Komentarai 4 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2016 m. Rugpjūčio 1 d. Biržos apžvalga

2016 m. Rugpjūčio 1 d. Biržos apžvalga 2016 m. Rugpjūčio 1 d. Biržos apžvalga

Prasidėjo paskutinis vasaros mėnuo. Biržoje jis prasidėjo vangiai, bet optimistiškai.
Didesnes apyvartas generavo estiškos akcijos. Vilniaus biržoje aktyviausios buvo Klaipėdos naftos akcijos, o jų kaina kilo.
Visi pagrindiniai indeksai žaliavo. Labiausiai kilo Vilniaus akcijų indeksas, 0.51%.
Pasižiūrime, kokios įdomesnės naujienos buvo per praėjusį laikotarpį.


1 pav. 2016 m. liepos 19 d. TEO LT, AB valdyba patvirtino auditorių netikrintas TEO LT, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir konsoliduotą tarpinį pranešimą už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 dieną.
Dar vienas sėkmingas „Teo“ ir „Omnitel“ ketvirtis veikiant kartu
2016 m. antrasis ketvirtis*:
- Bendros konsoliduotos pajamos sudarė 84,2 mln. eurų ir, palyginti su 2015 m. antrojo ketvirčio palyginamomis jungtinėmis pajamomis – 81,2 mln. eurų, padidėjo 3,6 procento.
- Konsoliduota EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, siekė 29,1 mln. eurų ir, palyginti su 2015 m. antrojo ketvirčio EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, – 26,2 mln. eurų, padidėjo 11,1 procento.
2016 m. pirmasis pusmetis*:
- Bendros konsoliduotos pajamos sudarė 166,7 mln. eurų ir, palyginti su 2015 m. pirmojo pusmečio palyginamomis jungtinėmis pajamomis – 162,1 mln. eurų, padidėjo 2,8 procento.
- Konsoliduota EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, buvo 58,3 mln. eurų ir, palyginti su 2015 m. pirmojo pusmečio EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, – 52,6 mln. eurų, padidėjo 11 procentų.
- Laisvieji pinigų srautai sudarė 20,8 mln. eurų ir buvo 1,4 karto didesni nei prieš metus.
Vadovybės komentaras:
„Teo“ ir „Omnitel“ bendros veiklos sinergija kuria pozityvius rezultatus: nauji plačiajuosčio interneto, IPTV ir reguliaraus mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugų vartotojai bei didėjantis mobiliųjų duomenų vartojimas lėmė tai, kad gauta daugiau pajamų, veiklos sąnaudos yra kontroliuojamos, o veiklos pelningumas – didėja.
Plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius pasiekė beveik 400 tūkst. ir pajamos iš fiksuotojo ryšio paslaugų per 2016 m. pirmąjį pusmetį padidėjo 3,3 procento. Pajamų iš mobiliojo ryšio paslaugų gauta 10,1 proc. daugiau dėl pastoviai augančio poreikio mobiliesiems duomenims (padidėjo daugiau nei 1,5 karto) ne tik šalies viduje, bet ir keliaujant užsienyje: Šiaurės šalyje mobilusis internetas kainuoja tiek pat kiek Lietuvoje, o JAV – tiek pat kiek Europoje.
„Omnitel“ įrengė ir paleido apie 300 naujų LTE 4G bazinių stočių ir dabar turi beveik 1000 bazinių 4G stočių visoje Lietuvoje. Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) patvirtino, kad „Omnitel“ pirmoji 4G ryšiu padengė beveik visą gyvenamą šalies teritoriją – 97 proc. – ir pasiekė atokiausias Lietuvos vietas. Tai reiškia, kad šiuo metu sparčiausiu 4G mobiliuoju internetu jau gali naudotis beveik 100 proc. Lietuvos gyventojų. Pagal šį rodiklį Lietuva yra viena iš pasaulio lyderių.
Be to, birželį Vilniaus mieste ir apylinkėse 4G LTE technologijos greitaveika padidėjo 30 proc., o iki mėnesio pabaigos „Omnitel“ mobiliojo interneto sparta buvo padidinta visoje Lietuvoje, išskyrus didžiuosius miestus (juose 4G greitaveika vasaros metu bus didinama kiekviename mieste atskirai). Naujausiais Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, vidutinė 4G sparta „Omnitel“ tinkle siekia 36 Mb/s.
Per 2016 m. pirmąjį pusmetį investicijoms į mobiliojo ryšio tinklo plėtrą skirta 7,2 mln. eurų (prieš metus – 3,3 mln. eurų), o bendros jungtinės investicijos sudarė 23,5 mln. eurų ir, palyginti su jungtinėmis palyginamomis investicijomis prieš metus – 17,9 mln. eurų, padidėjo 31,3 procento.
Per 2016 m. antrąjį ketvirtį „Teo“ perjungė paskutines telefono linijas nutolusiose vietovėse iš analoginių į skaitmenines stotis ir pilnai baigė telefono tinklo skaitmenizavimą. „Teo“ taip pat optimizavo skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) retransliacijas: padidino savo DVB-T tinklo pajėgumą 30 proc. ir nuo 2016 m. liepos 1 d. vietoje trijų naudoja du tinklus skaitmeninės antžeminės televizijos programoms retransliuoti.
„Teo“ ir „Omnitel“ dalyvaus didžiausiame daiktų interneto projekte Lietuvoje – užtikrins išmaniųjų elektros skaitiklių duomenų perdavimo ir valdymo paslaugas bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) verslo klientams. „Omnitel“ perduos ESO iki 80 tūkst. specialių daiktų internetui pritaikytų SIM kortelių.
Teisinis „Omnitel“ ir „Baltic Data Center“ (BDC) prijungimas prie „Teo“ vyksta pagal planą. Remiantis „Teo“ akcininkų leidimu rengti reorganizavimo sąlygas, „Omnitel“ ir BDC buvo pertvarkytos iš uždarųjų akcinių bendrovių (UAB) į akcines bendroves (AB), o „Teo“, „Omnitel“ ir BDC valdybos patvirtino reorganizavimo sąlygas.
Pildymosi signalas @0.937.


2 pav. Dvarčionių keramika, vadovaudamasi 2016-07-25 d. visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintais restruktūrizavimo plano metmenimis, kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisės aktų nustatyta tvarka.
Vilniaus apygardos teismas iškėlė bendrovei bankroto bylą.


3 pav. Per 2016 metų pirmąjį pusmetį AB Šiaulių bankas, neaudituotais duomenimis, uždirbo 28,6 mln. eurų, banko grupė – 26,2 mln. eurų grynojo pelno.
2015 metų pirmojo pusmečio banko veiklos rezultatas buvo 12,4 mln. eurų, banko grupės– 15,2 mln. eurų grynojo pelno.
Pildymosi signalas @0.388.


4 pav. 2016 m. liepos 28 d. AB „Kauno energija“ valdyba įvertino Bendrovės 2016 m. I pusmečio ūkinės veiklos rezultatus ir finansinę padėtį 2016 m. biželio 30 dienai ir pritarė AB „Kauno energija“ konsoliduotiesiems ir Bendrovės 2016 m. I pusmečio neaudituotiems ūkinės veiklos rezultatams.
Bendrovės 2016 m. I-o pusmečio veiklos rezultatas pagal Tarptautinius apskaitos standartus yra pelnas (prieš apmokestinimą) – 7 017 tūkst. Eur (2015 m. I-o pusmečio rezultatas – 4 781 tūkst. EUR), pardavimų pajamos – 36 189 tūkst. Eur (2015 m. I-ą pusmetį – 37 473 tūkst. EUR), o Grupės, kurią sudaro AB „Kauno energija“ bei jos patronuojamoji bendrovė UAB „Kauno energija NT“ (įm. kodas 303042623), pelnas (prieš apmokestinimą) – 7 185 tūkst. Eur (2015 m. I-o pusmečio rezultatas – 4 773 tūkst. EUR pelnas), pardavimų pajamos – 36 184 tūkst. Eur (2015 m. I-ą pusmetį – 37 468 tūkst. EUR).
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016 m. birželio 30 dienai) Bendrovės kritinio likvidumo koeficientas, palyginantis trumpalaikį turtą be atsargų su trumpalaikiais įsipareigojimais, per laikotarpį nuo 2015 metų pabaigos padidėjo nuo 1,08 iki 2,39 (Grupės – padidėjo nuo 1,07 iki 2,39). 2016 m. I-o pusmečio EBITDA Bendrovės – 10 520 tūkst. Eur (2015 m. I-o pusmečio – 8 059 tūkst. EUR), Grupės – 10 667 tūkst. Eur (2015 m. I-o pusmečio rezultatas – 8 060 tūkst. EUR).
Pagrindines pajamas ir pelną Bendrovė generuoja I-ą ir IV-ą metų ketvirčius, o Bendrovės 2016 m. I-o pusmečio pelnas, palyginti su 2015 m. to paties laikotarpio pelnu, padidėjo dėl Bendrovės efektyvios veiklos ir gamybos padidinimo savo šilumos gamybos šaltiniuose naudojant biokurą (2016 m. I pusmetį buvo pagaminta 318 tūkst. MWh šilumos, t. t. 248 tūkst. MWh iš biokuro; 2015 m. I pusmetį buvo pagaminta 239 tūkst. MWh šilumos, t. t. 186 tūkst. MWh iš biokuro). Bendrovės pardavimų pajamos už 2016 m. I-ą pusmetį, palyginus su 2015 m. to paties laikotarpio pajamomis yra mažesnės 3,43 proc. dėl 12,5 proc. sumažėjusio apmokestintos šilumos kiekio (2016 m. I-o pusmetį – 660,6 tūkst. MWh,, 2015 m. I-ą pusmetį – 754,8 tūkst. MWh) ir 7,43 proc. sumažėjusios vidutinės parduodamos šilumos kainos: (2016 m. sausio – birželio mėn. 5,36 ct/kWh, 2015 m. sausio – birželio mėn. 5,79 ct/kWh). 2016 m. I-o pusmečio pelną didina ir gauta iš UAB Kauno termofikacijos elektrinės 1,8 mln. Eur kompensacija pagal 2015 m. gruodžio 28 d. pasirašytą Taikos sutartį, kuria buvo užbaigtas šalių ginčas Arbitražo byloje, kilęs dėl 2003 m. kovo 31 d. Investicijų susitarimo nevykdymo.


5 pav. AS Tallinna Vesi pusmečio pajamos augo 5.7%.


6 pav. „Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas 2016 m. antro ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 3,5 mln. eurų, kai 2015 m. antrą ketvirtį pelnas siekė 3,2 mln. eurų, t.y. padidėjo 9,1%. Grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2016 m. šešis mėnesius sudarė 4,6 mln. eurų, kai 2015 m. atitinkamu laikotarpiu „Aprangos“ grupė uždirbo 4,0 mln. eurų konsoliduoto pelno prieš apmokestinimą (padidėjo 16,5%).
„Aprangos“ grupės 2016 m. antro ketvirčio EBITDA sudarė 5,0 mln. eurų, t.y. padidėjo 7,9%, lyginant su 2015 m. antruoju ketvirčiu. Grupės EBITDA per 2016 m. šešis mėnesius sudarė 7,7 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2015 m. laikotarpiu, padidėjo 10,7%.

„Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2016 m. liepos mėnesį sudarė 18,9 mln. eurų ir buvo 6,8% didesnė nei 2015 m. liepos mėnesio apyvarta.
2016 m. sausio – liepos mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 113,2 mln. eurų, arba 7,2% daugiau nei 2015 metų atitinkamu laikotarpiu.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2016 m. sausio-liepos mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2015 metų laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo 4,4%, Latvijoje 5,1%, o Estijoje 21,6%.
Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 177 parduotuvių tinklą (103 Lietuvoje, 46 Latvijoje ir 28 Estijoje), kurių bendras plotas sudaro 81,0 tūkst. kv. m.. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas didesnis 5,2%.
Pildymosi signalas @2.53.


7 pav. AB „Utenos trikotažas“ pardavimai pirmąjį 2016 metų pusmetį sudarė 8,2 mln. EUR ir buvo 16,6 proc. didesni lyginant su tuo pačiu 2015 metų laikotarpiu. Konsoliduoti AB ,,Utenos trikotažo“ grupės pardavimai pirmąjį 2016 metų pusmetį sudarė 9,7 mln. EUR ir buvo 15,1 proc. didesni lyginant su tuo pačiu 2015 metų laikotarpiu.
„Nuosekliai gerėjantys įmonės veiklos rezultatai rodo, kad AB „Utenos trikotažas“ pasirinkta aukštesnės pridėtinės vertės produkcijos kūrimo ir investicijų į inovacijas bei modernias technologijas strategija yra veiksminga, - sako AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius Eimundas Mačiulis. – Šio pusmečio rezultatus labiausiai įtakojo nauji įmonės klientai. Dalyvavimas tarptautinėse parodose, pastovi naujų klientų paieška pradėjo duoti grąžą: per pastaruosius du metus įmonės klientų sąrašas išaugo daugiau nei trečdaliu, o „Utenos trikotažo“ produkcija šiuo metu pasiekia ne tik daugumą Vakarų Europos valstybių, bet ir Japoniją“.
AB „Utenos trikotažas“ grupė, kuriai priklauso AB „Utenos trikotažas“, AB „Šatrija“ ir bendrovė „Mrija“ Ukrainoje, per 2016 m. I pusmetį uždirbo 285 tūkst. EUR veiklos pelno, kai per 2015 m. tą patį laikotarpį uždirbo 205 tūkst. EUR veiklos pelno. AB „Utenos trikotažas“ per 2016 m. I pusmetį patyrė 32 tūkst. EUR veiklos nuostolių, kai per 2015 m. buvo patirta 393 tūkst. EUR veiklos nuostolio.
„Laikydamiesi įmonės veiklos strategijos, jau prieš eilę metų atsisakėme didelių, tačiau mažai pelningų užsakymų ir dabar orientuojamės į didesnės pridėtinės vertės produkcijos gamybą. AB „Utenos trikotažas“ yra viena iš nedaugelio Europos tekstilės įmonių, turinti pilną vertikaliai integruotą gamybos procesą ir galinti klientams pasiūlyti visą paslaugų spektrą – nuo pageidaujamų medžiagų gamybos, iki galutinio produkto. Drabužių kolekcijos mažmeninėje prekyboje šiandien keičiamos kur kas dažniau nei anksčiau. Klientai užsako mažesnes partijas ir ženkliai dažniau ieško išskirtinumo. Tai, kad „Utenos trikotažas“ gali operatyviai įvykdyti pačius įvariausius užsakymus ir prisitaikyti prie unikalių klientų poreikių, šiandien yra svarbus mūsų konkurencinis pranašumas“, - sėkmingą AB „Utenos trikotažas“ strategiją komentuoja bendrovės vadovas.
Pasak E.Mačiulio, investicijos į gamybos modernizavimą ir ekologiškų gamybos procesų bei žaliavų standartus, leido sudėtingais lengvajai pramonei 2015 metais „Utenos trikotažui“ ne tik kompensuoti rinkos susitraukimą dėl Rusijos ekonomikos sulėtėjimo, bet ir išeiti į naujas rinkas.
Nuosavų AB „Utenos trikotažas“ prekių ženklų - ABOUT ir „Utenos trikotažas“ – pardavimai per pirmuosius šešis 2016 m. mėnesius, lyginant su tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu, išaugo beveik 50 proc.
„Stabilų nuosavų prekių ženklų pardavimų augimą užtikrina du svarbiausi faktoriai: vartotojų pasitikėjimas rinkose, kurioms skiriame daugiausia dėmesio – pirmiausia Lietuvoje ir kitose Baltijos bei Skandinavijos šalyse, Vokietijoje, Japonijoje ir pan.,o taip pat palankus ekologiško ir patogaus lietuviško gaminio vertinimas“, - sako AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius Eimundas Mačiulis.


8 pav. AB "Rokiškio sūris", Pramonės g. 3, Rokiškis, Lietuva, 2016-07-29 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Rokiškio sūris“ grupės 2016 m. 6 mėnesių konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 97,106 mln. EUR, t.y. 3,93 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2015 m. 6 mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 101,078 mln. EUR.
AB „Rokiškio sūris“ grupės 2016 m. 6 mėnesių konsoliduotas neaudituotas grynasis nuostolis -1,902 mln. EUR. Per 2015 m. 6 mėn. grupė uždirbo 992 tūkst. EUR grynojo pelno.
Pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


9 pav. Silvano Fashion Group pusmečio pajamos krito 11.3%.


10 pav. Baltikos liepos pardavimai sumažėjo 9%.


11 pav. Grigiškių pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 02 23 07:58     #37741
 

https://goo.gl/dHtk6y

https://goo.gl/JuyC87

https://goo.gl/z6XM5M

https://goo.gl/DrSmPt

https://goo.gl/v8CgfF

https://goo.gl/TNaUen

https://goo.gl/UbxMmk

https://goo.gl/8a1Tgg

https://goo.gl/Z6ez9p

https://goo.gl/triW8r

https://goo.gl/1NKuKG

https://goo.gl/S6Kdcp

https://goo.gl/og3R9m

https://goo.gl/MkmhSk

https://goo.gl/x8i6nq

https://goo.gl/5oDfsh

https://goo.gl/4sjtAE

https://goo.gl/3YjErf

https://goo.gl/AUw4WD

https://goo.gl/dn6u2d

https://goo.gl/DvphGB

https://goo.gl/b6qxfH

https://goo.gl/tJMV7L

https://goo.gl/QxLUqy

https://goo.gl/Y95fQN

https://goo.gl/yAtiZV

https://goo.gl/kNzuj4

https://goo.gl/mTgHE4

https://goo.gl/osj38A

https://goo.gl/quNxJC

https://goo.gl/EUAUfS

https://goo.gl/cco5mZ

https://goo.gl/cTq9Bb

https://goo.gl/nVyEiM

https://goo.gl/zeEN4b

https://goo.gl/VJSCRU

https://goo.gl/J2EmDX

https://goo.gl/q55NWh

https://goo.gl/rz5V5g

https://goo.gl/f1xSBt

https://goo.gl/cMr3Jp

https://goo.gl/f5xouF

https://goo.gl/FsfJrq

https://goo.gl/dwSY5c

https://goo.gl/DdhwNh

https://goo.gl/99HzX6

https://goo.gl/6WuyNx

https://goo.gl/wiATVF

https://goo.gl/vyunjg

https://goo.gl/9wKkNP

https://goo.gl/5hrkBZ

https://goo.gl/hBggEh

https://goo.gl/1kv7Qm

https://goo.gl/Ep1pjs

https://goo.gl/gKuqsL

https://goo.gl/RcnFyF

https://goo.gl/6ycWhX

https://goo.gl/RgLwsP

https://goo.gl/wgAoqS

https://goo.gl/7SUiQk

https://goo.gl/sXnZ7D

https://goo.gl/sHtG83

https://goo.gl/VA6hV2

https://goo.gl/zwUBc3

https://goo.gl/LFL4tt

https://goo.gl/tGhjSU

https://goo.gl/SSTqJc

https://goo.gl/xL57mo

https://goo.gl/kLHe2T

https://goo.gl/e5gvRi

https://goo.gl/futMsX

https://goo.gl/TwkRqe

https://goo.gl/CVcHTY

https://goo.gl/d5qFui

https://goo.gl/zQZLpA

https://goo.gl/xBzJym

https://goo.gl/atmh1s

https://goo.gl/9jHeh1

https://goo.gl/Dn7wcS

https://goo.gl/AeDCHe

https://goo.gl/11zMzh

https://goo.gl/KkvxsG

https://goo.gl/kpdnVx

https://goo.gl/HhREWm

https://goo.gl/aX2kSb

https://goo.gl/FdiXXZ

https://goo.gl/Y6kHnb

https://goo.gl/DzwmQd

https://goo.gl/iQmuxF

https://goo.gl/64B6uN

https://goo.gl/yXGAxr

https://goo.gl/EzPTgg

https://goo.gl/X6agx6

https://goo.gl/iPCPeX

https://goo.gl/TJFKm8

https://goo.gl/8BXaLh

https://goo.gl/Cie8we

https://goo.gl/gKuqsL

https://goo.gl/49xbph

https://goo.gl/KkvxsG

https://goo.gl/v626dz

https://goo.gl/UoV52r

https://goo.gl/kakQTy

https://goo.gl/9wki4C

https://goo.gl/cLmqqL

https://goo.gl/P6qJEn

https://goo.gl/xL57mo

https://goo.gl/Bbi98u

https://goo.gl/r7ZwfU

https://goo.gl/zeEN4b

https://goo.gl/Tf9JSj

https://goo.gl/MM4CjL

http://goo.gl/C25NPs

http://goo.gl/Dux2kD

http://goo.gl/ggpqR6

http://goo.gl/54DdQM

http://goo.gl/iEhjHt

http://goo.gl/gTT59k

http://goo.gl/1qPQ5H

http://goo.gl/aiXmo5

http://goo.gl/7WM6YQ

http://goo.gl/m4yjmX

http://goo.gl/73N2bY

http://goo.gl/6CJXW9

http://goo.gl/Q78GGg

http://goo.gl/TmUpsK

http://goo.gl/zhfCD3

http://goo.gl/x6bZpN

http://goo.gl/ukZ85A

http://goo.gl/ib16iZ

http://goo.gl/bWJCu8

http://goo.gl/mpDTJk

http://goo.gl/rKeR19

http://goo.gl/f6iutU

http://goo.gl/MS5N9B

http://goo.gl/uHDTgb

http://goo.gl/EhHinB

http://goo.gl/swnvzZ

http://goo.gl/tfHqrM

http://goo.gl/68nX7P

http://goo.gl/MDmzEe

http://goo.gl/UJHVJF

http://goo.gl/NnfzyQ

http://goo.gl/rXfIPP

http://goo.gl/T5rYji

http://goo.gl/6aTAJp

http://goo.gl/oBSCNk

http://goo.gl/ktDL6h

http://goo.gl/1iDTxF

http://goo.gl/s4msdE

http://goo.gl/6DmNMx

http://goo.gl/S93yFZ

http://goo.gl/rTdnSo

http://goo.gl/gZqer6

http://goo.gl/a7zZL7

http://goo.gl/kTA97e

http://goo.gl/7wZYag

http://goo.gl/NjtnVH

http://goo.gl/6cBybC

http://goo.gl/mnyA5T

http://goo.gl/16BCfQ

http://goo.gl/oQfx8q

http://goo.gl/VGXAJq

http://goo.gl/2QiRZv

http://goo.gl/RxsFz1

http://goo.gl/mp9JPa

http://goo.gl/hGNw4y

http://goo.gl/oyeUja

http://goo.gl/uoLyhg

http://goo.gl/ruJoUg

http://goo.gl/P3NE4d

http://goo.gl/sM4C69

http://goo.gl/GkpaVd

http://goo.gl/MdwsBK

http://goo.gl/D256Yy

http://goo.gl/GH6jXv

http://goo.gl/XfaLt3

http://goo.gl/UBrRBK

http://goo.gl/XaJPML

http://goo.gl/xZvMdj

http://goo.gl/eS1D16

http://goo.gl/zXTrKK

http://goo.gl/oc79u9

http://goo.gl/SfQi1t

http://goo.gl/MQ6HBH

http://goo.gl/Sry53z

http://goo.gl/kievPm

http://goo.gl/WFWwrZ

http://goo.gl/TShPx9

http://goo.gl/1XTh4r

http://goo.gl/mVh7t4

http://goo.gl/do8uFN

http://goo.gl/Ro62mD

http://goo.gl/V29iMT

http://goo.gl/FEs2Hi

http://goo.gl/uJixhd

http://goo.gl/ANWY3F

http://goo.gl/XQ6LAC

http://goo.gl/RzJxdq

http://goo.gl/FYNebW

http://goo.gl/DCpuvB

http://goo.gl/4bJcbg

http://goo.gl/RfMiaE

http://goo.gl/H9i7sU

http://goo.gl/Krg6nm

http://goo.gl/xxRASb

http://goo.gl/4ndyNo

http://goo.gl/ZPbba1

http://goo.gl/qwsqfQ

http://goo.gl/i6UqeX

http://goo.gl/rEjKxL

http://goo.gl/61wVH2

http://goo.gl/S4uyJH

http://goo.gl/1SRY73

http://goo.gl/StRjy9

http://goo.gl/hgspFV

http://goo.gl/e9HAAv

http://goo.gl/GcCYni

http://goo.gl/7XtFNN

http://goo.gl/fmns6w

http://goo.gl/9jwmx7

http://goo.gl/6TAEpD

http://goo.gl/PLfh7R

http://goo.gl/82ALBW

http://goo.gl/5JTk7e

http://goo.gl/8bjh2v

http://goo.gl/36Wy37

http://goo.gl/xitByP

http://goo.gl/k3B9Zy

http://goo.gl/x5dRLp

http://goo.gl/aXS7b6

http://goo.gl/tLTZHo

http://goo.gl/FdXkeP

http://goo.gl/hvZwLb

http://goo.gl/1RHNf2

http://goo.gl/GuABxB

http://goo.gl/bBNWPb

http://goo.gl/EekT2X

http://goo.gl/f6QohW

http://goo.gl/hKXS1M

http://goo.gl/5atkft

http://goo.gl/kr65Dy

http://goo.gl/WbbGLM

http://goo.gl/1gGSbD

http://goo.gl/67Mp1E

http://goo.gl/Zw9GTG

http://goo.gl/6sMCs9

http://goo.gl/R64TrM

http://goo.gl/ojHQwU

http://goo.gl/g8CQaG

http://goo.gl/em7tKM

http://goo.gl/BjnsBJ

http://goo.gl/7v23AW

http://goo.gl/fFNjMH

http://goo.gl/P6TmUY

http://goo.gl/Rqq44d

http://goo.gl/4i2v9R

http://goo.gl/X3z7ty

http://goo.gl/3bPoa4

http://goo.gl/1s3f3L

http://goo.gl/vw48ag

http://goo.gl/3ojUZb

http://goo.gl/XFLhhd

http://goo.gl/nFREQ2

http://goo.gl/mCHkUD

http://goo.gl/oyUykT

http://goo.gl/wKTwaf

http://goo.gl/EENYKk

http://goo.gl/3EGz4Q

http://goo.gl/GQLWHb

http://goo.gl/fpvpjn

http://goo.gl/daaGBG

http://goo.gl/eyDaHo

http://goo.gl/jZ5NiS

http://goo.gl/ij1fTa

http://goo.gl/Xbu43j

http://goo.gl/E92bKU

http://goo.gl/4UfGwZ

http://goo.gl/RnQNgJ

http://goo.gl/ybmF9z

http://goo.gl/naNsV6

http://goo.gl/RdCm9x

http://goo.gl/WVXjXR

http://goo.gl/hfU1vS

http://goo.gl/H4ZkTK

http://goo.gl/KAtTHi

http://goo.gl/wdw8z6

http://goo.gl/LQf8eH

http://goo.gl/nVoodw

http://goo.gl/CocAqH

http://goo.gl/fT6fFb

http://goo.gl/2o385i

http://goo.gl/gWXdNL

http://goo.gl/mJr3LH

http://goo.gl/DApLJS

http://goo.gl/5WS9Q4

http://goo.gl/mFqkdi

http://goo.gl/CLhMER

http://goo.gl/jkjm5R

http://goo.gl/dhiaGa

http://goo.gl/7kscLc

http://goo.gl/Zsojr1

http://goo.gl/G5nbG1

http://goo.gl/EZzDoJ

http://goo.gl/FKLLa2

http://goo.gl/4RRem6

http://goo.gl/dfT8sn

http://goo.gl/vM7SPE

http://goo.gl/izgX9W

http://goo.gl/DuAdbd

http://goo.gl/b7wRJa

http://goo.gl/VZbqQK

http://goo.gl/ko3xGo

http://goo.gl/1rBj8E

http://goo.gl/rYJBQt

http://goo.gl/tG79Eh

http://goo.gl/gt56SD

http://goo.gl/oyeUja

http://goo.gl/36RzJe

http://goo.gl/L2guoT

http://goo.gl/ypTqkw

http://goo.gl/UkyQXR

http://goo.gl/onHiU9

http://goo.gl/pJ9cPm

http://goo.gl/BpGfSZ

http://goo.gl/fhNsYA

http://goo.gl/n8sQi4

http://goo.gl/qhhmeU

http://goo.gl/HMCj7S

http://goo.gl/PjwfpD

http://goo.gl/SmukVB

http://goo.gl/bqSeYr

http://goo.gl/N9G7hv

http://goo.gl/HZWFtL

http://goo.gl/YyBufd

http://goo.gl/P2mge4

http://goo.gl/8zZKjo

http://goo.gl/U3R5a3

http://goo.gl/gVMCgm

http://goo.gl/rCPYda

http://goo.gl/PEkSdT

http://goo.gl/XKKbkH

http://goo.gl/iPJPAB

http://goo.gl/hGw4c2

http://goo.gl/ru5iNY

http://goo.gl/aLr6qm

http://goo.gl/UMt2ke

http://goo.gl/6Tys4T

http://goo.gl/vUKyn5

http://goo.gl/63qr6Y

http://goo.gl/uXnrBM

http://goo.gl/uNFLg2

http://goo.gl/yLou7Q

http://goo.gl/jJ5SeD

http://goo.gl/daoA77

http://goo.gl/zUivBg

http://goo.gl/ZdaZx5

http://goo.gl/42NBWt

http://goo.gl/3KhKkW

http://goo.gl/Pm2fDc

http://goo.gl/6w8FpG

http://goo.gl/CxR8f2

http://goo.gl/5GxwXF

http://goo.gl/Qx1G1V

http://goo.gl/kCpPrb

http://goo.gl/Y9Xcuy

http://goo.gl/CuNkuz

http://goo.gl/RnSteB

http://goo.gl/QvhSbW

http://goo.gl/RLDqLe

http://goo.gl/uAZ8ZZ

http://goo.gl/4TQ316

http://goo.gl/MrNBxU

http://goo.gl/jyjoRg

http://goo.gl/Wqxfhm

http://goo.gl/aB1ojY

http://goo.gl/cT8VVT

http://goo.gl/QbEMKN

http://goo.gl/qGoK64

http://goo.gl/EdJr2Y

http://goo.gl/9XtXpN

http://goo.gl/EtbwTq

http://goo.gl/2DYXDJ

http://goo.gl/DShdFt

http://goo.gl/NC29Qi

http://goo.gl/pC8mXT

http://goo.gl/8v5cDW

http://goo.gl/Fv1EFY

http://goo.gl/nGDHrT

http://goo.gl/9gWvZD

http://goo.gl/8QiDRd

http://goo.gl/aLqic9

http://goo.gl/4CRjGw

http://goo.gl/NL2FjV

http://goo.gl/JWnNy7

http://goo.gl/nU1aru

http://goo.gl/dF7XSv

http://goo.gl/5QjoxN

http://goo.gl/CtLmqv

http://goo.gl/mZPHRz

http://goo.gl/A5WwX4

http://goo.gl/5jwUNv

http://goo.gl/jaVsDG

http://goo.gl/67bNqz

http://goo.gl/v1aj86

http://goo.gl/MUAUC9

http://goo.gl/uRPhFM

http://goo.gl/gNbKeF

http://goo.gl/MA296x

http://goo.gl/vX4ydb

http://goo.gl/sHkDRi

http://goo.gl/1HPTVq

http://goo.gl/wLc2EU

http://goo.gl/pGHKx7

http://goo.gl/jFWaZQ

http://goo.gl/b3t1SF

http://goo.gl/gtgA3b

http://goo.gl/Tu51eU

http://goo.gl/8u2z2y

http://goo.gl/hDHqZ1

http://goo.gl/Uga57C

http://goo.gl/a1X4tr

http://goo.gl/ganspm

http://goo.gl/WAFfLM

http://goo.gl/ZNjcBo

http://goo.gl/ztVXWj

http://goo.gl/VVnBFv

http://goo.gl/m8k4A3

http://goo.gl/6LX5vQ

http://goo.gl/WhFZiV

http://goo.gl/48gWob

http://goo.gl/Dr2wQA

http://goo.gl/JdBWop

http://goo.gl/APBgtm

http://goo.gl/HyJSr6

http://goo.gl/JyhMzU

http://goo.gl/UMStUQ

http://goo.gl/rUyqji

http://goo.gl/qaVuXk

http://goo.gl/WgjSjT

http://goo.gl/WPc9aw

http://goo.gl/wt3BcM

http://goo.gl/uLdaZz

http://goo.gl/7gUGWo

http://goo.gl/fG5pn9

http://goo.gl/iW6sP5

http://goo.gl/Leq27m

http://goo.gl/bdUHR1

http://goo.gl/WSYGfc

http://goo.gl/xbA2zT

http://goo.gl/uePeDy

http://goo.gl/sjtBdF

http://goo.gl/Yv3cai

http://goo.gl/Sbdw9e

http://goo.gl/sPF4Wi

http://goo.gl/4FhGax

http://goo.gl/kEz4VR

http://goo.gl/Jj1jFv

http://goo.gl/zgKSDT

http://goo.gl/9En4cF

http://goo.gl/gNjphq

http://goo.gl/ZcnrQd

http://goo.gl/Siwm4x

http://goo.gl/Xnmw6s

http://goo.gl/cFK3AC

http://goo.gl/RcpfRd

http://goo.gl/5MQeHN

http://goo.gl/5YKvvB

http://goo.gl/y9NzQA

http://goo.gl/oWQd3z

http://goo.gl/UNuHcx

http://goo.gl/7Q56Ts

http://goo.gl/5NB3JH

http://goo.gl/KVeJnB

http://goo.gl/Q4jBj1

http://goo.gl/3Nf2JT

http://goo.gl/AmwpNg

http://goo.gl/Faf88w

http://goo.gl/3uKrMR

http://goo.gl/xgUE1H

http://goo.gl/8bE7hx

http://goo.gl/Zrby1n

http://goo.gl/L2QkxA

http://goo.gl/CqMquA

http://goo.gl/xRznn2

http://goo.gl/7w4e9V

http://goo.gl/AAjj6M

http://goo.gl/huwzHX

http://goo.gl/XpkSSp

http://goo.gl/8WKmwE

http://goo.gl/4up9VS

http://goo.gl/YHTDJa

http://goo.gl/HhxgcM

http://goo.gl/5kDDrP

http://goo.gl/uzk1qn

http://goo.gl/hGbUi4

http://goo.gl/8xP9kD

http://goo.gl/EpYJNX

http://goo.gl/CWjGYd

http://goo.gl/iLHVSi

http://goo.gl/c4S95d

http://goo.gl/bYCtvv

http://goo.gl/zqjPmv

http://goo.gl/mcbu7e

http://goo.gl/8Fkohb

http://goo.gl/6BDhAE

http://goo.gl/EzHVxM

http://goo.gl/kYcAUK

http://goo.gl/yyGnT5

http://goo.gl/ZzEDUH

http://goo.gl/B7DU2G

http://goo.gl/rZYvbP

http://goo.gl/QqjKAV

http://goo.gl/GPWuP5

http://goo.gl/mP4Z8P

http://goo.gl/pqkjo8

http://goo.gl/tVJ6nD

http://goo.gl/KWzKJE

http://goo.gl/vqpveU

http://goo.gl/Wfvmx8

http://goo.gl/1tRBtT

http://goo.gl/Lozung

http://goo.gl/KmZTQv

http://goo.gl/7HkeBU

http://goo.gl/Z2FvSe

http://goo.gl/ygYyhL

http://goo.gl/nnxrfR

http://goo.gl/b55MHc

http://goo.gl/JY2szQ

http://goo.gl/F29rXz

http://goo.gl/qbvBFk

http://goo.gl/yoDLsu

http://goo.gl/hcZFoq

http://goo.gl/DePMqZ

http://goo.gl/rzp9ve

http://goo.gl/66deDy

http://goo.gl/eb5qNT

http://goo.gl/V9XYnZ

http://goo.gl/DTscRg

http://goo.gl/u5GpF3

http://goo.gl/egiPJ8

http://goo.gl/tp1aBC

http://goo.gl/5WV8SC

http://goo.gl/GcENJG

http://goo.gl/5WV8SC

http://goo.gl/VvEkog

http://goo.gl/f7VVHm

http://goo.gl/YUgp1K

http://goo.gl/pd3KuR

http://goo.gl/W7rDVA

http://goo.gl/2cBVmc

http://goo.gl/JwJuKE

http://goo.gl/TcvDZP

http://goo.gl/7K6Tz8

http://goo.gl/w2qQPB

http://goo.gl/m4WNiv

http://goo.gl/v9nvur

http://goo.gl/Aa3Ex5

http://goo.gl/oEutkd

http://goo.gl/hiz2G8

http://goo.gl/ADKPcp

http://goo.gl/9cwUnp

http://goo.gl/zFRq6J

http://goo.gl/2ULbmr

http://goo.gl/1gfCkR

http://goo.gl/f2zA9F

http://goo.gl/amtKnA

http://goo.gl/VEnACU

http://goo.gl/pqkjo8

http://goo.gl/Wg7Xcd

http://goo.gl/fPVhgm

http://goo.gl/4riXgF

http://goo.gl/zn8vCP

http://goo.gl/mXBXVS

http://goo.gl/ATWKVE

http://goo.gl/BPYmtr

http://goo.gl/K9AqvL

http://goo.gl/BPYmtr

http://goo.gl/63obgi

http://goo.gl/Noj9nF

http://goo.gl/Kbji9m

http://goo.gl/MdN1uN

http://goo.gl/45Qdhc

http://goo.gl/1tRBtT

http://goo.gl/seYLaZ

http://goo.gl/ryxtpz

http://goo.gl/X2Y72t

http://goo.gl/tJeCrc

http://goo.gl/zX4y7q

http://goo.gl/49sRSV

http://goo.gl/9tYZqm

http://goo.gl/9SN8H9

http://goo.gl/grkW1M

http://goo.gl/SZr4sf

http://goo.gl/tJeCrc

http://goo.gl/J9vB76

http://goo.gl/6qBucG

http://goo.gl/cmHrWm

http://goo.gl/SZr4sf

http://goo.gl/JfaJZf

http://goo.gl/nYbT4x

http://goo.gl/yoRgg2

http://goo.gl/tp1aBC

http://goo.gl/5WV8SC

http://goo.gl/GcENJG

http://goo.gl/5WV8SC

http://goo.gl/hY86yX

http://goo.gl/1MYVhU

http://goo.gl/yosb8s

http://goo.gl/k4Scxa

http://goo.gl/6iX29M

http://goo.gl/RjS9Xg

http://goo.gl/hM1tgo

http://goo.gl/QNNskt

http://goo.gl/X1qGPG

http://goo.gl/CKP1Mq

http://goo.gl/GcENJG

http://goo.gl/Tj1EY4

http://goo.gl/gMovGf

http://goo.gl/aUDPVS

http://goo.gl/tj6wjj

http://goo.gl/VAUQ7c

http://goo.gl/D5r1Gd

http://goo.gl/qbvBFk

http://goo.gl/8UTXuH

http://goo.gl/ZWLnaM

http://goo.gl/oTbJ2j

http://goo.gl/MM7X4i

http://goo.gl/HR6egu

http://goo.gl/NPty8N

http://goo.gl/XUfr7f

http://goo.gl/FoqAiP

http://goo.gl/WTMkdk

http://goo.gl/3VpChw

http://goo.gl/43s8zV

http://goo.gl/YgKUJC

http://goo.gl/obtg7p

http://goo.gl/c6jXTp

http://goo.gl/o35UC8

http://goo.gl/2Cw3z3

http://goo.gl/ykbKTY

http://goo.gl/VL1yTv

http://goo.gl/vRJb86

http://goo.gl/aC8WCi

http://goo.gl/suFGbQ

http://goo.gl/FoqAiP

http://goo.gl/XUfr7f

http://goo.gl/HR6egu

http://goo.gl/NPty8N

http://goo.gl/8k9ngc

http://goo.gl/czUSx6

http://goo.gl/zMwLsK

http://goo.gl/4pfM47

http://goo.gl/6aNmxM

http://goo.gl/reh3UP

http://goo.gl/mXHr9u

http://goo.gl/fPR9Zd

http://goo.gl/UFzBpJ

http://goo.gl/d9XGof

http://goo.gl/EBHGaM

http://goo.gl/2Psf2v

http://goo.gl/Sy12GJ

http://goo.gl/YkQPWX

http://goo.gl/x8q5EK

http://goo.gl/7Ndsdh

http://goo.gl/XEfv53

http://goo.gl/wMsPqU

http://goo.gl/WSL9Uw

http://goo.gl/jNSsCg

http://goo.gl/3SrB4h

http://goo.gl/jcPeLc

http://goo.gl/nvKpdt

http://goo.gl/9NYzB2

http://goo.gl/MvmSrD

http://goo.gl/BJmbvy

http://goo.gl/UBDZ2K

http://goo.gl/8i6hL9

http://goo.gl/pR93y9

http://goo.gl/1XnMAV

http://goo.gl/TtCfLV

http://goo.gl/PxMEYA

http://goo.gl/Z2hK3d

http://goo.gl/vu3dct

http://goo.gl/1u6KCk

http://goo.gl/cmvvBp

http://goo.gl/JX2Xs2

http://goo.gl/riWAwV

http://goo.gl/bfpPDT

http://goo.gl/xzUecz

http://goo.gl/xHznsM

http://goo.gl/NCcMPw

http://goo.gl/rQyLtw

http://goo.gl/m54wfd

http://goo.gl/tNvL8s

http://goo.gl/u9btv9

http://goo.gl/jhuDCN

http://goo.gl/gCNxMr

http://goo.gl/f73KNv

http://goo.gl/z99PNK

http://goo.gl/fXebhg

http://goo.gl/h7SEiP

http://goo.gl/pjAo4u

http://goo.gl/Xxo6AZ

http://goo.gl/TPy5qD

http://goo.gl/nvKpdt

http://goo.gl/yiYFWt

http://goo.gl/JNNUKg

http://goo.gl/DrKkVp

http://goo.gl/wweF81

http://goo.gl/z6omHm

http://goo.gl/oq8Qpz

http://goo.gl/5QiRRo

http://goo.gl/6J6nkG

http://goo.gl/gE5ykg

http://goo.gl/s9S1k2

http://goo.gl/sfYyhL

http://goo.gl/m5XUzg

http://goo.gl/NQGriv

http://goo.gl/mQJhBS

http://goo.gl/SNo2pB

http://goo.gl/MLjFzb

http://goo.gl/hBnbZr

http://goo.gl/QRrLng

http://goo.gl/525x6B

http://goo.gl/Mmi3Vk

http://goo.gl/KNwZVC

http://goo.gl/mrR32U

http://goo.gl/jkVmzN

http://goo.gl/9dEvMW

http://goo.gl/kQrEoV

http://goo.gl/8DxHna

http://goo.gl/3Vp8SA

http://goo.gl/9oWh6U

http://goo.gl/ZmNoGC

http://goo.gl/hNKm4p

http://goo.gl/jyjoRg

http://goo.gl/RrKUXu

http://goo.gl/obtUJc

http://goo.gl/qLLV81

http://goo.gl/1hXRFP

http://goo.gl/JeXr5x

http://goo.gl/TzxjMC

http://goo.gl/ViL9dd

http://goo.gl/GGKBBz

http://goo.gl/59xEz4

http://goo.gl/BXDyZc

http://goo.gl/iaefCb

http://goo.gl/qqGGTG

http://goo.gl/AepHsG

http://goo.gl/11BF1a

http://goo.gl/M9fcJY

http://goo.gl/L2Fyxd

http://goo.gl/gLmEpi

http://goo.gl/qqGGTG

http://goo.gl/MDo22G

http://goo.gl/vAK7cX

http://goo.gl/HTWzA9

http://goo.gl/mpjuqD

http://goo.gl/XzwHgR

http://goo.gl/2pbyG7

http://goo.gl/u1TLzH

http://goo.gl/TWURUK

http://goo.gl/W5cYHi

http://goo.gl/gKo6HF

http://goo.gl/cJEVdR

http://goo.gl/Q5w9ow

http://goo.gl/S16o4J

http://goo.gl/6UZBGZ

http://goo.gl/c1zJmJ

http://goo.gl/dzwrZv

http://goo.gl/dhdPkW

http://goo.gl/X3z7ty

http://goo.gl/yS7b3K

http://goo.gl/M4EBFj

http://goo.gl/jHTRGs

http://goo.gl/wSuR3R

http://goo.gl/ZVkFzV

http://goo.gl/w2566s

http://goo.gl/wPNiSk

http://goo.gl/1YnTio

http://goo.gl/xmGsC6

http://goo.gl/oxbyG7

http://goo.gl/o4ee7j

http://goo.gl/w8vJ1t

http://goo.gl/GM97ef

http://goo.gl/CbXPL3

http://goo.gl/qBQ6Xo

2018 09 26 14:22     #40103
 Thank you for taking the time to publish this information very useful!
http://www.style-frontier.com


2018 10 08 16:14     #40344
 Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers.http://www.newhealthtip.com
2018 11 12 15:01     #41370
 hi just been seeing if you were thinking of a comment. I like your website and the thme you picked is super. I will be back

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital