Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Lietuvos užsienio prekyba 2011 m. sausio–liepos mėn.

Spekuliantai.lt | 2011-09-13 | Kitos | perskaitė: 687
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, užsienio prekyba
Lietuvos užsienio prekyba 2011 m. sausio–liepos mėn. Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2011 m. liepos mėn. eksportuota pre

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2011 m. liepos mėn. eksportuota prekių už 5,7 mlrd. litų, importuota – už 6,3 mlrd. litų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,6 mlrd. litų ir buvo 35,8 procento mažesnis nei 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu. Prekybos su ES valstybėmis statistika buvo patikslinta gavus PVM deklaracijų duomenis.

2011 m. liepos mėn., palyginti su 2010 m. liepos mėn., eksportas padidėjo 26,7 procento, importas – 15,6 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 18,3, o importas – 14,8 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 29,3 procento, be mineralinių produktų – 18 procentų. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 53 procentais padidėjęs naftos produktų, 58,7 procento – trąšų, 24,2 – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 3 kartus padidėjęs gamtinių dujų, 35,8 procento – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių, 24,7 – antžeminio transporto priemonių importas.

Per mėnesį (2011 m. liepos mėn., palyginti su birželio mėn.) eksportas sumažėjo 5,9 procento, importas – 4,8 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 8,7, o importas – 5,1 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 0,5 procento, be mineralinių produktų – 3,1 procento. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo 57,6 procento sumažėjęs antžeminio transporto priemonių, 82,3 procento – javų eksportas. Importo sumažėjimui įtakos turėjo 22,3 procento sumažėjęs antžeminio transporto priemonių, 34,6 procento – naftos produktų importas.

2011 m. sausio–liepos mėn., palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu, eksportas padidėjo 38,3 procento, importas – 37,6 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 37 procentais, importas – 36,4 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 30,6 procento, be mineralinių produktų – 26,8 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 43,5 procento padidėjęs naftos produktų, 93,1 procento – antžeminio transporto priemonių, 91,2 procento – trąšų eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 37,5 procento padidėjęs žalios naftos, 85,4 procento – antžeminio transporto priemonių, 55,4 procento – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių importas.

2011 m. sausio–liepos mėn. svarbiausios Lietuvos eksporto partnerės buvo Rusija (16,1 %), Latvija (9,7 %), Vokietija (9,4 %) ir Lenkija (7,2 %). Svarbiausios importo partnerės – Rusija (32,6 %), Vokietija (9,9 %), Lenkija (9 %) ir Latvija (6,4 %).

2011 m. sausio–liepos mėn. didžiausią Lietuvos eksporto dalį sudarė mineralinių produktų (25 %), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (9,7 %), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (9,5 %) eksportas. Didžiausią importo dalį sudarė mineralinių produktų (34,7 %), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (12 %), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,5 %) importas.

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. litų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2011 m. sausis–liepa

38919,0

44244,7

-5325,7

sausis

4958,5

5724,8

-766,3

vasaris

5161,5

5779,0

-617,5

kovas

5664,5

6528,1

-863,6

I ketvirtis

15784,5

18032,0

-2247,5

balandis**

5201,5

6315,8

-1114,3

gegužė**

6123,5

6880,5

-757,0

birželis**

6083,0

6667,8

-584,8

II ketvirtis**

17408,0

19864,2

-2456,2

liepa

5726,5

6348,5

-622,0

2010 m. sausis–liepa

28130,9

32145,8

-4014,9

I ketvirtis

10519,1

12046,0

-1526,9

II ketvirtis

13090,8

14609,8

-1519,0

liepa

4521,0

5490,0

-969,0

III ketvirtis

14405,3

16486,4

-2081,1

IV ketvirtis

16023,6

17810,6

-1787,0

2010 m.

54038,8

60952,8

-6914,0

** Patikslinti duomenys.

1 pav. Eksportas ir importas 2006–2011 m. sausio–liepos mėn.

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokytis pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių

Makroekonomikos kategorijos

2011 m. sausio–liepos mėn.

eksportas

importas

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

eksportas

importas

Iš viso

38919,0

100,0

44244,7

100,0

38,3

37,6

Investicinės prekės

3267,2

8,4

4721,8

10,7

21,0

60,0

Tarpinio vartojimo prekės

19950,6

51,3

28845,7

65,2

39,9

37,3

Vartojimo prekės

9911,7

25,5

8667,5

19,6

27,8

22,8

Benzinas

3514,6

9,0

49,9

0,1

39,6

-28,7

Lengvieji automobiliai

2096,9

5,4

1945,9

4,4

2,5 k.

87,8

Kita

178,0

0,5

13,9

0,0

-

-

3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais struktūra ir pokytis

Eksportas

2011 m. sausio–liepos mėn.

Importas

2011 m. sausio–liepos mėn.

vertė, mln. Lt

liet. kilmės prekių dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

Iš viso

38919,0

65,6

100,0

38,3

Iš viso

44244,7

100,0

37,6

ES

23515,7

79,6

60,4

34,6

ES

24861,4

56,2

39,1

NVS1

11021,4

24,6

28,3

56,8

NVS1

16090,0

36,4

37,5

ELPA2

886,3

92,1

2,3

4,3

ELPA2

330,9

0,7

62,1

Rusija

6257,7

20,4

16,1

54,6

Rusija

14418,6

32,6

33,6

Latvija

3760,0

55,4

9,7

42,1

Vokietija

4394,9

9,9

33,4

Vokietija

3647,5

87,6

9,4

22,7

Lenkija

3960,9

9,0

38,7

Lenkija

2793,0

70,9

7,2

35,7

Latvija

2853,1

6,4

48,7

Baltarusija

2518,6

11,1

6,5

73,5

Nyderlandai

2218,7

5,0

64,7

Estija

2402,4

70,1

6,2

59,1

Švedija

1559,5

3,5

47,9

Nyderlandai

2175,9

95,5

5,6

51,1

Belgija

1418,6

3,2

29,1

Jungtinė Karalystė

1710,9

93,0

4,4

21,7

Italija

1411,6

3,2

34,2

Prancūzija

1568,1

91,5

4,0

63,0

Estija

1236,2

2,8

46,6

Jungtinės Valstijos

1323,1

99,4

3,4

2,3 k.

Prancūzija

1137,3

2,6

36,9

Švedija

1307,7

91,2

3,4

24,3

Baltarusija

1032,9

2,3

86,7

Kitos šalys

9454,1

78,4

24,1

-

Kitos šalys

8602,4

19,5

-

1 Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas.
2 Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija.

4 lentelė. Eksporto pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–liepos mėn.

vertė, mln. Lt

liet. kilmės prekių dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

38919,0

65,6

100,0

38,3

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

9647,5

94,5

24,8

42,5

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

3386,9

10,4

8,7

93,1

39

Plastikai ir jų gaminiai

2347,8

81,5

6,0

17,5

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

2229,2

23,4

5,7

38,4

31

Trąšos

1994,3

95,1

5,1

91,2

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

1935,5

89,5

5,0

25,0

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

1553,9

39,5

4,0

31,0

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

1341,4

85,5

3,4

34,5

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

910,9

96,6

2,3

28,8

 

Kita

13571,6

54,1

35,0

-

 5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksporto prekinė struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–liepos mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

25525,2

100,0

30,6

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

9121,3

35,7

37,9

39

Plastikai ir jų gaminiai

1913,1

7,5

17,5

31

Trąšos

1897,2

7,4

93,8

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

1731,9

6,8

22,2

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

1147,4

4,5

35,6

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės
kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

879,7

3,4

29,8

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

614,1

2,4

21,8

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

522,2

2,0

26,4

24

Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

471,0

1,8

57,4

 

Kita

7227,3

28,5

-

6 lentelė. Importo pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–liepos mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su  2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

44244,7

100,0

37,6

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

14777,1

33,4

39,5

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

3859,3

8,7

85,4

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

3155,2

7,1

55,4

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

2162,0

4,9

29,0

39

Plastikai ir jų gaminiai

1542,5

3,5

27,0

29

Organiniai chemijos produktai

1410,1

3,2

22,2

30

Farmacijos produktai

1239,1

2,8

18,4

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

916,1

2,1

63,8

08

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

844,6

1,9

40,5

 

Kita

14338,7

32,4

-

2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2006–2011 m.

7 lentelė. Eksporto ir importo pokyčiai 

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

mln. Lt

2010-07

4521,0

-2,5

3079,2

-5,3

5490,0

8,7

-969,0

2010-08

4924,0

8,9

3339,3

8,4

5274,8

-3,9

-350,8

2010-09

4960,3

0,7

3368,4

0,9

5721,6

8,5

-761,3

2010-10

5359,0

8,0

3527,8

4,7

5743,6

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis