Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Kovo 26 d. Biržos apžvalga

2015 m. Kovo 26 d. Biržos apžvalga 2015 m. Kovo 26 d. Biržos apžvalga

Kaip ir reikėjo tikėtis, šiandien sulaukėme didelių apyvartų ir kainų šuolių. Investuotojai teigiamai įvertino Amber Grid dividendinį siūlymą, ypač dividendų dydį. Aukštas dar liko ir TEO LT akcijų dividendinis pajamingumas.
Euforijos pagauti, investuotojai kėlė energetikų akcijų kainas ir pardavinėjo pienininkus. Bet vis tiek kritusių akcijų kainų šiandien buvo daugiau, bet tik minimaliai.
Kilo tik Vilniaus akcijų indeksas.

 


1 pav. Valdyba šaukia akcininkų susirinkimą ir siūlo mokėti 0,068 euro dividendų vienai akcijai
2015 m. kovo 25 d. TEO LT, AB valdyba nutarė:
- Patvirtinti audituotos 2014 m. Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės atskaitomybės projektą, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti 2014 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų projektą.
Audituoti 2014 m. „Teo“ įmonių grupės veiklos rezultatai nesiskiria nuo 2015 m. sausio 29 d. paskelbtų 2014 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų: 2014 m. konsoliduotos „Teo“ įmonių grupės pajamos sudarė 698 450 tūkst. litų (202 285 tūkst. eurų), o laikotarpio pelnas – 131 465 tūkst. litų (38 075 tūkst. eurų).
- Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2014 metų Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinimui.
- Patvirtinti 2014 metų pelno paskirstymo projektą ir pasiūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pelną paskirstyti pagal patvirtintą pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 39 886 tūkst. eurų (137 720 tūkst. litų) skirti 39 618 tūkst. eurų (136 792 tūkst. litų) 2014 m. dividendams mokėti, t. y. 0,068 euro (0,235 lito) dividendų vienai akcijai. 2014 m. tantjemoms šešiems valdybos nariams skirti 93,8 tūkst. eurų (324 tūkst. litų), t. y. po 15 640 eurų (54 tūkst. litų) vienam valdybos nariui.
- Pasiūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui sumažinti Bendrovės privalomąjį rezervą 5,6 mln. eurų ir perkelti šią sumą į Bendrovės nepaskirstytąjį pelną.
- Sušaukti eilinį visuotinį TEO LT, AB akcininkų susirinkimą 2015 m. balandžio 29 d. 13.00 val. Vilniuje, Lvovo g. 25, TEO LT, AB buveinės 23-io aukšto salėje ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą:
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. 2014 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2014 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
3. 2014 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
4. Dėl privalomojo rezervo mažinimo.
5. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
6. Dėl akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais keitimo į išraišką eurais.
7. Dėl Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimo.
8. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
9. Dėl sprendimų vykdymo.
Valdyba siūlo akcininkų susirinkimui išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“ Bendrovės audito įmone 2015 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2015 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimui.
Akcininkams taip pat siūloma pakeisti Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraišką litais į išraišką eurais. Bendrovės vienos akcijos nominali vertė būtų lygi 0,29 euro, o Bendrovės įstatinis kapitalas – 168 957 810,02 euro.
Atsižvelgiant į tai, kad einamoji Bendrovės valdybos kadencija baigiasi 2015 balandžio 25 d., pagrindinė „Teo“ akcininkė TeliaSonera AB, turinti 88,15 proc. „Teo“ akcijų, į Bendrovės valdybą dvejų metų valdybos kadencijai siūlo perrinkti Robert Andersson, Stefan Block, Claes Nycander, Tiia Tuovinen, Ingą Skisaker ir Rolandą Viršilą.

TEO LT, AB (toliau – „Teo“ arba Bendrovė) gavo didžiausio Bendrovės akcininko, turinčio 88,15 proc. akcijų ir balsų, TeliaSonera AB raštą su siūlomais kandidatais į Bendrovės valdybą.
TeliaSonera AB kaip TEO LT, AB akcininkas siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris vyks 2015 m. balandžio 29 d., Vilniuje, į TEO LT, AB valdybą rinkti šiuos kandidatus:
1. p. Robert (Wilhelm) Andersson
2. p. Stefan (Carl Demetrios) Block
3. p. Claes (Johan Ingemar) Nycander
4. p. Tiia (Silja Kristiina) Tuovinen
5. p. Ingą Skisaker
6. p. Rolandą Viršilą
Robert (Wilhelm) Andersson (g. 1960 m.) – TEO LT, AB valdybos pirmininkas, valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d., (pasiūlė TeliaSonera AB), Atlyginimų komiteto pirmininkas. Išsilavinimas: Džordžo Vašingtono universiteto Vašingtone (JAV) Tarptautinio verslo administravimo magistras, Švedijos ekonomikos ir verslo administravimo mokyklos Helsinkyje (Suomija) apskaitos ir finansų magistras. Darbovietė – „TeliaSonera AB“ (Švedija) vykdantysis viceprezidentas ir Europos regiono vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) valdybos pirmininkas; „TeliaSonera Norge AS“ (Norvegija) valdybos pirmininkas; UAB „Omnitel“ (Lietuva) valdybos pirmininkas; „AS Eesti Telekom“ (Estija) stebėtojų tarybos pirmininkas; „Xfera Móviles S.A.“ (Ispanija) valdybos narys ir „Enea AB“ (Švedija) valdybos narys. Robert Andersson TEO LT, AB akcijų neturi. Jis turi 10 000 „TeliaSonera AB“ akcijų. Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Stefan (Carl Demetrios) Block (g. 1967 m.) – TEO LT, AB valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d. (pasiūlė TeliaSonera AB ), Audito komiteto pirmininkas. Išsilavinimas – Stokholmo universiteto (Švedija) verslo vadybos bakalauras. Darbovietė – TeliaSonera AB (Švedija) Europos padalinio vyriausias finansininkas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „TeliaSonera Denmark A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas; „Síminn Denmark A/S“ (Danija) valdybos narys; „Telia Finance“ (Švedija) valdybos narys; „TeliaSonera Norge AS“ (Norvegija) valdybos narys; „Xfera Móviles S.A.“ (Ispanija) valdybos narys; UAB „Omnitel” (Lietuva) valdybos narys; LMT SIA (Latvija) stebėtojų tarybos narys ir „AS Eesti Telekom“ (Estija) stebėtojų tarybos narys. Stefan Block TEO LT, AB akcijų neturi. Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Claes (Johan Ingemar) Nycander (g. 1963 m.) – TEO LT, AB valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d. (pasiūlė TeliaSonera AB), Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas: Upsalos universiteto (Švedija) verslo administravimo magistras; Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto Technologijos instituto (Švedija) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto (Švedija) matematikos bakalauras. Darbovietė – TeliaSonera AB (Švedija) Europos padalinio vyriausias technologijų vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „TT Nätverket A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas; LMT SIA (Latvija) stebėtojų tarybos narys ir „Systecon AB“ (Švedija) valdybos narys. Claes Nycander TEO LT, AB akcijų neturi. Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Tiia (Silja Kristiina) Tuovinen (g. 1964 m.) – TEO LT, AB valdybos narė nuo 2009 m. balandžio 28 d., dvejų metų kadencijai perrinkta 2013 m. balandžio 25 d. (pasiūlė TeliaSonera AB), Audito komiteto narė. Išsilavinimas: University College London (Jungtinė Karalystė) teisės magistrė ir Helsinkio universiteto (Suomija) teisės magistrė. Darbovietė – TeliaSonera AB (Švedija) Teisės reikalų padalinio vyriausioji patarėja konkurencijos ir įmonių valdymo klausimais. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Kekkilä Oy“ (Suomija) valdybos narė; „Innofactor Oyj“ (Suomija) valdybos narė ir kelių Helsinkyje (Suomija) veikiančių nekilnojamojo turto bendrovių valdybų narė. Tiia Tuovinen TEO LT, AB akcijų neturi. Ji neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Inga Skisaker (g. 1971 m.) – TEO LT, AB valdybos narė nuo 2011 m. balandžio 28 d., dvejų metų kadencijai perrinkta 2013 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą kandidatę pasiūlė TeliaSonera AB), Audito komiteto narė. Išsilavinimas – Vilniaus universiteto (Lietuva) tarptautinio verslo administravimo magistrė. Darbovietė: „Nordea Bank AB Lietuvos skyrius“ (Švedija) generalinė direktorė ir bankininkystės vadovė Baltijos šalims. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Baltic Management Institute" (Lietuva) valdybos narė ir „Investors Forum" (Lietuva) valdybos narė. Inga Skisaker TEO LT, AB akcijų tiesiogiai neturi. Ji neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Rolandas Viršilas (g. 1963 m.) – TEO LT, AB valdybos narys nuo 2013 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą kandidatą pasiūlė TeliaSonera AB), Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas – Vilnius universiteto Matematikos fakulteto magistro diplomas. Darbovietė – „UAB „Švyturys–Utenos alus“ generalinis direktorius. Rolandas Viršilas turi 75 000 TEO LT, AB akcijų, kurios sudaro 0,0129 proc. bendro bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus. Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Vadovaujantis vertybinių popierių biržoje „Nasdaq OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis visi kandidatai išrinkti į valdybą būtų valdybos nariais – direktoriais konsultantais (neetatiniais valdybos nariais), o Inga Skisaker ir Rolandas Viršilas be to būtų ir nepriklausomais valdybos nariais.
Pildomės, akcijai toliau kylant. Dar yra kur kilti.

 


2 pav. AB „Linas“, juridinio asmens kodas 147689083, buveinės adresas S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 30 d. šaukiamas AB „Linas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo data – 2015 m. balandžio 30 d., ketvirtadienis.
Susirinkimo laikas – 12.00 valanda. Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.
Susirinkimo vieta – AB „Linas“ buveinės salėje, S.Kerbedžio g. 23, Panevėžyje.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Auditoriaus išvada apie 2014 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.
2. 2014 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
3. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
4. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.
5. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
6. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas ir įgaliojimų suteikimas.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2015 m. balandžio 23 d. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2015 m. balandžio 23 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Linas parodęs metų nuostolius ataskaitoje ir sukauptus nuostolius balanse. Tai kainos kilimo nesitikime.

 


3 pav. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ nepažeidė reguliuojamos veiklos sąlygų, nesutinka su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisijos) sprendimu dėl tariamų pažeidimų ir skųs jį teisme.
„Litgrid“ kasmet Komisijai teikia atskirų veiklos segmentų ataskaitas, tačiau iki šiol nebuvo sulaukusi pastabų dėl galimai neteisingai vykdomos elektros energijos pajamų ir sąnaudų apskaitos. Per 2011-2013 metus Komisija nebuvo patvirtinusi metodikos, kaip tinkamai tokią apskaitą atlikti.
„Per 2011-2013 metus „Litgrid“ nė karto neviršijo Komisijos nustatytos elektros perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos. Todėl Komisijos nustatyti tariami pažeidimai negalėjo turėti ir neturėjo jokios įtakos elektros energijos perdavimo paslaugos kainai“, - sako Rimantas Busila, „Litgrid“ valdybos narys ir Finansų departamento direktorius.
„Litgrid“ ne kartą kvietė Komisijos narius ir specialistus pradėti konstruktyvų dialogą ir aiškiai reglamentuoti reguliuojamos veiklos sąnaudų apskaitos principus. Komisijos sprendimas, paremtas iki galo neišnagrinėtais klausimais ir netikslumais, turės įtakos įmonės finansiniams rodikliams, taip pat ir pinigų srautams intensyviausiu laikotarpiu, kai baigiami įgyvendinti strateginiai elektros energetikos sektoriaus projektai.
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


4 pav. Staigiai išaugusi Amber Grid akcijų kaina sulaukė pardavėjų antplūdžio. Bet kainai dar yra net labai kur kilti. Grynai teoriškai įvertinkime, kad jei S&P500 akcijų vidutinis dividendinis pajamingumas yra 1.99%, tai prie tokio pajamingumo ir duotų dividendų, Amber Grid akcijų kainos dangus laaaaaabai toli.
Be abejo, Lietuvos investuotojai vis tiek reikalauja daug didesnio pajamingumo. Tokį dabar ir turim.

 


5 pav. Lietuvos dujų pozicijoje suveikė pildymosi signalai.

 


6 pav. Klaipėdos naftos akcijų kainai dugnas netiko. Ieškoma žemesnio.

 


7 pav. Panevėžio statybos tresto akcijos – nuostolingų akcijų atsikratymo metas.

 


8 pav. Šiaulių banko pardavimo signalas @0.295.

 


9 pav. Pildomės Lietuvos energijos gamybą, kainai toliau kylant.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 20 16:07     #40792
 That is really nice to hear. thank you for the update and good luck.
http://www.educationcareeradvisors.com/why-education-is-the-most-powerful-weapon/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital