Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Lietuvos užsienio prekyba 2011 m. sausio–rugsėjo mėn.

Spekuliantai.lt | 2011-11-11 | Kitos | perskaitė: 639
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, užsienio prekyba
Lietuvos užsienio prekyba 2011 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuvos užsienio prekyba 2011 m. sausio–rugsėjo mėn.

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2011 m. rugsėjo mėn. eksportuota prekių už 6,4 mlrd. litų, importuota – už 6,9 mlrd. litų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,5 mlrd. litų ir buvo 41,9 procento mažesnis nei 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu. Prekybos su ES valstybėmis statistika buvo patikslinta gavus PVM deklaracijų duomenis.

2011 m. rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., eksportas padidėjo 6,2 procento, importas – 2,6 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 12,3, o importas – 8,4 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 5,7 procento, be mineralinių produktų – 15,3 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 3 kartus padidėjęs javų, 3,9 karto – aliejinių kultūrų sėklų eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 20,5 procento padidėjęs antžeminio transporto priemonių, 14,9 procento – elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių importas.

2011 m. rugsėjo mėn., palyginti su 2010 m. rugsėjo mėn., eksportas padidėjo 29,2 procento, importas – 19,7 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 24,6, o importas – 16,5 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 29,9 procento, be mineralinių produktų – 25,5 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 43,4 procento padidėjęs naftos produktų, 2,6 karto – trąšų, 42,7 procento – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 14,7 procento padidėjęs žalios naftos, 24,8 – antžeminio transporto priemonių, 27,1 procento – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių importas.

2011 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu, eksportas padidėjo 35,1 procento, importas – 34 procentais. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 32,5 procento, importas – 30,5 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 29,7 procento, be mineralinių produktų – 25,4 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 43,5 procento padidėjęs naftos produktų, 68 procentais – antžeminio transporto priemonių, 98 procentais – trąšų eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 37,1 procento padidėjęs žalios naftos, 70,9 procento – antžeminio transporto priemonių, 38,3 procento – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių importas.

2011 m. sausio–rugsėjo mėn. svarbiausios Lietuvos eksporto partnerės buvo Rusija (16,1 %), Latvija (10,1 %), Vokietija (9,4 %) ir Lenkija (7 %). Svarbiausios importo partnerės – Rusija (33 %), Vokietija (9,9 %), Lenkija (9,1 %) ir Latvija (6,6 %).

2011 m. sausio–rugsėjo mėn. didžiausią Lietuvos eksporto dalį sudarė mineralinių produktų (25,5 %), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (9,8 %), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (9,5 %) eksportas. Didžiausią importo dalį sudarė mineralinių produktų (35 %), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (11,9 %), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,5 %) importas.

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. litų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2011 m. sausis–rugsėjis

51347,0

57791,9

-6444,9

sausis

4958,5

5724,8

-766,3

vasaris

5161,5

5779,0

-617,5

kovas

5664,5

6528,1

-863,6

I ketvirtis

15784,5

18032,0

-2247,5

balandis

5201,5

6315,8

-1114,3

gegužė

6123,5

6880,5

-757,0

birželis

6082,0

6682,8

-600,8

II ketvirtis

17407,0

19879,2

-2472,2

liepa**

5711,0

6352,8

-641,8

rugpjūtis**

6036,4

6677,5

-641,1

rugsėjis

6408,2

6850,4

-442,2

III ketvirtis

18155,6

19880,8

-1725,2

2010 m. sausis–rugsėjis

38015,2

43142,2

-5127,0

I ketvirtis

10519,1

12046,0

-1526,9

II ketvirtis

13090,8

14609,8

-1519,0

rugsėjis

4960,3

5721,6

-761,3

III ketvirtis

14405,3

16486,4

-2081,1

IV ketvirtis

16023,6

17810,6

-1787,0

2010 m.

54038,8

60952,8

-6914,0

** Patikslinti duomenys.

1 pav. Eksportas ir importas 2006–2011 m. sausio–rugsėjo mėn. 

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokytis pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių

Makroekonomikos kategorijos

2011 m. sausio–rugsėjo mėn.

eksportas

importas

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

eksportas

importas

Iš viso

51347,0

100,0

57791,9

100,0

35,1

34,0

Investicinės prekės

4447,8

8,7

6169,6

10,7

19,7

42,0

Tarpinio vartojimo prekės

26697,5

52,0

37907,1

65,6

39,4

36,1

Vartojimo prekės

13038,0

25,4

11239,3

19,4

23,9

19,3

Benzinas

4624,2

9,0

63,7

0,1

36,2

-37,3

Lengvieji automobiliai

2321,5

4,5

2388,2

4,1

2,1 k.

69,9

Kita

218,1

0,4

24,0

0,0

-

-

3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais struktūra ir pokytis

Eksportas

2011 m. sausio–rugsėjo mėn.

Importas

2011 m. sausio–rugsėjo mėn.

vertė, mln. Lt

lietuviškos kilmės prekių dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

Iš viso

51347,0

66,3

100,0

35,1

Iš viso

57791,9

100,0

34,0

ES

31320,1

79,5

61,0

34,1

ES

32310,1

55,9

32,8

NVS1

14171,8

26,0

27,6

43,5

NVS1

21301,5

36,9

38,2

ELPA2

1165,8

92,6

2,3

2,3

ELPA2

424,1

0,7

55,6

Rusija

8248,6

20,5

16,1

44,5

Rusija

19093,9

33,0

35,1

Latvija

5161,9

56,2

10,1

42,9

Vokietija

5695,7

9,9

23,7

Vokietija

4837,4

87,5

9,4

24,7

Lenkija

5263,0

9,1

35,8

Lenkija

3574,9

69,9

7,0

22,6

Latvija

3833,4

6,6

44,1

Estija

3368,9

70,5

6,6

68,8

Nyderlandai

2822,5

4,9

54,3

Baltarusija

2925,0

12,5

5,7

53,9

Švedija

2017,1

3,5

40,7

Nyderlandai

2917,0

94,9

5,7

47,8

Belgija

1834,7

3,2

28,0

Jungtinė Karalystė

2240,7

93,1

4,4

20,9

Italija

1791,0

3,1

28,6

Prancūzija

2070,2

91,8

4,0

71,6

Estija

1649,0

2,9

37,4

Švedija

1774,3

91,6

3,5

27,8

Prancūzija

1402,7

2,4

27,6

Ukraina

1579,3

80,2

3,1

9,0

Baltarusija

1387,4

2,4

82,4

Kitos šalys

12648,8

81,7

24,4

-

Kitos šalys

11001,5

19,0

-

1 Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas.
2 Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija.

4 lentelė. Eksporto pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–rugsėjo mėn.

vertė, mln. Lt

lietuviškos kilmės prekių dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

51347,0

66,3

100,0

35,1

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

12999,8

94,0

25,3

42,9

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

3998,6

10,9

7,8

68,0

39

Plastikai ir jų gaminiai

3046,5

81,2

5,9

18,5

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

2975,4

22,5

5,8

36,1

31

Trąšos

2644,3

95,9

5,1

98,0

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

2599,3

89,2

5,1

25,4

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

2069,0

39,3

4,0

27,0

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

1743,7

85,2

3,4

31,1

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

1240,3

96,7

2,4

20,5

 

Kita

18030,1

54,9

35,1

-

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksporto prekinė struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–rugsėjo mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

34042,7

100,0

29,7

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

12216,3

35,9

37,8

31

Trąšos

2535,9

7,4

2 k.

39

Plastikai ir jų gaminiai

2472,7

7,3

19,0

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

2319,7

6,8

22,5

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

1486,5

4,4

31,9

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

1198,9

3,5

22,0

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

813,8

2,4

22,4

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

670,1

2,0

21,3

24

Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

625,0

1,8

49,1

 

Kita

9703,8

28,5

-

6 lentelė. Importo pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–rugsėjo mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su  2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

57791,9

100,0

34,0

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

19519,3

33,8

40,8

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

4858,5

8,4

70,9

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

4046,6

7,0

38,3

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

2833,8

4,9

21,6

39

Plastikai ir jų gaminiai

2034,7

3,5

23,5

29

Organiniai chemijos produktai

1835,3

3,2

25,5

30

Farmacijos produktai

1586,3

2,7

16,1

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

1212,7

2,1

52,8

08

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

1056,6

1,8

27,8

 

Kita

18808,1

32,6

-

2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2006–2011 m. 

7 lentelė. Eksporto ir importo pokyčiai 

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

mln. Lt

2010-09

4960,3

0,7

3368,4

0,9

5721,6

8,5

-761,3

2010-10

5359,0

8,0

3527,8

4,7

5743,6

0,4

-384,6

2010-11

5249,7

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital