Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Lietuvos užsienio prekyba 2011 m. sausio–kovo mėn

Spekuliantai.lt | 2011-05-11 | Kitos | perskaitė: 974
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, užsienio prekyba
Lietuvos užsienio prekyba 2011 m. sausio–kovo mėn Statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2011 m. kovo mėn. eksportuota prekių už 5,

Statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2011 m. kovo mėn. eksportuota prekių už 5,7 mlrd. litų, importuota – už 6,5 mlrd. litų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,8 mlrd. litų ir buvo 23 procentais didesnis nei 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu. Prekybos su ES valstybėmis statistika buvo patikslinta gavus PVM deklaracijų duomenis.

2011 m. kovo mėn., palyginti su 2010 m. kovo mėn., eksportas padidėjo 47 procentais, importas – 43,4 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 49,1, o importas – 41,4 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 33,7 procento, be mineralinių produktų – 34,7 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 2,1 karto padidėjęs antžeminio transporto priemonių, 40,6 procento – naftos produktų, 2,6 karto – trąšų eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 81,9 procento padidėjęs žalios naftos, 98,9 procento – antžeminio transporto priemonių, 58,1 procento – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių importas.

Per mėnesį (2011 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn.) eksportas padidėjo 9,9 procento, importas – 12,7 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 19,4, o importas – 23,6 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 1 procentu, be mineralinių produktų – padidėjo 10,2 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 54,8 procento padidėjęs antžeminio transporto priemonių, 41,3 – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 55,4 procento padidėjęs katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių, 34,4 procento – antžeminio transporto priemonių importas.

2011 m. sausio–kovo mėn., palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu, eksportas padidėjo 49,7 procento, importas – 49,6 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 46,7, o importas – 49,5 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 40,6 procento, be mineralinių produktų – 33,4 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 64,4 procento padidėjęs naftos produktų, 2,1 karto – antžeminio transporto priemonių, 2,3 karto – trąšų eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 64,7 procento padidėjęs žalios naftos, 2,2 karto – antžeminio transporto priemonių, 71,8 procento – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių importas.

2011 m. sausio–kovo mėn. svarbiausios Lietuvos eksporto partnerės buvo Rusija (15,5 %), Vokietija (9,1 %), Latvija (9 %) ir Lenkija (7,1 %). Svarbiausios importo partnerės – Rusija (33,4 %), Vokietija (10,1 %), Lenkija (8,4 %) ir Latvija (6,3 %).

2011 m. sausio–kovo mėn. didžiausią Lietuvos eksporto dalį sudarė mineraliniai produktai (23,8 %), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija (10,2 %), mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros įranga (9,2 %). Didžiausią importo dalį sudarė mineraliniai produktai (34,3 %), mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros įranga (11,6 %), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija (10,9 %).

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. litų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2011 m. sausis–kovas

15786,2

17988,2

-2202,0

sausis**

4958,5

5724,8

-766,3

vasaris**

5158,8

5764,4

-605,6

kovas

5668,9

6499,0

-830,1

2010 m. sausis–kovas

10547,8

12021,8

-1474,0

kovas

3856,2

4531,1

-674,9

I ketvirtis

10547,8

12021,8

-1474,0

II ketvirtis

13139,9

14672,0

-1532,1

III ketvirtis

14435,4

16514,9

-2079,5

IV ketvirtis

16141,2

17734,0

-1592,8

2010 m.

54264,3

60942,7

-6678,4

Negalutiniai duomenys.
** Patikslinti duomenys.

1 pav. Eksportas ir importas 2006–2011 m. sausio–kovo mėn. 

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokytis pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių

Makroekonomikos kategorijos

2011 m. sausio–kovo mėn.

eksportas

importas

pokytis, palyginti su  2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

eksportas

importas

Iš viso

15786,2

100,0

17988,2

100,0

49,7

49,6

Investicinės prekės

1200,4

7,6

1781,3

9,9

13,4

84,7

Tarpinio vartojimo prekės

8328,3

52,8

11756,1

65,4

57,4

48,9

Vartojimo prekės

4133,3

26,2

3640,1

20,2

40,2

32,2

Benzinas

1279,6

8,1

18,7

0,1

37,3

-33,4

Lengvieji automobiliai

800,6

5,1

782,4

4,3

2,7 k.

2,1 k.

Kita

44,1

0,3

9,5

0,1

-

-

3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais struktūra ir pokytis

Eksportas

2011 m. sausio–kovo mėn.

Importas

2011 m. sausio–kovo mėn.

vertė, mln. Lt

liet. kilmės prekių  dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, palyginti su  2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su  2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

Iš viso

15786,2

65,9

100,0

49,7

Iš viso

17988,2

100,0

49,6

ES

9673,6

79,9

61,3

40,6

ES

9996,9

55,6

52,3

NVS1

4259,4

22,2

27,0

75,3

NVS1

6671,5

37,1

47,9

ELPA2

335,5

91,2

2,1

5,4

ELPA2

129,8

0,7

49,7

Rusija

2451,4

19,7

15,5

80,7

Rusija

6011,8

33,4

43,9

Vokietija

1441,9

85,6

9,1

15,7

Vokietija

1811,1

10,1

47,9

Latvija

1427,8

54,7

9,0

43,1

Lenkija

1507,4

8,4

46,9

Lenkija

1113,5

69,0

7,1

40,9

Latvija

1127,8

6,3

70,6

Nyderlandai

1059,9

96,3

6,7

2 k.

Nyderlandai

930,4

5,2

97,2

Baltarusija

1050,8

11,7

6,7

2 k.

Švedija

600,2

3,3

53,5

Estija

917,9

70,1

5,8

51,3

Belgija

557,8

3,1

40,0

Prancūzija

726,6

92,2

4,6

2 k.

Italija

540,0

3,0

45,6

Jungtinė Karalystė

696,6

93,8

4,4

35,2

Estija

509,4

2,8

66,7

Jungtinės Valstijos

645,1

99,6

4,1

45,8

Prancūzija

485,7

2,7

57,7

Švedija

545,9

91,4

3,5

38,1

Kinija

372,6

2,1

14,8

Kitos šalys

3708,8

77,9

23,5

-

Kitos šalys

3534,0

19,6

-

1 Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas.
2 Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija.

4 lentelė. Eksporto pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–kovo mėn.

 

vertė, mln. Lt

liet. kilmės prekių dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

viso

15786,2

65,9

100,0

49,7

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

3730,0

95,5

23,6

59,8

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

1302,0

11,4

8,2

2,1 k.

31

Trąšos

961,5

94,5

6,1

2,3 k.

39

Plastikai ir jų gaminiai

931,8

82,6

5,9

18,2

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

832,2

25,1

5,3

55,0

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

791,2

89,7

5,0

28,2

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

617,9

40,7

3,9

35,0

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

555,6

83,7

3,5

42,8

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

347,8

95,7

2,2

46,2

 

Kita

5716,3

53,3

36,2

-

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksporto prekinė struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–kovo mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

10405,2

100,0

40,6

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

3563,6

34,2

56,4

31

Trąšos

908,1

8,7

2,3 k.

39

Plastikai ir jų gaminiai

769,5

7,4

17,0

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

709,7

6,8

24,4

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

465,1

4,5

41,4

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės
kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

333,0

3,2

50,0

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

251,4

2,4

22,9

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

208,9

2,0

36,7

10

Javai

201,5

1,9

6,6

 

Kita

2994,4

28,9

-

6 lentelė. Importo pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–kovo mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su  2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

17988,2

100,0

49,6

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

5982,9

33,3

49,7

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

1562,3

8,7

2,2 k.

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1168,1

6,5

71,8

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

920,3

5,1

37,6

39

Plastikai ir jų gaminiai

597,4

3,3

41,8

29

Organiniai chemijos produktai

542,6

3,0

18,8

30

Farmacijos produktai

515,2

2,9

18,3

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

402,4

2,2

2 k.

08

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

351,0

2,0

65,5

 

Kita

5946,0

33,0

-

2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2006–2011 m. 

7 lentelė. Eksporto ir importo pokyčiai 

<

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

mln. Lt

2010-03

3856,2

7,6

2540,3

-0,4

4531,1

15,0

-674,9

2010-04

4164,8

8,0

2858,9

12,5

4969,6

9,7

-804,8

2010-05

4320,1

3,7

2951,7

3,2

4634,2

-6,7

-314,1

2010-06

4655,0

7,8

3243,7

9,9

5068,2

9,4

-413,2

2010-07

4530,5

-2,7

3071,7

-5,3

5522,3

9,0

-991,8

2010-08

4934,6

8,9

3334,6

8,6

5268,1

-4,6

-333,5

2010-09

4970,3

0,7

3351,7

0,5

5724,5

8,7

-754,2

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital