Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.

 

Susirinkimų MEMO: 2006 04 08

akvara
akvara
Rašyti privačią žinutę

314 žinutės
( +65 / -19 )

Asociacijos "Spekuliantai" Valdybos išvažiuojamojo susirinkimo MEMO
Data: 2006 04 08
Vieta: Kaunas, "Rambyno" baras
Dalyvavo: Arta, Allgist, Nojus, Vall, Kryzius, Marukas, akvara

Aptarti klausimai:

1) Pritarta siūlymui pasikviesti asmenį nicku JuMis pokalbiui dėl
galimos jo narystės Asociacijoje Spekuliantai (toliau - AsSp) Valdybos
nario teisėmis, pradedant nuo Motyvacinio laiško parašymo

2) Dėl visuotinio stojimo į asociaciją - nedaryti jokių viešų
pareiškimų iki gegužės mėnesio; pavieniai atskiri nedetalizuojantys
pasisakymai leidžiami.

3) Vizitinės Asociacijos Valdybos nariams - jų dizainu ir gamybos
kaštais pasidomės Arta

4) Pinigus Asociacijai išlaikyti siūloma rinkti šiais būdais:
a) Baneriai puslapyje
b) Iš Valdybos narių stojamojo mokesčio, kurio dydis - 500 Lt

5) Baneriai.
a) Vieta: Kairėje, po meniu, ne daugiau dviejų nedidelių banerių,
preliminari jų kaina - 300-500Lt/mėn. Vieno banerio buvimo laikas - ne
ilgiau 3 mėn.
b) Ypatingiems atvejams siūloma vieta baneriui - centre, virš skyrelio
Naujienos. Šio banerio kaina - bent 10 kartų didesnė už a) dalyje
minėtų banerių kainą; jo buvimo laikas - ne ilgiau 2 savaičių

6) Keisti apklausas bent kartą į mėnesį.

7) Išsiųsti reitingų puslapio (hey.lt) Verslo skyrelio 10-čiai
populiariausių tinklapių savinkams užklausimus banerių kainai
(pasirašant AsSp Valdybos vardu) - tam, kad žinotume rinkos įkainius.

8) Įdėti naują meniu punktą "Mus remia" su nuoroda į naują puslapį,
kuriame pradžioje įdėti AsSp logo vei VMI 512-tos formos pildymo
instrukciją.

9) Pasiūlyti AsSp puslapio hostintojui - Interdatai - reklamuotis "Mus
remia" skyrelyje už sumažintą hostinimo mokestį

10) AsSp Valdybos narys Vall pranešė apie savo išlaidas kuriant AsSp:
700Lt - advokatai
125 Lt - Notarai
30Lt - Spekuliantų vardas registre
25 Lt - įmonės registravimas
80 Lt - Antspaudas
Viso: apie 960 Lt

11) Papratyti AsSp valvybos nario ^la paaiškinti, ar jis norėtų
perkelti savo Grafikus į spekuliantai.lt hostintojo serverį ir
integruoti juos į Spekuliantų puslapio dizainą

12) Domenas spekuliantai.lt bus perkamas iš UAB Valvikta už 1 metų
palaikymo mokestį

13) Siūlymas: AsSp Valdyboje spendžiami klausimai priimami 3/4 visų
jos narių balsais. Balsuoti turi VISI Valdybos nariai; Valdybos nariui
nedalyvaujant susirinkime jis apklausiamas telefonu, el.paštu ar
kitomis komunikacijos priemonėmis; sprendimas priimamas tik gavus
visus balsus.

14) AsSp narys turi teisę išstoti; išstodamas iš AsSp jis neturi
teisės reikalauti jokios kompensacijos ar vertės dalies (mano
siūlymas: nebent Valdyba 3/4 balsų dauguma pati pasiūlytų išeitinę
kompensaciją)

15) Spekuliantai.lt puslapio apačioje įdėti AsSp rekvizitus - įmonės
kodą, saskaitos numerį, etc.
-----

Ši skiltis skirta tik MEMO, komentarų siūlau nedėti, nebent pataisymus.
akvara
akvara
Rašyti privačią žinutę

314 žinutės
( +65 / -19 )

Asociacijos "Spekuliantai" Valdybos susirinkimo MEMO
Data: 2006 04 21
Vieta: Vilnius, MatasM butas
Dalyvavo: MatasM, Allgist, Nojus, Vall, marukas, akvara, JuMis

Aptarti klausimai:

1) Pasiteirauti Interdatos dėl POP3 ir SMTP servisų;

2) Dėl programuotojo paslaugų. Nutarta išnaudoti Reax iniciatyvą;
parašom Reax'ui laišką su pasiūlymu pirmiausia pradėti nuo "P/E lentelės" spekuliantų puslapiui sukūrimo, kartu pasiteiraujant apie jo norimą atlygį, taip pat marukas pažadėjo pašnekėti su Reax'u "akis į akį"

3) Sukurti puslapyje sritį "Discussions in English"; pašnekėt su BAZ dėl jo aktyvaus dalyvavimo šioje srityje bei reklamos estiškuose atitinkamuose puslapiuose; užeiti į wallstreet.lv ir ten pareklamuoti minėtą sritį;

4) Paprašyti Mindzio ir ^la sukonkretinti nepageidaujamų žinučių trynimo bei siūlymo laikinai apriboti tam tikrų vartotojų priėjimą (BAN) taisykles. Šių taikyklių pagrindu siūloma sukurti pradinę oficialių Taisyklių versiją toms forumo sritims, kurias moderuoja tretieji asmenys (Forex ir Futures);

5) Su registravimosi laišku vartotojui siųsti ir Forumo taisykles, duodant suprasti, kad vartotojas gali užsiregstruoti tik pritardamas toms su Taisyklėms;

6) Atnaujinant derybas dėl bendradarbiavimo su Pinigų Srautu, marukas parašys laišką su mūsų siūlymais (sukurti jiems diskusijų sritį bei duoti tos srities moderavimo teises; taip pat pasiūlyti apsikeisti baneriais, jų banerį dedant mūsų puslapio skiltyje "Mus remia", po pavadinimu "Mes bendradarbiaujame") bei užsiminant apie mūsų norus dalyvauti jų rengiamuose seminaruose;

7) MatasM parašys laišką Aldui Pipinei, su pasiūlymu ir toliau reklamuoti savo seminarus Spekuliantų puslapyje, tačiau tuo pačiu prisidedant prie savanoriškų mūsų Asociacijos rėmėjų, pvz, įdedant jo banerį į "bendradarbiaujame" skiltį;

8) Spendžiant JuMis narystės klausimą, jam suteikiamas bandomasis 3 mėn laikotarpis, kuriam praėjus klausimas bus keliamas dar kartą. Adresas Jumis@delfi.lt įtraukiamas į "valdybos" susirašinėjimo grupę.
Nojus
Nojus
Rašyti privačią žinutę

4092 žinutės
( +294 / -312 )

2007 08 15 susirinkimo protokolas

1. Stipri Asociacija
a. Asociacijos Misija
b. Asociacijos strategija
c. AsSP nariai.

Nuspręsta:
1. Kuriama stipri ir nepriklausoma Asociacija “Spekuliantai”. Priimami nauji nariai, keičiama asociacijos struktūra, dėl to perrašomi įstatytai.
2. Struktūriniai pakeitimai liečia tik “Vadybos” įrašymą į įstatus.
3. Valdybos funkcijos: Spręsti strateginius asociacijos veiklos klausimus.
4. Valdyba renkama 2 (dvejiems) metams.
5. Valdybą renka visuotinis narių susirinkimas.
6. Visuotinis narių susirinkimas daromas kartą per vienerius metus.
7. Valdyba renka Administraciją.
8. Administracija vykdo Valdybos pavestus darbus.
9. Tinklalapis www.spekuliantai.lt naudojamas AsSp tikslams siekti. Jis nuomojamas iš UAB “Terra Fortuna” (“Kapitalo žemė”) (geras būtų pavadinimas, bet yra pasaulyje tokia kompanija jau).
10. Asociacija “Spekuliantai” be kitų veiklų tampa ir verslo inkubatoriumi aktyviems, versliems žmonėms. Tokiu būdu prisidedama prie asociacijos stiprinimo.

Darbai:
1. Asociacijos Viziją ir Misiją, t.y. Tikslus ir tolimesnius žingsnius apibrėžia Matas ir Nauris. Taip jie aprašo AsSp internetinio tinklapio struktūrą, turinį ir dizainą. Konkrečius darbus paveda vykdyti Administracijai.
2. Justas paruošia naują įstatų redakciją.
3. Šiuos darbus paruošti per 2007 m. rugsėjo mėn.


2. Turto apsauga
a. Kas yra turtas?
b. UAB steigimas

Steigiamas mūsų turto apsaugos aktyvas – UAB “....”.
Mūsų turtas yra:
Domenas www.spekuliantai.lt, duomenų bazė ir programinė įranga.
Steigimo reikalais užsiima Nauris. (šiaip visiems irgi teks padalyvauti, nes bus steigiamasis susirinkimasJ).

Visi, kas turi duomenų bazes ir programines įrangas savo kompiuteriuose (išskyrus Lauryną), perduoda tai UAB’ui, prieš tai nustatę kainą ir pasirašę sutartį su jau įsteigtu UAB.
Justas paruošia tokias sutartis.

Tokiu būdu UAB “...” tampa tinklalapio www.spekuliantai.lt administratoriumi. Bendradarbiavimo santykiai su Asociacija apibrėžiami sutartimi.
Savo nuožiūra, akcininkai gali investuoti įmonės lėšas į patrauklius projektus, tai gaudama ne 10 proc. bet keliskart daugiau.
Akcininkai periodiškai pasidalija UAB “...” pajamas (pelną) dividendų ar autorinių sutarčių forma, kitomis formomis.

Darbus atlikti per 2007 m. rugsėjį.3. Veiklų atskyrimas
a. Koks tinklalapio statusas?
4. Per ką vykdomas verslas?
a. Projektai ir projektų techniniai darbuotojai

Vieningos nuomonės taip ir neprieita. Buvo balsuota už tris veiklų schemas. Tačiau kiekvienas išėjęs iš susirinkimo pasakė, kad “kaip nuspręsit, taip bus gerai”. Šiuo pagrindu balsavimo rezultatai anuliuojami.

Ta proga, kad visiems gerai “kaip bus”, siūlau schemą, kuri artima visiems siūlytiems variantams, tai tikiuosi, kad turėsime veiksmingą, visų poreikius patenkinančią schemą:
Visi projektai (generuojantys nuolatines pajamas), daromi AsSp vardu, o buhalterija vykdoma per UAB “....”. Galioja mokesčių principas 90/10. 10 proc. už brando panaudojimą (galima kita mokestinė schema).

Čia neįeina projektai, aprašyti 5.4. punkte.

Kadangi daugelis projektų eis per tinklalapį spekuliantai.lt, tai reikės techniniams darbuotojams turėti priėjimą prie plugino (ar kur ten?) pakeitimams padaryti. IT skyrius turi nuspręsti ir pasiūlyti, kaip tai bus techniškai atliekama. Galimi variantai:
1. Projektų IT’ai gauna priėjimą (minusas, kad bet kas gauna slaptažodžius)
2. Dabartiniai adminai (Marius, Andrius, Laurynas, Artūras ir kas dar turi priėjimą) už atitinkamą užmokestį atlieka šiuos darbus.
3. Savo pasiūlymus paruošia per 2007 m. rugsėjį.5. Lėšų skirstymas
a. Kas yra turimos lėšos?
b. Investavimas į veiklas.
c. Išsimokėjimas sau.


Asociacijos “Spekuliantai” lėšos:
1. Nario mokestis
2. 2 proc. paramos mokestis
3. Parama
4. Jos pačios vykdomi projektai (sakysim, “Metų FMĮ”). Tokiu atveju, visi piniginiai ir kitokie santykiai eina tik per AsSp.


Lėšų skirstymas:
1. Administracijos išlaidos.
2. Vykdomiems projektams.
3. Kita


UAB lėšos:
1. Turto nuoma
2. Reklama
3. 10 proc. nuo per AsSp vykdomus projektus (brando panaudojimą)
4. Kita

Lėšų skirstymas:
1. Administracijos išlaidos.
2. Investavimas
3. Dividendai.
4. Kita
Nojaus laivą pastatė mėgėjas, O Titaniką - profesionalas...

Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.


Techninė analizė

Prekybos statistika realiu laiku

Ekonominis kalendorius

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital