Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Užsienio prekyba 2012 m. gruodžio mėn.

Spekuliantai.lt | 2013-02-11 | Kitos | perskaitė: 337
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, Užsienio prekyba
Užsienio prekyba 2012 m. gruodžio mėn. Užsienio prekyba 2012 m. gruodžio mėn.

Negalutiniais muitinės deklaracijų, Intrastato ataskaitų ir PVM deklaracijų duomenimis, 2012 m. gruodžio mėn. eksportuota prekių už 7 052,4 mln. litų, importuota – už 7 078 mln. litų. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 4 321,7 mln. litų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 25,6 mln. litų.

Per mėnesį (2012 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn.) eksportas sumažėjo 8,1 procento. Įtakos tam turėjo sumažėjęs antžeminių transporto priemonių (31,5 proc.), baldų (22,3 proc.), aliejinių kultūrų sėklų ir vaisių, įvairių grūdų (81,1 proc.) eksportas. Importas sumažėjo 9,4 procento, tai lėmė 9,9 procento sumažėjęs žalios naftos, 19,1 procento – antžeminių transporto priemonių importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas ir importas sumažėjo atitinkamai 12,4 ir 12,2 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 9,7 procento, be mineralinių produktų – 17,5 procento.

2012 m. gruodžio mėn., palyginti su 2011 m. gruodžio mėn., eksportas padidėjo 17,2 procento. Įtakos tam turėjo padidėjęs naftos produktų (32,5 proc.), javų (4,9 k.) eksportas. Importas padidėjo 9,3 procento, tai lėmė padidėjęs žalios naftos (23,6 proc.), geležinkelio lokomotyvų, riedmenų ir jų dalių (4,7 k.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 12,4 procento, o importas – 6,5 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 13,8 procento, be mineralinių produktų – 4,5 procento.

2012 m., palyginti su 2011 m., eksportas padidėjo 14,5 procento, importas – 9,9 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 15,7, o importas – 8,6 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 9,4 procento, be mineralinių produktų – 11,9 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 11,7 procento padidėjęs naftos produktų, 33 procentais – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių, 2,1 karto – javų eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs žalios naftos – 8,2 procento, katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių – 9,6 procento, plastikų ir jų gaminių – 15 procentų – importas.

2012 m. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (18,9 proc.), Latviją (10,9 proc.), Estiją (7,8 proc.), Vokietiją (7,8 proc.), o importavo – iš Rusijos (32,2 proc.), Vokietijos (9,8 proc.), Lenkijos (9,7 proc.) bei Latvijos (6,1 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (10,4 proc.), Latviją (9,9 proc.), Estiją (9,4 proc.) ir Jungtinę Karalystę (9,4 proc.).

2012 m. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 24,8 ir 35 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (11,4 ir 12,3 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (8,9 ir 10,2 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (34,6 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (8,5 proc.), įvairių pramonės dirbinių (7,6 proc.).

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. litų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2011 m.

69576,8

78812,2

-9235,4

I ketvirtis

15797,7

18177,3

-2379,6

II ketvirtis

17385,4

19887,9

-2502,5

III ketvirtis

18084,1

20278,8

-2194,7

gruodis

6019,8

6478,1

-458,3

IV ketvirtis

18309,7

20468,2

-2158,5

 

 

 

 

2012 m.

79655,5

86578,4

-6922,9

sausis**

5646,7

6466,4

-819,7

vasaris**

5732,0

6819,7

-1087,7

kovas**

6316,4

7377,9

-1061,5

I ketvirtis**

17695,1

20664,0

-2968,9

balandis**

6359,5

6898,3

-538,8

gegužė**

5345,8

5803,3

-457,5

birželis**

6379,5

6979,7

-600,2

II ketvirtis**

18084,7

19681,4

-1596,7

liepa**

6464,8

7262,8

-798,0

rugpjūtis**

7343,2

7613,2

-270,0

rugsėjis**

7239,3

8055,2

-815,9

III ketvirtis**

21047,2

22931,2

-1884,0

spalis**

8102,6

8409,4

-306,8

lapkritis**

7673,4

7814,5

-141,1

gruodis

7052,4

7078,0

-25,6

IV ketvirtis

22828,4

23301,9

-473,5

** Patikslinti duomenys.
Negalutiniai duomenys.

1 pav. Eksportas ir importas 2007–2012 m.  

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokytis pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2012 m. 

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. Lt

Dalis, proc.

Pokytis, palyginti su
2011 m., proc.

Vertė, mln. Lt

Dalis, proc.

Pokytis, palyginti su 2011 m., proc.

Iš viso

79655,5

100,0

14,5

86578,4

100,0

9,9

Investicinės prekės

8567,0

10,8

32,8

10178,7

11,8

9,2

Tarpinio vartojimo prekės

41995,2

52,7

16,3

56062,6

64,8

10,3

Vartojimo prekės

20655,5

25,9

15,6

17435,7

20,1

12,9

Benzinas

6248,9

7,8

0,8

69,0

0,1

4,6

Lengvieji automobiliai

1853,5

2,3

-31,0

2789,7

3,2

-10,1

Kita

335,4

0,4

17,6

42,7

0,0

-24,6

3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais struktūra ir pokytis 2012 m.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. Lt

Dalis, proc.

Lietuviškos kilmės prekių dalis, proc.

Pokytis, palyginti su 2011 m., proc.

Vertė, mln. Lt

Dalis, proc.

Pokytis, palyginti su 2011 m., proc.

Iš viso

79655,5

100,0

63,0

14,5

Iš viso

86578,4

100,0

9,9

ES

48212,5

60,5

77,5

13,0

ES

49166,8

56,8

10,0

NVS1

23605,6

29,6

25,0

22,4

NVS1

31424,8

36,3

11,3

ELPA2

1771,8

2,2

92,1

11,8

ELPA2

666,5

0,8

12,2

Rusija

15037,2

18,9

16,5

30,4

Rusija

27917,2

32,2

10,5

Latvija

8668,1

10,9

57,0

21,8

Vokietija

8459,4

9,8

7,6

Estija

6231,0

7,8

75,9

34,9

Lenkija

8415,3

9,7

17,7

Vokietija

6196,8

7,8

84,2

-4,3

Latvija

5239,1

6,1

0,2

Jungtinė Karalystė

4984,1

6,3

94,8

79,9

Nyderlandai

4723,2

5,5

19,8

Lenkija

4814,8

6,0

54,1

-0,4

Švedija

2758,4

3,2

6,1

Nyderlandai

4613,7

5,8

95,8

8,2

Italija

2746,2

3,2

0,7

Baltarusija

3654,9

4,6

19,4

1,4

Estija

2613,3

3,0

17,9

Ukraina

2853,2

3,6

81,9

23,8

Belgija

2484,2

2,9

-0,5

Švedija

2601,6

3,3

90,2

4,3

Baltarusija

2308,7

2,7

20,3

Prancūzija

2492,0

3,1

91,0

-13,5

Prancūzija

1946,6

2,2

1,8

Kitos šalys

17508,1

21,9

76,4

5,0

Kitos šalys

16966,8

19,5

9,5

1 Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas.
2 Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija.

4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2012 m.

KN skirsniai

Vertė, mln. Lt

Dalis, proc.

Lietuviškos kilmės prekių dalis, proc.

Pokytis, palyginti su 2011 m., proc.

 

Iš viso

79655,5

100,0

63,0

14,5

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

19527,7

24,5

88,2

10,9

84

Katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

5705,7

7,2

19,5

33,0

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

4744,3

6,0

11,6

-5,0

39

Plastikai ir jų gaminiai

4470,1

5,6

77,2

11,0

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

4275,9

5,4

85,5

20,5

31

Trąšos

3415,5

4,3

93,8

1,8

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

3354,8

4,2

34,3

14,7

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

2396,9

3,0

80,7

3,5

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

1897,9

2,4

96,2

14,9

 

Kita

29866,7

37,4

53,7

20,1

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2012 m.

KN skirsniai

Vertė, mln. Lt

Dalis, proc.

Pokytis, palyginti su 2011 m., proc.

 

Iš viso

50151,9

100,0

9,4

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

17215,1

34,3

4,8

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

3656,3

7,3

15,3

39

Plastikai ir jų gaminiai

3450,0

6,9

6,3

31

Trąšos

3202,8

6,4

-0,5

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

1933,2

3,9

-2,0

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

1826,5

3,6

14,4

10

Javai

1721,3

3,4

2,1 k.

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

1150,1

2,3

4,0

84

Katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1113,6

2,2

22,1

 

Kita

14883,0

29,7

11,2

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2012 m.

KN skirsniai

Vertė, mln. Lt

Dalis, proc.

Pokytis, palyginti su 2011 m., proc.

 

Iš viso

86578,4

100,0

9,9

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

29261,1

33,8

12,6

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

6535,9

7,5

0,8

84

Katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

6218,5

7,2

9,6

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

4403,1

5,1

9,0

39

Plastikai ir jų gaminiai

3145,3

3,6

15,0

29

Organiniai chemijos produktai

2507,4

2,9

3,5

30

Farmacijos produktai

2279,8

2,6

6,0

08

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

1741,3

2,0

21,4

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

1613,8

1,9

1,7

 

Kita

28872,2

33,4

9,8

2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2007–2012 m. 

7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai 

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

Vertė, mln. Lt

Pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

Vertė, mln. Lt

Pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

Vertė, mln. Lt

Pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

mln. Lt

2011-12

6019,8

-2,8

3798,5

-5,8

6478,1

-7,9

-458,3

2012-01

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital