Komentarai 2 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Balandžio 9 d. Biržos apžvalga

2015 m. Balandžio 9 d. Biržos apžvalga 2015 m. Balandžio 9 d. Biržos apžvalga

Šiandien investuotojai kiek atsitraukė. Jau nesugebėjome sugeneruoti milijono eurų apyvartos. Ir kritusių akcijų kainų buvo daugiau nei kilusių.
Visi indeksai raudonavo. Labiausiai krito Vilniaus indeksas. Jo vertė sumažėjo 0.53%. O ir naujienų, galinčių labiau išjudinti rinkas ar kelti investuotojų optimizmą šiandien visiškai nebuvo.

 

 


1 pav. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 30 d. 9:00 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A, šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „INVL Technology“ (įmonės kodas 300893533, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 16) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2015 m. balandžio 23 d.).
Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) finansines ataskaitas.
3. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. pelno paskirstymo.
5. Supažindinimas su AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Technology“ ) 2014 m. konsoliduotu metiniu pranešimu.
6. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Technology “ ) finansines ataskaitas.
7. Konsoliduoto ir AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Technology“ ) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
8. AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Technology“ ) 2014 m. pelno paskirstymo.
9. Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533) savų akcijų supirkimo.
Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1.Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
2.Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
3.Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
4.Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. pelną paskirstyti taip:
5.Supažindinimas su AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“ ) 2014 m. konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“ ) 2014 m. konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
6.Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“ ) finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“ ) finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
7.Konsoliduoto ir AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“ ) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti Konsoliduotas ir AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“ ) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
8.AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“ ) 2014 m. pelno paskirstymo.
AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“ ) 2014 m. pelną paskirstyti taip: (pridedama)
9.Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533) savų akcijų supirkimo.
Panaudoti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu sudarytą rezervą savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533) akcijų:
1) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Technology“ (kodas 300893533) priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – turi neviršyti akcijos buhalterinės vertės (nuosavo kapitalo padalinto iš akcijų skaičiaus) apskaičiuotos pagal paskutinės prieš inicijuojant akcijų supirkimą viešai paskelbtos AB „INVL Technology“ (kodas 300893533) finansinės atskaitomybės duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,637 EUR;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533) valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Valdyba siūlo dividendų nemokėti.

 


2 pav. Tallinna Kaubamaja Grupp pildymosi signalas @6.48.

 


3 pav. Šiaulių banko akcijų kaina pasirinko korekciją su augančia apyvarta. Suveikė pelno fiksavimo signalas. Be to akcininkų teisių apskaitos diena – 2015 m. balandžio 13 d. Vadinasi, ryt pirksiantys Šiaulių banko akcijas negaus nei dividendų, nei naujų akcijų.

 


4 pav. Tallinna Vesi pozicijoje suveikė savaitinis pildymosi signalas.

 


5 pav. Lietuvos dujų jau nebesipildom.

 


6 pav. Panevėžio statybos tresto – pozicijoje pelno fiksavimo signalas @1.01.

 


7 pav. Klaipėdos naftos pildymosi signalas @0.407.

 


8 pav. Aprangos pelno fiksavimo signalas @2.94.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 07 09:59     #40280
 You have a good point here! I totally agree with what you said !! Thanks for sharing your views ... hope more people will read this article !!http://www.rockmeafrica.com
2018 10 20 16:02     #40782
 Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is an engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers.

http://www.oursnetwork.com/what-are-the-types-of-business/
Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital