Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.

 

KLEAT

akvara
akvara
Rašyti privačią žinutę

314 žinutės
( +65 / -19 )

Dear collegues in EE,

what's the news about KLEAT, why did it make +15% today ( 07/08 ) with 42K Eur ?

What news did we miss ?

Aitäh,
A.
marve
Rašyti privačią žinutę

4 žinutės

Klementi akcijos iðsiskyrë maksimaliu leistinu 15 proc. brangimu. Paskutinis sandoris sudarytas 2,30 euro kaina. Prekybos eigoje ávyko 30 sandoriø uþ 42,28 tûkst. eurø. Penktadiená po pietø ámonë praneðë ðiemet uþdirbusi 191,7 tûkst. eurø. Praëjusiais metais buvo dirbta nuostolingai. Anksèiau skelbta, jog Klementi Lietuvoje ákûrë savo dukterinæ bendrovæ ir, uþuot platinusi savo produkcijà per Aprangos tinklà, ðalyje prekiaus savo parduotuvëse.
akvara
akvara
Rašyti privačią žinutę

314 žinutės
( +65 / -19 )

Marve, we surely can read reviews in Lith, but here we wanna hear opinions of our collegues who live close to the news source
BAZ
Rašyti privačią žinutę

155 žinutės
( +15 )

EE colleges only using TA and FA on u site, dont u know why they dont wrote here, its bad.
ps. sry i was in vacation, i read that with Klementi rally was some inside info too

Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.


Techninė analizė

Prekybos statistika realiu laiku

Ekonominis kalendorius

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2019 Tipro Group UAB