Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Trečiąjį 2011 m. ketvirtį nedarbo lygis šalyje buvo 14,8 procento

Spekuliantai.lt | 2011-11-22 | Kitos | perskaitė: 523
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, nedarbas
Trečiąjį 2011 m. ketvirtį nedarbo lygis šalyje buvo 14,8 procento Trečiąjį 2011 m. ketvirtį nedarbo lygis šalyje buvo 14,8 procento

Lietuvos statistikos departamento atliekamo gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais, trečiąjį 2011 m. ketvirtį nedarbo lygis šalyje sudarė 14,8 procento ir buvo 0,8 procentinio punkto mažesnis nei antrąjį 2011 m. ketvirtį. Trečiąjį 2011 m. ketvirtį, palyginti su trečiuoju 2010 m. ketvirčiu, nedarbo lygis sumažėjo 3 procentiniais punktais.

Trečiąjį 2011 m. ketvirtį, palyginti su antruoju, vyrų nedarbo lygis sumažėjo 1,8 procentinio punkto ir sudarė 16,7 procento, moterų – padidėjo 0,2 procentinio punkto ir sudarė 12,9 procento. Mieste nedarbo lygis trečiąjį ketvirtį siekė 12,8, kaime – 19,6 procento. Per ketvirtį nedarbo lygis mieste sumažėjo 0,2, kaime – 2,2 procentinio punkto.

Jaunimo (15–24 metų amžiaus asmenų) nedarbo lygis trečiąjį 2011 m. ketvirtį sudarė 31,7 procento. Per ketvirtį jaunimo nedarbo lygis sumažėjo 1,9 procentinio punkto. Trečiąjį 2011 m. ketvirtį, kaip ir antrąjį, kas dešimtas 15–24 metų amžiaus asmuo buvo bedarbis.

Ilgalaikio nedarbo lygis trečiąjį 2011 m. ketvirtį sudarė 8 procentus ir, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, išliko nepakitęs. 

Nedarbas 2010–2011 m.

Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais, trečiąjį 2011 m. ketvirtį šalyje buvo 239,8 tūkst. bedarbių, tai yra 15,8 tūkst. (6,2 proc.) mažiau nei antrąjį. Trečiąjį 2011 m. ketvirtį, palyginti su atitinkamu 2010 m. laikotarpiu, bedarbių skaičius sumažėjo 52,2 tūkst. (17,9 proc.).

Daugiau kaip pusė (57 proc.) bedarbių turėjo vidurinį arba vidurinį su profesine kvalifikacija išsilavinimą, kas septintas (15,2 proc.) – aukštąjį arba aukštesnįjį, kas devintas (11,7 proc.) – pagrindinį išsilavinimą.

Trečiąjį 2011 m. ketvirtį ilgalaikių bedarbių buvo 129,5 tūkst., arba kas antras (54 proc.) bedarbis, tai 2,1 tūkst. (1,6 proc.) mažiau nei antrąjį ketvirtį.

Trečiąjį 2011 m. ketvirtį šalyje dirbo 1 mln. 379 tūkst. gyventojų, arba 6,2 tūkst. (0,4 proc.) mažiau nei antrąjį. Per ketvirtį užimtų gyventojų labiausiai sumažėjo profesinėje, mokslinėje ir techninėje veikloje (4,4 tūkst.), pramonėje (4,2 tūkst.), administracinėje ir aptarnavimo veikloje (3,4 tūkst.), padidėjo – statyboje (10 tūkst.) ir prekyboje (4,5 tūkst.).

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis trečiąjį 2011 m. ketvirtį sudarė 61,4 procento, per ketvirtį jis padidėjo 0,6 procentinio punkto. Vyrų užimtumo lygis padidėjo 1,1 procentinio punkto ir sudarė 61,8 procento, moterų – padidėjo 0,2 procentinio punkto ir sudarė 61 procentą.

Jaunimo (15–24 metų amžiaus asmenų) užimtumo lygis trečiąjį 2011 m. ketvirtį sudarė 20,8 procento, per ketvirtį jis padidėjo 1,6 procentinio punkto.

Pagyvenusių (55–64 metų amžiaus) gyventojų užimtumo lygis trečiąjį 2011 m. ketvirtį sudarė 51,1 procento, palyginti su antruoju ketvirčiu, jis padidėjo 1,4 procentinio punkto.

Statistinė informacija parengta remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis. Tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos naudojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių.

Tyrimas atliktas taikant imčių metodą. Per trečiąjį 2011 m. ketvirtį apklausta 13,7 tūkst., arba 0,5 procento, 15 metų ir vyresnių šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.

 

Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) vertinimais, nedarbo lygis Europos Sąjungoje, pašalinus sezono įtaką, 2011 m. rugsėjo mėn. siekė 9,7 procento. Aukščiausias nedarbo lygis tarp Europos Sąjungos šalių buvo Ispanijoje – 22,6 procento, žemiausias – Austrijoje – 3,9 procento. 

Sąvokos

Bedarbis – nedirbantis 15–74 metų amžiaus asmuo, kuris aktyviai ieško darbo (per paskutines keturias savaites) ir per apibrėžtą laikotarpį (dvi savaites) gali pradėti dirbti.

Darbo jėga – visi užimti gyventojai ir bedarbiai.

Ilgalaikis bedarbis – bedarbis, ieškantis darbo vienus metus ar ilgiau.

Ilgalaikio nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas ilgalaikių bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

Nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

Užimti gyventojai – 15 metų ir vyresni asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar natūra arba turintys pajamų ar pelno.

Užimtumo lygis – rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės užimtų gyventojų ir to paties amžiaus visų gyventojų santykiu.

 

Pastaba. Lietuvos darbo birža registruodama bedarbius taiko Užimtumo rėmimo įstatyme įtvirtintą bedarbio sąvoką, pagal kurią bedarbis – nedirbantis darbingo amžiaus darbingas asmuo, kuris nesimoko pagal dieninę ar nuolatinę mokymo formą, taip pat individualios įmonės, kuriai Juridinių asmenų registre yra suteiktas likviduojamos įmonės statusas, savininkas, įstatymu nustatyta tvarka įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje kaip darbo ieškantis asmuo ir pasirengęs dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Lietuvos darbo birža skelbia registruotą nedarbą, išreiškiamą darbo biržoje registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykiu.

Lietuvos darbo biržos duomenimis, trečiąjį 2011 m. ketvirtį buvo 221,3 tūkst. registruotų bedarbių, kurie sudarė 10,7 procento darbingo amžiaus šalies gyventojų.

 

Pranešimas spaudai apie užimtumą ir nedarbą ketvirtąjį 2011 m. ketvirtį ir 2011 m. bus skelbiamas 2012 m. vasario 17 d.

 

 

 

Pasiteirauti: Violeta Skamaročienė
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tel. (8 5)  236 4958
El. p. violeta.skamarociene@stat.gov.lt

Šaltinis: www.stat.gov.lt

 

 

1 lentelė. Nedarbo lygis

 

2011 m., proc.

2010 m.
III ketv., proc.

Padidėjimas, sumažėjimas (-), procentiniais punktais,
2011 m. III ketv., palyginti su

I ketv.

II ketv.

III ketv.

2011 m. II ketv.

2010 m. III ketv.

Iš viso

17,2

15,6

14,8

17,8

-0,8

-3,0

vyrų

20,4

18,5

16,7

20,3

-1,8

-3,6

moterų

13,9

12,7

12,9

15,3

0,2

-2,4

Jaunimo (15–24 metų)

34,1

33,6

31,7

35,5

-1,9

-3,8

Ilgalaikio nedarbo lygis

8,7

8,0

8,0

7,5

0,0

0,5

2 lentelė. Bedarbiai

 

2011 m., tūkst.

2010 m.
III ketv., tūkst.

Padidėjimas, sumažėjimas (-)
2011 m. III ketv., palyginti su

I ketv.

II ketv.

III ketv.

2011 m. II ketv.

2010 m. III ketv.

tūkst.

proc.

tūkst.

proc.

Iš viso

277,6

255,6

239,8

292,0

-15,8

-6,2

-52,2

-17,9

vyrai

165,8

151,8

135,1

165,6

-16,7

-11,0

-30,5

-18,4

moterys

111,7

103,7

104,7

126,4

1,0

1,0

-21,7

-17,2

Jaunimas (15–24 metų)

48,0

46,3

44,6

54,9

-1,7

-3,7

-10,3

-18,8

3 lentelė. Bedarbiai pagal nedarbo trukmę

 

2011 m., tūkst.

2010 m.
III ketv., tūkst.

Padidėjimas, sumažėjimas (-)
2011 m. III ketv., palyginti su

I ketv.

II ketv.

III ketv.

2011 m. II ketv.

2010 m. III ketv.

tūkst.

proc.

tūkst.

proc.

Iš viso

277,6

255,6

239,8

292,0

-15,8

-6,2

-52,2

-17,9

iki 1 mėn.

13,5

21,9

21,1

28,9

-0,8

-3,7

-7,8

-27,0

1–5 mėn.

59,8

46,1

43,0

62,1

-3,1

-6,7

-19,1

-30,8

6–11 mėn.

63,3

55,9

46,3

77,9

-9,6

-17,2

-31,6

-40,6

1 metai ar ilgiau

141,0

131,6

129,5

123,1

-2,1

-1,6

6,4

5,2

4 lentelė. Gyventojų užimtumas

 

2011 m., tūkst.

2010 m.
III ketv., tūkst.

Padidėjimas, sumažėjimas (-)  
2011 m. III ketv., palyginti su

I ketv.

II ketv.

III ketv.

2011 m. II ketv.

2010 m. III ketv.

tūkst.

proc.

tūkst.

proc.

Darbo jėga

1618,0

1640,7

1618,8

1643,1

-21,9

-1,3

-24,3

-1,5

Užimti gyventojai

1340,4

1385,1

1378,9

1351,2

-6,2

-0,4

27,7

2,1

Bedarbiai

277,6

255,6

239,8

292,0

-15,8

-6,2

-52,2

-17,9

5 lentelė. Užimti gyventojai pagal ekonominės veiklos rūšis

EVRK 2 red.

Ekonominės veiklos rūšys

2011 m., tūkst.

2010 m.
III ketv., tūkst.

Padidėjimas, sumažėjimas (-)
2011 m. III ketv., palyginti su

I ketv.

II ketv.

III ketv.

2011 m. II ketv.

2010 m. III ketv.

tūkst.

proc.

tūkst.

proc.

 

Iš viso

1340,4

1385,1

1378,9

1351,2

-6,2

-0,4

27,7

2,1

A

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

109,1

122,7

123,4

126,3

0,7

0,6

-2,9

-2,3

B–E

Pramonė

237,6

245,3

241,1

239,9

-4,2

-1,7

1,2

0,5

F

Statyba

84,8

91,1

101,1

93,8

10,0

11,0

7,3

7,8

G–U

Paslaugos

909,0

926,0

913,4

891,1

-12,6

-1,4

22,3

2,5

6 lentelė. Užimtumo ir darbo jėgos aktyvumo lygis

 

2011 m., proc.

2010 m.
III ketv., proc.

Padidėjimas, procentiniais punktais, 2011 m. III ketv., palyginti su

I ketv.

II ketv.

III ketv.

2011 m. II ketv.

2010 m. III ketv.

Darbo jėgos aktyvumo lygis
(15–64 metų amžiaus gyventojų)

71,6

72,3

72,3

71,4

0,0

0,9

Užimtumo lygis
(15–64 metų amžiaus gyventojų)

59,1

60,8

61,4

58,5

0,6

2,9

 vyrų

58,8

60,7

61,8

58,0

1,1

3,8

 moterų

59,5

60,8

61,0

59,0

0,2

2,0

Jaunimo (15–24 metų amžiaus asmenų) užimtumo lygis

19,4

19,2

20,8

19,8

1,6

1,0

Pagyvenusių (55–64 metų amžiaus) gyventojų užimtumo lygis

49,9

49,7

51,1

48,3

1,4

2,8

 


 

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital