Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Kovo 24 d. Biržos apžvalga

2015 m. Kovo 24 d. Biržos apžvalga 2015 m. Kovo 24 d. Biržos apžvalga

Antradienį Baltijos rinkose buvo labai ramu. Kiek aktyviau prekiauta Silvano Fashion Group ir TEO LT akcijomis. Likusi 64 000 eurų apyvarta pasiskirstė tarp 39 bendrovių akcijų.
Bendros nuotaikos pesimistinės. Vilniuje akcijų kainos buvo linkusios kilti. OMXV indeksas žaliavo 0.34%.

 

 


1 pav. 2015 m. kovo 24 d. įvykusio AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:
Straipsniai (tūkst. LTL) (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 14 806 4 288
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 309 89
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) - -
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - -
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 15 115 4 377
Pervedimai iš rezervų - -
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 15 115 4 377
Pelno paskirstymas: - -
- į įstatymo numatytus rezervus - -
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti - -
- į kitus rezervus - -
- dividendai* 682 197
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai - -
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 14 433 4 180
*Skiriama 0,06 EUR vienai akcijai
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dividendų politikos tvirtinimas.
Patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dividendų politiką (pridedama).
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatinio kapitalo mažinimas.
Siekiant anuliuoti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytas 2 660 paprastųjų vardinių akcijų, sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 3 294 209 litų iki 3 291 549 litų.
Įstatinis kapitalas mažinamas anuliuojant 2 660 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ išleistas akcijas, kurias yra įgijusi pati bendrovė.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo keitimas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ vienos akcijos nominali vertė keičiama iš 1 lito į 0,29 euro, atitinkamai įstatinio kapitalo dydis, sumažinus jį aukščiau nustatyta tvarka, bus 954 549,21 eurų.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, priimtus 6 ir 7 darbotvarkės klausimais bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą.
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ generalinį direktorių Darių Šulnį pasirašyti naują akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų redakciją.
Dėl pritarimo sutarties su UAB „INVL Farmland Management“ sudarymui.
Sudaryti su UAB „INVL Farmland Management“ sutartį, kurios pagrindu pavesti minėtai bendrovei administruoti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dukterinėms bendrovėms priklausantį turtą. Nustatyti, kad metinis atlyginimas, sumokamas UAB „INVL Farmland Management“, negali viršyti 7 proc. nuo pajamų plius 0,5 proc. nuo AB „INVL Baltic Farmland“ kapitalizacijos, blogoms skoloms viršijus 5 proc. pajamų, perviršį kompensuotų UAB „INVL Farmland Management“. Taip pat nustatyti sėkmės mokestį, siekiantį 20 proc. nuo grąžos (nuosavo kapitalo pokytis įtraukiant akcininkams išmokėtas lėšas dividendų ar kapitalo mažinimo forma) dalies, kuri viršija 5 proc. plius infliacija (taikant “high watermark”, arba buvusios aukščiausios vertės principą) metinę grąžą. Pradiniu tašku grąžos skaičiavimui nustatomas nuosavo kapitalo dydis 2015 metų kovo 31 dieną.
Dėl dividendų išmokėjimo bendrovės akcininkams:
Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2015 m. balandžio 8 d. pabaigoje), bus AB “INVL Baltic Farmland” akcininkais.

 


2 pav. AB GRIGIŠKĖS sėkmingai užbaigė dar vieną investicinį projektą – naujos popieriaus gamybos mašinos statybas.
„Kaip minėta ankstesniame pranešime, 2015 m. kovo pradžioje buvo visiškai užbaigti šios gamybinės linijos montavimo darbai. Pirmoje mėnesio pusėje užbaigėme popieriaus gamybos mašinos mazgų testavimus, o šią savaitę ja pagaminome pirmąjį popieriaus pagrindą. Nepaprastai džiaugiamės, kad, kaip sakoma, „pirmas blynas neprisvilo“. Sklandi naujosios popieriaus gamybos mašinos darbo pradžia ir pirmosios popieriaus partijos kokybė nuteikia optimistiškai, sustiprina tikėjimą sprendimu investuoti ir žadina spartaus apyvartos ir pelno augimo lūkesčius,“- džiaugiasi AB GRIGIŠKĖS prezidentas Gintautas Pangonis.
Šiuo metu Bendrovės darbuotojai sparčiai mokosi darbo su nauja įranga subtilybių. Ši gamybinė linija savo techniniais parametrais lenkia senąsias: popierius bus gaminamas 1800 m/min. greičiu, o tai du kartus greičiau nei turėtų linijų galimybės. Per metus vien šia mašina bus pagaminama 30 tūkst. tonų popieriaus, kas yra maždaug 1,4 karto daugiau iki šiol turėti pajėgumai. Naujoji popieriaus mašina pakeis dvi seniausias Bendrovės popieriaus mašinas.
Kaip jau buvo skelbiama, projekto, kuris apima mašinos projektavimą, gamybą ir statybas, vertė – 15,3 mln. EUR. Dar apie 3,5 mln. EUR investuota į su projektu susijusią infrastruktūrą, popieriaus pusfabrikačių sandėlį. Šis įsigijimas buvo finansuotas banko paskolos ir Bendrovės lėšomis, surinktomis sėkmingai išplatinus 2013 m. akcijų emisiją. Ši naujoji gamybinė linija su kaupu patenkins Bendrovės popieriaus perdirbimo linijų poreikius ir sudarys sąlygas tolesnei popieriaus produkcijos gamybos ir pardavimo plėtrai.
Pildymosi signalas @1.16.

 


3 pav. Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ valdoma Norvegijos įmonė „Norway Registers Development“ pradeda veiklą Ugandoje.
2015 m. kovo 23 d. pasirašyta „Infobank Uganda“, kurioje „Norway Registers Development“ turi 30 proc. akcijų, akcininkų sutartis.
„Norway Registers Development“ vadovo Rimanto Žyliaus teigimu, „Infobank Uganda“ ketina bendradarbiauti su registrais, kurie šiuo metu veikia popierinių bylų pagrindu, bei per elektroninę sistemą teikti registrų informaciją finansinio sektoriaus klientams. Siūlomi inovatyvūs sprendimai leis verslams gauti reikalingą informaciją, užsisakyti oficialius dokumentus, bei naudotis elektroninėmis paslaugomis nelaukiant registrų sistemos modernizacijos.
Kompanijos veikla prisidės prie Ugandos verslo sąlygų gerinimo, palengvins ir pagreitins finansinių institucijų veiklą, dėl to – ir verslų galimybes skolintis.

 


4 pav. Pildomės TEO LT akcijas, kainai toliau kylant.

 


5 pav. Amber Grid pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

 


6 pav. Klaipėdos naftos akcijų kainos kritimo tempas sumažėjo. Bet prikti dar rizikinga.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 20 16:07     #40795
 That's really nice to hear. Thank you for the update and good luck.
http://www.knowingyourdebt.com/what-is-a-shopping-good/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital