Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Lietuvos užsienio prekyba 2011 m. sausio–gegužės mėn.

Spekuliantai.lt | 2011-07-12 | Kitos | perskaitė: 813
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, eksportas, importas
Lietuvos užsienio prekyba 2011 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2011 m. gegužės mėn. eksportuota

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2011 m. gegužės mėn. eksportuota prekių už 6,1 mlrd. litų, importuota – už 6,8 mlrd. litų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,7 mlrd. litų ir buvo 2,4 karto didesnis nei 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu. Prekybos su ES valstybėmis statistika buvo patikslinta gavus PVM deklaracijų duomenis.

2011 m. gegužės mėn., palyginti su 2010 m. gegužės mėn., eksportas padidėjo 42,1 procento, importas – 48,4 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 37,3, o importas – 38,7 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 34,3 procento, be mineralinių produktų – 25 procentais. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 55,1 procento padidėjęs naftos produktų, 2,1 karto –antžeminio transporto priemonių, 91,1 procento – trąšų, 22,7 – plastikų ir jų dirbinių eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 74,9 procento padidėjęs žalios naftos, 90,4 – antžeminio transporto priemonių, 69,4 procento – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių importas.

Per mėnesį (2011 m. gegužės mėn., palyginti su balandžio mėn.) eksportas padidėjo 15,7 procento, importas – 8,1 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 0,2, o importas – 6,8 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 23,8 procento, be mineralinių produktų – sumažėjo 1,2 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 91,6 procento padidėjęs naftos produktų, 6,7 – antžeminio transporto priemonių, 46,8 procento – tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 18,2 procento padidėjęs žalios naftos, 18,5 – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių, 9,6 procento – antžeminio transporto priemonių importas.

2011 m. sausio–gegužės mėn., palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu, eksportas padidėjo 43,3 procento, importas – 44,1 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 42,2, o importas – 43,7 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 33,5 procento, be mineralinių produktų – 29 procentais. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 49,3 procento padidėjęs naftos produktų, 2,1 karto – antžeminio transporto priemonių, 97 procentais – trąšų eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 50,4 procento padidėjęs žalios naftos, 2,1 karto – antžeminio transporto priemonių, 58,7 procento – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių importas.

2011 m. sausio–gegužės mėn. svarbiausios Lietuvos eksporto partnerės buvo Rusija (16,3 %), Latvija (9,3 %), Vokietija (9,2 %) ir Lenkija (7,3 %). Svarbiausios importo partnerės – Rusija (32,3 %), Vokietija (10 %), Lenkija (8,8 %) ir Latvija (6,4 %).

2011 m. sausio–gegužės mėn. didžiausią Lietuvos eksporto dalį sudarė mineraliniai produktai (23,5 %), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija (9,9 %), mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros įranga (9,6 %). Didžiausią importo dalį sudarė mineraliniai produktai (33,9 %), mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros įranga (11,7 %), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija (10,7 %).

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. litų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2011 m. sausis–gegužė

27190,7

31141,9

-3951,2

sausis

4958,5

5724,8

-766,3

vasaris

5161,5

5779,0

-617,5

kovas**

5664,5

6528,1

-863,6

I ketvirtis**

15784,5

18032,0

-2247,5

balandis**

5288,7

6299,5

-1010,8

gegužė

6117,5

6810,5

-693,0

2010 m. sausis–gegužė

18972,1

21605,5

-2633,4

I ketvirtis

10519,1

12046,0

-1526,9

gegužė

4305,1

4589,6

-284,5

II ketvirtis

13090,8

14609,8

-1519,0

III ketvirtis

14405,3

16486,4

-2081,1

IV ketvirtis

16023,6

17810,6

-1787,0

2010 m.

54038,8

60952,8

-6914,0

** Patikslinti duomenys.

1 pav. Eksportas ir importas 2006–2011 m. sausio–gegužės mėn. 

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokytis pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių

Makroekonomikos kategorijos

2011 m. sausio–gegužės mėn.

eksportas

importas

pokytis, palyginti su  2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

eksportas

importas

Iš viso

27190,7

100,0

31141,9

100,0

43,3

44,1

Investicinės prekės

2218,8

8,2

3228,4

10,4

20,0

72,3

Tarpinio vartojimo prekės

13929,6

51,2

20153,5

64,7

45,0

42,9

Vartojimo prekės

7081,7

26,0

6250,5

20,1

34,7

28,7

Benzinas

2285,9

8,4

27,7

0,1

39,3

-46,8

Lengvieji automobiliai

1594,8

5,9

1469,9

4,7

2,8 k.

2,0 k.

Kita

79,8

0,3

11,8

0,0

-

-

 3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais struktūra ir pokytis

Eksportas

2011 m. sausio–gegužės mėn.

Importas

2011 m. sausio–gegužės mėn.

vertė, mln. Lt

liet. kilmės prekių dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

Iš viso

27190,7

64,8

100,0

43,3

Iš viso

31141,9

100,0

44,1

ES

16440,5

79,9

60,5

36,7

ES

17620,2

56,6

46,3

NVS1

7804,8

22,3

28,7

69,3

NVS1

11224,0

36,0

42,3

ELPA2

577,6

91,2

2,1

1,8

ELPA2

250,8

0,8

63,4

Rusija

4421,8

19,7

16,3

71,5

Rusija

10057,0

32,3

38,3

Latvija

2515,5

55,4

9,3

44,3

Vokietija

3129,2

10,0

40,7

Vokietija

2508,1

87,0

9,2

19,7

Lenkija

2745,4

8,8

42,8

Lenkija

1979,0

70,1

7,3

40,5

Latvija

1985,4

6,4

56,3

Baltarusija

1899,1

10,6

7,0

86,5

Nyderlandai

1665,2

5,3

85,7

Nyderlandai

1720,7

96,6

6,3

71,8

Švedija

1084,2

3,5

52,3

Estija

1637,1

69,9

6,0

54,3

Belgija

1001,3

3,2

32,7

Jungtinė Karalystė

1165,9

93,8

4,3

43,0

Italija

949,8

3,0

39,3

Prancūzija

1035,5

91,8

3,8

49,0

Estija

895,6

2,9

55,5

Švedija

948,0

90,2

3,5

24,8

Prancūzija

844,8

2,7

47,6

Jungtinės Valstijos

923,8

99,4

3,4

75,9

Baltarusija

691,0

2,2

85,3

Kitos šalys

6436,2

77,1

23,6

-

Kitos šalys

6093,0

19,7

-

1 Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas.
2 Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija.

4 lentelė. Eksporto pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–gegužės mėn.

vertė, mln. Lt

liet. kilmės prekių dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

27190,7

64,8

100,0

43,3

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

6355,7

95,1

23,4

47,0

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

2512,7

10,4

9,2

2,1 k.

39

Plastikai ir jų gaminiai

1607,8

81,6

5,9

18,2

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1509,0

24,5

5,5

44,6

31

Trąšos

1484,1

94,5

5,5

97,0

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

1361,8

90,2

5,0

25,3

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

1101,4

40,5

4,1

35,2

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

949,7

85,5

3,5

36,2

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

598,4

96,3

2,2

37,2

 

Kita

9710,1

53,3

35,6

-

 5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksporto prekinė struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–gegužės mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

17624,7

100,0

33,5

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

6043,5

34,3

42,7

31

Trąšos

1402,8

8,0

99,9

39

Plastikai ir jų gaminiai

1311,8

7,4

18,4

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

1228,2

7,0

23,0

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

812,3

4,6

36,0

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

576,1

3,3

38,6

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

445,8

2,5

22,9

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

369,8

2,1

30,1

24

Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

312,1

1,8

86,7

 

Kita

5122,3

29,0

-

6 lentelė. Importo pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–gegužės mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su  2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

31141,9

100,0

44,1

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

10198,4

32,7

44,7

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

2853,2

9,2

2,1 k.

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

2114,5

6,8

58,7

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

1532,3

4,9

34,3

39

Plastikai ir jų gaminiai

1074,5

3,5

33,2

29

Organiniai chemijos produktai

975,4

3,1

21,4

30

Farmacijos produktai

900,0

2,9

20,2

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

671,8

2,2

77,3

08

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

591,4

1,9

58,1

 

Kita

10230,4

32,8

-

2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2006–2011 m. 

7 lentelė. Eksporto ir importo pokyčiai 

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

mln. Lt

2010-05

4305,1

3,8

2955,3

3,4

4589,6

-7,7

-284,5

2010-06

4637,8

7,7

3252,4

10,1

5050,3

10,0

-412,5

2010-07

4521,0

-2,5

3079,2

-5,3

5490,0

8,7

-969,0

2010-08

4924,0

8,9

3339,3

8,4

5274,8

-3,9

-350,8

2010-09

4960,3

0,7

3368,4

0,9

5721,6

8,5

-761,3

2010-10

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis