Finansų valdymas 3

siaipzvejys | 2006-05-28 15:15 | perskaitė: 1611
Finansų valdymas 3 Akcininkai yra akcinių bendrovių savininkai. Jie pirko akcijas nuosavybės rinkoje, tikėdami uždirbti. Dažniausiai akcines bendroves valdo ne patys akcini

Akcininkai yra akcinių bendrovių savininkai. Jie pirko akcijas nuosavybės rinkoje, tikėdami uždirbti. Dažniausiai akcines bendroves valdo ne patys akcininkai, o jų paskirti vadybininkai. Kadangi vadybininkai atstovauja akcininkų interesus akcinėje bendrovėje, jie turi vykdyti tokią veiklos politiką, kuri didintų savininkų nuosavybės vertę.

Principas. Svarbiausias visos vadybos tikslas yra akcininkų finansinės naudos maksimizavimas. Išvertus šią prielaidą į rinkos kalbą, tai reiškia akcinės bendrovės paprastųjų akcijų kainos maksimizavimą. Kodėl paprastųjų akcijų? Todėl, kad tik paprastųjų akcijų savininkai yra vieninteliai akcinės bendrovės savininkai.

Akcininkų naudos maksimizavimas nėra vienintelis vadybininkų veiklos tikslas. Jie turi siekti, kad nauda būtų ir kitiems su akcine bendrove susijusiems – tiekėjams, pirkėjams, darbuotojams, visuomenei.Praktiškai neįmanoma nustatyti ar firmos vadybininkai iš tikrųjų deda visas pastangas, kad būtų maksimizuojama nauda savininkams. Todėl dažnai yra manoma, kad savininkų tikslas yra maksimizuoti pelną.

Ar pelno maksimizavimas ir yra savininkų tikslas?

Kiekvienas akcininkas turi finansinę naudą tada, kai didėja jo investicijų (turto) vertė. Taigi, vartojamą terminą “nauda” turime suprasti kaip valdančiųjų akcijų rinkos vertę. Akcijų rinkos vertė atspindi akcininkų būsimą piniginę naudą, kurią jie tikisi gauti per tam tikrą laiką, atsižvelgiant į riziką. Reikia pabrėžti, kad savininkų tikslas yra ilgalaikė nauda, ne trumpalaikė. Todėl pelno maksimizavimą reikėtų nesutapatinti su nauda savininkams.

Visų pirma, pelnui išmatuoti yra daug rodiklių , kaip antai:

• gamybinės veiklos pelnas,

• uždirbtas pelnas, neatskaičius pelno mokesčio,

• grynasis pelnas,

• pelnas, uždirbtas paprastųjų akcijų savininkams,

• vienai paprastajai akcijai uždirbtas pelnas.

Yra tokie A firmos 2003m.XII.31d.duomenys:

Akcijų nuosavybė (akcijos nominali vertė 1 lt.) 100,000 lt.

Grynasis 2003m.pelnas 15,000 lt.

Firma planuoja išleisti į apyvartą 20,000 paprastųjų akcijų ir už gautus pinigus nupirkti turtą, kuris uždirbs 2,000 litų grynojo pelno.

Padiskutuokite ką Jūs galėtumėte patarti vadybininkams, jeigu verslo tikslai yra tokie:

1. Maksimizuoti paprastųjų akcijų savininkams uždirbamą pelną.

2. Maksimizuoti vienai paprastajai akcijai uždirbamą pelną.

Atsakymas

Paprstųjų akcijų savininkams bus uždirbta pelno daugiau (15,000 + 2,000). Tačiau vienai paprastajai akcijai planuojamas uždirbti pelnas sumažės :

(15,000 + 2,000) : (100,000 + 20,000) = 0.142 lt. (buvo 15,000 : 100,000 = 0.15 lt.)

Reiškia, šiuo sprendimu abiejų tikslų pasiekti neįmanoma.

Akcinių bendrovių pelnas dažniausiai yra išmatuojamas vienos akcijos pelnu (angl. earnings per share). Tačiau šis rodiklis apibūdina tik vieno apskaitos laikotarpio pelno uždarbį.

Pavyzdys.

Matas Dukas yra Neptūno firmos finansų direktorius. Jam reikia priimti investicinį sprendimą. Yra du pasiūlymai: X ir Y. Kiekvieno iš jų atveju vienos akcijos pelno rodikliai būtų tokie:

Vienos akcijos pelnas

-------------------------------------------------- Iš viso

Investicijos 1 metai 2 metai 3 metai už 3 metus

X 1.30 lt. 1.10 lt. 0.40 lt. 2.80 lt.

Y 0.50 lt. 1.10 lt. 1.50 lt. 3.10 lt.

Jeigu Matas siekia pelno maksimizavimo, investicija Y jam atrodo patrauklesnė , nes per 3 metų laikotarpį uždirbs didesnę pelno sumą.

Bet ar to gana?

Deja, ne. Toks Mato sprendimas būtų priimtas visiškai neatsižvelgiant į:

1) pelno uždarbį laiko atžvilgiu (kada pelnas uždirbtas),

2) kiek pinigų uždirbs akcininkai,

3) kokia bus uždarbio rizika.

Apibendrinimas. Firmos vadybininkų tikslas yra didinti savininkų naudą (jų turtą). Naudą savininkams galima išmatuoti vienos akcijos kaina. Akcijos rinkos kainą nulemia tie veiksniai, kurie neįtakojo pelno:

• pinigų srautų laikas,

• pinigų srautų rizika.

Kadangi akcijos kaina parodo, kokią naudą savininkas gauna iš investicijų į šią konkrečią firmą, akcijų kainos didinimas ir yra akcininkų naudos maksimizavimas. Kaip matome iš 3 paveikslo, svarbiausi savininkų naudos veiksniai yra uždarbis savininkams ir to uždarbio rizika. Be abejo, vienos akcijos pelningumas yra geras būsimų uždarbių (pinigų srautų) požymis, todėl akcijos kainos ir jos pelno rodikliai yra analizuojami kartu.

KomentaraiPrivatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital