Komentarai 2 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2016 m. Balandžio 5 d. Biržos apžvalga

2016 m. Balandžio 5 d. Biržos apžvalga 2016 m. Balandžio 5 d. Biržos apžvalga

TEO LT akcijų apyvarta užleido vietą kitoms lietuviškoms akcijoms. Į pirmą vietą šiandien su tiesioginiais sandoriais išėjo Energijos Skirstymo Operatoriaus akcijos. Kaina kilo.
O ir šiaip lietuviškos akcijos šiandien paspurtavo, kol estiškos dar ne itin aktyvios. Bendra biržų apyvarta viršijo milijoną eurų.
Štai ką reiškia dividendiniai pažadai: ir dividendų paduota ir birža gyvai klega.
Pesimizmo irgi netrūko. Rygos akcijų indeksas krito beveik su procentus, Vilniaus – beveik vieną.


1 pav. Šiandien investuotojai vertino Litgrid dividendų dydį. Ir turime dar vieną investuotojams neįtikusią bendrovę. Naujausias veiklos vertinimas.


2 pav. AB „Klaipėdos nafta“ Klaipėdos naftos terminale bei Subačiaus kuro bazėje (SKB) per 2016 m. kovo mėnesį į talpyklas perkrauta 782 tūkst. tonų naftos produktų, 120,9 proc. daugiau nei 2015 m. kovo mėn., kai buvo perkrauta 354 tūkst. tonų.
Iš viso per pirmą 2016 m. ketvirtį į talpyklas perkrauta 2.321 tūkst. tonų naftos produktų, o tai yra 54,8 proc. daugiau nei atitinkamu 2015 metų periodu, kai į buvo perkrauta 1.499 tūkst. tonų naftos produktų. Tokiam 2016 m. krovos augimui įtakos turėjo reikšmingai padidėję AB „ORLEN Lietuva“ perkraunamų naftos produktų kiekiai bei reikšmingai išaugę naftos produktų srautai iš Baltarusijos.
Per 2016 m. kovo mėn. Bendrovės suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalas išdujino ir į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiekė 2.313 tūkst. MWh gamtinių dujų, 3,5 karto daugiau nei 2015 m. kovo mėn., kai buvo išdujinta 518 tūkst. MWh. Iš viso per pirmą 2016 m. ketvirtį išdujinta 5.088 MWh, o tai yra 2,6 karto daugiau nei atitinkamu 2015 metų periodu, kai buvo išdujinta 1.399 MWh suskystintų gamtinių dujų. Šis žymus padidėjimas susijęs su dviem papildomais SGD terminalo naudotojais – AB „Achema“ bei UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.
Preliminarios SGD terminalo 2016 m. kovo mėn. pardavimo pajamos sudaro 5,9 mln. Eurų (2015 m. kovo mėn. 5,4 mln. eurų, pokytis +9,3 proc.), kurios lygios vienai dvyliktajai 2016-iems metams Valstybinės kainos ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintų skystinimo veiklos pajamų. 2016 m. sausio – kovo mėn. SGD terminalo preliminarios pajamos sudaro 17,6 mln. Eurų, kurios yra 8,6 proc. didesnės, lyginant su 2015 m. atitinkamu periodu (16,2 mln. Eurų).
AB „Klaipėdos nafta“ naftos terminalo ir SKB 2016 m. pirmų trijų mėn. preliminarios pardavimo pajamos – 12,4 mln. Eur, kurios, lyginant su 2015 m. atitinkamo periodo pardavimo pajamomis (10,5 mln. Eur), yra 18,1 proc. didesnės. Iš viso Bendrovės preliminarios 2016 m. pirmo ketvirčio pajamos – 30,0 mln. Eur, 12,4 proc. daugiau nei atitinkamu 2015 metų laikotarpiu (26,7 mln. Eur).
Pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


3 pav. APB „APRANGA“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. balandžio 28 d. 11 val. šaukiamas APB „APRANGA“ (juridinio asmens kodas 121933274, buveinės adresas: Kirtimų g. 51, Vilnius, toliau – Bendrovė), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Registracijos pradžia: 2016 m. balandžio 28 d. nuo 10 val.
Susirinkimo vieta - Bendrovės buveinė, Kirtimų g. 51, Vilnius.
Susirinkimo apskaitos diena yra 2016 m. balandžio 21 d.
Teisių apskaitos diena - 2016 m. gegužės 12 d. Turtines teises turės asmenys, kurie bus akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.
Susirinkimo darbotvarkė:
Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2015 m. veiklą.
Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
2015 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
2015 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie turi būti pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo bus paskelbta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.apranga.lt, skiltyje „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje, Kirtimų g. 51, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. Informacija teikiama telefonu (8 5) 239 0843.
Dividendams siūloma skirti 0,12 EUR vienai akcijai.
Ir šitie dividendai niekam nepatiko. Žinoma, jie mažesni nei pernai.


4 pav. AB „Vilniaus baldai“ 2016 m. finansinių metų šešių mėn. rugsėjo – vasario mėn. pardavimai sudarė 29 583 tūkst. EUR.
Grupės 2016 m. finansinių metų pirmojo pusmečio rugsėjo – vasario mėn. grynasis pelnas siekė 1 089 tūkst. EUR.
Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 2 023 tūkst. EUR.
AB „Vilniaus baldai“ 2016 m. finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. pardavimai sudarė 13 252 tūkst. EUR.
Grupės 2016 m. finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. grynasis pelnas siekė
370 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 850 tūkst. EUR.


5 pav. AS Tallink Grupp kovą perkėlė 19% daugiau keleivių, 7% daugiau keleivinio transporto ir 2% mažiau krovininio transporto.
Pozicijoje gali subręsti korekcija.


6 pav. 2015 metų AB „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės audituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 4.096 tūkst. Eurų, o 2014 metų (apėmė laikotarpį nuo balandžio 29 d. iki gruodžio 31 d.) siekė 432 tūkst. eurų.
Pačios AB „INVL Baltic Real Estate“ 2015 m. audituotas grynasis pelnas siekia 3.282 tūkst. Eurų, o 2014 metų siekė 500 tūkst. eurų. Bendrovės atskiros finansinės ataskaitos atspindi po 2015 m. rugpjūčio mėn. pasibaigusios reorganizacijos veiklą tęsiančios įmonės, kurios ankstesnis pavadinimas AB “Invaldos nekilnojamojo turto fondas”, finansinę informaciją, o ne buvusios patronuojančios įmonės, kuri baigė veiklą reorganizacijos metu, finansinę informaciją.
Papildoma informacija:
Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdyba siūlo išmokėti 789 tūkst. eurų dividendų arba po 0,012 euro dividendų akcijai.
Taip pat siūloma bendrovės valdybai suteikti galimybę įsigyti savo akcijų nustatant, kad „INVL Baltic Real Estate“ savų akcijų supirkimo minimali kaina yra 0,3 euro už akciją, o maksimali kaina – ne didesnė už akcijos buhalterinę vertę. Toks sprendimas galiotų 18 mėnesių nuo jo priėmimo. Šie pasiūlymai pateikti „INVL Baltic Real Estate“ akcininkų susirinkimui, kuris vyks balandžio 27 dieną.
„Įvertinę „INVL Baltic Real Estate“ rezultatus ir remdamiesi patvirtinta politika siūlome išmokėti dividendus investuotojams“, - sako AB „INVL Baltic Real Estate“ valdybos pirmininkas Alvydas Banys.
Taip pat paskelbti audituoti metiniai „INVL Baltic Real Estate“ rezultatai. Remiantis jais, „INVL Baltic Real Estate“ grupės konsoliduotas grynasis pelnas 2015 m. siekė 4,096 mln. eurų arba po 0,09 euro akcijai, iš jo turto perkainojimas sudarė 2,17 mln. eurų.
„INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotos pajamos per šį laikotarpį siekė 5,7 mln. eurų, iš jų 3,0 mln. eurų buvo iš nuosavų objektų nuomos. Lyginant su 2014 metais, jos padidėjo 62 proc. (2014 m. veiklą pradėjusi bendrovė veikė aštuonis mėnesius), o pajamos iš nuosavų objektų nuomos – 70 proc. „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas nuosavas kapitalas praėjusių metų pabaigoje siekė 18,587 mln. eurų arba 0,43 euro akcijai ir per metus padidėjo 28 proc.
Paskelbti ir bendrovės „INVL Baltic Real Estate“, valdančios didžiąją dalį grupei priklausančio nekilnojamojo turto Vilniuje, metiniai audituoti rezultatai. Remiantis jais, bendrovės grynasis pelnas siekė 3,282 mln. eurų. Pajamos buvo 5,4 mln. eurų, iš jų pajamos iš nuosavų objektų nuomos – 2,7 mln. eurų. Bendrovės nuosavas kapitalas siekė 17,674 mln. eurų arba 0,41 euro akcijai ir per metus (lyginama su 2014 m. dvylika mėnesių) dėl uždirbto pelno ir rugpjūčio mėnesį įvykusio buvusios motininės (patronuojančios) bendrovės prijungimo padidėjo 58 proc.
Konsoliduoto grupės ir bendrovės nuosavo kapitalo skirtumą lėmė pernai liepą „INVL Baltic Real Estate“ užbaigtas netoli Rygos esančio logistikos komplekso „Dommo“ pirkimo sandoris. Remiantis tarptautinės finansinės atskaitomybės standartais, „INVL Baltic Real Estate“ finansinėse ataskaitose šio sandorio metu gautas pelnas bus apskaitomas per penkerius metus iki paskolų pabaigos. Konsoliduotose grupės finansinėse ataskaitose šis pelnas apskaitytas iš karto.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. balandžio 27 d. 9.00 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:30 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2016 m. balandžio 20 d.). Visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2016 m. gegužės 11 d.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas.
3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.
5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ savų akcijų supirkimo.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelną paskirstyti taip:
Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 1 258
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 3 282
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) – reorganizavimo įtaka 333
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti -
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 4 873
Pervedimai iš rezervų -
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 4 873
Pelno paskirstymas: 3 782
- į įstatymo numatytus rezervus 165
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti 2 828
- į kitus rezervus -
- dividendai* 789
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai -
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 1 091
*Skiriama 0,012 EUR vienai akcijai
5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ savų akcijų supirkimo.
Panaudoti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu sudarytą 2 828 tūkst. eurų rezervą savoms akcijoms įsigyti.
Siekiant užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas, suteikti valdybai įgaliojimus vadovaujantis žemiau nustatytomis sąlygomis priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ savų akcijų pirkimo per AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką, pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.
Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - bendra per visą laikotarpį įsigyjamų savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.
Laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą AB „INVL Baltic Real Estate“ paskelbtos finansinės atskaitomybės duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,30 eurai.
Įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą AB „INVL Baltic Real Estate“ paskelbtos finansinės atskaitomybės duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilniuje darbo valandomis.
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.


7 pav. AB „Gubernija“, juridinio asmens kodas 144715765, 2015 metų pajamos sudarė 8,537 mln. EUR, sumažėjo 25,15 proc., lyginant su 2014 m. pajamomis – 11,405 mln. EUR. 2015 m. EBITDA rodiklis 0,436 mln. EUR, lyginant su 2014 m. EBITDA – 0,560 mln. EUR, sumažėjo 22,14 proc. 2015 metų nuostolis sudaro 0,240 mln. EUR, 2014 metų nuostolis buvo 0,363 mln. EUR.
Nuostolį per ataskaitinį laikotarpį lėmė sumažėjęs alaus vartojimas dėl išaugusio akcizo alui ir gyventojų migracijos.


8 pav. AS Merko Ehitus valdyba siūlo 0.51 euro dividendus.
Ir estams divai nepatinka.


9 pav. AB „Pieno žvaigždės" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. balandžio mėn. 28 d. 10:00 val. šaukiamas AB „Pieno žvaigždės" (toliau – Bendrovė, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 9:30 val.
Valdyba dar nepriėmė sprendimo dėl pelno skirstymo.


10 pav. AB „Panevėžio statybos trestas" valdyba siūlo visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2016 m. balandžio 28 d. (ketvirtadienis) 10 val. bendrovės buveinėje adresu P. Puzino 1, Panevėžys, tokius sprendimų projektus:
1. Audito išvados dėl 2015 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.
Informacija išklausyta.
2. Bendrovės 2015 m. metinis pranešimas.
Informacija išklausyta.
3. Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti AB “Panevėžio statybos trestas” 2015 m. konsoliduotą ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinius.
4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 32 206 158 EUR;
Išmokėti dividendai – -1 079 100 EUR;
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 328 238 EUR;
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 154 352 EUR;
Pervedimai iš rezervų - 0 EUR;
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 0 EUR;
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 31 609 648 EUR;
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 613 EUR;
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 EUR;
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 EUR;
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 261 977 EUR;
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 65 647 EUR;
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 31 281 411 EUR.
Dividendams paskirti 0,016023 EUR vienai paprastajai AB ”Panevėžio statybos trestas” 0,29 eurų nominalios vertės akcijai. Viso dividendams paskirti 261 977 EUR.
5. Audito komiteto narių rinkimas.
Siūlyti į audito komitetą rinkti:
- Drąsutį Liatuką (kaip nepriklausomą narį),
- Liną Ragelienę,
- Reginą Sukarevičienę.
6. AB „Panevėžio statybos trestas“ įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimas į išraišką eurais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo nuostatomis, AB „Panevėžio statybos trestas“ vienos akcijos nominalią vertę iš 1 (vieno) lito pakeisti į 0,29 EUR (dvidešimt devynias šimtąsias euro), atitinkamai Bendrovės įstatinio kapitalo dydį išraiška eurais nustatyti 4 741 500 Eur. (keturi milijonai septyni šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai) Eurų padalintų į 16 350 000 (šešiolika milijonų trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų.
7. AB „Panevėžio statybos trestas“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
7.1.Atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais, juos keičiant tik dėl Bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją.
7.2.Įgalioti AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinį direktorių Dalių Gesevičių pasirašyti, naują AB „Panevėžio statybos trestas“ įstatų redakciją (Priedas) ir atlikti visus privalomus veiksmus, susijusius su priimto sprendimo įgyvendinimu.


11 pav. Olympic Entertainment Group Slovakijos dukterinės bendrovės Olympic Casino Slovakia S.r.o. ir Olympic F&B S.r.o.b. susijungė į Olympic F&B S.r.o.


12 pav. Energijos Skirstymo Operatoriaus akcijų kaina kilo su padidėjusia apyvarta.


13 pav. TEO LT akcijų kaina toliau krito. Bet šiandien pozicijoje jau susiformavo pirkimo signalas @0.946.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 02 23 08:11     #37782
 

https://goo.gl/dHtk6y

https://goo.gl/JuyC87

https://goo.gl/z6XM5M

https://goo.gl/DrSmPt

https://goo.gl/v8CgfF

https://goo.gl/TNaUen

https://goo.gl/UbxMmk

https://goo.gl/8a1Tgg

https://goo.gl/Z6ez9p

https://goo.gl/triW8r

https://goo.gl/1NKuKG

https://goo.gl/S6Kdcp

https://goo.gl/og3R9m

https://goo.gl/MkmhSk

https://goo.gl/x8i6nq

https://goo.gl/5oDfsh

https://goo.gl/4sjtAE

https://goo.gl/3YjErf

https://goo.gl/AUw4WD

https://goo.gl/dn6u2d

https://goo.gl/DvphGB

https://goo.gl/b6qxfH

https://goo.gl/tJMV7L

https://goo.gl/QxLUqy

https://goo.gl/Y95fQN

https://goo.gl/yAtiZV

https://goo.gl/kNzuj4

https://goo.gl/mTgHE4

https://goo.gl/osj38A

https://goo.gl/quNxJC

https://goo.gl/EUAUfS

https://goo.gl/cco5mZ

https://goo.gl/cTq9Bb

https://goo.gl/nVyEiM

https://goo.gl/zeEN4b

https://goo.gl/VJSCRU

https://goo.gl/J2EmDX

https://goo.gl/q55NWh

https://goo.gl/rz5V5g

https://goo.gl/f1xSBt

https://goo.gl/cMr3Jp

https://goo.gl/f5xouF

https://goo.gl/FsfJrq

https://goo.gl/dwSY5c

https://goo.gl/DdhwNh

https://goo.gl/99HzX6

https://goo.gl/6WuyNx

https://goo.gl/wiATVF

https://goo.gl/vyunjg

https://goo.gl/9wKkNP

https://goo.gl/5hrkBZ

https://goo.gl/hBggEh

https://goo.gl/1kv7Qm

https://goo.gl/Ep1pjs

https://goo.gl/gKuqsL

https://goo.gl/RcnFyF

https://goo.gl/6ycWhX

https://goo.gl/RgLwsP

https://goo.gl/wgAoqS

https://goo.gl/7SUiQk

https://goo.gl/sXnZ7D

https://goo.gl/sHtG83

https://goo.gl/VA6hV2

https://goo.gl/zwUBc3

https://goo.gl/LFL4tt

https://goo.gl/tGhjSU

https://goo.gl/SSTqJc

https://goo.gl/xL57mo

https://goo.gl/kLHe2T

https://goo.gl/e5gvRi

https://goo.gl/futMsX

https://goo.gl/TwkRqe

https://goo.gl/CVcHTY

https://goo.gl/d5qFui

https://goo.gl/zQZLpA

https://goo.gl/xBzJym

https://goo.gl/atmh1s

https://goo.gl/9jHeh1

https://goo.gl/Dn7wcS

https://goo.gl/AeDCHe

https://goo.gl/11zMzh

https://goo.gl/KkvxsG

https://goo.gl/kpdnVx

https://goo.gl/HhREWm

https://goo.gl/aX2kSb

https://goo.gl/FdiXXZ

https://goo.gl/Y6kHnb

https://goo.gl/DzwmQd

https://goo.gl/iQmuxF

https://goo.gl/64B6uN

https://goo.gl/yXGAxr

https://goo.gl/EzPTgg

https://goo.gl/X6agx6

https://goo.gl/iPCPeX

https://goo.gl/TJFKm8

https://goo.gl/8BXaLh

https://goo.gl/Cie8we

https://goo.gl/gKuqsL

https://goo.gl/49xbph

https://goo.gl/KkvxsG

https://goo.gl/v626dz

https://goo.gl/UoV52r

https://goo.gl/kakQTy

https://goo.gl/9wki4C

https://goo.gl/cLmqqL

https://goo.gl/P6qJEn

https://goo.gl/xL57mo

https://goo.gl/Bbi98u

https://goo.gl/r7ZwfU

https://goo.gl/zeEN4b

https://goo.gl/Tf9JSj

https://goo.gl/MM4CjL

http://goo.gl/C25NPs

http://goo.gl/Dux2kD

http://goo.gl/ggpqR6

http://goo.gl/54DdQM

http://goo.gl/iEhjHt

http://goo.gl/gTT59k

http://goo.gl/1qPQ5H

http://goo.gl/aiXmo5

http://goo.gl/7WM6YQ

http://goo.gl/m4yjmX

http://goo.gl/73N2bY

http://goo.gl/6CJXW9

http://goo.gl/Q78GGg

http://goo.gl/TmUpsK

http://goo.gl/zhfCD3

http://goo.gl/x6bZpN

http://goo.gl/ukZ85A

http://goo.gl/ib16iZ

http://goo.gl/bWJCu8

http://goo.gl/mpDTJk

http://goo.gl/rKeR19

http://goo.gl/f6iutU

http://goo.gl/MS5N9B

http://goo.gl/uHDTgb

http://goo.gl/EhHinB

http://goo.gl/swnvzZ

http://goo.gl/tfHqrM

http://goo.gl/68nX7P

http://goo.gl/MDmzEe

http://goo.gl/UJHVJF

http://goo.gl/NnfzyQ

http://goo.gl/rXfIPP

http://goo.gl/T5rYji

http://goo.gl/6aTAJp

http://goo.gl/oBSCNk

http://goo.gl/ktDL6h

http://goo.gl/1iDTxF

http://goo.gl/s4msdE

http://goo.gl/6DmNMx

http://goo.gl/S93yFZ

http://goo.gl/rTdnSo

http://goo.gl/gZqer6

http://goo.gl/a7zZL7

http://goo.gl/kTA97e

http://goo.gl/7wZYag

http://goo.gl/NjtnVH

http://goo.gl/6cBybC

http://goo.gl/mnyA5T

http://goo.gl/16BCfQ

http://goo.gl/oQfx8q

http://goo.gl/VGXAJq

http://goo.gl/2QiRZv

http://goo.gl/RxsFz1

http://goo.gl/mp9JPa

http://goo.gl/hGNw4y

http://goo.gl/oyeUja

http://goo.gl/uoLyhg

http://goo.gl/ruJoUg

http://goo.gl/P3NE4d

http://goo.gl/sM4C69

http://goo.gl/GkpaVd

http://goo.gl/MdwsBK

http://goo.gl/D256Yy

http://goo.gl/GH6jXv

http://goo.gl/XfaLt3

http://goo.gl/UBrRBK

http://goo.gl/XaJPML

http://goo.gl/xZvMdj

http://goo.gl/eS1D16

http://goo.gl/zXTrKK

http://goo.gl/oc79u9

http://goo.gl/SfQi1t

http://goo.gl/MQ6HBH

http://goo.gl/Sry53z

http://goo.gl/kievPm

http://goo.gl/WFWwrZ

http://goo.gl/TShPx9

http://goo.gl/1XTh4r

http://goo.gl/mVh7t4

http://goo.gl/do8uFN

http://goo.gl/Ro62mD

http://goo.gl/V29iMT

http://goo.gl/FEs2Hi

http://goo.gl/uJixhd

http://goo.gl/ANWY3F

http://goo.gl/XQ6LAC

http://goo.gl/RzJxdq

http://goo.gl/FYNebW

http://goo.gl/DCpuvB

http://goo.gl/4bJcbg

http://goo.gl/RfMiaE

http://goo.gl/H9i7sU

http://goo.gl/Krg6nm

http://goo.gl/xxRASb

http://goo.gl/4ndyNo

http://goo.gl/ZPbba1

http://goo.gl/qwsqfQ

http://goo.gl/i6UqeX

http://goo.gl/rEjKxL

http://goo.gl/61wVH2

http://goo.gl/S4uyJH

http://goo.gl/1SRY73

http://goo.gl/StRjy9

http://goo.gl/hgspFV

http://goo.gl/e9HAAv

http://goo.gl/GcCYni

http://goo.gl/7XtFNN

http://goo.gl/fmns6w

http://goo.gl/9jwmx7

http://goo.gl/6TAEpD

http://goo.gl/PLfh7R

http://goo.gl/82ALBW

http://goo.gl/5JTk7e

http://goo.gl/8bjh2v

http://goo.gl/36Wy37

http://goo.gl/xitByP

http://goo.gl/k3B9Zy

http://goo.gl/x5dRLp

http://goo.gl/aXS7b6

http://goo.gl/tLTZHo

http://goo.gl/FdXkeP

http://goo.gl/hvZwLb

http://goo.gl/1RHNf2

http://goo.gl/GuABxB

http://goo.gl/bBNWPb

http://goo.gl/EekT2X

http://goo.gl/f6QohW

http://goo.gl/hKXS1M

http://goo.gl/5atkft

http://goo.gl/kr65Dy

http://goo.gl/WbbGLM

http://goo.gl/1gGSbD

http://goo.gl/67Mp1E

http://goo.gl/Zw9GTG

http://goo.gl/6sMCs9

http://goo.gl/R64TrM

http://goo.gl/ojHQwU

http://goo.gl/g8CQaG

http://goo.gl/em7tKM

http://goo.gl/BjnsBJ

http://goo.gl/7v23AW

http://goo.gl/fFNjMH

http://goo.gl/P6TmUY

http://goo.gl/Rqq44d

http://goo.gl/4i2v9R

http://goo.gl/X3z7ty

http://goo.gl/3bPoa4

http://goo.gl/1s3f3L

http://goo.gl/vw48ag

http://goo.gl/3ojUZb

http://goo.gl/XFLhhd

http://goo.gl/nFREQ2

http://goo.gl/mCHkUD

http://goo.gl/oyUykT

http://goo.gl/wKTwaf

http://goo.gl/EENYKk

http://goo.gl/3EGz4Q

http://goo.gl/GQLWHb

http://goo.gl/fpvpjn

http://goo.gl/daaGBG

http://goo.gl/eyDaHo

http://goo.gl/jZ5NiS

http://goo.gl/ij1fTa

http://goo.gl/Xbu43j

http://goo.gl/E92bKU

http://goo.gl/4UfGwZ

http://goo.gl/RnQNgJ

http://goo.gl/ybmF9z

http://goo.gl/naNsV6

http://goo.gl/RdCm9x

http://goo.gl/WVXjXR

http://goo.gl/hfU1vS

http://goo.gl/H4ZkTK

http://goo.gl/KAtTHi

http://goo.gl/wdw8z6

http://goo.gl/LQf8eH

http://goo.gl/nVoodw

http://goo.gl/CocAqH

http://goo.gl/fT6fFb

http://goo.gl/2o385i

http://goo.gl/gWXdNL

http://goo.gl/mJr3LH

http://goo.gl/DApLJS

http://goo.gl/5WS9Q4

http://goo.gl/mFqkdi

http://goo.gl/CLhMER

http://goo.gl/jkjm5R

http://goo.gl/dhiaGa

http://goo.gl/7kscLc

http://goo.gl/Zsojr1

http://goo.gl/G5nbG1

http://goo.gl/EZzDoJ

http://goo.gl/FKLLa2

http://goo.gl/4RRem6

http://goo.gl/dfT8sn

http://goo.gl/vM7SPE

http://goo.gl/izgX9W

http://goo.gl/DuAdbd

http://goo.gl/b7wRJa

http://goo.gl/VZbqQK

http://goo.gl/ko3xGo

http://goo.gl/1rBj8E

http://goo.gl/rYJBQt

http://goo.gl/tG79Eh

http://goo.gl/gt56SD

http://goo.gl/oyeUja

http://goo.gl/36RzJe

http://goo.gl/L2guoT

http://goo.gl/ypTqkw

http://goo.gl/UkyQXR

http://goo.gl/onHiU9

http://goo.gl/pJ9cPm

http://goo.gl/BpGfSZ

http://goo.gl/fhNsYA

http://goo.gl/n8sQi4

http://goo.gl/qhhmeU

http://goo.gl/HMCj7S

http://goo.gl/PjwfpD

http://goo.gl/SmukVB

http://goo.gl/bqSeYr

http://goo.gl/N9G7hv

http://goo.gl/HZWFtL

http://goo.gl/YyBufd

http://goo.gl/P2mge4

http://goo.gl/8zZKjo

http://goo.gl/U3R5a3

http://goo.gl/gVMCgm

http://goo.gl/rCPYda

http://goo.gl/PEkSdT

http://goo.gl/XKKbkH

http://goo.gl/iPJPAB

http://goo.gl/hGw4c2

http://goo.gl/ru5iNY

http://goo.gl/aLr6qm

http://goo.gl/UMt2ke

http://goo.gl/6Tys4T

http://goo.gl/vUKyn5

http://goo.gl/63qr6Y

http://goo.gl/uXnrBM

http://goo.gl/uNFLg2

http://goo.gl/yLou7Q

http://goo.gl/jJ5SeD

http://goo.gl/daoA77

http://goo.gl/zUivBg

http://goo.gl/ZdaZx5

http://goo.gl/42NBWt

http://goo.gl/3KhKkW

http://goo.gl/Pm2fDc

http://goo.gl/6w8FpG

http://goo.gl/CxR8f2

http://goo.gl/5GxwXF

http://goo.gl/Qx1G1V

http://goo.gl/kCpPrb

http://goo.gl/Y9Xcuy

http://goo.gl/CuNkuz

http://goo.gl/RnSteB

http://goo.gl/QvhSbW

http://goo.gl/RLDqLe

http://goo.gl/uAZ8ZZ

http://goo.gl/4TQ316

http://goo.gl/MrNBxU

http://goo.gl/jyjoRg

http://goo.gl/Wqxfhm

http://goo.gl/aB1ojY

http://goo.gl/cT8VVT

http://goo.gl/QbEMKN

http://goo.gl/qGoK64

http://goo.gl/EdJr2Y

http://goo.gl/9XtXpN

http://goo.gl/EtbwTq

http://goo.gl/2DYXDJ

http://goo.gl/DShdFt

http://goo.gl/NC29Qi

http://goo.gl/pC8mXT

http://goo.gl/8v5cDW

http://goo.gl/Fv1EFY

http://goo.gl/nGDHrT

http://goo.gl/9gWvZD

http://goo.gl/8QiDRd

http://goo.gl/aLqic9

http://goo.gl/4CRjGw

http://goo.gl/NL2FjV

http://goo.gl/JWnNy7

http://goo.gl/nU1aru

http://goo.gl/dF7XSv

http://goo.gl/5QjoxN

http://goo.gl/CtLmqv

http://goo.gl/mZPHRz

http://goo.gl/A5WwX4

http://goo.gl/5jwUNv

http://goo.gl/jaVsDG

http://goo.gl/67bNqz

http://goo.gl/v1aj86

http://goo.gl/MUAUC9

http://goo.gl/uRPhFM

http://goo.gl/gNbKeF

http://goo.gl/MA296x

http://goo.gl/vX4ydb

http://goo.gl/sHkDRi

http://goo.gl/1HPTVq

http://goo.gl/wLc2EU

http://goo.gl/pGHKx7

http://goo.gl/jFWaZQ

http://goo.gl/b3t1SF

http://goo.gl/gtgA3b

http://goo.gl/Tu51eU

http://goo.gl/8u2z2y

http://goo.gl/hDHqZ1

http://goo.gl/Uga57C

http://goo.gl/a1X4tr

http://goo.gl/ganspm

http://goo.gl/WAFfLM

http://goo.gl/ZNjcBo

http://goo.gl/ztVXWj

http://goo.gl/VVnBFv

http://goo.gl/m8k4A3

http://goo.gl/6LX5vQ

http://goo.gl/WhFZiV

http://goo.gl/48gWob

http://goo.gl/Dr2wQA

http://goo.gl/JdBWop

http://goo.gl/APBgtm

http://goo.gl/HyJSr6

http://goo.gl/JyhMzU

http://goo.gl/UMStUQ

http://goo.gl/rUyqji

http://goo.gl/qaVuXk

http://goo.gl/WgjSjT

http://goo.gl/WPc9aw

http://goo.gl/wt3BcM

http://goo.gl/uLdaZz

http://goo.gl/7gUGWo

http://goo.gl/fG5pn9

http://goo.gl/iW6sP5

http://goo.gl/Leq27m

http://goo.gl/bdUHR1

http://goo.gl/WSYGfc

http://goo.gl/xbA2zT

http://goo.gl/uePeDy

http://goo.gl/sjtBdF

http://goo.gl/Yv3cai

http://goo.gl/Sbdw9e

http://goo.gl/sPF4Wi

http://goo.gl/4FhGax

http://goo.gl/kEz4VR

http://goo.gl/Jj1jFv

http://goo.gl/zgKSDT

http://goo.gl/9En4cF

http://goo.gl/gNjphq

http://goo.gl/ZcnrQd

http://goo.gl/Siwm4x

http://goo.gl/Xnmw6s

http://goo.gl/cFK3AC

http://goo.gl/RcpfRd

http://goo.gl/5MQeHN

http://goo.gl/5YKvvB

http://goo.gl/y9NzQA

http://goo.gl/oWQd3z

http://goo.gl/UNuHcx

http://goo.gl/7Q56Ts

http://goo.gl/5NB3JH

http://goo.gl/KVeJnB

http://goo.gl/Q4jBj1

http://goo.gl/3Nf2JT

http://goo.gl/AmwpNg

http://goo.gl/Faf88w

http://goo.gl/3uKrMR

http://goo.gl/xgUE1H

http://goo.gl/8bE7hx

http://goo.gl/Zrby1n

http://goo.gl/L2QkxA

http://goo.gl/CqMquA

http://goo.gl/xRznn2

http://goo.gl/7w4e9V

http://goo.gl/AAjj6M

http://goo.gl/huwzHX

http://goo.gl/XpkSSp

http://goo.gl/8WKmwE

http://goo.gl/4up9VS

http://goo.gl/YHTDJa

http://goo.gl/HhxgcM

http://goo.gl/5kDDrP

http://goo.gl/uzk1qn

http://goo.gl/hGbUi4

http://goo.gl/8xP9kD

http://goo.gl/EpYJNX

http://goo.gl/CWjGYd

http://goo.gl/iLHVSi

http://goo.gl/c4S95d

http://goo.gl/bYCtvv

http://goo.gl/zqjPmv

http://goo.gl/mcbu7e

http://goo.gl/8Fkohb

http://goo.gl/6BDhAE

http://goo.gl/EzHVxM

http://goo.gl/kYcAUK

http://goo.gl/yyGnT5

http://goo.gl/ZzEDUH

http://goo.gl/B7DU2G

http://goo.gl/rZYvbP

http://goo.gl/QqjKAV

http://goo.gl/GPWuP5

http://goo.gl/mP4Z8P

http://goo.gl/pqkjo8

http://goo.gl/tVJ6nD

http://goo.gl/KWzKJE

http://goo.gl/vqpveU

http://goo.gl/Wfvmx8

http://goo.gl/1tRBtT

http://goo.gl/Lozung

http://goo.gl/KmZTQv

http://goo.gl/7HkeBU

http://goo.gl/Z2FvSe

http://goo.gl/ygYyhL

http://goo.gl/nnxrfR

http://goo.gl/b55MHc

http://goo.gl/JY2szQ

http://goo.gl/F29rXz

http://goo.gl/qbvBFk

http://goo.gl/yoDLsu

http://goo.gl/hcZFoq

http://goo.gl/DePMqZ

http://goo.gl/rzp9ve

http://goo.gl/66deDy

http://goo.gl/eb5qNT

http://goo.gl/V9XYnZ

http://goo.gl/DTscRg

http://goo.gl/u5GpF3

http://goo.gl/egiPJ8

http://goo.gl/tp1aBC

http://goo.gl/5WV8SC

http://goo.gl/GcENJG

http://goo.gl/5WV8SC

http://goo.gl/VvEkog

http://goo.gl/f7VVHm

http://goo.gl/YUgp1K

http://goo.gl/pd3KuR

http://goo.gl/W7rDVA

http://goo.gl/2cBVmc

http://goo.gl/JwJuKE

http://goo.gl/TcvDZP

http://goo.gl/7K6Tz8

http://goo.gl/w2qQPB

http://goo.gl/m4WNiv

http://goo.gl/v9nvur

http://goo.gl/Aa3Ex5

http://goo.gl/oEutkd

http://goo.gl/hiz2G8

http://goo.gl/ADKPcp

http://goo.gl/9cwUnp

http://goo.gl/zFRq6J

http://goo.gl/2ULbmr

http://goo.gl/1gfCkR

http://goo.gl/f2zA9F

http://goo.gl/amtKnA

http://goo.gl/VEnACU

http://goo.gl/pqkjo8

http://goo.gl/Wg7Xcd

http://goo.gl/fPVhgm

http://goo.gl/4riXgF

http://goo.gl/zn8vCP

http://goo.gl/mXBXVS

http://goo.gl/ATWKVE

http://goo.gl/BPYmtr

http://goo.gl/K9AqvL

http://goo.gl/BPYmtr

http://goo.gl/63obgi

http://goo.gl/Noj9nF

http://goo.gl/Kbji9m

http://goo.gl/MdN1uN

http://goo.gl/45Qdhc

http://goo.gl/1tRBtT

http://goo.gl/seYLaZ

http://goo.gl/ryxtpz

http://goo.gl/X2Y72t

http://goo.gl/tJeCrc

http://goo.gl/zX4y7q

http://goo.gl/49sRSV

http://goo.gl/9tYZqm

http://goo.gl/9SN8H9

http://goo.gl/grkW1M

http://goo.gl/SZr4sf

http://goo.gl/tJeCrc

http://goo.gl/J9vB76

http://goo.gl/6qBucG

http://goo.gl/cmHrWm

http://goo.gl/SZr4sf

http://goo.gl/JfaJZf

http://goo.gl/nYbT4x

http://goo.gl/yoRgg2

http://goo.gl/tp1aBC

http://goo.gl/5WV8SC

http://goo.gl/GcENJG

http://goo.gl/5WV8SC

http://goo.gl/hY86yX

http://goo.gl/1MYVhU

http://goo.gl/yosb8s

http://goo.gl/k4Scxa

http://goo.gl/6iX29M

http://goo.gl/RjS9Xg

http://goo.gl/hM1tgo

http://goo.gl/QNNskt

http://goo.gl/X1qGPG

http://goo.gl/CKP1Mq

http://goo.gl/GcENJG

http://goo.gl/Tj1EY4

http://goo.gl/gMovGf

http://goo.gl/aUDPVS

http://goo.gl/tj6wjj

http://goo.gl/VAUQ7c

http://goo.gl/D5r1Gd

http://goo.gl/qbvBFk

http://goo.gl/8UTXuH

http://goo.gl/ZWLnaM

http://goo.gl/oTbJ2j

http://goo.gl/MM7X4i

http://goo.gl/HR6egu

http://goo.gl/NPty8N

http://goo.gl/XUfr7f

http://goo.gl/FoqAiP

http://goo.gl/WTMkdk

http://goo.gl/3VpChw

http://goo.gl/43s8zV

http://goo.gl/YgKUJC

http://goo.gl/obtg7p

http://goo.gl/c6jXTp

http://goo.gl/o35UC8

http://goo.gl/2Cw3z3

http://goo.gl/ykbKTY

http://goo.gl/VL1yTv

http://goo.gl/vRJb86

http://goo.gl/aC8WCi

http://goo.gl/suFGbQ

http://goo.gl/FoqAiP

http://goo.gl/XUfr7f

http://goo.gl/HR6egu

http://goo.gl/NPty8N

http://goo.gl/8k9ngc

http://goo.gl/czUSx6

http://goo.gl/zMwLsK

http://goo.gl/4pfM47

http://goo.gl/6aNmxM

http://goo.gl/reh3UP

http://goo.gl/mXHr9u

http://goo.gl/fPR9Zd

http://goo.gl/UFzBpJ

http://goo.gl/d9XGof

http://goo.gl/EBHGaM

http://goo.gl/2Psf2v

http://goo.gl/Sy12GJ

http://goo.gl/YkQPWX

http://goo.gl/x8q5EK

http://goo.gl/7Ndsdh

http://goo.gl/XEfv53

http://goo.gl/wMsPqU

http://goo.gl/WSL9Uw

http://goo.gl/jNSsCg

http://goo.gl/3SrB4h

http://goo.gl/jcPeLc

http://goo.gl/nvKpdt

http://goo.gl/9NYzB2

http://goo.gl/MvmSrD

http://goo.gl/BJmbvy

http://goo.gl/UBDZ2K

http://goo.gl/8i6hL9

http://goo.gl/pR93y9

http://goo.gl/1XnMAV

http://goo.gl/TtCfLV

http://goo.gl/PxMEYA

http://goo.gl/Z2hK3d

http://goo.gl/vu3dct

http://goo.gl/1u6KCk

http://goo.gl/cmvvBp

http://goo.gl/JX2Xs2

http://goo.gl/riWAwV

http://goo.gl/bfpPDT

http://goo.gl/xzUecz

http://goo.gl/xHznsM

http://goo.gl/NCcMPw

http://goo.gl/rQyLtw

http://goo.gl/m54wfd

http://goo.gl/tNvL8s

http://goo.gl/u9btv9

http://goo.gl/jhuDCN

http://goo.gl/gCNxMr

http://goo.gl/f73KNv

http://goo.gl/z99PNK

http://goo.gl/fXebhg

http://goo.gl/h7SEiP

http://goo.gl/pjAo4u

http://goo.gl/Xxo6AZ

http://goo.gl/TPy5qD

http://goo.gl/nvKpdt

http://goo.gl/yiYFWt

http://goo.gl/JNNUKg

http://goo.gl/DrKkVp

http://goo.gl/wweF81

http://goo.gl/z6omHm

http://goo.gl/oq8Qpz

http://goo.gl/5QiRRo

http://goo.gl/6J6nkG

http://goo.gl/gE5ykg

http://goo.gl/s9S1k2

http://goo.gl/sfYyhL

http://goo.gl/m5XUzg

http://goo.gl/NQGriv

http://goo.gl/mQJhBS

http://goo.gl/SNo2pB

http://goo.gl/MLjFzb

http://goo.gl/hBnbZr

http://goo.gl/QRrLng

http://goo.gl/525x6B

http://goo.gl/Mmi3Vk

http://goo.gl/KNwZVC

http://goo.gl/mrR32U

http://goo.gl/jkVmzN

http://goo.gl/9dEvMW

http://goo.gl/kQrEoV

http://goo.gl/8DxHna

http://goo.gl/3Vp8SA

http://goo.gl/9oWh6U

http://goo.gl/ZmNoGC

http://goo.gl/hNKm4p

http://goo.gl/jyjoRg

http://goo.gl/RrKUXu

http://goo.gl/obtUJc

http://goo.gl/qLLV81

http://goo.gl/1hXRFP

http://goo.gl/JeXr5x

http://goo.gl/TzxjMC

http://goo.gl/ViL9dd

http://goo.gl/GGKBBz

http://goo.gl/59xEz4

http://goo.gl/BXDyZc

http://goo.gl/iaefCb

http://goo.gl/qqGGTG

http://goo.gl/AepHsG

http://goo.gl/11BF1a

http://goo.gl/M9fcJY

http://goo.gl/L2Fyxd

http://goo.gl/gLmEpi

http://goo.gl/qqGGTG

http://goo.gl/MDo22G

http://goo.gl/vAK7cX

http://goo.gl/HTWzA9

http://goo.gl/mpjuqD

http://goo.gl/XzwHgR

http://goo.gl/2pbyG7

http://goo.gl/u1TLzH

http://goo.gl/TWURUK

http://goo.gl/W5cYHi

http://goo.gl/gKo6HF

http://goo.gl/cJEVdR

http://goo.gl/Q5w9ow

http://goo.gl/S16o4J

http://goo.gl/6UZBGZ

http://goo.gl/c1zJmJ

http://goo.gl/dzwrZv

http://goo.gl/dhdPkW

http://goo.gl/X3z7ty

http://goo.gl/yS7b3K

http://goo.gl/M4EBFj

http://goo.gl/jHTRGs

http://goo.gl/wSuR3R

http://goo.gl/ZVkFzV

http://goo.gl/w2566s

http://goo.gl/wPNiSk

http://goo.gl/1YnTio

http://goo.gl/xmGsC6

http://goo.gl/oxbyG7

http://goo.gl/o4ee7j

http://goo.gl/w8vJ1t

http://goo.gl/GM97ef

http://goo.gl/CbXPL3

http://goo.gl/qBQ6Xo

2018 10 16 16:30     #40588
 Just loved all of the tips you have so lovingly spelled out for us (your on line family). A big Thanks for that. I would definitely take these in mind.
http://www.babelite.com/what-is-traditional-shopping/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital