Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2010 m. sausio–spalio mėn. transporto įmonių rodikliai

Spekuliantai.lt | 2010-11-22 | Kitos | perskaitė: 1903
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, Tranporto paslaugos
2010 m. sausio–spalio mėn. transporto įmonių rodikliai Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, 2010 m. sausio–spalio mėn. į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 1,95 mln. keleivių, tai 22,8 procento

Didėjo krovinių vežimas geležinkeliais, krova ir keleivių skaičius uostuose 

Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, 2010 m. sausio–spalio mėn. į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 1,95 mln. keleivių, tai 22,8 procento daugiau nei tuo pačiu 2009 m laikotarpiu. Daugiausia keleivių išvyko į ir atvyko iš Jungtinės Karalystės (401,5 tūkst., arba 20,6 proc.), Vokietijos (233,8 tūkst., arba 12 proc.), Danijos (179 tūkst., arba 9,2 proc.), Latvijos (169 tūkst., arba 8,7 proc.) ir Airijos (146,1 tūkst., arba 7,5 proc.). Palyginti su 2009 m. sausio–spalio mėn., daugiau keleivių išvyko į ir atvyko iš Jungtinės Karalystės – 59,1, Vokietijos – 47,8, Danijos – 27,3, Airijos – 9,7 procento, o mažiau – į ir iš Latvijos – 16,7 procento. Dauguma keleivių – 87,7 procento (1,7 mln.) – atvyko ir išvyko reguliariaisiais skrydžiais. Palyginti su 2009 m. sausio–spalio mėn., jų srautas padidėjo 32,4 procento.

Oro uostuose pakrauta ir iškrauta 9,8 tūkst. tonų krovinių ir pašto, arba 72,9 procen­to daugiau nei 2009 m. sausio–spalio mėn. Lietuvos ir užsienio oro bendrovių lėktuvai 2010 m. sausio–spalio mėn. oro uostuose nusileido ir pakilo 32,1 tūkst. kartų, arba 22,5 procento daugiau nei tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu.

Per dešimt šių metų mėnesių Lietuvos oro bendrovių lėktuvais vežta 793,8 tūkst. keleivių, tai 26 procen­tais daugiau nei tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu. Didžioji keleivių dalis – 79,3 procento (629,3 tūkst.), arba 10,6 procento daugiau nei 2009 m. sausio–spalio mėn., – vežta nereguliariaisiais skrydžiais. Keleivių apyvarta sudarė 1,9 mlrd. keleivio kilometrų ir, palyginti su tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu, padidėjo 37,4 procento. Krovinių ir pašto 2010 m. sausio–spalio mėn. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais vežta 2,2 tūkst. tonų, arba 9,5 procento mažiau nei per tą patį 2009 m. laikotarpį, o krovinių apyvarta padidėjo 56,5 procento ir sudarė 2,1 mln. tonkilometrių.

2010 m. sausio–spalio mėn. AB „Lietuvos geležinkeliai“ vežė 39,3 mln. tonų krovinių, tai 14 procentų daugiau nei tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu. Palyginti su 2009 m. sausio–spalio mėn., tarptautinis krovinių vežimas per dešimt šių metų mėnesių padidėjo 17,6 procento ir sudarė 27,9 mln. tonų, vidaus vežimas – 6,2 procento ir sudarė 11,4 mln. tonų.

Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale per dešimt šių metų mėnesių krovinių perkrovimas padidėjo 10,7 procento, palyginti su tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu. Krovinių krova sudarė 32,7 mln. tonų. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste perkrauta 25,4 mln. tonų krovinių, arba 12,7 procento daugiau, Būtingės terminale – 7,3 mln. tonų, arba 4,2 procento daugiau negu 2009 m. sausio – spalio mėn. Skystieji kroviniai sudarė 46 procentus (15 mln. t) visų per­krautų krovinių, birieji – 29,4 procento (9,6 mln. t), bendrieji – 24,5 procento (8 mln. t). Palyginti su 2009 m. sausio–spalio mėn., sumažėjo skystųjų (4 proc.), o padidėjo biriųjų (25,7 proc.) ir bendrųjų (29,2 proc.) krovinių krova (per dešimt 2009 m. mėn. – atitinkamai 15,7 mln. t, 7,7 mln. t ir 6,2 mln. t). Per dešimt šių metų mėnesių perkrauta 241,6 tūkst. kont! einerių (TEU1), 187 tūkst. kelių transporto priemonių ir 4,5 tūkst. prekinių vagonų. Palyginti su 2009 m. sausio–spalio mėn., padidėjo visų rūšių transporto priemonių krova: prekinių vagonų – 40,9, kelių transporto priemonių – 31, konteinerių –19,1 procento.

Vidaus vandenų transportu sausio–spalio mėn. vežti kroviniai sudarė 908,4 tūkst. tonų, arba 7,8 procento daugiau, keleivių vežta 1,8 mln., arba 7 procen­tais mažiau nei 2009 m. sausio–spalio mėn.


1 TEU lygus 20 pėdų ilgio standartiniam konteineriui.

Krovinių vežimas geležinkelių transportu ir krovinių perkrovimas jūrų uostuose

Geležinkelių transportu 2010 m. spalio mėn. krovinių vežta 22,8 procento daugiau, vidaus vandenų transportu – 65,5 procento daugiau nei 2009 m. spalio mėn. Krovinių krova Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale per metus (2010 m. spalio mėn., palyginti su 2009 m. spalio mėn.) padidėjo 22,6 procento.

2010 m. spalio mėn. į oro uostus atvyko ir išvyko 19,6 procento daugiau keleivių nei 2009 m. spalio mėn. Keleivių vežimas vidaus vandenų transportu 2010 m. spalio mėn. padidėjo 9 procentais, o Lietuvos oro bendrovių lėktuvais – sumažėjo 7,7 procento, lyginant su 2009 m. spalio mėn. 

Krovinių vežimas ir perkrovimas bei keleivių vežimas 2010 m. sausio–spalio mėn.

Transporto rūšis

Rodiklio pavadinimas

Sausio–spalio mėn.

Spalio
mėn.

Padidėjimas, su­ma­žėjimas (-), proc., 2010 m. sau­sio–spalio mėn., pa­ly­gin­ti su 2009 m. sau­sio–spalio mėn.

Padidėjimas, su­ma­­žėji­mas (-), proc., 2010 m. spalio mėn., palyginti su

2009 m. spalio mėn.

2010 m. rugsėjo mėn.

Geležinkelių transportas

Vežta krovinių, tūkst. t

39296,4

4467,1

14,0

22,8

8,2

Krovinių apyvarta, tūkst. tkm

10982832

1246944

14,7

24,7

9,3

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos jūrų uostas ir Būtin­gės terminalas

Perkrauta krovinių, tūkst. t

32678,5

3649,0

10,7

22,6

7,2

pakrauta

19088,9

2181,4

9,4

20,1

13,0

iškrauta

13589,6

1467,6

12,5

26,4

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

Oro uostai

Atvyko ir išvyko keleivių, tūkst.

1950,1

204,2

22,8

19,6

-7,2

atvyko

960,0

100,5

22,4

18,9

-4,8

išvyko

990,1

103,6

23,2

20,4

-9,4

Pakrauta ir iš­krauta krovinių, tūkst. t

9,8

1,2

72,9

78,9

-9,1

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos oro bendrovės

Vežta keleivių, tūkst.

793,8

56,3

26,0

-7,7

-45,6

Vežta krovinių, tūkst. t

2,2

0,3

-9,5

-50,9

21,1

Keleivių apyvarta, tūkst. keleivio km

1881902

145439

37,4

16,3

-38,9

Krovinių apyvarta, tūkst. tkm

2067

229

56,5

-5,5

12,6

 

 

 

 

 

 

 

Vidaus vande­nų transportas

Vežta keleivių, tūkst.

1773,1

81,2

-7,0

9,0

-40,5

Vežta krovinių, tūkst. t

908,4

70,4

7,8

65,5

-23,5

Sąvokos

Keleivių apyvarta (keleivio kilometrai) – rodiklis, skaičiuojamas atsižvelgiant į atstumą, kuriuo buvo vežti keleiviai. Apskaičiuojama vežtų keleivių skaičių dauginant iš jų vežimo atstumo.

Krovinių apyvarta (tonkilometriai) – vežtų krovinių svorių (tonomis), padaugintų iš jų vežimo atstumo (kilometrais), suma. Geležinkelių transporte atsižvelgiama tik į tą atstumą, kuris buvo nuvažiuotas šalies teritorijoje.

Pakraunami / iškraunami kroviniai jūrų uoste – pakraunami ar iškraunami kroviniai į ar iš jūrų laivų ir gabenami jūra.

Oro uostų duomenys apima keleivių, krovinių ir pašto srautus oro uostuose, įskaitant tiek Lietuvos, tiek užsienio oro bendrovių vežimus.

Vežimas geležinkelių transportu – kro­vi­nių arba keleivių vežimas geležinkeliu iš pakrovimo (įlaipinimo) vietos į iškrovimo (išlaipinimo) vietą.

Vežimas vandens ir oro transportu – kro­vi­nių ir ke­lei­vių ve­ži­mas trans­por­to prie­mo­nė­mis, registruotomis šalies registruose.

 

Trečiojo ketvirčio visų transporto rūšių rodiklius ir lapkričio mėn. transporto statistikos rodiklius skelbsime šių metų gruodžio 21 d.

 

Šaltinis: www.stat.gov.lt

 

 

Pasiteirauti: Valentina Venckutė
Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus
vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4676
El. p. Valentina.Venckute@stat.gov.lt


 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


 

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital