Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Užsienio prekyba 2011 m. lapkričio mėn

Spekuliantai.lt | 2012-01-10 | Kitos | perskaitė: 361
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, užsienio prekyba
Užsienio prekyba 2011 m. lapkričio mėn Užsienio prekyba 2011 m. lapkričio mėn

2011 m. lapkričio mėn. eksportas padidėjo 1,5 procento

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2011 m. lapkričio mėn. eksportuota prekių už 6,2 mlrd. litų, importuota – už 7 mlrd. litų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,8 mlrd. litų. Prekybos su ES valstybėmis statistika buvo patikslinta gavus PVM deklaracijų duomenis.

2011 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., eksportas padidėjo 1,5 procento, įtakos tam turėjo 29,6 procento padidėjęs trąšų, 17,5 procento – elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių eksportas. Importas padidėjo 0,3 procento – tai lėmė 16,2 procento išaugęs katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 1,6, o importas – 0,5 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 0,3 procento, be mineralinių produktų – 0,8 procento.

2011 m. lapkričio mėn., palyginti su 2010 m. lapkričio mėn., eksportas išaugo 17,8 procento, įtakos tam turėjo padidėjęs naftos produktų (49,4 proc.), katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (32,8 proc.) eksportas. Importas išaugo 14,8 procento, tai lėmė padidėjęs žalios naftos (19,3 proc.), katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (10,9 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 9,8, o importas – 12,1 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 17,9 procento, be mineralinių produktų – 7,3 procento.

2011 m. sausio–lapkričio mėn., palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu, eksportas išaugo 30,9 procento, importas – 30,5 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs naftos produktų (42,9 proc.), antžeminio transporto priemonių (48 proc.) ir trąšų (67,1 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs žalios naftos (34,3 proc.), antžeminio transporto priemonių (54 proc.) bei katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (32,6 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 27,2 procento, importas – 26,5 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 26,8 procento, be mineralinių produktų – 21,5 procento.

2011 m. sausio–lapkričio mėn. svarbiausios Lietuvos eksporto partnerės buvo Rusija (16,2 proc.), Latvija (10,2 proc.), Vokietija (9,2 proc.) ir Lenkija (7,1 proc.), o importo – Rusija (32,9 proc.), Vokietija (9,8 proc.), Lenkija (9,1 proc.) ir Latvija (6,6 proc.).

2011 m. sausio–lapkričio mėn. didžiausią Lietuvos eksporto dalį sudarė mineralinių produktų (25,7 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (10,1 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (9,2 proc.) eksportas. Didžiausią importo dalį sudarė mineralinių produktų (35,2 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (12 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,4 proc.) importas.

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. litų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2011 m. sausis–lapkritis

63629,5

71738,6

-8109,1

sausis

4958,5

5724,8

-766,3

vasaris

5161,5

5779,0

-617,5

kovas

5664,5

6528,1

-863,6

I ketvirtis

15784,5

18032,0

-2247,5

balandis

5201,5

6315,8

-1114,3

gegužė

6123,5

6880,5

-757,0

birželis

6082,0

6682,8

-600,8

II ketvirtis

17407,0

19879,2

-2472,2

liepa

5711,0

6352,8

-641,8

rugpjūtis

6036,4

6677,5

-641,1

rugsėjis

6408,2

6850,4

-442,2

III ketvirtis

18155,6

19880,8

-1725,2

spalis**

6096,2

6964,2

-868,0

lapkritis

6186,2

6982,5

-796,3

2010 m. sausis–lapkritis

48623,9

54967,3

-6343,4

I ketvirtis

10519,1

12046,0

-1526,9

II ketvirtis

13090,8

14609,8

-1519,0

III ketvirtis

14405,3

16486,4

-2081,1

lapkritis

5249,7

6081,5

-831,8

IV ketvirtis

16023,6

17810,6

-1787,0

2010 m.

54038,8

60952,8

-6914,0

** Patikslinti duomenys.

1 pav. Eksportas ir importas 2006–2011 m. sausio–lapkričio mėn. 

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokytis pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių

Makroekonomikos kategorijos

2011 m. sausio–lapkričio mėn.

eksportas

importas

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

eksportas

importas

Iš viso

63629,5

100,0

71738,6

100,0

30,9

30,5

Investicinės prekės

5661,7

8,9

7776,3

10,8

19,4

36,5

Tarpinio vartojimo prekės

33213,0

52,2

47015,3

65,5

35,6

33,2

Vartojimo prekės

16282,9

25,6

14016,5

19,5

20,1

17,0

Benzinas

5633,9

8,9

65,5

0,1

35,1

-43,9

Lengvieji automobiliai

2570,3

4,0

2830,7

3,9

71,3

51,6

Kita

267,7

0,4

34,3

0,0

-

-

3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais struktūra ir pokytis

Eksportas

2011 m. sausio–lapkričio mėn.

Importas

2011 m. sausio–lapkričio mėn.

vertė, mln. Lt

lietuviškos kilmės prekių dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

Iš viso

63629,5

66,1

100,0

30,9

Iš viso

71738,6

100,0

30,5

ES

39171,8

79,0

61,6

31,4

ES

39960,9

55,7

28,2

NVS1

17429,5

26,4

27,4

34,7

NVS1

26339,7

36,7

34,7

ELPA2

1472,2

92,9

2,3

2,7

ELPA2

567,0

0,8

58,0

Rusija

10337,5

20,2

16,2

37,0

Rusija

23631,9

32,9

32,1

Latvija

6500,9

55,4

10,2

42,9

Vokietija

7010,1

9,8

19,5

Vokietija

5881,4

86,8

9,2

19,6

Lenkija

6507,8

9,1

32,0

Lenkija

4529,1

69,8

7,1

17,5

Latvija

4770,5

6,6

38,1

Estija

4269,9

70,1

6,7

72,6

Nyderlandai

3527,0

4,9

47,5

Nyderlandai

3795,6

95,0

6,0

45,5

Švedija

2425,7

3,4

33,6

Baltarusija

3368,6

13,7

5,3

36,8

Italija

2257,5

3,1

23,4

Prancūzija

2656,8

92,1

4,2

76,5

Belgija

2241,8

3,1

23,9

Jungtinė Karalystė

2650,7

92,6

4,2

9,9

Estija

2021,7

2,8

30,2

Švedija

2263,1

91,6

3,6

27,0

Prancūzija

1736,0

2,4

22,5

Ukraina

2019,4

80,6

3,2

14,6

Baltarusija

1728,8

2,4

85,4

Kitos šalys

15356,5

81,1

24,1

-

Kitos šalys

13879,8

19,5

-

1 Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas.
2 Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija.

4 lentelė. Eksporto pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–lapkričio mėn.

vertė, mln. Lt

lietuviškos kilmės prekių dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

63629,5

66,1

100,0

30,9

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

16204,4

93,5

25,5

42,7

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

4617,9

10,9

7,3

48,0

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

3816,8

21,7

6,0

34,2

39

Plastikai ir jų gaminiai

3719,6

80,8

5,8

17,4

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

3259,3

88,9

5,1

23,8

31

Trąšos

3064,0

96,1

4,8

67,1

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

2626,2

38,2

4,1

21,6

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

2154,1

84,8

3,4

26,2

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

1531,5

96,6

2,4

17,4

 

Kita

22635,7

54,9

35,6

-

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksporto prekinė struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–lapkričio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

42073,0

100,0

26,8

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

15149,1

36,0

37,4

39

Plastikai ir jų gaminiai

3006,5

7,1

20,3

31

Trąšos

2944,9

7,0

70,1

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

2898,4

6,9

20,8

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

1826,7

4,3

26,1

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

1479,7

3,5

18,6

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

1002,2

2,4

19,9

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

829,1

2,0

16,6

24

Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

781,1

1,9

44,9

 

Kita

12155,3

28,9

-

6 lentelė. Importo pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–lapkričio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su  2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

71738,6

100,0

30,5

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

24284,4

33,9

38,3

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

5806,0

8,1

54,0

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

5029,2

7,0

32,6

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

3612,1

5,0

17,7

39

Plastikai ir jų gaminiai

2494,1

3,5

20,4

29

Organiniai chemijos produktai

2222,1

3,1

24,5

30

Farmacijos produktai

1979,1

2,8

16,0

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

1464,4

2,0

46,5

48

Popierius ir kartonas; popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono gaminiai

1286,3

1,8

16,7

 

Kita

23560,9

32,8

-

2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2006–2011 m. 

7 lentelė. Eksporto ir importo pokyčiai 

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

mln. Lt

2010-11

5249,7

-2,0

3399,5

-3,6

6081,5

5,9

-831,8

2010-12

5414,9

3,1

3476,2

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis