Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Transporto įmonių rodikliai

Spekuliantai.lt | 2011-09-24 | Kitos | perskaitė: 597
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, Tranporto paslaugos
Transporto įmonių rodikliai Antrąjį ketvirtį krovinių ir keleivių vežta daugiau

Antrąjį ketvirtį krovinių ir keleivių vežta daugiau

Išankstiniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, antrąjį 2011 m. ketvirtį krovinių vežta 10 procentų daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (2011 m. II ketv. – 28,7 mln. t, 2010 m. II ketv. – 26,1 mln. t). Krovinių vežimas kelių transportu sudarė 46,7 procento, geležinkelių – 46,0, jūrų – 6,3, vidaus vandenų transportu – 1,0, Lietuvos oro bendrovių lėktuvais – 0,003 procento vežimų. Palyginti su antruoju 2010 m. ketvirčiu, padidėjo krovinių vežimas Lietuvos oro bendrovių lėktuvais – 44,7 procento (2011 m. II ketv. – 0,82 tūkst. t, 2010 m. II ketv. – 0,57 tūkst. t), geležinkelių transportu – 17,9 procento (2011 m. II ketv. – 13,2 mln. t, 2010 m. II ketv. – 11,2 mln. t), vidaus vandenų transportu – 13,6 procento (2011 m. II ketv. – 298,9 tūkst. t, 2010 m. II ketv. – 263,1 tūkst. t) ir kelių transportu – 3,2 procento (2011 m. II ketv! . – 13,4 mln. t, 2010 m. II ketv. – 13,0 mln. t).

Antrąjį 2011 m. ketvirtį keleivių vežta 1,2 procento daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (2011 m. II ketv. – 100,3 mln., 2010 m. II ketv. – 99,1 mln.). Daugiausia keleivių (98,1 proc.) vežta kelių transportu, 1,2 procento – geležinkelių transportu, 0,5 – vidaus vandenų transportu, po 0,1 procento – jūrų ir oro transportu.

Pirmąjį 2011 m. pusmetį, palyginti su 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu, krovinių vežta 10 procentų daugiau (2011 m. I pusm. – 53,1 mln. t, 2010 m. I pusm. – 48,2 mln. t), o keleivių – 1,2 procento daugiau (2011 m. I pusm. – 200,6 mln., 2010 m. I pusm. – 198,3 mln.).

2011 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais krovinių vežta 40,9 procento daugiau, geležinkelių transportu – 12,2 procento, vidaus vandenų transportu – 4,9 procento daugiau nei 2010 m. rugpjūčio mėn. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale 2011 m. rugpjūčio mėn. krovinių perkrovimas padidėjo 10,7 procento, oro uostuose – 15,7 procento, palyginti su 2010 m. rugpjūčio mėn.

2011 m. rugpjūčio mėn. į oro uostus atvyko ir išvyko 12,3 procento daugiau keleivių nei 2010 m. rugpjūčio mėn. Keleivių vežimas vidaus vandenų transportu 2011 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2010 m. rugpjūčio mėn., sumažėjo 9,4 procento, Lietuvos oro bendrovių lėktuvais – 45,7 procento.

2011 m. sausio–rugpjūčio mėn. AB „Lietuvos geležinkeliai“ vežė 35,4 mln. tonų krovinių, tai 15,2 procento daugiau nei tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu. Palyginti su 2010 m. sausio–rugpjūčio mėn., vidaus krovinių vežimas geležinkelių transportu 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn. padidėjo 14,3 procento ir sudarė 9,8 mln. tonų, tarptautinis vežimas padidėjo 15,5 procento ir sudarė 25,5 mln. tonų.

Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn. krovinių perkrovimas padidėjo 18,3 procento, palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu. Krovinių krova sudarė 30,3 mln. tonų. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste perkrauta 24,5 mln. tonų krovinių, arba 22,4 procento daugiau, Būtingės terminale – 5,8 mln. tonų, arba 3,8 procento daugiau negu 2010 m. sausio–rugpjūčio mėn. Skystieji kroviniai sudarė 43,7 procento (13,3 mln. t) visų perkrautų krovinių, birieji – 31,7 procento (9,6 mln. t), bendrieji – 24,6 procento (7,5 mln. t). Palyginti su 2010 m. sausio–rugpjūčio mėn., didėjo skystųjų (12,4 proc.), biriųjų (27,2 proc.) ir bendrųjų (18,6 proc.) krovinių krova (per 2010 m. aštuonis mėn. – atitinkamai 11,8 mln. t, 7,5 mln. t ir 6,3 mln. t). 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn. perkrauta 269,1 tūkst! . konteinerių (TEU1), 168,9 tūkst. kelių transporto priemonių ir 3,6 tūkst. prekinių vagonų. Palyginti su 2010 m. sausio–rugpjūčio mėn., padidėjo konteinerių (43 proc.), kelių transporto priemonių (15,5 proc.) ir prekinių vagonų (4,2 proc.) krova.

2011 m. sausio–rugpjūčio mėn. į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 1,8 mln. keleivių, tai 15,3 procento daugiau nei tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu. Daugiausia keleivių išvyko į ir atvyko iš Jungtinės Karalystės (350,8 tūkst., arba 19,9 proc.), Vokietijos (181,7 tūkst., arba 10,3 proc.), Latvijos (166,8 tūkst., arba 9,5 proc.), Danijos (115,6 tūkst., arba 6,6 proc.) ir Airijos (114,5 tūkst., arba 6,5 proc.). Palyginti su 2010 m. sausio–rugpjūčio mėn., daugiau keleivių išvyko į ir atvyko iš Latvijos – 31,7, Jungtinės Karalystės – 9,2, Vokietijos – 2 procentais, o mažiau – į ir iš Airijos – 4,3 , Danijos – 18,7 procento. Dauguma keleivių – 90,6 procento (1,6 mln.) – atvyko ir išvyko reguliariaisiais skrydžiais. Palyginti su 2010 m. sausio–rugpjūčio mėn., jų srautas padidėjo 20,2 procento. Oro uostuose pakrauta ir iškrauta 8,3 tūkst. tonų krovinių ir pašto, ! arba 13,4 procento daugiau nei 2010 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos ir užsienio oro bendrovių lėktuvai 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn. oro uostuose nusileido ir pakilo 26,1 tūkst. kartų, arba 1,7 procento daugiau nei tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu.

2011 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais vežta 325,2 tūkst. keleivių, tai 48,7 procento mažiau nei 2010 m. sausio–rugpjūčio mėn. Daugiausia keleivių – 88,6 procento (288,2 tūkst.), arba 41,5 procento mažiau nei 2010 m. sausio–rugpjūčio mėn. – vežta nereguliariaisiais skrydžiais. Keleivių apyvarta sudarė 565,5 mln. keleivio kilometrų ir, palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu, sumažėjo 62,3 procento. Krovinių ir pašto 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais vežta 2,3 tūkst. tonų, arba 30,9 procento daugiau nei per tą patį 2010 m. laikotarpį, o krovinių apyvarta padidėjo 18 procentų ir sudarė 1,9 mln. tonkilometrių.

Vidaus vandenų transportu 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn. vežti kroviniai sudarė 791,2 tūkst. tonų, arba 6,1 procento daugiau, keleivių vežta 1,4 mln., arba 11,3 procento mažiau nei 2010 m. sausio–rugpjūčio mėn.

_______________________
1 1 TEU lygus 20 pėdų ilgio standartiniam konteineriui.

1 lentelė. Krovinių ir keleivių vežimas 2011 m. I pusmetį

1 Neįskaitant transportavimo naftotiekiais.
2 Neįskaitant jūrų transporto.
3 Keleivių vežimas autobusais (įskaitant maršrutinius taksi) ir troleibusais vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais.

Visų transporto rūšių krovinių ir keleivių apyvarta 

2 lentelė. Krovinių vežimas ir perkrovimas bei keleivių vežimas 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn. 

Transporto rūšis

Rodiklio pavadinimas

Rugpjūčio mėn.

Sausio–rugpjūčio mėn.

Padidėjimas, sumažėjimas (-), proc., 2011 m. rugpjūčio mėn., palyginti su

Padidėjimas, sumažėjimas (-), proc., 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2010 m. sausio–rugpjūčio mėn.

2010 m. rugpjūčio mėn.

2011 m. liepos mėn.

Geležinkelių transportas

Vežta krovinių, tūkst. t

4540,5

35357,4

12,2

-0,8

15,2

Krovinių apyvarta, tūkst. tkm

1297444

10209848

17,5

-2,2

18,8

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos jūrų uostas ir Būtingės terminalas

Perkrauta krovinių, tūkst. t

3834,0

30317,5

10,7

-0,2

18,3

pakrauta

2406,8

18716,5

33,2

6,8

25,0

iškrauta

1427,1

11601,0

-13,8

-10,2

8,9

 

 

 

 

 

 

 

Oro uostai

Atvyko ir išvyko keleivių, tūkst.

278,1

1759,6

12,3

0,3

15,3

atvyko

138,2

873,3

13,9

-4,5

15,8

išvyko

139,9

886,3

10,8

5,5

14,8

Pakrauta ir iškrauta krovinių, tūkst. t

1,1

8,3

15,7

1,1

13,4

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos oro bendrovės

Vežta keleivių, tūkst.

81,7

325,2

-45,7

21,5

-48,7

Vežta krovinių, tūkst. t

0,4

2,3

40,9

-10,7

30,9

Keleivių apyvarta, tūkst. keleivio km

127153

565516

-60,2

8,6

62,3

Krovinių apyvarta, tūkst. tkm

276

1929

20,4

-5,5

18,0

 

 

 

 

 

 

 

Vidaus vandenų transportas

Vežta keleivių, tūkst.

372,9

1379,5

-9,4

-11,3

-1,2

Vežta krovinių, tūkst. t

186,9

791,2

4,9

6,1

-5,8

Sąvokos

Keleivių vežimo apyvarta – keleivių vežimo transporto priemonėmis apimties rodiklis, išreiškiamas keleivio kilometrais, gautais sudėjus visų keleivių nuvažiuotus atstumus.

Krovinių vežimo apyvarta – krovinių vežimo transporto priemonėmis apimties rodiklis, išreiškiamas tonos kilometrais, gautais sudėjus visų krovinių nuvežtus atstumus. Geležinkelių transporte atsižvelgiama tik į tą atstumą, kuris buvo nuvažiuotas šalies teritorijoje.

Pakraunami / iškraunami kroviniai jūrų uoste – pakraunami ar iškraunami kroviniai į ar iš jūrų laivų ir gabenami jūra.

Oro uostų duomenys apima keleivių, krovinių ir pašto srautus oro uostuose, įskaitant tiek Lietuvos, tiek užsienio oro bendrovių vežimus.

Vežimas geležinkelių transportu – krovinių arba keleivių vežimas geležinkeliu iš pakrovimo (įlaipinimo) vietos į iškrovimo (išlaipinimo) vietą.

Vežimas kelių, vandens ir oro transportu – krovinių ir keleivių vežimas transporto priemonėmis, registruotomis šalies registruose.

2011 m. rugsėjo mėn. transporto statistikos rodiklius skelbsime šių metų spalio 21 d.

 

  

Pasiteirauti: Zita Serafinienė
Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4616
El. p. Zita.Serafiniene@stat.gov.lt

Šaltinis: www.stat.gov.lt

 

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital