Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Užsienio prekyba 2012 m. lapkričio mėn.

Spekuliantai.lt | 2013-01-15 | Kitos | perskaitė: 495
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, Užsienio prekyba
Užsienio prekyba 2012 m. lapkričio mėn. Užsienio prekyba 2012 m. lapkričio mėn.

2012 m. lapkričio mėn. eksportuota prekių už 7,7 mlrd. litų, importuota – už 7,8 mlrd. litų, remdamasis negalutiniais muitinės deklaracijų, Intrastato ataskaitų ir PVM deklaracijų duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 4,8 mlrd. litų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,1 mlrd. litų.

Per mėnesį (2012 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn.) eksportas sumažėjo 4,5 procento. Įtakos tam turėjo sumažėjęs naftos produktų (8,1 proc.), javų (18,7 proc.), aliejinių kultūrų sėklų ir vaisių, įvairių grūdų (41,3 proc.) eksportas. Importas sumažėjo 7 procentais, tai lėmė 12,4 procento sumažėjęs žalios naftos, 24,7 procento – antžeminių transporto priemonių importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas ir importas sumažėjo atitinkamai 3,8 ir 3,7 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 6,9 procento, be mineralinių produktų – 8 procentais.

Per metus (2012 m. lapkričio mėn., palyginti su 2011 m. lapkričio mėn.) eksportas padidėjo 24,9 procento. Įtakos tam turėjo padidėjęs naftos produktų (16,5 proc.), javų (3 k.) eksportas. Importas padidėjo 10,6 procento, tai lėmė padidėjęs naftos produktų (44,5 proc.) ir trąšų (2,1 k.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 27,4 procento, o importas – 14,9 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 20,2 procento, be mineralinių produktų – 21,3 procento.

2012 m. sausio–lapkričio mėn., palyginti su tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu, eksportas padidėjo 14,1 procento, importas – 9,2 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 15,9, o importas – 8 procentais. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 8,8 procento, be mineralinių produktų – 11,9 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 9,6 procento padidėjęs naftos produktų, 33,9 procento – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių, 22,3 procento – baldų eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs naftos produktų – 69,9 procento, katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių – 8 procentais, plastikų ir jų gaminių – 15,9 procento – importas.

2012 m. sausio–lapkričio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (18,6 proc.), Latviją (11 proc.), Vokietiją (7,9 proc.), Estiją (7,7 proc.), o importavo – iš Rusijos (32,4 proc.), Vokietijos (9,9 proc.), Lenkijos (9,7 proc.) bei Latvijos (6 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (10,6 proc.), Latviją (10,1 proc.), Estiją (9,3 proc.) ir Jungtinę Karalystę (9 proc.).

2012 m. sausio–lapkričio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinius produktus (atitinkamai 24,5 ir 35,1 proc.), mašinas ir mechaninius įrenginius, elektros įrangą (11,2 ir 12,1 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkciją (8,9 ir 10,2 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (34,4 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (8,6 proc.), įvairių pramonės dirbinių (7,8 proc.).

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. litų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2011 m. sausis–lapkritis

63557,1

72334,2

-8777,1

I ketvirtis

15797,7

18177,3

-2379,6

II ketvirtis

17385,4

19887,9

-2502,5

III ketvirtis

18084,1

20278,8

-2194,7

lapkritis

6196,0

7035,4

-839,4

IV ketvirtis

18309,7

20468,2

-2158,5

2011 m.

69576,8

78812,2

-9235,4

 

 

 

 

2012 m. sausis–lapkritis

72520,7

78986,7

-6466,0

sausis

5624,0

6414,9

-790,9

vasaris

5697,2

6750,4

-1053,2

kovas

6282,1

7308,5

-1026,4

I ketvirtis

17603,2

20473,8

-2870,6

balandis

6319,8

6797,2

-477,4

gegužė

5344,4

5743,6

-399,2

birželis

6377,2

6932,3

-555,1

II ketvirtis

18041,4

19473,0

-1431,6

liepa

6466,6

7242,1

-775,5

rugpjūtis

7348,4

7597,0

-248,6

rugsėjis**

7221,4

8043,1

-821,7

III ketvirtis**

21036,3

22882,2

-1845,9

spalis**

8100,5

8373,0

-272,5

lapkritis

7739,2

7784,6

-45,4

** Patikslinti duomenys.

1 pav. Eksportas ir importas 2007–2012 m. sausio–lapkričio mėn. 

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokytis pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

2012 m. sausio–lapkričio mėn.

2012 m. sausio–lapkričio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

Iš viso

72520,7

100,0

14,1

78986,7

100,0

9,2

Investicinės prekės

7617,3

10,5

34,0

9105,3

11,5

7,3

Tarpinio vartojimo prekės

38240,2

52,7

15,4

51400,6

65,1

10,0

Vartojimo prekės

18833,6

26,0

15,9

15809,7

20,0

12,1

Benzinas

5788,5

8,0

2,7

68,1

0,1

4,0

Lengvieji automobiliai

1730,8

2,4

-32,6

2561,4

3,2

-12,0

Kita

310,4

0,4

16,1

41,6

0,1

31,2

3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais struktūra ir pokytis

Eksportas

2012 m. sausio–lapkričio mėn.

Importas

2012 m. sausio–lapkričio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

lietuviškos kilmės prekių dalis, proc.

pokytis, palygin­­­ti su 2011 m. atitinkamu laiko­tarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, paly­ginti su 2011 m. atitinkamu laiko­tarpiu, proc.

Iš viso

72520,7

100,0

63,1

14,1

Iš viso

78986,7

100,0

9,2

ES

44092,3

60,8

77,3

12,9

ES

44675,8

56,6

9,0

NVS1

21312,3

29,4

25,0

22,4

NVS1

28809,5

36,5

11,0

ELPA2

1595,0

2,2

92,1

8,4

ELPA2

610,1

0,8

13,2

Rusija

13516,3

18,6

16,8

30,8

Rusija

25561,9

32,4

10,0

Latvija

7958,7

11,0

58,1

22,4

Vokietija

7783,8

9,9

7,6

Vokietija

5751,9

7,9

84,4

-2,2

Lenkija

7663,1

9,7

17,2

Estija

5608,0

7,7

75,8

31,5

Latvija

4761,0

6,0

-1,3

Lenkija

4431,9

6,1

54,5

-1,5

Nyderlandai

4245,7

5,4

18,6

Jungtinė Karalystė

4383,4

6,0

93,8

73,0

Švedija

2555,5

3,2

5,7

Nyderlandai

4222,0

5,8

95,6

11,3

Italija

2472,8

3,1

-1,8

Baltarusija

3304,6

4,6

19,4

-1,8

Estija

2353,4

3,0

15,5

Ukraina

2522,8

3,5

82,2

25,0

Belgija

2281,0

2,9

0,5

Švedija

2412,4

3,3

88,7

6,0

Baltarusija

2128,7

2,7

23,1

Prancūzija

2294,9

3,2

90,2

-13,6

Prancūzija

1751,0

2,2

-0,2

Kitos šalys

16113,8

22,3

76,3

4,4

Kitos šalys

15428,8

19,5

8,8

1 Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas.
2 Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija.

4 lentelė. Eksporto pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2012 m. sausio–lapkričio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

lietuviškos kilmės prekių dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

72520,7

100,0

63,1

14,1

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

17580,1

24,2

88,7

8,8

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

5124,7

7,1

19,9

33,9

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

4446,1

6,1

11,8

-3,7

39

Plastikai ir jų gaminiai

4153,8

5,7

77,3

12,0

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

3972,8

5,5

85,7

22,3

31

Trąšos

3180,1

4,4

93,7

3,8

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

3032,8

4,2

35,3

14,8

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

2252,9

3,1

80,2

5,0

04

Pienas ir pieno produktai

1749,0

2,4

96,1

15,8

 

Kita

27028,4

37,3

53,6

19,4

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksporto prekinė struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2012 m. sausio–lapkričio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

45772,6

100,0

8,8

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

15601,9

34,1

3,3

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

3405,4

7,4

16,7

39

Plastikai ir jų gaminiai

3211,5

7,0

7,3

31

Trąšos

2980,6

6,5

1,2

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

1806,2

3,9

-1,6

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

1680,2

3,7

15,1

10

Javai

1375,5

3,0

81,7

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

1069,3

2,3

6,4

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1020,5

2,2

22,7

 

Kita

13621,5

29,9

11,5

6 lentelė. Importo pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2012 m. sausio–lapkričio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

78986,7

100,0

9,2

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

26722,0

33,8

11,8

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

6032,2

7,6

0,1

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

5575,7

7,1

8,0

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

4018,7

5,1

9,2

39

Plastikai ir jų gaminiai

2928,9

3,7

15,9

29

Organiniai chemijos produktai

2279,4

2,9

2,5

30

Farmacijos produktai

2081,5

2,6

6,4

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

1501,8

1,9

2,5

08

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

1487,5

1,9

15,6

 

Kita

26359,0

33,4

9,4

2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2007–2012 m.

7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

mln. Lt

2011-11

6196,0

1,7

4032,7

0,1

7035,4

1,2

-839,4

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital