Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Lietuvos užsienio prekyba 2011 m. sausio mėn.

spekuliantai.lt | 2011-03-18 | Kitos | perskaitė: 3046
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, užsienio prekyba
Lietuvos užsienio prekyba 2011 m. sausio mėn. Statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2011 m. sausio mėn. eksportuota prekių už

Statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2011 m. sausio mėn. eksportuota prekių už 5 mlrd. litų, importuota – už 5,7 mlrd. litų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,7 mlrd. litų ir buvo 64,8 procento didesnis nei 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu. Prekybos su ES valstybėmis statistika buvo patikslinta gavus PVM deklaracijų duomenis.

2011 m. sausio mėn., palyginti su 2010 m. sausio mėn., eksportas padidėjo 59,6 procento, importas – 60,2 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 51 procentu, o importas – 56,7 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 53,2 procento, be mineralinių produktų – 37,4 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 92,5 procento padidėjęs naftos produktų, 2,5 karto – antžeminio transporto priemonių, 75,2 procento – trąšų eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 76,3 procento padidėjęs žalios naftos, 2,9 karto – antžeminio transporto priemonių, 2,1 karto – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių importas.

2011 m. sausio mėn. svarbiausios Lietuvos eksporto partnerės buvo Rusija (12,6 %), Vokietija (9 %), Latvija (8,7 %) ir Prancūzija (7,8 %). Svarbiausios importo partnerės – Rusija (38,2 %), Vokietija (8,4 %), Lenkija (7,5 %) ir Latvija (5,7 %).

2011 m. sausio mėn. didžiausią Lietuvos eksporto dalį sudarė mineraliniai produktai (28,6 %), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija (9,7 %), mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros įranga (7,8 %). Didžiausią importo dalį sudarė mineraliniai produktai (39,5 %), mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros įranga (11 %), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija (10 %).

2011 m. sausio mėn., palyginti su 2010 m. gruodžio mėn., eksportas sumažėjo 8,5, importas – 4,3 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 14,3, importas – 11,6 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 3,1, be mineralinių produktų sumažėjo 2 procentais. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo 39,5 procento sumažėjęs katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių, 41,1 procento – elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių eksportas. Importo sumažėjimui įtakos turėjo 26,1 procento sumažėjęs elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių, 16,6 procento – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių importas. 

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. litų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2011 m.

 

 

 

sausis

4961,2

5692,1

-730,9

2010 m.

54264,3

60942,7

-6678,4

sausis

3108,5

3552,1

-443,6

vasaris

3583,1

3938,6

-355,5

kovas

3856,2

4531,1

-674,9

I ketvirtis

10547,8

12021,8

-1474,0

balandis

4164,8

4969,6

-804,8

gegužė

4320,1

4634,2

-314,1

birželis

4655,0

5068,2

-413,2

II ketvirtis

13139,9

14672,0

-1532,1

liepa

4530,5

5522,3

-991,8

rugpjūtis

4934,6

5268,1

-333,5

rugsėjis

4970,3

5724,5

-754,2

III ketvirtis

14435,4

16514,9

-2079,5

spalis

5367,5

5748,3

-380,8

lapkritis

5353,6

6037,5

-683,9

gruodis

5420,1

5948,2

-528,1

IV ketvirtis

16141,2

17734,0

-1592,8

Negalutiniai duomenys. 

1 pav. Eksportas ir importas 2006–2011 m. sausio mėn.

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokytis pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių

Makroekonomikos kategorijos

2011 m. sausio mėn.

eksportas

importas

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

eksportas

importas

Iš viso

4961,2

100,0

5692,1

100,0

59,6

60,2

Investicinės prekės

311,1

6,3

453,5

8,0

35,4

68,6

Tarpinio vartojimo prekės

2749,2

55,4

3942,8

69,3

64,5

62,3

Vartojimo prekės

1259,6

25,4

1065,3

18,7

45,4

41,1

Benzinas

466,6

9,4

18,1

0,3

63,7

36,5

Lengvieji automobiliai

161,8

3,3

208,7

3,7

3,0 k.

2,5 k.

Kiti

12,8

0,3

3,7

0,1

-

-

3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais struktūra ir pokytis

Eksportas

2011 m. sausio mėn.

Importas

2011 m. sausio mėn.

vertė, mln. Lt

lietuv. kilmės prekių  dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

Iš viso

4961,2

71,3

100,0

59,6

Iš viso

5692,1

100,0

60,2

ES

3264,1

82,2

65,8

50,3

ES

2859,4

50,2

60,0

NVS1

1095,1

26,2

22,1

94,0

NVS1

2353,3

41,3

62,1

ELPA2

116,3

92,5

2,3

31,3

ELPA2

29,9

0,5

30,2

Rusija

625,3

21,7

12,6

92,0

Rusija

2173,9

38,2

60,6

Vokietija

448,9

85,2

9,0

44,0

Vokietija

479,8

8,4

59,4

Latvija

433,8

54,9

8,7

50,7

Lenkija

426,3

7,5

46,4

Prancūzija

387,7

96,3

7,8

3,0 k.

Latvija

325,1

5,7

71,3

Nyderlandai

325,5

95,2

6,6

70,3

Nyderlandai

281,7

4,9

2,2 k.

Lenkija

294,2

71,3

5,9

16,0

Belgija

177,0

3,1

79,3

Jungtinė Karalystė

289,7

94,8

5,8

51,6

Švedija

173,3

3,0

49,9

Estija

283,9

71,1

5,7

25,6

Estija

157,9

2,8

72,0

Baltarusija

239,4

14,5

4,8

2,4 k.

Italija

144,2

2,5

54,3

Jungtinės Valstijos

210,4

99,7

4,2

49,1

Kinija

135,9

2,4

43,0

Švedija

179,2

90,4

3,6

49,1

Prancūzija

134,2

2,4

2,2 k.

Kitos šalys

1243,2

81,0

25,3

-

Kitos šalys

1082,8

19,1

-

1 Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas.

2 Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija. 

4 lentelė. Eksporto pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio mėn.

vertė, mln. Lt

lietuv. kilmės prekių  dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, paly­ginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

4961,2

71,3

100,0

59,6

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

1415,8

97,1

28,5

85,9

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

305,5

14,3

6,2

2,5 k.

39

Plastikai ir jų gaminiai

289,3

84,7

5,8

30,8

31

Trąšos

286,2

95,5

5,8

75,2

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai  ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

226,9

87,1

4,6

17,3

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

206,7

28,1

4,2

45,8

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

182,5

84,6

3,7

55,6

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

179,4

44,7

3,6

33,8

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

109,2

96,3

2,2

67,7

 

Kiti

1759,7

57,2

35,4

-

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksporto prekinė struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

3539,6

100,0

53,2

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

1375,4

38,9

86,8

31

Trąšos

273,4

7,7

80,1

39

Plastikai ir jų gaminiai

245,2

6,9

26,2

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

197,7

5,6

9,2

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

154,5

4,4

54,3

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės
kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

105,1

3,0

67,9

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

80,1

2,3

30,0

10

Javai

79,0

2,2

5,9

62

Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus ir nertus

67,5

1,9

13,4

 

Kiti

961,7

27,1

-

6 lentelė. Importo pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su  2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

5692,1

100,0

60,2

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

2197,9

38,6

67,9

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

422,1

7,4

2,9 k.

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

345,6

6,1

2,1 k.

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

282,9

5,0

40,2

29

Organiniai chemijos produktai

185,7

3,3

27,3

30

Farmacijos produktai

169,3

3,0

36,4

39

Plastikai ir jų gaminiai

164,7

2,9

39,2

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

132,7

2,3

2,4 k.

08

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

105,1

1,8

48,6

 

Kiti

1686,1

29,6

-

2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2006–2011 m.

7 lentelė. Eksporto ir importo pokyčiai 

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

mln. Lt

2010-01

3108,5

-16,6

2310,1

-9,2

3552,1

-7,5

-443,6

2010-02

3583,1

15,3

2550,6

10,4

3938,6

10,9

-355,5

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis