Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.

 

Paminėjimas beužkasinėjant karo kirvį :)

ragainagai
Rašyti privačią žinutę

1210 žinutės
( +11 / -1 )

Kai kas teiravosi kaip baigėsi mano konfliktėlis su JT, tai tenkindamas smalsumą ir baigdamas šią istoriją papasakosiu paskutinius šiandienos nuotykius

Prieš nutraukdamas sutartį dar ir dar kartą pavarčiau ją ir supratau turįs labai realius šansus teisiškai pareikalauti kompensuoti patirtą žalą ... galimai įskaitant ir moralinę

Pateikiau oficialią pretenziją JT ir gavau oficialų atsisakymą pagal visus punktus (kaip nekeista ). Perspėjau, kad sekanti pretenzija jau iškeliaus į VPK ... ir buvau gan operatyviai pakviestas į susitikimą su vadovu ... Buvau pamalonintas galiausiai sulaukęs dėmesio ir suprantama sutikau susitikti, nes visą laiką maniau ir tebemanau, kad yra įmanoma susitarti žmoniškai ir galiausiai surūkyti taikos pypkę

Buvau naivus (ir nenuostabu), nes p. vadovo Nikolajaus Dubnikovo žodžiais (tikslių dabartinių pareigų nepaminėjo, tik pateikė kortelę, kur jis nurodytas buvęs JT valdybos pirmininku), „aš pirmas toks atvejis per 10 metų jo darbo su klientais ir 5 metų darbo finansų srityje patirtį“ ...

Pokalbis prasidėjo visai nepanašiai į taikos pypkės rūkymą ar pašnekesį prie arbatos puodelio. Buvau paprašytas pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą , o po valandą trukusio bendravimo p. Nikolajus paklausė ar neturiu diktofono (įtarimus sukėlė mano mobilus )

Taigi tokiu nuostatų vedamas p. Nikolajus pradėjo monologą, dėstydamas jo atstovaujamos pusės istoriją ir bandydamas nustelbti bet kokį norą įsiterpti. Teko pirmam supykti ir paklausti koks šio susitikimo tikslas?, nes aš tikėjausi dialogo ir nematau prasmės taip tęsti pokalbio. Tuomet vietomis pradėjo vykti megzti dialogą, bet prasmės ar šansų ką nors išgirsti žmonių kalba beveik nebuvo, nes p. Nikolajus šnekėjo tikrai kaip į diktofoną (matomai čia atsiliepė jo padėtis ir 10 metų patirtis ...).

p. Nikolajus išskyrė istoriją į 2 dalis, kur mano nuostabai pirmojoje dalyje jis galiausiai pripažino, jog JT apskaitininkai padarė klaidą su valiutų kursais perkant ECRF, kas lėmė mano VP sąskaitos klaidingą teigiamą likutį. Bet tuo malonios staigmenos ir baigėsi, nes čia pat jis pradėjo kabinti makaronus ir vėl pakartojo tą patį įžeidimą bei absurdišką kaltinimą, jog aš pamatęs klaidą persivedžiau man nepriklausančius pinigus! Dar absurdiškiau nuskambėjo tai, jog aš pats turėjau viską apsiskaičiuoti ir pastebėti klaidą! Dar įdomesnės atrodė jo improvizacijos VP sąskaitos apskaitos tema, kai jis bandė įteigti, jog vykdant ECRF pirkimo pavedimą makleriai vykdė pastarąjį tiksliai pavedimo sumai, net ir nesant sąskaitoje papildomų pinigų bankinio pavedimo mokesčiui, nes matė esant tą apskaitinį perviršį.
Šiuo atveju man nesvarbu ar vadovas žino tikrąjį procesą ar ne, faktas tas, kad jis leido sau sukurpti procesą taip, kad jis parodytų, jog makleriai vykdė ECRF pavedimą esant jų manymu pakankamam sąskaitos likučiui ir taip panaikintų precedentą, jog pagal susitarimą su pavedimą priimančiais darbuotojais (jų aiškinimu), į sąskaitą pavedimui atlikti buvo nurodoma pervesti tik būtent pavedime nurodytą sumą ir pavedimai visada atliekami. Dargi pats p. Nikolajus čia pat neapdairiai pabrėžė, jog toks lankstumas yra JT išskirtinumas (taigi todėl nedrįsčiau konkrečiai kaltinti pavedimą priėmusių darbuotojų, problemos čia su kompanijos procedūrų nevientisumu).

Istorija deja buvo kitokia, nes tai makleriai pirma konvertuoja sumą (o ji abiem pirkimo atvejais buvo visa) ir tik po to apskaitininkai įrašas po įrašo suvedinėja atliktą pirkimo operaciją: pagal konvertavimo ir pavedimo faktą nurašo konvertavimo maržą ir pavedimo mokestį; o tik po kelių dienų gavę duomenis iš EC įveda nupirktų vienetų skaičių ir apskaičiuoja jų vertę pagal kursą. Būtent tas klaidingas kursas, neatitinkantis to, kurio atžvilgiu buvo apskaičiuota teisinga konvertavimo marža ir lėmė apskaitos klaidą, bet jokiu būdu ne maklerių veiksmus ...
p. Nikolajus nenorėjo ir beveik nesiteikė įsiklausyti į šią akivaizdžią argumentaciją, bet vietoje to eilinį kartą verčiau nusprendė įžeisti mane ir suabejoti „ar aš negalėjau matyti, kad sąskaitos likutis klaidingas ir sąmoningai persivesti man nepriklausančius 66 litus“.

Taip p. Nikolajus perėjo prie antrosios istorijos dalies ir iš karto metė tą patį kaltinimą , jog tai aš, persivesdamas tuos pačius 66 litus savaitę prieš teikiant visiškai naują pavedimą, pasirodo besąs kaltas, jog sąskaitoje nebuvo reikiamų papildomų 8 litų tarptautiniam pavedimui. Nelogiškas, bet tik dar vienas išgalvotas „kaltinimas“. Į mano kelis kart pakartotą klausimą, konkrečiai kodėl nebuvo laiku įvykdytas ECBAL pirkimo pavedimas, p. Nikolajus taip ir nesiteikė niekaip atsakyti. Vietoje to tik referavo į sutartį (kurios jis paskui prisipažino atidžiai ir nenagrinėjęs), kur turi būti teigiama, jog pavedimo vykdymui turi būti pakankamas likutis ir visiems mokesčiams. Formaliai trūko 8 Lt. Žodis „formalu“ tapo privaloma kiekvieno sekančio sakinio dalimi. Man dar papildomai metė sekantį kaltinimą, kad tai aš turėjau stebėti savo on-line sąskaitą ir informuoti apie nevykdomą pavedimą. p. Nikolajus akivaizdžiai nustebo, kai sužinojo, jog aš tai ir padariau informuodamas p. Lauryną Bylą, po ko sekančią darbo dieną man paskambino p. Nina ir susijaudinusi ėmė aiškinti, jog aš nesirūpinu, kad mano sąskaitoje guli pinigai ... o pavedimas iš viso nepateiktas ir nepasirašytas !!!

p. Nikolajus nesiteikė reaguoti į šį akivaizdų įrodymą kokiomis aplinkybėmis „pasimetė pavedimas“, atmetė mano teiginį apie JT padalinių absoliučią diskomunikaciją šiuo atveju, bei taip ir nesiteikė dar kartą paklaustas atsakyti, kodėl nebuvo įvykdytas pavedimas. Dar kartą paminėjo formaliuosius 8 Lt, bei vėl nesiteikė klausyti, kad tai pavedimą priimančio personalo nekompetencijos problema. p. Nikolajui nebuvo svarbu ką kur kaip ir kada jo darbuotojas teigė klientui, svarbu tik formalus pavedimas ir sutartis. Taškas.

Atmosfera įkaito. Aš jau sumojau eiti, nes prasmės šitaip „bendrauti“ nebemačiau. Kur eiti? – į VPK žinoma. Bet čia reikia atiduoti pagarbą p. Nikolajaus 10 metų darbo patirčiai su klientais. Jis laiku sumojo, kad situacija nebekontroliuojama ir ėmė vėsinti atmosferą reikšdamas aptakius apgailestavimus, ... bet iš tikro manevruodamas link susitikimo tikslo ... kaip tuoj pat paaiškėjo.

Perklausęs manęs „kokios gi aš kompensacijos norėjau“ ir čia pat už mane atsakęs, kad vargu bau ar moralinės, jis vėl pabrėžė, kad formaliai JT man nepadarė žalos, todėl jis niekaip negali formaliai to ir kompensuoti (mano teiginio, jog nebūtų problema formaliai pripažinti ir įforminti užmetusio pavedimą darbuotojo kaltę – p. Nikolajus neišgirdo, tik truputį raustelėjo).
Tuo tarpu aš (jo teigimu) jau pakankamai „sužalojau“ JT įvaizdį, „kuris jau brangiai kainuoja“. Todėl jei aš kreipčiausi į VPK, tai JT samdytų teisininkus, kad atmesti mano ieškinį bei teikti atsakomąjį ieškinį dėl žalos JT įvaizdžiui, nes viskas „užfiksuota, įrašyta ...o aš paviešinau konfidencialią informaciją ir apjuodinau JT...“.

Taigi tai buvo konkretus grasinimas klientui arba susitikimo vinis. Nepanaši į taikos pypkę ar arbatą. Greičiau į 10 darbo metų su klientais patirtį.

Gavau pasiūlymą „išsiskirti geruoju“. Bet kokiu atveju abi pusės vienbalsiai suabejojome bet kokių tolimesnių santykių galimybėmis, nes p. Nikolajaus žodžiais tariant „pasitikėjimo šaknys pakirstos“. Čia mūsų nuomonės galiausiai sutapo.

Na ir į mano vėlgi tą patį ir paskutinį klausimą, kodėl nebuvo laiku vykdomas pavedimas? ir jei formali priežastis buvo tie formalūs 8Lt , tai kodėl pagal formalų sutarties p. 5.7 reikalavimą aš apie tai nebuvau informuojamas 12 dienų? ... p. Nikolajus ėmė kabinti naujus makaronus apie tai, kad reikia vadovautis el. paslaugų teikimo sutarties nuostatomis, kur pavedimų vykdymas yra automatinis ir jie neprivalo ir neturi galimybių informuoti. ... Nutraukiant mane čia pasipylė pono monologas apie JT pažangą IT srityje, apie sėkmingai realizuojamą siekį nuasmeninti santykius vykdant el. operacijas ir t.t. ir pan. Teko šiurkščiai nutraukti pono monologą, kad man nereikia šių makaronų ne į temą, nes tiesą sakant aš pats esu „IT žmogus“ (kiek daugiau nei ponas dirba su klientais, aš jau 15 metų kuriu ir dirbu su informacinėmis verslo ir finansų sistemomis) ir švelniai tariant truputėlį geriau už poną pažįstu šią virtuvę.
O šiuo konkrečiu atveju galioja bendroji sutartis, nes EC pavedimai teikiami ir deja vykdomi rankiniu būdu, ir viskas prasidėjo būtent nuo žmogiškojo faktoriaus.

Taip galiausiai p. Nikolajaus iniciatyva nuolat nukrypstant į pūdymus ir pabaigoje vėl ten atsidūrus, prabėgo gera valanda ir „laikas baigėsi“

Man dar kartą buvo primintas pasiūlymas „užkasti karo kirvį“ (čia mano interpretacija) ir galimos alternatyvios pasekmės. Atsakiau, kad pagalvosiu ir atsilabinome.

----------------------------

Pabaigai. Ką sugalvojau? Ogi sutikti su pono pasiūlymu! Žmogus patyręs ir už mane gal porą dešimčių vyresnis (nors nuo tam tikro amžiaus skaičiai jau nieko nebereiškia )
Kodėl sutikti? Ogi todėl, kad savo tikslą jau pasiekiau (žinoma jis galėjo būti ir kuklesnis – viso labo tik priklausantis materialinės žalos atlyginimas ...). Abi pusės jau patyrė nuostolių (tenka pripažinti – kaip ir įprasta mūsų kraštuose, kur garbingas kaltės pripažinimas ir nuostolių kompensavimas yra išimtis iš taisyklės). Kokios būtų bylinėjimosi pasekmės? Abi pusės kištų pinigus, laiką, pinigus, laiką, o rezultatas ar sėkmė priklausytų tik nuo arbitražo pusės objektyvumo ar subjektyvumo, ne vien tik formalaus, bet ir protingo teisės ir moralės normų interpretavimo, ir vėlgi pinigų, laiko, pinigų, laiko.

„Turiu ir savo galvą ant pečių“, kaip panašiai užsiminė atsisveikindamas p. Nikolajus.
Aš „užkasu karo kirvį“ ir dabar perleidžiu estafetę dar kartą permąstyti savo pasiūlymą ir galutinį pasirinkimą p. Nikolajui.

Karas jau būtų ne apie materialinės žalos kompensavimą. Karas, kuriame pergalė gali reikšti ir pralaimėjimą, arba atvirkščiai.

Tuo tarpu aš iš natūros esu pacifistas. Ir mane tuo tarpu tenkina esamas žalos atlyginimo laipsnis.

Sėkmės JT nuasmeninant verslo santykius su klientais!
Kiekvienas yra investuotojas, bet tik investuotojai tai žino.
MatasM
MatasM
Rašyti privačią žinutę

918 žinutės
( +127 / -43 )

Aciu uz detalia susitikimo reziume, tikrai buvo idomu pasiskaityti.
Matas Macijauskas
www.ntspekuliantai.lt
Andrius_S
Andrius_S
Rašyti privačią žinutę

388 žinutės
( +1 )

Įdomu, ką p. Nikolajus laiko konfidencialia informacija ? - nejaugi žmogus, paviešindamas gautą E-mail'ą kaltinamas paviešinęs konfidencialią info...

Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
esx1L
Rašyti privačią žinutę

329 žinutės
( +1 )

respect ragainagai
Denisas
Denisas
Rašyti privačią žinutę

1346 žinutės
( +140 / -62 )

p. Nikolajus zinojo, kad tu megsti parasineti straipsnius, tuo labiau kad ir tikejosi is taves to (lauke su diktofonu). Tai jeigu jis ta zinojo, kodel nepateike save per susitikima is gerosios puses? Juk jam rupi JT ivaizdis ar ne ? Keista...
Butu atsiprases, atlygines zala ir dar jeigu butu ismetes reklama, jog JT uz savo klaidas atsako ir nuostolius kompensuoja, tai manau butu atstates JT ivaizdi... Dabar irode tiktai savo jega, bet ne profesionalu darba.
Ekonomikos magistras
Tomas Kipišas

80 žinutės
( +30 / -25 )

nemanot, kad sis reikalas su JT per daug ispustas ir uzsiteses perdem ilgai ir beprasmiskai..?? mintys apie kreipimasi i VPK, teismus ir pan.. spekuliuokim VP, o ne intrigomis..
chamas

262 žinutės
( +47 / -4 )


uzkalbejo danti ponas nikalajevas iskart naftalino dvokas pasklido

teisybe, formaliai tai **** pries juos pakovosi, pasisamdys advokata, sukurps naujus straipsnius, taisykles, irodys, kad gimei vakar ir apkaltins kad sugadinai ju gyvenima
Ir kas graziausia, tai jei juk nebutum nieko i viesuma keles, viskas butu ir pasimirse, o dabar kai viskas iskelta - leidzia suprast, kad jei nebutum to dares, butu buve susitarta..
absurdo teatras

kazkodel dabar labiau pradedu JT piktintis negu kad tada. atrode paprasta klaidele o issirutuliojo i kazkokius grasinimus vieniems kitiems.

laikaus nuomones, kad reikejo maziau su jais sneket, o eit i atsakinga agentura ir pasiaiskint, kas tokiu atveju gali but kaltas. teismas, vpk, kodel gi ne. as ir del 15 lt nueiciau.
chamas

262 žinutės
( +47 / -4 )

del konfidencialumo tai ir taip aisku kad cia pono darbo veterano dubniakovo emocijos, o ne rimtas dalykas.
del ivaizdzio gadinimo velgi - visuose aprasymuose nemaciau jokio smeizto, apart issakyta nuomone ir patyrima.
teisybe - pasitikejimo saknys nukirstos
kai pats istaigos vadovas tokiais dalykais uzsiima - atleiskit...

pigu
bjauru
smirda
(
Liutazs
Rašyti privačią žinutę

4 žinutės

ragainagai,
jei ir esi pasicifistas, savo teises reikia ginti, VPK yra pirmoji instancija tokiems gincams, o veliau seka pirmos instancijos teismas ir kt.grandiens teismai. p.Nikolajaus postringavimai del advokatu samdymo ir priesieskiniu, yra normali praktika visu asmenu, kurie nori pagasdinti savo kientus kad jie net negalvotu apie tai. Nes, neva, tai brangiai kainuos, priesieskinys bus pareikstas, ilgi procesai ir t.t. ir t.t. Sioje konkrecioje situacijoje, jei byla nukeliautu i teisma, o ir VPK, tu butum silpnoji salis. O silpnoji salis turi daug galimybiu remtis tokiais argumentais: jokios itakos sutarties sudarymui, sutarties salygu tinkamas nesupratimas (kas siuo atveju butina, ir tai irodyti turi JT ir tik JT), saliu nelygybe ir t.t. ir t.t. taigi visos abejones del sutarties tektu tavo naudai, o ne JT. Bylinejimosi islaidos nera tokios dideles kaip tau gali atrodyti, o pasverus tinkamai savo situacija, ypac po VPK sprendimo, galima drasiai keriptis i teisma.O p.Nikolajaus pasakymo jog kreipsis del ivaizdzio i teismas, tai ta momenta reikejo pasakyti-susitiksim VPK protinguoli
Vid0
Rašyti privačią žinutę

129 žinutės

Šiaip tai - pagarba ragainagai už šituos straipsnius. Truputi primena bulvarinę spaudą, bet vis vien - įdomūs pasiskaitymai
Iš kitos pusės – gaila, kad ragainagai - ne amerikonas. Tada, manau, pirma būtume išgirdę apie teismo sprendimą iš spaudos, o po to - perskaitę straipsnių seriją internete. Dabar truputį atvirkščiai išėjo, o tai tik papildomas koziris JT, kuris dabar dar gali paduoti ragainagai ieškinį už viešą ir neteisingą kompaijos apšmeižimą (visgi ragainagai neturėjo diktofono, į pokalbį ėjo be advokato ir negalės įrodyti straipsniuose paviešintų tiesų). Iš kitos pusės - labai gaila, kad nepamatysime serialo pabaigos, t.y. VPK ir teismo išvadų... Taip ir nesužinosime, ar jau gyvenam teisinėj valstybėj, ar vis dar leidžiamės mulkinami...
Nemokamas sūris - tik pelėkautuose. Ir tai, dažniausiai, tik antrai pelei...
kafka
kafka
Rašyti privačią žinutę

357 žinutės
( +29 / -3 )

Esu buves panasioje situacijoje, kai uz sumoketa paslauga gavau nekokybiska paslauga. Firmos direktore atsisake grazinti sumoketa suma. Veiksmas buvo panasus, tik gal nukentejusiu buvo daugiau.
Sprendimas buvo per 14 dienu Buvo surasytas skundas ir nusiustas registruotu pastu. Jame buvo isdestyta visa problema ir parasyta, kad per 14 dienu as tikiuosi atgauti pinigus. Jei per ta laikotarpi pinigai nebus atgauti sis skudas keliau i teisma. Po keliu dienu man buvo paskambinta ir paklausta, kodel as neateinu pasiimti pinigu
Tai parodo, kad labai megstama mojuoti kumsciai, bet kai realiai ateina laikas kautis, firmos linkusios pacios gesinti konflikta.
Mano patarimas pasikonsultuoti su teisininku ir surasyti skunda. Skundo kaina irgi itraukti i samata. Ir paleisti visa karusele. Tu laimesi
Sekmes
www.investuotojas.eu
Cicilikas
Rašyti privačią žinutę

74 žinutės

As irgi is pradziu buvau linkes nuleisti sia klaidele i "visko gi pasitaiko", bet kai tokios firmos vadas leidzia sau visa valanda paskirti isdurto kliento auklejimui ala "ko cia triuksma keli", tai cia man jau butu po 15 min dinge visi pacifistiniai isitikinimai

Dabar sakyciau jau tikrai verta parasyti skunda VPK. Keisciausiai cia isrodo tie 10 metu darbo su klientais, kurie daugiau grasio nera verti. Butu pavaisines kava, atsiprases, padares kokia nuolaidele ar pan. ir viskas butu ciki piki, ir JT prestizas mazom sanaudom atsistatytu, ir visi pamirstu, nu bet dabar tai jau nenusileisti yra tiesiog principo reikalas. Jeigu visi tokiem santazuotojam nusileis, tai tokie tikrai prades manyt, kad 10 metu gasdinau klientus ir dar 20 metu gasdinsiu ir tai yra norma.

Pasiziurek i savo turimus irodymus (rastiskus) ir kreipkis bent i vartotoju teisiu asociacija. Sekmes.

O as pats tai dedu kryziuka ant JT, juolab, kad ju fondai tai grybus pjauna.
Andrius_S
Andrius_S
Rašyti privačią žinutę

388 žinutės
( +1 )

ragainagai,
jei ir esi pasicifistas, savo teises reikia ginti, VPK yra pirmoji instancija tokiems gincams, o veliau seka pirmos instancijos teismas ir kt.grandiens teismai. p.Nikolajaus postringavimai del advokatu samdymo ir priesieskiniu, yra normali praktika visu asmenu, kurie nori pagasdinti savo kientus kad jie net negalvotu apie tai. Nes, neva, tai brangiai kainuos, priesieskinys bus pareikstas, ilgi procesai ir t.t. ir t.t. Sioje konkrecioje situacijoje, jei byla nukeliautu i teisma, o ir VPK, tu butum silpnoji salis. O silpnoji salis turi daug galimybiu remtis tokiais argumentais: jokios itakos sutarties sudarymui, sutarties salygu tinkamas nesupratimas (kas siuo atveju butina, ir tai irodyti turi JT ir tik JT), saliu nelygybe ir t.t. ir t.t. taigi visos abejones del sutarties tektu tavo naudai, o ne JT. Bylinejimosi islaidos nera tokios dideles kaip tau gali atrodyti, o pasverus tinkamai savo situacija, ypac po VPK sprendimo, galima drasiai keriptis i teisma.O p.Nikolajaus pasakymo jog kreipsis del ivaizdzio i teismas, tai ta momenta reikejo pasakyti-susitiksim VPK protinguoli
Pilnai sutinku su Liutazs. Ganėtinai dažnai įmonių vadovai yra tokio sukirpimo žmonės, kurie užspęsti į kampą pereina į puolimą: elgiasi pagal principą "geriausia gynyba - puolimas". Turėjau progos su panašia taktika susidurti išeinant iš darbovietės: direktorius mane pasikvietė paskutiniam "auklėjamąjam pokalbiui". Tiksliau, tai buvo ne pokalbis, bet, kaip ir p. Nikolajaus atveju, - direktoriaus monologas: aš nesugebėjau jo pertraukti ar bent įsiterpti. Išeidamas aš nė nemaniau kenkti įmonei, o direktoriaus auklėjimas skambėjo maždaug taip: "...jei išeidamas pridirbsi kokių fokusų ar kam nors pasiskųsi, žinok, tau vietos Lietuvoje nebebus. Lietuvoje visi verslininkai ir darbdaviai vieni kitus pažįsta, todėl patikėk, Lietuvoje tau įsidarbinti šansų 0. Apie rekomendacijas gali net pamiršti...". Iškart net ir nesupratau to pokalbio tikslo, bet vėliau, emocijoms aprimus, paanalizavau mintyse, dėl ko direktorius taip "jautriai" sureagavo į mano išėjimą: iš tiesų, jis pats jautė baimę, kad aš galiu jį "pasodinti", nes info ir tam tikros medžiagos turėjau sočiai.
Taigi, p. Nikolajus gąsdinimų taktikos ėmėsi ne šiaip sau... Skaitydamas ragainagai "įspūdžius" pas p. Nikolajų, iškart prieš akis iškilo mano buvusio direktoriaus elgsena. Manau, kad, emocijoms nurimus, ragainagai irgi dar kartelį apmąstys visą situaciją ir sukaups drąsos tolesniems žygiams. Tai, kad JT teisme reikalaus kompensuoti jiems padarytus nuostolius - nesąmonė. Juk ragainagai nešmeižė įmonės, o tik atskleidė, kaip viskas vyko. Jei priešieškinys ir bus pareikštas, JT turės įrodinėti, kad buvo ne taip kaip ragainagai rašo, o tai tikrai nėra taip lengva...

Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
esx1L
Rašyti privačią žinutę

329 žinutės
( +1 )

teismuose A dažnai virsta B, todėl pas ragainagai savisaugos instinktas naturaliai suveike. pilnai suprantu ji.
Zhaibas
Rašyti privačią žinutę

417 žinutės
( +42 / -25 )

Tai galima tiesiog nueiti pas teisininka pasiemus savo postus ir istorija, ir pasikonsultuoti ar realu reiksti pretenzijas. Pirmine konsultacija yra nemokama, kol teisininkas nesiima tyrimo, popierizmo etc.. sugaistumet dar valandele, bet pasidarytu aiskiau.
To pocio dalyko kartojimas ir samoningas temos kreipimas, "nesupratimas" argumentu yra gana populiari taktika lietuvoje, pries keleta savaiciu teko patiems susidurti su tokia vadovybes taktika vienoje is Alytaus gamyklu... gal cia "senuju" po 20 metu dirbanciu vadovu dar neismirusi vadybos strategija
Mindzio
Mindzio
Rašyti privačią žinutę

957 žinutės
( +55 / -24 )

Idomi informacija..
Masciau apie rimtesnes investicijas i JT fondus... ozingoff
Dabar manau teks dar karta gerai pergalvot. Dekui ragainagai uz informacija pasvarstymui...
Emini-Systems.com
saulius39
Rašyti privačią žinutę

1 žinutės

Jo, ragainagai, tikrai dekui, kad parasei. Po pirmojo rasiniu etapo galvojau: ar cia tik eilinio kontoros klerko ar top managemento tokia pozicija. Pasirodo - antras variantas, o tai jau zymiai blogiau, ypac jei esi ju klientas...
Herkus
Herkus
Rašyti privačią žinutę

24 žinutės

Is tiesu skaitau ir stebiuosi, kaip taip "brangiai kainuojanti ivaizdi" visai nenorima atstatyti. Toks vaizdas, kad net nebandyta taikytis, o pasitelkta taktika kas daugiau ir garsiau kalba, tas ir teisus. Kazkaip primena Gebelso zodzius,-10 kart garsiai pakartotas melas tampa tiesa. Is pradziu mano poziuris irgi buvo-visko pasitaiko. Dabar kai aisku, kad pavieniu personalo klaidu nezadama nei pripazinti, nei taisyti. Desiu kryziu ties JT.
Uzjauciu ragainagai uz visa sita reikala ir dekoju, kad nepatingejai pasidalinti savo patyrimais.
-----------------------------------------------
Prabilti reiketu tada, kai zodis vertingesnis uz tyla.
vyva
vyva
Rašyti privačią žinutę

138 žinutės
( +3 / -2 )

Joooo... kazkada JT buvo tikras shviesulys Lietuvos finansu tarpininku padangeje, iki ko galima nusiristi....
Na bet galima daryti ishvada, kad kol kas geras vardas nesaugomas, gal konkurencija nepakankama. Net maxima grazina pinigus ir dar duoda 5 Lt jei atsiranda klaida tavo kasos cekutyje... o cia pasiruoshe perplesht gerkle klientui ir dar budami galimai kalciausi... ozingoff
Idomu, tokios kontoros turetu palaipsniui ishnykti konkurencineje kovoje, ti ksakau gal ji nepakankama?
------------------------------------------------------------
Nesielk taip, lyg gyvenimas tęstųsi tūkstančius metų.
ragainagai
Rašyti privačią žinutę

1210 žinutės
( +11 / -1 )

Sveiki Visi, Spekuliantai ir Investuotojai

Kurie visi vienodai gerbtini, nes kaip Dievas sukūrė Vyrą ir Moterį, taip jis sukūrė ir Investuotoją (Akcininką) ir Spekuliantą, kurių egzistencija vienas be kito būtų neįmanoma. Investuotojas apsėja lauką, o Spekuliantas išravi piktžoles ir parodo sveiko augimo (dažniausiai ozingoff) kryptį.

Dėkingas už VISUS Jūsų atsiliepimus, nes tai ir įprasmina mano pastangas. Sunku ką daugiau ir bepridurti. Atsiprašau tik už lėtą reakciją, ... bet juk taip ir pridera per pakasynas?

Nežiūrint į Jūsų padrąsinimus kovoti toliau (teikti skundą, ieškinį ...), aš vis tik nusprendžiau susilaikyti ir manau dauguma mane suprasite (nes tai paprasčiausias išskaičiavimas, o mes juk žmonės skaičiuoti mokantys? ). JT jau pakankamai sumurkdė į purvą savo prestižą (ir savo rankomis), tad kur begalima daugiau? Tiesa galima ..., jei JIE nuspręstų teikti ieškinį , bet įtariu bent čia jie susivoks ...

Tuo tarpu teikti skundus, ieškinius, po to iššaukti gynybinį JT kontrpuolimą ir sugaišti marias laiko nematau prasmės. To karo pasekmės būtų dar smarkiau savo pačių rankomis sumurkdytas JT prestižas ir ženklios dalies klientų (rinkos) praradimas. Mano nuostoliai būtų didžiulės laiko investicijos, o siekiant nepralaimėti – ir piniginės investicijos, kurių dalies neatgaučiau. Šio karo fone tie vertinami 1K pradinės materialinės žalos juokingai nublanktų tolumoje ..., nes netgi tarkime kukliai tariant, tai net nesudaro mano 1 savaitės darbo pajamų (tik kaip samdomo darbuotojo). Atleiskite, bet aš skaičiuoti moku, man už tai ir moka pinigus

Todėl palieku savo prestižo reikalus spręsti pačiam JT managementui. Jų valia. Tuo tarpu aš apsisprendžiau baigti šią nemalonią epopėją, kuri tebuvo principo reikalas. O pinigai ... tai tik priemonė padedanti apginti ir nenusižengti savo moralės principams.

Negaliu netgi paprieštarauti score, dargi sutinku su jo pasiūlymu „spekuliuokim VP, o ne intrigomis“.

Sėkmės Visiems Spekuliantams, dar kartą AČIŪ už palaikymą, taip pat www.spekuliantai.lt iniciatyvinei grupei, kurių dėka mes galime būti stiprūs, vieningi ir saugūs. Taip pat sėkmės ir Akcininkams www.akcininkai.lt . Tikiu, kad interesų gynimas ir atstovavimas duoda apčiuopiamus rezultatus, ir tokios istorijos kaip ši, greitai bus jau sunkiai beįsivaizduojamos.

P.S. Na aš tiesiog esu iš tarpo tų žmonių, kurie kas kartą ir kantriai balsuoja už savo įsitikinimus, nors tauta išrenka tai socdemus, tai darbiečius. Bet aš tikiu, kad nuoseklumas duoda rezultatus. Ir pakankamai greitai
Kiekvienas yra investuotojas, bet tik investuotojai tai žino.

Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.


Techninė analizė

Prekybos statistika realiu laiku

Ekonominis kalendorius

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital