Komentarai 5 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2016 m. Rugsėjo 12 d. Biržos apžvalga

2016 m. Rugsėjo 12 d. Biržos apžvalga 2016 m. Rugsėjo 12 d. Biržos apžvalga

Prekybinė savaitė Baltijos rinkose prasidėjo tolimu penktadieninio Niujorko aidu. Kiek didesne apyvarta ir raudonuojančiais indeksais.
Tiesa, ne visos kainos krito, o viena taip netikėtai šoktelėjo, kad su savimi patempė ir indeksą. OMXV šiandien žaliavo visais 0.41%.
Net aktyviausiai prekiautoms Šiaulių banko akcijoms nepavyko indekso nutempti žemyn.
Pasižiūrim, kas čia per naujienos, padariusios Baltijos prekybą kiek įdomesne.


1 pav. AB „Agrowill Group“ akcininkas Baltic Champs Group, UAB pasirašė 7 sutartis dėl opcionų suteikimo ateityje dėl Bendrovės akcijų su (toliau kiekvienas atskirai – Pardavėjas, o visi kartu – Pardavėjai):
1. Vretola Holdings Limited, registruota Kipro Respublikoje (opciono akcijų skaičius – 27 511 660);
2. UAB „Eastern Agro Holdings“, (opciono akcijų skaičius – 8 728 512);
3. Harberin Enterprises Limited, registruota Kipro Respublikoje, (opciono akcijų skaičius – 2 000 000);
4. Volemer Holdings Limited, registruota Kipro Respublikoje, (opciono akcijų skaičius – 28 440 895);
5. Domantu Savičiumi (opciono akcijų skaičius – 766 857);
6. Mariumi Žutautu (opciono akcijų skaičius – 435 000);
7. Vladu Bagavičiumi (opciono akcijų skaičius – 645 000).
Vadovaujantis pasirašytomis sutartimis, tuo atveju, jeigu Pardavėjai arba bet kuris iš jų laikotarpyje nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. iki 2016 m. rugsėjo 23 d. imtinai išreikš raštu valią parduoti turimas opciono akcijas, Baltic Champs Group, UAB kils pareiga nupirkti valią išreiškusiam Pardavėjui priklausančias visas opciono akcijas ir sumokėti opciono kainą iki 2017 m. lapkričio 15 d. imtinai, o nuosavybės teisė į opciono akcijas pereis nuo visos opciono kainos, mokėtinos atitinkamam Pardavėjui, sumokėjimo momento.
Vadovaujantis sutartimis, pasirašytomis su aukščiau 1-3 punktuose nurodytais Pardavėjais, opciono kaina yra 0,622 EUR už 1 (vieną) Bendrovės akciją, jeigu Baltic Champs Group, UAB opciono kainą atitinkamam Pardavėjui sumokės iki 2016 m. lapkričio 15 d. imtinai arba 0,721 EUR už 1 (vieną) Bendrovės akciją, jeigu Baltic Champs Group, UAB opciono kainą atitinkamam Pardavėjui sumokės iki 2017 m. lapkričio 15 d. imtinai.
Vadovaujantis sutartimis, pasirašytomis su aukščiau 4-7 punktuose nurodytais Pardavėjais, opciono kaina yra 0,579 EUR už 1 (vieną) Bendrovės akciją, jeigu Baltic Champs Group, UAB opciono kainą atitinkamam Pardavėjui sumokės iki 2016 m. lapkričio 15 d. imtinai arba 0,666 EUR už 1 (vieną) Bendrovės akciją, jeigu Baltic Champs Group, UAB opciono kainą atitinkamam Pardavėjui sumokės iki 2017 m. lapkričio 15 d. imtinai.
Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, Bendrovė atkreipia investuotojų dėmesį, kad šiuo metu nėra aišku, ar bent vienas iš Bendrovės akcininkų, gausiančių opciono teisę ateityje, ja faktiškai pasinaudos (ja nepasinaudojus, atitinkama sutartis automatiškai baigsis), ir ar Baltic Champs Group, UAB privalės išpirkti šia teise pasinaudojusio Pardavėjo opciono akcijas, ir, jei taip, kiek tiksliai Bendrovės akcijų Baltic Champs Group, UAB turėtų išpirkti.
Be to, šiame etape nėra aišku, už kokią kainą Bendrovės akcijos būtų išperkamos. Kaip matyti iš aukščiau nurodytos informacijos, jei būtų ateityje pasinaudota opciono teise, Bendrovės akcijų išpirkimo kaina priklausytų nuo to, kokį atsiskaitymo terminą pasirinks Baltic Champs Group, UAB (iki 2016 m. lapkričio 15 d. ar iki 2017 m. lapkričio 15 d.). Be to, skirtingiems pardavimo opciono teisę gausiantiems Pardavėjams sutartimis numatytos nevienodos galimos akcijų išpirkimo kainos.

AB „Agrowill Group“ pagrindinis akcininkas UAB „Baltic Champs Group“ (pilnai valdoma Kęstučio Juščiaus) sudarė Opciono sutartis dėl Bendrovės akcijų pirkimo ateityje iš akcininkų grupės – „Vretola Holdings Limited“, UAB „Eastern Agro Holdings“, „Volemer Holdings Limited“, „Harberin Enterprises Limited“, Domanto Savičiaus, Mariaus Žutauto, Vlado Bagavičiaus.
Visi šie akcininkai veikė kartu nuo pat Bendrovės susijungimo su UAB „Baltic Champs“.
Pagal sudarytas Opcionų sutartis iš viso numatoma įsigyti 68,5 mln. Bendrovės akcijų (tai sudaro apie 37 procentus Bendrovės akcijų).
Sudarytos Opcionų sutartys kiekvienam iš Pardavėjų 2016 m. rugsėjo 19 d. iki 2016 m. rugsėjo 23 d. laikotarpiu suteikia teisę pasirinkti, kad UAB „Baltic Champs Group“ nupirktų jiems priklausančias opciono akcijas.
Svarbu pastebėti, kad tik pasibaigus šiam laikotarpiui paaiškės, kiek Pardavėjų, turinčių pardavimo opciono teisę pagal savo sudarytą Opciono sutartį, pasinaudos šia teise.
Opciono sutartyse numatyta, kad UAB „Baltic Champs Group“ galės pasirinkti atsiskaitymą iki 2016 m. lapkričio mėn. (tokiu atveju akcijų įgijimo kaina 0,579-0,622 EUR už akciją) arba iki 2017 m. lapkričio mėn. (tokiu atveju akcijų įgijimo kaina 0,666- 0,721 EUR už akciją). UAB „Baltic Champs Group“ nuosavybės teisę į akcijas įgytų po pilno atsiskaitymo, o iki to laiko akcininkų teisėmis naudotųsi parduodantys akcininkai.
„Nuo Bendrovės akcijų paketo įgijimo 2014 metais ir susijungimo su „Baltic Champs“, įvyko nemažų pokyčių Bendrovės veikloje – pasukome į ekologinę gamybą ir sieksime vartotojams pateikti ekologiškų galutinio vartojimo produktų. Todėl natūralu, kad įgyvendindamas savo viziją dėl Bendrovės plėtros, siekiu konsoliduoti ir didinti turimą akcijų skaičių. Įvertinus situaciją, kad akcijas parduodantys akcininkai vykdo ir plečia verslus kitose srityse, nesusijusiose su žemės ūkiu, sutapo mūsų pozicijos dėl šio sandorio, jo apimties ir įgyvendinimo laikotarpio. Be to, esu ne kartą minėjęs, kad koncentruosiuosi į verslą Lietuvoje, palaipsniui parduodamas aktyvus Rusijoje ir Lenkijoje, kur užsiimu pievagrybių auginimo veikla. Manau, kad dabar yra pats tinkamiausias metas šiuos pokyčius ir iššūkius įgyvendinti“, – teigia Kęstutis Juščius, pagrindinis AB „Agrowill Group“ akcininkas.
K. Juščiaus teigimu, už akcijas mokama kaina yra logiška ir pagrįsta, nes numatomas įsigyti akcijų skaičius ne tik leidžia įgyti didesnę įmonės kontrolę, tačiau ir suteikia galimybių vykdyti naujus kapitalo pritraukimo projektus, reikalingus naujoms Bendrovės veikloms plėsti ir projektams plėtoti, siekiant tvaraus ir aplinkai draugiško ekologinio ūkininkavimo modelio. Be to, pagrindinio Bendrovės akcininko nuomone, mokama kaina atspindi Bendrovės vertę, atsižvelgiant į vykdomą naują ekologinio ūkininkavimo strategiją ir Bendrovės ateities potencialą, susijusį su šios strategijos įgyvendinimu.
Akcijos kaina, artėdama prie Strike kainų, nunešė visus stogus...


2 pav. 2016 m. rugpjūčio mėnesį Vilkyškių pieninės konsoliduoti pardavimai buvo 9,2 mln. EUR arba 43% didesni negu 2015 m. rugpjūčio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2016 m. sausio - rugpjūčio mėn. buvo 55 mln. EUR arba 2% didesni negu per tą patį laikotarpį 2015 m.
Dieninis pildymosi signalas @1.67.


3 pav. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti prekybą AB “Dvarčionių keramika” akcijomis (DKR1L, ISIN kodas LT0000122319) nuo 2016-09-15 (imtinai).
2016 m. rugsėjo 15 dieną Lietuvos apeliacinis teismas nagrinės bylą dėl bankroto bylos iškėlimo AB „Dvarčionių keramika”.


4 pav. Šiaulių banko pardavimo signalas @0.355.


5 pav. Merko Ehitus pozicijoje suveikė pardavimo signalas.


6 pav. Rokiškio sūrio pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2017 02 07 19:16     #36384
2018 04 24 12:58     #38600
 From today onwards,Global Jerseys Wholesale fans can see "Rob-Gronkowski" on the horse farm. The head of the NewNFL jersesys shop England Patriots bought a minority stake in a horse racing with the same name. It is reported that this horse NFL Jerseyswill participate in the first crown of the United States Triple Crown Championship - KentuckyShop NFL Jerseys By Team Derby. On Wednesday afternoon, Glonkowski wrote on Twitter andNHL Jerseys said: "Official news! I'm officially a member of the Gronkotski team! Big Gruno bought part of Big Glo... Ky. German race horse! "On May 5th this year, the three-year-oldNBA Jerseys pony named "Gronkoski" will ride on the land of Shop NFL HoodieChurchill Park Racecourse. Last year, the global racing investment fund "Ponony Thoroughbred" exceeded in England.NCAA Jerseys The horse was purchased for $400,000, and because the trainer Jeremy Northda's family members were fans of the Patriots, the horse was also named after Nike NFLthe team's superstar. Glonkowski did not disclose the details of Nike NFL Jerseysthe shares. In an interview with a reporter from The Wall Street Journal, Geron stated that he hopes to see the ponies named Gronkoski himself for a few Authentic Jerseysdays before the start of the German game. Big Gelon told the reporter: "I have never dealt with the horse. I wish I could ride the horse." GronowskiWomen Jerseys also admitted that for sports, he still has many places to learn. He considers this race horse to be an investment and also to be a source of his own happiness.Youth Jerseys Gron said: "This will be a brand new experience. IBuy Customized NFL Jerseys hope it will become a favorite sport. I like these new hobbies." During this offseason, many people speculated that Groncos BaseShop NFL Hats will leave the professional football stadium. Since the start of the offseason of the Patriots, Grlong has not yet attended the event.Shop NFL T-Shirts
2018 09 24 09:55     #40012
 I read a article under the same title some time ago, but these articles quality is much, much better. How do you do this
http://www.kingboowood.com


2018 09 25 13:02     #40067
 It's a great website .. The design looks very good .. Keep working like that!http://www.finalcooking.com
2021 11 04 15:05     #45513
 Cant believe this article made soo much sense now. You really have a talent for this! Continue pressing on! https://tattooremovallubbocktx.com

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital