Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2011 m. sausio mėn. vidutinė metinė infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą sudarė 1,5 procento

Spekuliantai.lt | 2011-02-21 | Kitos | perskaitė: 2367
Raktiniai žodžiai: Infliacija
2011 m. sausio mėn. vidutinė metinė infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą sudarė 1,5 procento Statistikos departamentas kas mėnesį skaičiuoja su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą


Statistikos departamentas kas mėnesį skaičiuoja su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI). Šalies atitiktis Mastrichto sutartyje numatytam kainų stabilumo kriterijui vertinama atsižvelgiant į infliacijos lygį, apskaičiuotą pagal šį rodiklį.

Pagal SVKI apskaičiuota 2011 m. sausio mėn. vidutinė metinė infliacija sudarė 1,5 procento. 

Vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI

Metinė infliacija (2011 m. sausio mėn., palyginti su 2010 m. sausio mėn.) sudarė 2,8 procento.

Pagal SVKI apskaičiuota vidutinė metinė ir metinė infliacija sausio mėn. buvo 0,1 procentinio punkto mažesnė negu apskaičiuota pagal VKI. 

Pagal SVKI apskaičiuotas mėnesinis (2011 m. sausio mėn., palyginti su 2010 m. gruodžio mėn.) vartojimo prekių ir paslaugų kainų  padidėjimas sudarė 0,4 procento ir sutapo su apskaičiuotu pagal VKI. 

1 lentelė. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal SVKI 

Vartojimo prekių ir paslaugų COICOP / HICP skyriai

Padidėjimas, sumažėjimas (-), %

2011 m. sausio mėn., palyginti su

vidutinis metinis
2010–2011 sausio mėn.
2009–2010 sausio mėn.

2010 m. gruodžio mėn.

2010 m. sausio mėn.

Vartojimo prekės ir paslaugos

0,4

2,8

1,5

Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai

1,1

6,2

0,5

Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai

1,0

1,8

9,8

Drabužiai ir avalynė

-6,0

-4,5

-5,5

Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras

1,1

8,1

5,7

Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra

0,6

-2,2

-2,9

Sveikatos priežiūra

0,0

0,0

0,8

Transportas

1,7

7,4

5,7

Ryšiai

0,3

-4,4

-5,2

Poilsis ir kultūra

-0,6

-1,8

-2,1

Švietimas

-0,1

-0,5

6,4

Viešbučiai, kavinės ir restoranai

0,5

-0,6

-2,6

Įvairios prekės ir paslaugos

1,1

0,8

0,2

Metinei ir vidutinei metinei infliacijai, mėnesinių ir kitų laikotarpių kainų pokyčiams skaičiuoti naudojami SVKI, apskaičiuoti remiantis kainų indekso 2005 m. baziniu laikotarpiu (2005 m. = 100) dviejų ženklų po kablelio tikslumu. Kainų indeksai skelbiami dviejų, infliacija ir kainų pokyčiai – vieno ženklo po kablelio tikslumu. 

INFORMACIJA APIE SVORIŲ SISTEMOS PERŽIŪRĖJIMĄ 

SVKI svorių sistema rengiama remiantis VKI svorių sistema. Ši sistema 2011 m. SVKI skaičiuoti pagrįsta 2008 m. (svorių bazinis laikotarpis) namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo apie pinigines vartojimo išlaidas duomenimis ir kitais statistinių duomenų šaltiniais: neapskaitytoms namų ūkių, institucinių namų ūkių, lankytojų iš užsienio ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų išlaidoms įvertinti – mokėjimų balanso ir socialinės statistikos informacija; šalies namų ūkių ir lankytojų iš užsienio piniginėms vartojimo išlaidoms detalizuoti – turizmo statistikos, pasienio prekybos įmonių, kitų institucijų informacija.

Kainų bazinis laikotarpis yra 2010 m. gruodžio mėn., t. y. 2011 m. kiekvieno mėnesio kainos bus lyginamos su šio laikotarpio kainomis. SVKI skaičiuoti naudojama Laspeireso formulė, pagal kurią svorių ir kainų bazinių laikotarpių statistiniai duomenys turi būti suderinti. Todėl 2008 m. statistiniai duomenys apie pinigines vartojimo išlaidas, naudojant atitinkamus kainų indeksus, buvo atnaujinti iki 2010 m. gruodžio mėn. ir parengta nauja svorių sistema 2011 m. SVKI skaičiuoti. Svoriai SVKI skaičiuoti naudojami keturių ženklų po kablelio tikslumu. 

2 lentelė. Vartojimo išlaidų lyginamieji svoriai, naudojami SVKI skaičiuoti 

Vartojimo prekių ir paslaugų COICOP / HICP skyriai

Vartojimo išlaidų lyginamieji svoriai bendrose vartojimo išlaidose, promilėmis

Skirtumas tarp vartojimo išlaidų lyginamųjų svorių, naudojamų SVKI ir VKI skaičiuoti

Vartojimo prekės ir paslaugos

1000,00

0,00

Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai

259,46

-6,74

Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai

87,46

7,42

Drabužiai ir avalynė

65,12

-2,58

Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras

123,87

-4,91

Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra

59,66

-1,53

Sveikatos priežiūra

65,38

-2,58

Transportas

119,87

4,68

Ryšiai

34,88

-1,38

Poilsis ir kultūra

55,92

-5,13

Švietimas

16,56

-0,66

Viešbučiai, kavinės ir restoranai

64,39

15,63

Įvairios prekės ir paslaugos

47,43

-2,22

SVKI IR VKI SKIRTUMAI 

                      Pagrindiniai SVKI ir VKI skirtumai yra šie: 

Tikslas. SVKI naudojamas infliacijai ES matuoti ir tarptautiniams palyginimams, Europos vartotojų kainų indeksui (apimamos 27 ES valstybės narės), pinigų sąjungos vartotojų kainų indeksui (apimama 17 ES valstybių narių, priklausančių euro zonai: Airija, Austrija, Belgija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Vokietija) ir Europos ekonominės erdvės vartotojų kainų indeksui (apimamos 27 ES valstybės narės, Islandija ir Norvegija) skaičiuoti. VKI reikalingas infliacijos lygiui šalyje matuoti. Tai pagrindinė indeksavimo priemonė.

Aprėptis. SVKI, be šalies nuolatinių gyventojų vartojimo išlaidų, apima nuolat šalyje negyvenančių asmenų ir lankytojų iš užsienio išlaidas šalies ekonominėje teritorijoje. VKI aprėpia tik šalies nuolatinių gyventojų vartojimo išlaidas šalies ekonominėje teritorijoje. SVKI neapima namų ūkių išlaidų lošimams ir finansinio tarpininkavimo paslaugoms, VKI šias išlaidas apima.

Svoriai. Dėl skirtingos vartojimo išlaidų aprėpties skiriasi SVKI ir VKI skaičiavimo svorių sistemos. Tai yra pagrindinis veiksnys, darantis įtaką skirtumui tarp SVKI ir VKI reikšmių.

Klasifikatorius. VKI skaičiuoti naudojamas Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (angl. Classification of Individual Consumption by Purpose – COICOP). COICOP / HICP klasifikatorius yra pritaikytas SVKI skaičiuoti. 

INFORMACIJA APIE METODOLOGINĮ PAKEITIMĄ 

Nuo 2011 m. sausio mėn. Statistikos departamentas SVKI pradeda taikyti 2009 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 330/2009 nustatytus sezoninių produktų vertinimo SVKI minimaliuosius standartus.

Daugiau informacijos apie Komisijos reglamento (EB) Nr. 330/2009 nuostatas ir minimaliuosius standartus bei jų įgyvendinimą rasite Statistikos departamento informacijoje Komisijos reglamento (EB) Nr. 330/2009 nuostatų dėl sezoninių produktų vertinimo įgyvendinimas.

Sąvokos

Infliacija – piniginio vieneto perkamosios galios mažėjimas, pasireiškiantis ilgalaikiu vidutinio bendrojo kainų lygio kilimu.

Metinė infliacija – ataskaitinio mėnesio ir praėjusių metų atitinkamo mėnesio vidutinio kainų lygio santykinis pokytis.

Vidutinė metinė infliacija – dvylikos paskutinių mėnesių ir atitinkamų ankstesnių dvylikos mėnesių vidutinio kainų lygio santykinis pokytis.

 

Šaltinis: www.stat.gov.lt

 

 Pasiteirauti: Nadiežda Alejeva
Kainų statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4707
El. p. Nadiezda.Alejeva@stat.gov.lt

 

 

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital