.Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymas. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 9.30 val.Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 21 d. 2010-02-28 AB „Dvarčionių keramika“ paskelbė 2010 metų preliminarų veiklos rezultatą. Paskelbtas preliminarus 2010 metų veiklos rezultatas - 3 ,230 tūkst. litų (935 tūkst. eurų) nuostolis. AB „Dvarčionių keramika“ tikslina 2010 metų veiklos rezultatą ir patvirtina, kad audituotas 2010 metų veiklos rezultatas-5,353 tūkst. litų (1, 550 tūkst. eurų) nuostolis. Skirtumas susidarė dėl ilgalaikio turto vertės po perkainojimo sumažėjimo ir sukauptų atidėjimų būsimoms išlaidoms. Toks įspūdis, kad tik per VAS‘us ir prisimeni, kokių dar bendrovių yra rinkoje. Bendrovei nieko kito nebelieka, kaip vis didėjantį nuostolį perkelti į kitus metus. Akcijos kainos grafikas yra mėnesinis. 7 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 28 d. 13.00 val. šaukiamas AB “Klaipėdos nafta” eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks bendrovės buveinėje Burių 19, Klaipėda, bendrovės administracijos patalpose. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Dėl bendrovės 2010 m. metinio pranešimo. 2. Dėl auditoriaus išvados apie bendrovės 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 3. Dėl 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. 4. Dėl bendrovės 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo. 5. Dėl bendrovės įstatų pakeitimo. Darbotvarkės klausimu „Dėl 2010 m. AB „Klaipėdos nafta” metinio pranešimo” sprendimas nepriimamas. Darbotvarkės klausimu „Dėl 2010 m. AB „Klaipėdos nafta” auditoriaus išvados apie AB „Klaipėdos nafta” 2010 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį” sprendimas nepriimamas. Siūlomi sprendimų projektai: 1. „Patvirtinti 2010 m. AB „Klaipėdos nafta” metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“. 2. „Paskirstyti bendrovės 2010 metų pelną (nuostolius), 1 priedas (pridedama)“. 3. „Pakeisti bendrovės įstatus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama). Susirinkimo apskaitos diena - 2011-04-20 (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis). Akcininkų teisių apskaitos diena -2010-05-12 (turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje). Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai už 2010 metus sudaro 0,03 Lt (0, 01 Eur ) 1 Lt nominalios vertės akcijai. Pirkimo signalas @0.501. 8 pav. Rizika Baltikos pozicijoje padidėjo dar labiau. Atsipalaiduojam ir laukiam pirkimo signalų. Bankų sektorius kasdien atrodo vis liūdniau ir liūdniau. 9 pav. Šiaulių banko akcijų kaina ritasi su didėjančia apyvarta. 10 pav. Ir Snoro palaikymas neatlaikė... 11 pav. Panevėžio statybos tresto kainos artimiausias palaikymas yra ties 1.76 EUR. Panašu, kad turėsim progą stebėti jo stiprumo išbandymą. 12 pav. Kuklus ir nedrąsus judesys up TEO pozicijoje. Kai visa rinka krenta, tai iš kur ta drąsa. Tuo labiau, kai Ask‘ai vis dar stiprūs. Palaikymas ties 0.685 EUR dar stiprus, bet grėsmė jam vis dar labai didelė. Apžvalgą parengė: Nojus.

Rašykite mums
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital