Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Ekonominių vertinimų rodiklis 2010 m. spalio mėn. padidėjo

Spekuliantai.lt | 2010-10-29 | Kitos | perskaitė: 1071
Ekonominių vertinimų rodiklis 2010 m. spalio mėn. padidėjo Statistikos departamentas praneša, kad ekonominių vertinimų rodiklis 2010 m. spalio mėn. buvo minus 6 procentai ir, palyginti su rugsėjo mėn., padidėjo 1

Statistikos departamentas praneša, kad ekonominių vertinimų rodiklis 2010 m. spalio mėn. buvo minus 6 procentai ir, palyginti su rugsėjo mėn., padidėjo 1 procentiniu punktu. Paslaugų sektoriaus ir vartotojų pasitikėjimo rodikliai nepasikeitė, pramonės pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusiu mėnesiu, padidėjo 3 procentiniais punktais, statybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 9 procentiniais punktais, mažmeninės prekybos – 3 procentiniais punktais.

 

Palyginti su 2009 m. spalio mėn., ekonominių vertinimų rodiklis padidėjo 24 procentiniais punktais. Pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 17, paslaugų sektoriaus – 30, statybos – 41, mažmeninės prekybos – 37, vartotojų – 21 procentiniu punktu.

2010 m. spalio mėn. pramonės įmonių apklausos rezultatai parodė, kad verslo tendencijos pramonėje pagerėjo. Produkcijos gamybos apimtis per praėjusius mėnesius didėjo: gamybos padidėjimą nurodė 29 procentai apklaustųjų, sumažėjimą – 17 procentų (rugsėjo mėn. – atitinkamai 27 ir 22 proc.). Sumažėjo įmonių, vertinančių savo produkcijos paklausą kaip per mažą: 39 procentai įmonių vadovų teigė, kad produkcijos paklausa per maža (prieš mėn. taip teigė 51 proc.). Tačiau produkcijos gamybos prognozė artimiausiems mėnesiams pesimistiškesnė: 25 procentai įmonių vadovų numato gamybą didėsiant, 30 procentų – mažėsiant (prieš mėn. – atitinkamai 28 ir 25 proc.). Gamybos eksporto didėjimą prognozuoja 23 procentai apklaustų įmonių vadovų, mažėjimą – 19 procentų (prieš mėn. – atitinkamai 28 ir 16 proc.). Artimiausiais mėnesiais dauguma (82 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotoj�! � skaičiaus neketina keisti, 12 procentų – žada mažinti. Kainų didėjimą pramonėje artimiausiu metu prognozuoja 27 procentai įmonių vadovų, 67 procentai teigia, kad kainos nesikeis.

Pasak įmonių vadovų, pramonės įmonių produkcijos gamybą, kaip ir ankstesniais mėnesiais, riboja nepakankama paklausa (nurodė 59 proc. įmonių) ir finansiniai sunkumai (6 proc.). 19 procentų įmonių vadovų teigė, kad jų gamybinei veiklai netrukdo niekas.

 

1 pav. Pramonės pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys

 

Statybos sektoriuje verslo tendencijos, palyginti su praėjusiu mėnesiu, šiek tiek suprastėjo. Statybos įmonių vadovų teigimu, spalio mėn. darbų mastas padidėjo, tačiau mažiau nei rugsėjo mėn. – didėjimą nurodė 41 procentas įmonių vadovų, o mažėjimą – 14 procentų (prieš mėn. – atitinkamai 47 ir 19 proc.). Kaip ir ankstesniais mėnesiais, daugiau nei pusė (58 proc.) apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų paklausa yra nepakankama. Taip pat blogesnė statybos darbų užsakymų bei darbuotojų skaičiaus prognozė, kurią iš dalies lemia ir sezoniškumas. Artimiausiais mėnesiais statybos darbų užsakymų didėjimą prognozavo 9 procentai apklaustų įmonių vadovų, mažėjimą – 42 procentai (prieš mėn. – atitinkamai 11 ir 26 proc.). Mažinti darbuotojų skaičių žada 36 procentai apklaustų įmonių vadovų, didinti – 16 procentų.

 

Daugumos įmonių vadovų teigimu, svarbiausi statybos veiklą ribojantys veiksniai šiuo metu yra nepakankama paklausa (nurodė 57 proc. įmonių) ir finansiniai sunkumai (43 proc.). 10 procentų įmonių vadovų teigė, kad jų veiklai netrukdo niekas.

 

2 pav. Statybos pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys

 

 

Spalio mėn. mažmeninės prekybos įmonių apklausos rezultatai parodė, kad verslo tendencijos, palyginti su praėjusiu mėnesiu, šiek tiek suprastėjo. Daugiau įmonių teigė, kad prekių apyvarta sumažėjo: sumažėjimą nurodė 32 procentai įmonių, prieš mėnesį – 11 procentų. Dauguma (85 proc.) prekybos įmonių spalio mėn. savo ekonominę būklę vertino patenkinamai: gerai ją vertino 8 procentai įmonių vadovų, blogai – 7 procentai (rugsėjo mėn. – atitinkamai 7 ir 13 proc.). Prekybos įmonių ekonominės būklės prognozė artimiausiems mėnesiams pesimistiškesnė: 11 procentų įmonių vadovų teigė, kad jų įmonės ekonominė būklė pablogės (prieš mėn. – 10 proc.), 10 procentų – kad pagerės (prieš mėn. – 28 proc.). Didinti darbuotojų skaičių ketina trečdalis (33 proc.) prekybos įmonių vadovų, mažinti – 10 procentų. Kainų didėjimą mažmeninėje prekyboje artimiausiu metu prognozuoja 38 procentai įmo! nių, tik 3 procentai įmonių teigia, kad kainos mažės.

 

Pasak įmonių vadovų, mažmeninės prekybos įmonių veiklai, kaip ir ankstesniais mėnesiais, labiausiai trukdo nepakankama paklausa (nurodė 59 proc. įmonių), konkurencija (57 proc.), netobuli įstatymai (53 proc.) ir finansiniai sunkumai (37 proc.). Tik 3 procentai įmonių nurodė, kad jų veiklos neriboja niekas.

 

3 pav. Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys

 

Spalio mėn. paslaugų sektoriaus įmonių apklausos rezultatai parodė, kad įmonių ekonominė būklė, lyginant su rugsėjo mėnesiu, nežymiai, bet gerėjo: 34 procentai apklaustų įmonių nurodė, kad jų ekonominė būklė gera, 6 procentai – kad bloga. Tačiau, pasak įmonių vadovų, teikiamų paslaugų paklausa per praėjusius mėnesius šiek tiek sumažėjo – 17 procentų įmonių vadovų nurodė paklausos mažėjimą, o 24 procentai – didėjimą (prieš mėn. – atitinkamai 18 ir 27 proc.). Pesimistiškesnės ir teikiamų paslaugų paklausos prognozės: 12 procentų įmonių vadovų mano, kad paklausa mažės, o 25 procentai tikisi, kad augs (rugsėjo mėn. – atitinkamai 10 ir 26 proc.). Kaip ir praėjusį mėnesį, dauguma (80 proc.) įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketina. 86 procentai įmonių vadovų teigė, kad kainos paslaugų sektoriuje artimiausiais mėnesiais nesikeis, o 9 procentai – kad didės.

 

Įmonių vadovai, kaip ir ankstesniais mėnesiais, teigė, kad paslaugų sektoriaus įmonių veiklą labiausiai riboja nepakankama paklausa (51 proc.) ir finansiniai sunkumai (41 proc.). 17 procentų respondentų teigė, kad jų veiklos neriboja niekas.

 

4 pav. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusiu mėnesiu, nepasikeitė. Spalio mėn. gyventojai blogiau vertino šalies ekonominės situacijos ir namų ūkio finansinės padėties perspektyvas, tačiau mažiau jų prognozavo bedarbių skaičiaus augimą, be to, padaugėjo gyventojų, besitikinčių sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių.
  

Ekonominių vertinimų rodiklis ir jo sudėtinės dalys

 

 

2009

2010

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Ekonominių vertinimų rodiklis

-30

-31

-33

-23

-21

-16

-14

-12

-12

-11

-8

-7

-6

PramonÄ—s pasitikÄ—jimo rodiklis

-27

-31

-32

-19

-16

-11

-11

-12

-17

-17

-12

-13

-10

Statybos pasitikÄ—jimo rodiklis

-79

-79

-79

-69

-65

-52

-41

-31

-25

-24

-27

-29

-38

Prekybos pasitikÄ—jimo rodiklis

-29

-35

-42

-33

-29

-27

-16

-9

1

8

12

11

8

Paslaugų pasitikėjimo rodiklis

-14

-8

-13

-3

-7

-2

3

8

11

8

9

16

16

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis

-47

-51

-50

-45

-40

-37

-37

-37

-35

-30

-25

-26

-26

 

Sąvokos:

 

Ekonominių vertinimų rodiklis yra penkių sudėtinių dalių – vartotojų, pramonės, statybos, prekybos ir paslaugų sektorių pasitikėjimo rodiklių – aritmetinis svertinis vidurkis (procentiniai svoriai sudaro atitinkamai 20, 40, 5, 5, 30).

Pramonės pasitikėjimo rodiklis – produkcijos paklausos lygio, gamybos prognozės ir atsargų su priešingu ženklu balansų aritmetinis vidurkis.

Statybos pasitikėjimo rodiklis – statybos darbų paklausos ir prognozuojamo darbuotojų skaičiaus balansų aritmetinis vidurkis.

Prekybos pasitikėjimo rodiklis – ekonominės būklės pasikeitimo, ekonominės būklės prognozės ir prekių atsargų su priešingu ženklu balansų aritmetinis vidurkis.

Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis – ekonominės būklės vertinimo, teikiamų paslaugų paklausos pasikeitimo ir jos prognozės balansų aritmetinis vidurkis.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis – teigiamų ir neigiamų atsakymų į 4 klausimus (apie namų ūkio finansinės padėties, šalies ekonominės padėties, nedarbo lygio kitimą (su priešingu ženklu) ir tikimybę sutaupyti per artimiausius 12 mėn.) balansų aritmetinis vidurkis.

 

Šaltinis: www.stat.gov.lt

 

 

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital